Get Adobe Flash player
Reklam

AĞUSTOS 2004

KÜRTÇE YAYININ TÜRKÇESİ !?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 
 

Bir toplum kesiminin ana dilini ve mahalli şivesini yasaklamanın; hem dinen, hem vicdanen hem de sosyolojikmen yanlış ve haksız olduğunu, otuz yıldır kitaplarımızda ve konferanslarımızda anlatırız. Kürt kardeşlerimize ve zulme uğrayan her kesimimize samimiyetle sahip çıkarız. Ancak resmi dilin ve eğitimin mutlaka Türkçe yapılması gerektiğini de vurgular ve hatırlatırız

BOŞA ÇIKTI!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

Hısım sandık, hasım çıktı

Ampul söndü, muma döndü!

Mü'min sandık, Mason çıktı

Kaya iken , kuma döndü!..

AVRUPA'NIN ADALETİ, AHMAKLARIN ASALETİ!

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başörtüsü mağdurlarının müracaatını reddediyor. Bu zulmü hoş görüyor , mağdur ve mazlum olan eğer Müslüman ise , boş veriyor...

Aslen Alman olan , sonra Müslümanlığı seçip başörtüsü takan bir İsviçreli bayan öğretmen görevinden atılıyor..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor ve haksız bulunuyor.

Gerekçe: Öğrencilerini ve çevresindekileri Müslümanlığa dolaylı özendirme ve manevi baskı aracı haline getirme...

İSLAM; TABİİ DENGEDİR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

İnsan, ruh ile cesetten oluşan bir bütün olduğundan, insanlardan oluşan toplumda da madde ile mananın, din ile düzenin dengeli bir uyum ve doyum içinde bulunması gerekir. İşte İslam'ın en önemli özellik ve güzelliklerinden birisi de, her türlü ifrat ve tefritten (aşırılıktan) uzak "denge ve doyum" düzeni kuran vasat bir din oluşudur. Vasatlık, (madde ile mana), (dünya ile ahiret) gibi birbirine zıt ve karışık görünen durumlar arasında, biri diğerini sindirmeyecek ve söndürmeyecek şekilde, takip edilen bir "ortayol" demektir.

ALEM, BİR AYNADIR.

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 
 

Bütün Yerler ve Gökler ve bunların içindekiler... Ve cümle alemler, hepsi Cenab-ı Hakk'ın vahdet ve kudret eserleridir.

Tüm Kainat ve Mevcudat; O'nun Esmai Hüsnasının tecellileri, Celal ve Cemal sıfatlarının tezahürleridir.

"Her şey helak olucudur, Ancak O'nun yüzü hariç (O'nun Zat'ı bakidir.)" Ayetinin işaret ve ifadesiyle; Canlı ve cansız, nurani ve nefsani bütün varlıklar, ilahi tecellinin sonsuz ve kusursuz görüntü ve gölgeleridir.

En güzel ve görkemli tecelli aynası ise; İNSAN'dır. İlahi tecellinin en mübarek ve en muhteşem şekli ve insanın en mükemmeli ise; elbette ki, Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet, Efendimiz (S.A.V), dünyada da, ukbada da, tecelli ve tezahürün en son sınırı ve en müstesna timsalidir.

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR