Get Adobe Flash player

ARAMA

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün2095
mod_vvisit_counterDün3126
mod_vvisit_counterBu Hafta26996
mod_vvisit_counterGeçen hafta24675
mod_vvisit_counterBu Ay124911
mod_vvisit_counterGeçen Ay203059
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar16762886

IP'niz: 34.200.252.156
Bugün: 29 Kas 2020

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12189058

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam

TÜRKİYE'NİN MAKAM-MENFAAT İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMDEKİ ETKİNLİK RESMİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 
 • I- Ana Çerçeveler:

D: Dış güçler ve Siyonist merkezler (ABD, AB, Yahudi Lobileri, NATO, BM)

İ: İç hıyanet çevreleri ve Masonik mahfiller (Fener Rum Patrikhanesi, Yahudi cemaatinin Siyonist ekibi, TÜSİAD, TESEV, Mason Locaları)

Ç: Sadece şahsi çıkarlarını düşünenler (Milli ve Manevi hassasiyetlerini ve insani haysiyetini yitirmiş, kendi rahatı ve menfaati için ülkesini ve mukaddeslerini satacak hale gelmiş; bencil, beleşçi ve bilinçsiz kimseler)

 

K: Yalnız ülkesini düşünen kahraman kesimler. (bunlar katıksız ve karşılıksız olarak, sadece ülkesini ve milletini düşünen, Milli güvenliğini ve geleceğini dert edinen, ulvi ve uhrevi gaye ve gayretler güden ve maalesef her dönemde pek az görünen, seçkin şerefli kişi ve ekipler.) 

II - İşbirlikçi ve İç İçe daireler

S: Şahsi çıkarları ve nefsi rakamları uğruna dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin (ABD'nin, AB'nin, NATO'nun, BM'nin, IMF'nin ve Yahudi Lobilerinin emrine giren ve ülkesine hıyanet eden hamiyetsiz ve haysiyetsiz, çoğu bürokrat kimselerdir.)

A: Azınlık Hainler:

Dış güçlerin içimizdeki temsilcileri ve takipçileri bulunan, sürekli Siyonist merkezlerle irtibatlı çalışan ve çoğunlukla bazı Yahudi, Rum ve Ermenilerden oluşan mahfillerdir.

H: Hain Münafıklar:

Kendi nefsi heva ve hevesleri ve dünyevi hesap ve hedefleri için; Dış Siyonist merkezler ve iç masonik mahfillerle işbirliğine girişen ve bu hıyanet ve melanetlerine: "Dini gayret, Vatana hizmet, Manevi mesuliyet" gibi kılıflar geçiren, İslamiyetçilik ve Milliyetçilik istismarcısı en adi ve tehlikeli kesimlerdir.

G: Gafil ve Kiralık Figüranlar:

Şahsi çıkarlarını önde tutmakla beraber, Milli gaye ve gayretlerde taşıyan, ama "Mason localarının ve sermaye patronlarının desteği olmadan bu işin başarılamayacağına" kendisini inandıran ve iç hıyanet odaklarını kullanıyorum, bahanesiyle onlarla işbirliğine katılan ve kullanılan gafillerdir.

M: Milli Cephe:

İnsan fıtratı, hayat şartları ve ailevi sorumlulukları gibi zaafları nedeniyle, kendi meşru makam ve menfaatlerini de korumaya çalışmakla birlikte;

Ülke yararları ve Milli çıkarları ağır basan, Vatanı ve kutsalları için bazı fedakârlıkları göze alan, Milli Egemenliğini ve ülke bütünlüğünü, hiçbir fiyat ve dayatma ile asla satmayan, Dış güçlerin ve yerli işbirlikçilerin art niyet ve hıyanetlerinin farkında olan ve çok net ve mert şekilde bunlara karşı tavrını koyan, şuurlu ve onurlu kadrolarla emel ve amel (gaye ve gayret) birliği yapan şerefli, değerli ve dengeli ekiplerdir.

III - Ara Kesimler, Patron ve Piyon Çevreler:

B: Baronlar:

Siyonist ve Masonik merkezlerin kontrolündeki; mafya babaları, kirli derin devlet mensupları, terör odakları ve Mason Localarından oluşan, şantaj, sabotaj ve faili meçhul suikastlarla uğraşan gizli ve tehlikeli birimlerdir.

P: Piyonlar:

Baronların ucuz ve kadrolu elemanı olan, ama kendilerini Milli Kahraman sanan zavallı figüran tiplerdir.

Ş: Şaşkınlar:

Bazen Milli safta, bazen hain tarafta dönüp dolaşan, kararsız ve tutarsız tavırlarından kurtulamayan kesimlerdir.

F: Fırsatçılar:

Bunlar söylem olarak Milli Cephede, ama eylem olarak kirli cephede koşuşturan... Daha ziyade güçlü görünen ve üstün gelen tarafa yanaşan ve sadece şahsi çıkarları için fırsat kollayan kimselerdir.

Şu anda Ülkeyi yönetenler:

Maalesef bu durumda, ülkeyi "Kirli Cephe" diye isimlendirdiğimiz:

 • Dış Güçler
 • İç Masonik Çevreler
 • Azınlık Hainler
 • Satılık Bürokrat Ekipler
 • Münafık ve Din İstismarcısı kesimler
 • Kiralık Gafiller

Baronlar, piyonlar ve menfaatçilerden oluşan ve birbiriyle irtibatlı bulunan bir hıyanet ve gaflet şebekesi yönetmektedir.

Ekonomiden siyasete, dış politikadan bürokrasiye, Medyadan, spor ve kültür etkinliklerine, maalesef Türkiye bunların elindedir.

Ama artık görüyor ve güveniyoruz ki, Milli cephe, her sahada ve her seviyede, bu uğursuz gidişatı değiştirip düzeltecek, tarihi bir projeye ve potansiyele sahiptir ve kutlu devrim her an gerçekleşebilir. Aksi halde, yarınlara çok geç kalınmış olabilir.

Kuvay-ı Milliye Merkezli Mehdiyet İnkılâbı

"Kitapta (ezeli takdir programında)  İsrailoğullarına şu hükmü verdik: Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa (korkunç bir) bozgunculuk çıkaracaksınız ve mutlaka büyük bir kibirlenişle yükseleceksiniz...

Sonunda vaad edilen (ikinci cezalandırma)  zamanı geldiğinde (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (şeytani gurur ve şerefinizi yıksınlar), birincisinde ona girdikleri gibi mescide (Yine Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip mahvu perişan halde bıraksınlar."[1]

"Siz Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz.(onların zulüm saltanatını öylesine devirecek ve derbeder edeceksiniz ki) hatta taşlar (ve ağaçlar) bile arkalarına gizlenen Yahudileri Müslümanlara haber verecektir."[2]

"Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki,Meryem oğlu İsa'nın adil bir hakim olarak içinize inmesi, muhakkak yakındır.o haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır."[3]

gibi ayet ve hadislerden açıkça anlıyor ve inanıyoruz ki

 • a- Hz. İsa (Sadece az sayıda ki yüksek nuru iman sahiplerinin tanıyacağı ve Hz. Mehdi'ye tabi olacağı şekilde) tekrar gelecektir.
 • b- Hz. İsa As. Hrıstiyanlığı sapıklık ve çarpıklıklardan kurtarıp aslına çevirecektir.
 • c- Mevcut Hristiyanların çoğu, Hz.İsa ile hidayete erecek ve siyonist Yahudilerin güdümünden kurtulup Müslümanlarla işbirliği edecektir.
 • d- Hz. Mehdi Hz. İsa önderliğinde güçlenen İslam birliği, Deccal ve askerleri olan siyonist Yahudileri Armegedon-Melaheme-i Uzma savaşında yenecek ve tüm Filistin'i ele geçireceklerdir.
 • e- Siyonistlerin lideri Mesihi Deccal, Hz. İsa tarafından Lut gölü yakınında ve İsrail'in işgal ettiği topraklarda öldürülecektir.
 • f- Böylece siyonizmin güdümündeki Barbar ve Gaddar Batı Medeniyeti çökertilecek, ABD ve yandaşları Irak'tan hezimetle çekilecektir.
 • g- Yeryüzünde farklı köken ve kültürden, ayrı din ve düşünceden bütün insanların huzur ve hürriyet içinde yaşayacakları yeni ve üstün bir İslam medeniyeti ve müjdesi mutlaka gerçekleşecektir.
 • h- Yahudilerin yeryüzünde yükseliş ve fitnelikleri de, Hz. Mehdi önderliğindeki İslam Medeniyeti de, hep Allah'ın izni, iradesi ve takdiri çerçevesindedir.
 • i- Allah'ın hüküm ve haberlerinin, takdir ve tayin edip bildirdiklerinin: Değişmesi, gecikmesi ve engellenmesi asla söz konusu değildir. Çünkü "Düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir."[4] "Zalim ve kafirlerin düzeni dağları yerinden oynatacak (kadar güçlü ve görkemli de) olsa (yine) Allah katında onlara (karşı) hazırlanmış bir düzen vardır."[5] Ayetleri hikmet ve hakikatin ta kendisidir.
 • j- Ayet ve hadislerdeki bütün işaretler, Bediüzzaman ve Mevdudi gibi zatlarca verilen haberler, yeryüzündeki ve özellikle Ortadoğu'daki gelişmeler, Rahmani güçlerle, Şeytani güçlerin bu tarihi hesaplaşmasının çok yakında olduğunu göstermektedir.
 • k- Bu gerçeklere insanların; inanıp inanmaması, vicdanına değil cüzdanına göre düşünenlerin, siyonist ve emperyalist cephede yer alması, haklı ve hayırlı tarafın tabilerinin çok az olması gibi olumsuz durumlar da asla neticeyi etkilemeyecek ve ilahi taktir planını kesintisiz yürütecektir.

Türkiye merkezli ve ordu destekli tarihin en büyük değişim ve dönüşümlerinden birisi; artık gerçekleşmek üzeredir. Daha şimdiden bu talihli devrimin ayak sesleri gelmektedir.

Görenedir, görene!

Köre nedir, köre ne?

Hasretle özlenen ve ümitle gözlenen bu iman inkılâbının nereden ve nasıl başladığını, mutlu ve kutlu zaferine ne kadar yaklaştığını, "Mehdiyet ve Medeniyet, din ve Devlet" kavramlarının ortak yanlarını ve Türkiye'mizin yarınlarını, yeni bir Kuvay-ı Milliye Şahlanışının anlamını ve alt yapısını ilmi ve akli bilgiler ve belgeler ışığında ele alıp yorumlayan Ahmet Akgül hocamızın "Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi" kitabı da, siz değerli ve kadir bilir okurlarımıza, dergimizle birlikte sadece 5 YTL. Karşılığı takdim edilecektir. Oldukça istismar ve suistimal edilen Mehdiyet konusunu ciddi ve gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirme, akılcı ve sağlıklı bir düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirme noktasında, çok hayırlı ve yararlı bir hizmete vesile olmak beklentimizdir.

   Sevgi ve saygılarımızla[1] İsra 4-8

[2] Buhari ve Müslim

[3] Sahihi Müslim

[4] Rad:42

[5] İbrahim:46

Mehmet DENİZ -

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Heyecan

Bu yazarin diger makaleleri

SİYONİZMİN ERMENİ KARTI VE YERLİ HIYANET ODAKLARI
Tanzimat fermanı, Sevr, Mondros ve Lozan... Hedefleri hep aynı:...
Devami
AHMET HOCAMIZDAN MEKTUP VAR!
  Çok değerli ve erdemli kardeşim! Kitaplarımızdaki ve Milli Çözüm'deki...
Devami
ÇIKARKEN
Milletimiz, tarihimizin en kritik ve karanlık dönemlerinin birinden geçerken... Ülkemizdeki,...
Devami
SIRITAN SENARYO!..
  AKP hükümetiyle bazı askeri yetkililerin, bir sivil toplum örgütü...
Devami
UYGARLIK MI, BARBARLIK MI?
  Bütün bu olup bitenlerden sonra hala Batıya yönelmek, Batıya...
Devami
MASONLUK RESMİLEŞİYOR,ANADOLU SÖMÜRGELEŞİYOR! SAHTE ATATÜRKÇÜLER SEYREDİYOR
  Masonluk; bütün yeryüzüne her yönden hakim olmak ve şeytani...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 5118

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR