Get Adobe Flash player

ARAMA

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün887
mod_vvisit_counterDün3687
mod_vvisit_counterBu Hafta887
mod_vvisit_counterGeçen hafta28588
mod_vvisit_counterBu Ay127390
mod_vvisit_counterGeçen Ay203059
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar16765365

IP'niz: 3.238.184.78
Bugün: 30 Kas 2020

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12189684

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam

MEHDİ; BİR MEDENİYET MÜHENDİSİDİR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 6
ZayıfMükemmel 

 

 "Her kavmin bir hadisi (hidayet rehberi ve mehdisi) vardır."[1]  Gibi ayetlerde işaret edilen, başta Buhari, Müslim ve Kütübü Sittede (6 sahih hadis kitabı) ve diğer sağlam kaynaklarındaki yüzlerce hadislerle haber verilen, ayrıca İmamı Azam, İmam Şafii, İmam Hambeli ve İmam Maliki başta bütün mezhep imamları ve müçtehit ulema tarafından kabul gören...

Ve yine, Gavsı Azam Abdulkadir Geylani, Muhammet Bahaeddin Nakşibendî, İmamı Rabbani, İmamı Gazali, Bediüzzaman Said Nursi gibi kutuplarca müjdelenen...[1] Rad:7

 

Bediüzzamanın dediği gibi: "Hatta bu gibi hadis ve haberler olmasaydı bile, bütün Müslümanlarca, mağdur ve mazlum insanlarca, böylesine vicdani bir ihtiyaç ve iştiyakla beklendiği için, Rahmeti İlahi'den gönderilmesi ümit edilen ve mehdi olarak bilinen önder ve rehber şahsiyet: a-çağımızın imani, ahlaki, siyasi, iktisadi ve içtimai bütün sorunlarına; ilmi, islami, insani ve yeni çözüm (orijinal) yolları gösterecek.                 b-Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulan Siyonist sömürü sistemi ve işbirlikçi hükümetlerle en münasip ve medeni usullerle mücadele verecek. c-maddi ve manevi kalkınma projeleri ve hamleleriyle, siyasi ve diplomasi hareketleriyle yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük edecektir.

Bediüzzamanın ifadesiyle

Hem Müçtehid: Ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara, yeni ve yeterli çözüm formülleri ve projeleri ortaya koyan

Hem Müceddid: Gelenek ve hurafelerle yobazlaşan ve ruhsuz taklitçilikle yozlaşan İslam anlayışını, Kuran ve sünnete göre aslına uygun sadelik ve özellikle yorumlayan

Hem Hakim:  Kendi gayret ve girişimleriyle; Devlet yönetme ve karar verme makamına ve imkanına kavuşmuş bulunan. Siyaset, feraset ve dirayetle iş yapan.

Hem Mehdi: Hidayet ve istikamet rehberi ve yeni bir Medeniyet mücadelesi önderi olarak tanınan

Hem Mürşid: İnsanları batıl inanış ve anlayışlardan ve sapık saplantılardan kurtaracak bir ilim, irfan ve irşat ehli olan

Hem Kutbu Azam: Çok büyük ve yüksek bir maneviyat ve himmet sahibi olan[1]

NURANİ BİR ZAT: Yani bedeni ve beşeri özellikleriyle tezahür etse de, aslında ruhani ve nurani alemle irtibatlı ve ihtişamlı bir zat, mutlaka gereklidir.

Bu kutlu ve kurtarıcı Zat'ın, hem geçmişteki hem de günümüzdeki alimlerin ve hikmet ehlinin üzerinde ittifak ettikleri bazı önemli özellikleri, Onu tanıma ve taklitlerinden ayırma noktasında, yol haritası gibidir.

 • a- O Zat Mehdilik davasında bulunmayacak ve kendisi için böyle reklâmcılar bulmaya çalışmayacaktır. Anlaşılıyor ki böyle bir iddia ile ortaya çıkanlar veya bu imajı yayanlar sahtekârdır.
 • b- Hz. Mehdi, son hilafet merkezinden; yani İstanbul ve Türkiye'den çıkacaktır. Bediüzzaman Hz.leri: "Merkezi Hilafet eski zamanlarda, Medine ve Şam'da bulunduğundan, raviler kendi içtihatlarıyla, daima (Şam ve Medine Hilafet merkezi olarak) öyle kalacak gibi mana verip, Hz. Mehdiyi "Merkezi Hilafeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler..." Diyerek[2] bu gerçeğe ışık tutmaktadır.
 • c- Hz. Mehdi Hicri 14. Asrın müceddidi olacaktır. 12. Asrın müceddidi Hz. Mevlana Halidi Bağdadi, 13. Asrın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursi olduğu gibi, 14. Asrın müceddidi ise Mehdi Aleyhisselamdır. Bediüzzaman Şualar, Mektubat ve Sikkei Tasdiki Gaybi gibi eserlerinde buna açıkça işaret buyurmaktadır. Öyle ise o Zat, şu anda işbaşındadır ve kesin zafere çok yaklaşmıştır. Çünkü Bediüzzaman'ın, kendisini Mehdi zannedenlere: "O ileride gelecek acip (hayret verici ve üstün özellikleri olan) Zatın bir hizmetkârı ve ona zemin izhar eden bir dümdarı (alt yapı hazırlayıcısı) ve O büyük komutanın pişdar bir neferi (öncü kuvveti) olduğumu zannediyorum" şeklindeki cevabı oldukça açıktır.
 • d- Çok uzun bir süre Halifesiz kalan Müslümanların önce örgütsel, sonra bölgesel, ardından küresel Halifesi olacaktır. H. Hilmi Işık (Rh.a): İmamı Suyutiden naklen, Hz. Mehdinin uzun hizmet ve hazırlık sürecinde ve hakimiyet döneminden önce, Müslümanların Halifesiz bulunacaklarını önemle vurgulamaktadır.[3]

Atatürk'ün, Siyonist dış güçleri ve sebataist yerli işbirlikçileri oyalayarak, bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurtarma adına, Osmanoğullarından kaldırdığı ve devre dışı bıraktığı, ama ileride şartlar ve imkanlar elverdiğinde Türkiye'nin tekrar İslam Alemine manevi liderlik ve lokomotiflik rolünü üstlenmek üzere, TBMM'nin uhdesine aldırdığı hilafet meselesinin, Mustafa Kemal'in hala gizli tutulan vasiyetnamesinde öncelikli bir yer tuttuğu bilgileri de hesaba katılırsa, bu konu daha bir önem ve anlam kazanmaktadır.

 • e- Hz. Mehdi'nin "İstanbul'u Manen fethedeceği, savaş ve silahla değil, tekbir ve sloganlarla şehir yönetimini ele geçireceği", çeşitli hadis ve haberlerde yer almaktadır. Fatih'in Hocası Büyük Alim ve Mürşit Akşemsettin Hz.'leri de "Risaletün Nuriye" adlı eserinde, "İstanbul'u Sultan Mehmet'in madden, Hz. Mehdinin ise manen fethedeceğine" dair yorumları vardır.[4]
 • f- Hz. Mehdi'nin yanında Hz. Peygamber Efendimizin mübarek sancağı, kılıcı, hırkası gibi mukaddes emanetlerin bulunacağının rivayet edilmesi de, O Zatın İstanbul'dan çıkacağının bir işareti sayılmaktadır. Çünkü bilindiği gibi mukaddes emanetler Topkapı sarayındadır.[5]
 • g- Vücut yapısı: Heybetli ve kuvvetli, yüzü bütün insanlardan seçilip fark edilecek şekilde yıldız gibi nurani ve kırmızımtırak beyaz renkli, ön dişleri hafif seyrek, inci gibi parlak ve gösterişli
 • h- Programları, teşkilatları ve çalışan elamanları üzerinde son derece dikkatli, disiplinli ve düzenli olduğu anlatılmaktadır.[6]
 • i- İman ve İslam ahlakı hizmetlerinde, "Risale-i Nuru bir programı olarak neşr ve tatbik edecek"[7] ve Bediüzzaman'dan sıkça alıntılar yapacaktır. Demek ki Türkiye'den çıkacaktır.
 • j- Mehmet Şevket Eygi Beyefendi Eyüp Sabri Paşanın "Azizül Asar" adlı şerhinden naklen: "Bazı keşif sahipleri Hz. İmam Mehdinin 1400 Hicri yıllarında zuhur edeceğini tahmin etmişler ve bazıları tarih bile vererek 1422 ve sonrasını göstermişlerdir." Şeklinde bir rivayeti aktarmaktadır.[8] (Not: Bu sene Hicri 1425'tir.)
 • k- Hz. Mehdi, hizmet sahası ve hazır lık safhası olarak siyasetle meşgul ve meşhur olacaktır.

Bediüzzaman "Büyük Mehdinin çok vazifeleri var:

Siyaset aleminde

Diyanet aleminde

Saltanat (Devlet) aleminde

Mücahade (Süper zalim güçlerle mücadele ve İsrail'i tarihe gömme) aleminde ve farklı dairelerde icraatları olacaktır"[9]

"Ve O'nun 3 büyük vazifesi olacak... (Ve siyasetle başlayacak)"[10]

 • l- Bediüzzamanın tabiriyle, bir nevi tatile uğrayan Kuran hükümleri ve hikmetleri Hz. Mehdi tarafından ihya ve icra olunacak, yeryüzünde Adil bir Düzen kurulacaktır.
 • m- Hz. Mehdi'nin hizmet, hazırlık ve hükümranlık sürecinde Bediüzzaman kendisi hayatta bulunmayacaktır. "Ta ahir zamanda, hayatın geniş (siyaset ve hükümet) dairesinde, asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri, Cenabı Hakkın izniyle gelir, O (hizmet) dairesini genişletir ve (ektiğimiz) tohumlar sümbüllenir (ve Mehdi eliyle meyve verir) Bizlerde kabrimizde seyredip, Rabbimize şükrederiz."[11] İfadeleri bunu anlatmaktadır.
 • n- Hz. Mehdinin daveti ve hizmeti sırasında, cemaat ve teşkilatından birçok kere ayrılmalar yaşanacaktır. Ama bu ayartılarak kendisinden kopup ayrılanlara ve tüm istismarcı düşmanlarla ve İslamcı münafıkların onun karşısında yer almalarına rağmen, yine de zafere ulaşacaktır.[12]
 • o- İnsanlar kendi aralarında Deccalin (Siyonizmin) dehşetinden ve Zalim güçlerin rakipsiz hâkimiyetinden dolayı tam bir umutsuzluğa kapılıp "artık Mehdi ve kurtarıcı ümitlerimiz boşa çıkmıştır. Bu zulüm ve zilletten kurtuluş imkânsızdır." Şeklinde konuşmaya başladıkları bir ortamda, Hz. Mehdi yıllardır alt yapısını hazırladığı büyük inkılâbını gerçekleştirecek ve Deccalin dinsizlik düzenini yıkacaktır.
 • p- Irak savaşına ve Siyonist-emperyalist katliamına işaret eden hadis ve haberlerde, Hz. Mehdi'nin hazırlıklarını tamamlayıp siyasi, askeri ve teknolojik bir güç olarak ortaya çıkacağı ve zalim dünya düzenini yıkıp Adalet nizamını kuracağı ve insanlığı huzura kavuşturacağı dönemin, bunlardan hemen sonra yaşanacağını anlatmaktadır.
 • 1- "Öyle bir zaman yaklaşıyor ki Irak halkına bir kile, bir dirhem (ihtiyaç maddesi) sevk olunmayacak (Ambargo uygulanacak)"[13]
 • 2- "İnsanların en şerlileri Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Sonra insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Ardından Şam ve Irak yeniden yapılanır"[14]
 • 3- "Ahir zamanda (Mehdinin zuhurundan önce) Bağdat alevlerle yok edilir."[15]
 • 4- Resulullah şöyle bildirdi: "Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulcu (istilacı)lara katılır. Bir kısmı ailelerini bırakıp kaçarlar. Bir kısmı da savaşır ve ölürler."[16]

"Küfe (Irak) halkı üç kısma ayrılacak. Bir kısmı Süfyaninin ordusuna katılacak, bunlar en adi insanlardır. Bir kısmı onlarla savaşacak, bunlar Allah'ın şerefli kullarıdır. Bir kısmı da yağmacılara katılacak. Bunlar fasıklardır."[17]

Bu hadis'ten, Irak'taki işgal güçlerinin, Süfya'nın ordusu olduğu da anlaşılmaktadır.

 • 5- Dicle ile Fırat arasında Zevra denen bir şehirde büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir alınacak. Erkekler koyun gibi boğazlanacaklar"[18]

Not: Felluce yi hatırlatıyor!

"Muhammet ümmetinden masum (suçsuz ve sahipsiz) çocuk(lar) öldürüldüğünde, gökten bir melek: Hak Onda (Mehdi'de) ve yanında olandadır." Diye haykırır.[19] (Bu zulümler ve çaresizlikler ortamı artık Mehdi'nin zuhur zamanıdır)

Evet işte bu vahşet günlerinin ardından

 • "(Ekip ve elamanları ve teşkilat mensupları olarak) çalışanlar üzerinde çok disiplinli hareket eden"[20]
 • "( Allah'ın Samet sıfatının tecellisiyle) hiç kimseye tenezzül etmeyen (zillet ve minnete düşmeyen)"[21]
 • "İnsanların kendisine ihtiyacını arz edip yardım istediği halde, kendisi hiç kimseye ihtiyacını bildirmeyen"[22]
 • "Herkesin korku ve telaşa kapıldığı, panik yaşadığı en tehlikeli durumlarda bile, asla gönül rahatlığını ve vakarını yitirmeyen"[23] O Zat, insanlık tarihinin en büyük inkılâbını hazırlayacak ve yeryüzünde cennet misali bir saadet ve adalet Medeniyetine Liderli-Mehdilik yapacaktır.

Türkiye merkezli bu büyük devrimin artık ayak sesleri duyulmaktadır.

 • İsrail'in ve Yahudi Lobilerinin kışkırtmasıyla Amerika ve yandaşlarının saldırdığı Irak'taki barbarlıkların sonucu, bütün dünyada siyonizme ve emperyalizme karşı oluşan büyük bir nefret dalgasının giderek yayılması
 • BM ve NATO gibi kurumların ABD'nin elinde oyuncaklaşması ve bunlara olan itimat ve itibarın iyice zayıflaması
 • Türkiye, Rusya, İran, Çin, Pakistan hatta Hindistan'ın desteklediği Avrasya oluşumunun giderek güç ve hız kazanması, hatta Fransa ve Almanya'nın bu girişime yakın durması, insanlığın köklü bir değişime hazır olduğunu gösterdiği gibi
 • Daha önce:

İslam Konferansına katılan

Rusya'daki Siyonist sömürücü odaklarını ve Yahudi sermaye baronlarını dağıtan

Yüksek bürokrasiye çöreklenen hain ve ajan kimseleri görevden uzaklaştıran

ABD siyonizmine ve sömürü sistemine uyumlu insan yetiştiren, Fetullah Gülen'in Rusya'daki okullarını kapatan... 

Saddam Hüseyin açıkladığı için onun başına gelenlere aldırmadan, petrolü dolar yerine Euro ile satacağını söyleyen ve ABD'ye direnen Hugo Chavez'den sonra,

Rusya'nın da hazine ve döviz rezervlerinin dolar yerine artık Euro ile değiştirileceğini açıklayan...

ABD'nin bile elinde bulunmayan ve Pentagon'un nükleer tehdit ve tecavüzlerini boşa çıkaracak yeni ve çok etkili nükleer savunma sistemleri yaptıklarını duyuran

Ve Çeçenistan'da, Gürcistan'da ve Ukrayna'da sürekli sıkıştırılmasına ve kuşatılmasına rağmen ertelenen Tarihi Türkiye ziyaretini gerçekleştirip 6 önemli anlaşmaya imza atan Wladamir Putin'in bu olumlu ve onurlu çıkışları da beklenen, büyük devrim ve değişimin önemli bir parametresi ve parçasıdır...

Ve sabah yakındır.

Hz. Mehdiyle ilgili müstakil kitaplar ve müstakil bablar;

El Musannef - Ebe Bekr Abdurrezzak El Yemeni (Hicri:126-211)Hadis Alimi

Buhari ve İbni Hambel kendisinden Hadis nakletmiştir.

El- Mu'cemül Kebir- Ebul Kasım Süleyman el Teberani (Hicri:260-360) Büyük Hadis Bilginidir.

Mesabihüs-sunne- Hüseyin B. Mesud Şafii (Hicri:436-516) Afganistanlı Hadis Alimidir.

Ebu Saadet Mübarek İbni Esir El Ceziri (Hicri:544-600) Tarihçi İbni Esirin kardeşidir.

El- Futuhat-ul Mekkiye - Muhyiddini Arabî Hz. lerinindir.(Hicri:560-638)

Kitabun Nihaye- Meşhur Muhaddis ve Müfessir İbni Kesir'e ait bir eserdir. (Hicri:701-774)

Şerhül Makasıd- Saadettin Taftazani (Hicri:712-793) Arap Edebiyatı ve Kelam Üstadı olarak bilinir.

El Örful Verdi-Fi Ahbaril Mehdi: Celaleddin Suyuti (Hicri:809-911) Meşhur Muhaddis ve Tarihçidir.

Kenzül Ummal(14 cilt) Muttaki Hindi'ye ait kaynak bir eserdir. (Hicri:885-975)

El İşaretü Fi Eşratüs Saate- Muhammed Eş Şafii derlemiştir.(Hicri:1040-1103)

Nazretun Fi Ehadis-il Mehdi-Muhammed El Mısri(Hicri:1292-1377) Ezher Hocalarından önemli bir şahsiyettir.

Nazmul Mütenasir Min Hadisil Mütevatir- Ebu Abdullah El Fası (Hicri:1274-1345) Fakih ve Muhaddis.

İmam Mehdiyle ilgili Hadislerin Mütevatir olduğunu bildirmektedir.

Akidetü Ehli Sünnet Fil Mehdi-Şeyh Abdulmuhsin B. Hamd Medine İslam Üniversitesi Profesörlerindendir.

Risale-i Nur Külliyatı- Bediüzzaman Hz. Mehdi ve ahir zaman alametleriyle ilgili çok önemli bilgiler vermektedir.

El- Beyaniyat- Mevdudi'nin Mehdiyetle ilgili güncel ve gerçekçi yorumlarını içermektedir.

Harun Yahya: Hz. Mehdi ve beklenen Altın Çağla ilgili çok ilmi tahlil ve tespitler yaparak, bu nebevi müjdeleri elle tutulur, gözle görülür hale getirmektedir.[1] Mektubat 411-412-441

[2] Şualar:492

[3] Saadeti Ebediye Sh:350

[4] Bak. A.İhsan Yurt. Akşemsettin 1972 İST

[5] El Mehdi El Muntazar

[6] Yaşanan  Ahir zaman. Sh.331

[7] Sikke-i Tasdiki gaybi Sh.9

[8] Milli Gazete. 15.06.1998

[9] Şualar: Sh.590

[10] Bak. Emirdağ Lahikası

[11] Kastamonu Lahikası 72

[12] Ukayli- En Necmüs-Sakıb

[13] Et-Tac Ali Nasif El Huseyni

[14] Kenzül Ummal C.5 Sh. 254

[15] Risaletül Hurucil Mehdi - C.3 Sh.177

[16] El Mehdi El Muntazar

[17] En Necmüs Sakıb- Yaşanan Ahir Zaman Güneş yay. 2004 Kasım Sh.438

[18] Kenzül Ummal C.5 Sh.38- El Muttaki

[19] Sabhan İsafar Rağibin S.154

[20] Hadis Ebu Nuaym

[21] Hadis- Suyuti El-Havi 2/4

[22] El Mehdi El Muntazar

[23] Yaşanan Ahir Zaman Sh.422


Bu yazarin diger makaleleri

LİDER VE DEVRİM
  Liderlik, talihli bir sanat ve tabii bir ihtiyaçtır. Bir...
Devami
TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ KONUMU VE ERBAKAN MİSYONU
  Şirket, cemiyet (dernek-parti) ve devlet gibi birimler, bir insanın...
Devami
VAR MISINIZ, MASON LOCALARINA MAHKEME AÇMAYA?!
Ey İstismarcı İslamcılarla, İnkarcı Ulusalcılar Horoz dövüşünü Bırakın  VAR MISINIZ,...
Devami
BUNLAR HAKİKAT, SUİZAN DEĞİL
Beş kez safa durur, kılmıyor namazAç susuz kalınır, ramazan değil!Fatiha...
Devami
MİLLİ ÇÖZÜM KONYA'DA SP İÇİNDEKİ GİZLİ ÇIBANLARI DEŞİYOR
  Milli Çözüm Temsilciliği ve TEZ Organizasyonun ortak gayretiyle, Konya'nın Otel...
Devami
ADNAN OKTAR'IN BİLGİÇLİK BUDALALIĞI
  4 Kasım 2007 tarihli Milli Gazetedeki "Osmanlı'yı Materyalizm ve...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 5753

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR