Get Adobe Flash player

ARAMA

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün842
mod_vvisit_counterDün3168
mod_vvisit_counterBu Hafta11370
mod_vvisit_counterGeçen hafta24675
mod_vvisit_counterBu Ay109285
mod_vvisit_counterGeçen Ay203059
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar16747260

IP'niz: 3.237.67.179
Bugün: 26 Kas 2020

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12182679

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam

BOP'UN OLUŞTURULMASI VE TAŞERONLARI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

Büyük Ortadoğu Projesi ne amaçlıdır?

Türkiyem Topluluğu'nun önemli ve gerekli bir broşüründe vurgulandığı gibi:

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) , ABD'nin 1997'de oluşturduğu 'Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin (PNAC) bir alt unsuru olarak ortaya çıkan sinsi ve Siyonist bir girişimdir. (Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney ve akıl hocaları Richard Perle ve William Kristol)

 

ABD tarafından BOP'a ilişkin yayınlanmış resmi bir belge bulunmamaktadır. Bu konudaki bütün değerlendirmeler, 'NNSS 02' olarak kodlanan 'Ortadoğuda ABD'nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 11 Eylül Sonrası Analizi' (New National Security Strategy of The USA in tlıe Middle East Apost September 11 Analysis) adlı belgeye dayandırılmaktadır. Bu belgenin içeriğinde ne var tam olarak belli değildir.

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (PNAC) nedir? Hangi Hesapladır?

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin kuruluş bildirgesinde; ABD dışişleri ve savunma politikaları amaçsız bir şekilde rüzgârda savruluyor. ABD dünyanın en büyük gücü... Bu fırsatı boşa harcamak ve önümüzdeki görevde başarısız olmak tehlikesiyle karşı karşıyayız" ifadeleri kullanılıyordu. Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin taraftarlarına göre, ABD, askeri harcamalarını artırmalı ve parayı teknolojik olarak en gelişmiş silah sistemlerine yatırmalı, böylece istediği her yere hızla ve az kayıp vererek müdahale edebilir hale gelmeliydi. Bu düşünce aslında Amerikan halkının değil siyonist Yahudi odakların fikriydi.

2. Dünya Savaşı'nın sonunda dünya ekonomik üretiminin yarısına yakınını gerçekleştiren ABD, açık farkla dünyanın en önemli ekonomik gücü idi. Bu durum, 1990'lara gelindiğinde artık geçerli değildi. Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkelerden üç kat daha hızlı büyüme oranına sahip olan Çin, ABD'yi yakalamaya başlıyordu. Birçok Cumhuriyetçi Parti hükümetinin danışmanlığını yapan Henry Kissinger, "Soğuk Savaş'ın sonu, bazı gözlemcilerin 'tek kutuplu' ya da 'tek süper güçlü' dedikleri bir dünya yarattı. Ancak ABD, gerçekte, küresel gündemi tek başına dayatabilme konusunda bugün Soğuk Savaş'ın başlangıcında olduğundan daha iyi bir konumda değil. Birleşik Devletler, Soğuk Savaş döneminde hiç yaşamadığı ölçekte bir ekonomik rekabet ile karşı karşıya kalacak."

ABD'nin problemleri 1990'ların ortalarında olduğundan çok daha fazlaydı. Yeni teknoloji patlamasının çöküşü, ABD şirketlerinin gerçek kârlarının açıkladıklarından yüzde 50 daha düşük olduğunu açığa çıkardı. Ve ABD ekonomisi normal işleyişini sürdürebilmek için, dünyanın geri kalanından (Aslen doğu Asya ülkelerinden) yılda yaklaşık 400 milyar dolar kadar borçlanmaya bağımlı hale gelmişti. Bu duruma ABD'nin ekonomik zaaflarının üstesinden gelmek amacıyla askeri gücünü kullanmak oldu. Birbiri ardına yapılan askeri müdahaleler, ABD'nin tüm gelişmiş ülkelerin bağımlı olduğu petrol kaynakları üzerinde denetimini sağlayacak ve ABD'nin yatırım yapmak isteyen yabancılar için en güvenli ülke olduğunu vurgulayacaktı.

BOP'un geneline muhafazakâr çizgi damgasını vurmuştur. Örneğin yeni liberallerin projenin başarısı için "Olmazsa olmaz" koşul olarak gördükleri "Arap-İsrail anlaşmazlığının kalıcı biçimde çözülmesi, yeni muhafazakar BOP versiyonunda göz ardı edilmektedir.

Bunun temel nedeni 1997'de oluşturulan 'Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi' içinde odaklanan ve Bush yönetimiyle birlikte, idelojik ve akademik düzeydeki etkinliklerini karar alıcı mekanizmalara aktarmada daha rahat hareket etme olanağı bulan yeni muhafazakâr çevrelerin "ABD'nin rekabet edilemez gücü"nü ana çıkış noktası olarak algılamalarıdır.

"Bush doktrini" ne de ilham kaynağı olan bu görüşe göre ABD, büyük ekonomik ve askeri gücüne dayanarak dünyanın herhangi bir bölgesinde istediği dönüşümü yaptırabilir, kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırabilir"

Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 11 Eylül terör eylemlerinin ardından yaptığı açıklamalarda, terörist ağının dünyanın her yerinde konuşlandığını ve bunlara bazı devletlerin de destek verdiğini ifade etmiştir. Rumsfeld'e göre bu terörist ağını harekete geçmeden önce yok edilmeli ve bunlara destek veren ülkelere askeri güç kullanılmalıdır. Bu ekol aynı zamanda Rumsfeld ekolü ve söz ettiği savaşta 'Bush doktrini' olarak adlandırılmıştır. ABD'nin 21. yüzyılın ABD yüzyılı olması için hazırladığı 'Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi' (PNAC), ABD'nin tek başına dünya hakimiyeti kurması için daha önce hazırlanmış projelerin birleştirilmesi ile elde edilmiş bir projedir. ABD politikalarında etkili olan stratejist Brzezinski'ye göre ABD'nin dünya hakimiyetinin yolu Avrasya'nın kontrolünden geçer. Brzezinski, "Doğu Avrupa'yı yöneten Merkez bölgeye kumanda eder; Merkez bölgeyi yöneten Dünya adasına kumanda eder; Dünya adasını yöneten, Dünyaya kumanda eder" diye konuşur. Brzezinski, ABD'nin Avrasya Stratejisini biçimlendirmek için yazdığı 'Büyük Satranç Tahtası' adlı kitabında, ABD yönetimini bu bölgeyi kontrol edebilecek bir gücün ortaya çıkmaması konusunda uyarır: "Amerikan politikasının nihai hedefi, iyi huylu ve uzun vadeli eğilimlerle ve insanlığın çıkarları ile uyum halinde, ortaklaşa küresel bir topluluk oluşturma hayaline sahip olmalıdır. Fakat bu arada, Avrasya'ya egemen olan ve böylece Amerika'ya meydan okuma yeterliğine sahip bir rakibin ortaya çıkmaması şarttır," Diğer taraftan Avrasya'nın kontrolü ise Büyük Ortadoğu diye isimlendirilen bölgenin kontrolünden geçmektedir.

Bop Nedir, Hangi Somut Verilere Dayandırılmaktadır?

Dünya kullanılabilir petrol rezervlerinin yüzde 68'i ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 41'ini içeren Ortadoğu, ABD ve tüm Batı ülkeleri için stratejik bir öneme sahiptir. Son 10 yılda saptanan rezervlerin ise yüzde 90'ı yine bu bölgededir. 2020 yıllarına gelindiğinde, bu bölgenin dünya petrol talebinin yüzde 40'ını karşılayacağı öngörülmektedir.

Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası'nda ve S.B. Cohen'in 'Dünya Sisteminin Jeopolitiği' kitabında bu bölgenin önemi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bu bölge İslam, Çin ve Hint gibi üç büyük medeniyetin birbirleri ile arakesit oluşturdukları, buluştukları bir bölgedir. Batı medeniyetinin burada ciddi bir varlığı yoktur. Bu coğrafya, kara, deniz ve hava ulaşımında stratejik geçitlere sahiptir. Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgededir. Alternatif enerji kaynakları bulunamadığı taktirde gelecekte de bu üstünlüğü devam edecektir. Enerji açısından Japonya tamamen. Batı Avrupa ise %60 civarında bu bölgeye bağımlıdır. ABD'nin enerji ihtiyacının çok küçük bir bölümü bu bölgeden sağlanmaktadır.

Bölgede Amerikan düşmanlığı her geçen gün artmaktadır. ABD böyle bir gelişmeden ciddi bir rahatsızlık duymaktadır. Bu gelişimin büyük bir güç haline dönüşmeden kontrol edilmesini arzu etmektedir. Brzezinski 1997'de yazdığı Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında bu tehlikeye özellikle dikkat çekmiştir: "Amerikan önceliğine İslamcı köktendincilikten gelebilecek olası bir meydan okuma, bu istikrarsız bölgedeki sorunun bir parçası olabilir. İslamcı köktendincilik, dinsel düşmanlığı Amerikan yaşam biçimine karşı istismar ederek ve Arap- İsrail anlaşmazlığından yararlanarak çeşitli batı yanlısı Ortadoğu hükümetlerine zarar verebilir ve nihayet özellikle Basra Körfezinde Amerikanın bölgesel çıkarlarını tehlikeye atabilirdi"

Büyük Ortadoğu denilen bu coğrafyadaki yönetimlerin çoğu halktan kopuklar. Halka zulmetmekte, kendileri lüks ve israf içerisinde yaşarken halk açlığa ve sefalete mahkum edilmektedir. Vurgun, soygun ve yolsuzluk en yaygın olan bir şeydir. Bilimsel ve teknolojik alt yapı hemen hemen yok gibidir.

Proje, büyük Ortadoğu alanında yer alan halkların son derece kötü koşullarda yaşadığı ve bu durumun mevcut sorunların ortaya çıkışındaki en önemli etken olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu bağlamda 2002 tarihli BM Arap İnsani Geliştirme Raporu'nda sunulan veriler BOP'a dayanak teşkil etmektedir. Buna göre, tüm yetişkin Arapların yüzde 40'ı okuma-yazma bilmektedir; işsizlik had safhaya ulaşmıştır, Arap ülkelerinin 2010'da 50 milyon, 2020'de de 100 milyon istihdam alanı yaratmaları gerekmektedir, Ortadoğu halkının üçte ikisinin günlük kazancı 2 dolardan azdır, bölgede yapılan yıllık yayın sayısı, tüm dünyada yapılan yayının sadece yüzde 1.1'ini oluşturmaktadır; kadınlara ayrımcılık yapılmaktadır, demokratik kurumlar ya hiç yoktur ya da zayıftır; bölge halklarının sadece yüzde 1.6'sının internet erişimi vardır, 22 Arap ülkesinin toplam GSGM'si tek başına İspanya'nınkinden düşüktür.

Bölgede köktendinci akımlar, terör örgütleri, kitle imha silahları, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan örgütlü suç şebekeleri tehditler üretmektedir. BOP'u üretenlere göre, bu unsurların ortaya çıkmasının ve taraftar toplamasının asıl nedeni, bölge halkları içinde bulundukları olumsuz ekonomik ve sosyal koşullar ile bölgede varlığını sürdüren ekonomik rejimlerdir.

Eğer, ekonomik ve sosyal koşullar düzeltilir ve demokrasiye geçiş sağlanırsa, yönetime katılım olanağı bulan ve refah düzeyi yükselen Ortadoğu halkları, Batı'yı tehdit eden eylemlere destek vermeyecekler, köktendinci akımlar zayıflayacak, terör örgütleri çökecek ve ucuz petrolün Batı pazarlarına istikrarlı biçimde aktarılması güvence altına alınacaktır.

Ancak, ABD'nin enerji kaynakları ve sevk yollarını kontrol etmek istemesinin nedeni sadece, kendi petrol ihtiyacını karşılamak veya dünyayı birlikte yönetmeyi planladıkları "uluslarüstü şirketlerin" petrol ticaretini sürdürmelerini güvence altına almak değildir. ABD, ihtiyacının büyük bir bölümünü çok verimli kendi kaynaklarından, geri kalan ihtiyacının önemli bir bölümünü Meksika, Venezüella ve Kuzey Denizi'nden (Norveç) karşılamakta, sadece küçük bir bölümünü Ortadoğu ülkelerinden almaktadır. Dolayısıyla, bölgeyi denetim altına almak istemesinde, kendi ihtiyacını garanti altına almak amacıyla ilgili hesaplar olmasıyla birlikte, esas amaç, dünya üzerindeki rakiplerinin çok büyük ölçüde bu kaynaklara bağımlı olmasıdır. ABD'nin rakipleri üzerinde ekonomik baskı kurabilmesi için, sadece Ortadoğu'daki petrol ve gaz kaynaklarını denetim altında bulundurması yeterli olmamaktadır. Komşu bölgelerde bulunan enerji kaynaklarının, erişim ve sevk yollarının da kontrolü gerekmektedir. Bu stratejiler, ABD'yi Ortadoğu coğrafyasının yanında, stratejik önem taşıyan diğer yakın bölgelerin de kontrol altına alınması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

Büyük Ortadoğu diye anılan bölge, tarih boyu dünyayı kontrol etmek isteyen güçlerin hep ilgisini çekmiş ve bütün büyük güçlerin çatışma alanı haline gelmiştir. Sovyetlerin çöküşü ile ABD'nin bölgeyi kontrol edebilmek için gelip yerleşmesi ve bölgede üsler kurması daima stratejik hedefleri arasında olmuştur. Normal şartlar altında da buraya gelip yerleşebilmesi söz konusu değildi. Olağanüstü bir durum oluşturulmadan veya Batı medeniyeti için büyük bir tehlike ve tehdidin bu bölgeden gelebileceğini ortaya koymadan ABD'nin buralara girmesi de mümkün gözükmemekteydi. 11 Eylül ile bu durum oluştu. Nitekim 11 Eylül'ün ertesinde ABD, Büyük Ortadoğu denilen coğrafyanın en stratejik iki bölgesini işgal etmiştir.

Afganistan olayında dünya kamuoyundan büyük bir destek gören ABD, aynı desteği Irak işgalinde görememiştir. BM ve NATO'nun işgalde kullanılması engellenmiştir. Şimdi ABD, G-8, NATO ve AB'yi ikna etmek için 'Büyük Ortadoğu Projesine'(BOP) ayrı bir elbise giydirip sunmaya çalışmaktadır.

BOP'un Görünür Amaçları:

ABD yönetiminin kamuoyuna dönük yaptığı yazılı ve sözlü açıklamalardan BOP'un görünür amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Bölgedeki Kitle İmha Silahlarının (KİS) kontrol edilmesi, üretiminin ve yaygınlaştırılmasının engellenmesi

- Bölgedeki terör odaklarının kurutulması, terörle mücadelenin sürekli hale getirilmesi,

- Totaliter rejimlerin demokratikleştirilmesi,

- Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması ve gerekli mekanizmaların yerleştirilmesi,

- Bölgenin modernleştirilmesi,

- İnsan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilmesi,

- Kadınlara eşit hakların verilmesi,

- Radikal İslami unsurların temizlenmesi,

- Dini eğitimde reforma gidilmesi.

Aslında bunların hepsi bahanedir, zehire sürülen çikolata gibidir.

ABD'de yönetimde bulunan 'Yeni Muhafazakârların' önemli isimlerinden Richard Perle'un yazdığı 'Şerre Son' (An End to Evil) adlı kitapta işlenen ana tema:

"Batı ya İslam'a karşı zafer kazanır veya soykırımına uğrar. Müslümanların gazabının kökü İslam'ın kendisindedir. Suudi Arabistan teröre karşı ya batı ile tam işbirliği yapar veya zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Doğu eyaleti ondan kuvvet zoru ile koparılır. İsrail-Filistin ihtilafına gelince, Washington'un bir Filistin kurulması fikrinden vazgeçmesi gerekir. 11 Eylülün ortaya çıkardığı İslam dünyasındaki marazı Judca tepelerinde 23.'üncü Arap devletini kurarak tedavi edemeyiz. Tahran'daki rejim mutlaka yıkılmalı ve bu maksatla İranlı muhaliflere her türlü yardım yapılmalıdır. Müslüman gazabı Arap kültürü ile özdeşleşmiştir. Ortadoğu'daki kötendinciler ve laik militanlar, Sünniler ve Şiiler, Komünistler ve Faşistler birbiri ile kaynaşmışlardır. Hepsi patlamaya hazır gazabın haznesinden fışkırıyorlar. Bu durumun çaresi demokrasi değil demokratikleşmedir. Demokratikleşme derhal seçimlere gidilerek sonra onun sonuçlarına katlanmak anlamına gelmez. Seçimler 1995'te Cezayir'de denenmiştir. Orada yozlaşmış statükonun yerini az daha köktendinciler alıyorlardı. Böyle bir sonuç kabul edilemez. Reform süreci güdümlü ve tedrici olmalıdır"

ABD'de Ulusal Demokrasi Vakfı Başkanı Cari Gershman da bölgeye ilişkin demokrasi stratejisini anlatırken 'Özgürlükler ve hukukun üstünlüğü garantiye alındıktan sonra yönetim biçiminin krallık ya da cumhuriyet olması önemli değildir' derken, asıl niyetlerini ifşa etmiş olmaktadırlar.

ABD imparatorluğunu genişletebilmek için hedef aldığı ülkeleri alt etnik gruplara bölüp yeni uluslar oluşturmayı bir strateji olarak benimsemiştir. Mevcut yönetimde danışmanlık yapan ve Afganistan'ın geleceğinde Amerikan Politikası Koordinatörlüğü görevini üstlenen Richard Haass, 'Karışıklık' adlı kitabında yeni bir ulus inşa etmeyi, ABD'nin işgal edeceği bölgelerde hakimiyet kurabilmesi için şart olarak görür:

"...Güç politik değişiklik olayı ise, fazla bir zeka gerektirmeden ve biraz da iyi şansla işe yarayabilir. Aksi halde tek başına güç kullanımı politik değişikler için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik için en etkili yol değişik şekillerde karışıklık yaratmaktır. 'Ulus inşa etmek' bu yollardan biridir. İlk önce tüm karşı çıkanları yok edeceksin ve daha sonra başka bir topluluk yaratma işiyle meşgul olacaksın."

Diğer taraftan 2003 yılında RAND Corperation tarafından hazırlanan 'Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler' adlı raporda, Türk İslamı, Alman İslamı, Arap İslamı, Mısır İslamı, Köktendinciler, Gelenekçiler, Modernist Müslümanlar ve Ilımlı İslam gibi kavramlaştırmalara gidilmesi, Büyük Ortadoğu coğrafyasında yeni ulus inşasının yanı sıra yeni dinler inşa edilmek istendiğini göstermektedir.

Bugün ABD, Irak ve Afganistan'da buna benzer bir politika izlemektedir. Büyük Ortadoğu projesinin gizli amaçlarından en önemlisi bölgeyi etnik ve dini eksenli olarak paramparça edecek tarzda yeni uluslar ve yeni dinler ortaya çıkarmaktır.

BOP'un gizli amaçlarından biri de, uluslararası sermayenin tam olarak giremediği bu bölgeye girip yerleşmesini sağlamak ve bunu güvence altına almaktır. Onun için bu bölgede yer alan devletler uluslararası şirketlerin menfaatine uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmak istenmektedir. Büyük Ortadoğu Projesinin gizli amaçlarından bir diğeri de, bölgenin sahip olduğu enerji kaynakları ve bunun uluslararası camiaya ulaştırılma yollarının kontrol altına alınmasıdır. Yukarıda Büyük Ortadoğu bölgesinin önemini incelerken, bölgenin dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu, AB ve Japonya'nın buraya neredeyse tam bağımlı olduğunu ifade etmiştik. Bu bölgeye enerji bakımından en az bağımlı olan ABD'dir. Üstelikte bu bölgedeki petrollerin işletilmesinin büyük bir kısmı Gulf, Exxon, Chevron ve Texaco gibi dev ABD petrol şirketleri tarafından işletilmektedir. Dolayısıyla ABD'nin kendi ihtiyacı olan petrol veya doğal gaz ihtiyacını bu bölgeden temin etme konusunda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bundan dolayı BOP kapsamında Enerji kaynaklarını ve yollarını güvenliğe almak bu projenin amacı olamaz. Enerji bakımından bu bölgeye bağımlı olan ve gelecekte ABD ye rakip olabilecek güçleri, enerji vanalarını kontrol ederek terbiye etmek BOP'un gizli amacıdır. ABD rakiplerini devre dışı bırakabilmek için bu bölgedeki enerji kaynaklarını rakiplerine karşı bir silah olarak kullanmak istemektedir.

Brzezinski National Interest dergisindeki (Kış 2003) 'Hegemonik Bataklık' (Hegemonic quicsand) adlı makalesinde bunu ifşa etmektedir:

"(Bölgenin enerji kaynaklarına ilişkin) veriler, ABD'ye buraya egemen olmaktan başka bir alternatif bırakmamaktadır. O nedenle ABD, Global Balkanları (Büyük Ortadoğu) kendi stratejik çıkarlarına uygun olarak şekillendirmelidir. Bu bölgeye egemen olmak ABD'ye başka bir stratejik manivela da sağlamaktadır: Ekonomileri bölgeden güvenli petrol akışına bağımlı Avrupa ve Asya ekonomilerini denetim altında tutma gücü. Bu bölge o kadar önemlidir ki, ABD herhangi bir bölgesel gücün beklenti ve önceliklerini buraya dayatmasına izin vermemelidir"

BOP'un gizli amaçlarından biri, İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve Siyonizmin 'Büyük İsrail Projesinin' hayata geçirilmesidir. Bugünkü ABD yönetiminde Yahudilerin büyük bir etkinliği vardır. Yönetimin şahinler kanadını Yahudiler oluşturmaktadır. Necati Doğru'nun analizine göre ABD'yi İsrail egemenleri ve Yahudi sermayesi ile bağlantıları olan 400 Amerikan zengini yönetmektedir.

"(İsrail'in Ortadoğu politikaları ile ilgili eleştirilerinizde) Tamamen haklısınız. Ama, ABD'nin bu konudaki bir gerçeğini de bilmelisiniz. Amerika'da, devlette ve hatta özel sektörde hiç kimse, Başkan dahil(bunu iki defa tekrarladı), İsrail'in politikalarını körü körüne desteklemedikçe, sandalyesinde kalamaz. Çünkü, Amerika'da insanları yöneten iki güç odağı mevcuttur; paranın ve medyanın (yazılı ve görsel basın ve sinema) patronları. Bu iki güç odağı da Yahudilerin denetimindedir"

Büyük Ortadoğuyu terörden arındıracağını söyleyen ABD'nin İsrail'in yaptığı devlet terörünü kayıtsız şartsız desteklemesi, ABD'deki Yahudi nüfuzunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

BOP'un Gizli Amaçları:

1- Bölgede ABD'ye karşı meydana gelebilecek bir meydan okumayı kırmak, 'Ilımlı İslam' adında yeni bir anlayışı bölgeye yaymak. Bununla eş zamanlı olarak etnik temele dayalı yeni uluslar inşa edip bölgedeki karışıklığı ve çatışmayı sürekli kılmak.

2- Devletlerin Uluslararası Sermayeye göre yapılandırılmasını sağlamak.

3- Bölgedeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yollarını kontrol ederek, buralara bağımlı olan ve gelecekte ABD'ye rakip olabilecek güçleri frenlemek. Bölgede var olan stratejik madenlere el koymak.

4- Bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak.

5- BOP bahanesiyle Arzı Mev'udu içine alan Büyük İsrail İmparatorluğunu kurmak.

BOP'un Tarihsel Geçmişinde Ne Vardır?

ABD'de yapılan G8 toplantısına, "Kuzey Afrika ve Genişletilmiş Ortadoğu Girişimi" adıyla sunulan BOP'a ilişkin ilk somut bilgiler, Londra merkezli Arapça yayın yapan El Hayat gazetesinin 13 Şubat 2004 tarihli sayısında yer almıştır.

"Büyük Ortadoğu" kavramının, klasik Ortadoğu ile birlikte bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya ve Kafkasya ülkelerini de kapsayacak biçimde akademik düzeyde kullanılışı ise, 1990'ların ortalarına rastlamaktadır. BOP'un siyasal düzleme taşınması çabaları ise 200'de başlamıştır.

Ancak kuşkusuz BOP konusunda en önemli kilometre taşı, Bush döneminde ABD dış politikasına hakim olan yeni muhafazakalara karşı yeni liberal görüşü savunan Ronald Asmus'un Kenreth Pollack ile birlikte kaleme aldığı ve Washington Post gazetesinde 22 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan "The Neoliberal Take On The Middle East" (Ortadoğu'nun Neoliberal Açıdan Ele Alınışı) başlıklı makalededir. Makaleye göre, "Ortadoğu'daki tehditlerin ortadan kaldırabilmesi, ancak NATO'nun Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı uyguladığı gibi uzun soluklu ve kapsamlı bir proje ile mümkün olabilir. Ortadoğu, yeni muhafazakarların savunduğu gibi güç kullanılarak dönüştürülemez, bu dönüşüm ancak Avrupalı müttefiklerle de işbirliği yaparak ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutları da içeren kapsamlı bir projeyle mümkün olabilir"

ABD yönetimi 21. yüzyılı bir Amerikan Yüzyılı olarak düşünmekte ve stratejilerini buna göre şekillendirmektedir. O nedenle bütün projeler, PNAC ana projesinin alt projeleri olarak ele alınmaktadır. BOP da ABD'nin Avrasya hakimiyeti için geliştirdiği bir alt projedir. Kamuoyuna ilk kez Joint Forces Quarterly dergisinin (ABD Silahlı Kuvvetler dergisi) Sonbahar 1995 sayısında 'The Greater Middle East' ismi ile duyurulmuştur.

26 Şubat 2003'te Amerikan Girişim Enstitüsünde ABD Başkanı Bush tarafından 'Ortadoğu'da Demokratik Değerlerin Yayılmasını Öngören Plan' açıklanırken, 'Büyük Ortadoğu Projesi'nden bahsedilmiştir. Bush ayrıca 9 Mayıs 2003' yaptığı bir konuşmada 10 yıl içerisinde 'ABD- Ortadoğu Serbest Ticaret Bölgesinin' kurulacağını açıklayarak, projenin hedeflerinden birini dile getirmiştir. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Condolezza Rice da, 7 Ağustos 2003'te The Washington Post gazetesindeki yazısında, BOP kapsamında 22 ülkenin hedef tahtasına konulup yeniden yapılandırılacaklarını ifade etmiş, projenin kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesine imkân vermiştir.

Ulusal Demokrasi Vakfi'nda 6 Kasım 2003'te Bush, 'Ortadoğu'yu Özgürleştirme Stratejisini' açıklayarak BOP'ta nelerin sloganlaştırılması gerektiği mesajını vermiştir.

Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda 'Büyük Ortadoğu'ya Reform' projesini açıklamıştır. Dışişleri Bakanı Colin Powell, değişik zamanlarda yaptığı konuşmalarda İslam coğrafyasının siyasal olarak değiştirileceğini belirtmiştir.

ABD NATO Konseyi Daimi üyesi Nicholas Burns, 24 Ekim 2003'te "NATO ve Büyük Ortadoğu' adlı bir toplantıdaki konuşmasında, NATO'ya yeni bir misyon biçilip Büyük Ortadoğu'da konuşlanmasını istemiştir.

Londra'da yayınlanan El Hayat gazetesi 13 Şubat 2004'te, ABD'nin G-8 zirvesi için hazırlatıp üye ülkelere dağıttığı taslak metni yayınlamıştır.

BOP Hangi Ülkeleri Kapsamaktadır?

BOP'un eylem alanı resmen ilan edilen net sınırlar söz konusu değildir. Her an yeni ülkelerin kapsam içine alınabilmesi için "açık kapı" bırakılmaktadır. Bununla birlikte özellikle ABD kaynakları 27 ülkenin ilk planda BOP çevresinde değerlendirildiğini vurgulamaktadır. Bu ülkeler şunlardır:"Afganistan, Bahreyn, BAE, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin Özerk Yönetimi, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Komor Adaları, Lübnan, Libya, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen"

Genişleme halinde bu alana Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile Endonezya ve Malezya'nın da dahil edilebileceği belirtilmektedir.

Fas ve Moritanya'dan başlayıp Afrika'nın kuzeyi, Ortadoğu'nun tamamı, Kafkaslar, Kazakistan, Türki Cumhuriyetler, Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'e kadar uzanan tüm bölge, Büyük Ortadoğu diye isimlendirilmektedir.

Yeni NATO'nun Yeni Misyonu İyi Okunmalıdır

ABD NATO'ya yeni bir misyon yüklemeye çalışmaktadır. 24 Ekim 2003'de Prag'da gerçekleştirilen 'NATO ve Büyük Ortadoğu' adlı konferansta NATO Konseyi Daimi Üyesi R. Nicholas Burns, bir savunma örgütü olan NATO'nun Büyük Ortadoğu'da konuşlanmasının zorunlu olduğunu açıklamıştır. "Soğuk Savaş boyunca Batı Avrupa'yı koruma adına Batı Avrupa'da bir kıta ordusu yapılandırdık. Avrupa ve Kuzey Amerika hala NATO'nun güvencesi altındadır. Fakat Batı veya Orta Avrupa'da ya da Kuzey Amerika'da oturarak bu işi yapabileceğimize inanmıyoruz. Hem kavramsal yönelimimizle hem de askeri gücümüzle doğuya ve güneye konuşlanmak zorundayız. NATO'nun geleceğinin doğuda ve güneyde olduğuna inanıyoruz. Bu da Büyük Ortadoğu'dur"

Ayrıca NATO Askeri Komitesi Başkanı General Naumann da, NATO'nun yeni döneme ilişkin fonksiyonunu, Burns'e benzer şekilde tanımlamaktadır: "NATO artık eskiden olduğu gibi bölgesel bir savunma örgütü olarak kalamaz. Üye ülkelerin çıkarlarını nerede olursa olsun koruyabilecek ve gelecekte kurulabilecek koalisyonların temelini oluşturacak küresel bir ittifak haline gelmelidir. NATO komuta ve kuvvet yapılarını bu doğrultuda uyarlamalı ve yeni şartlara mukabele edebilecek yetenekleri kazanmalıdır. NATO'nun görev alanıyla ilgili bu değişim Büyük Ortadoğu'dur"

Burns'e göre; NATO'nun Büyük Ortadoğu'ya konuşlanmasının nedeni, bu coğrafyanın NATO ülkeleri için tehlikeli olması ve NATO ülkelerine asıl tehdidin bu coğrafyadan gelecek olmasıdır! Eski İngiltere Başbakanı Teacher'ın: "Sovyetler dağıldığına göre, artık NATO'nun yeni düşmanı İslam'dır" sözleri ise asla unutulmamalıdır.

ABD, Büyük Ortadoğu Projesi'ni en az zayiatla uygulayabilmesi için pek çok ülkeyi projeye dahil etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle NATO'nun kademeli bir şekilde genişletilmesini istemektedir. Aynı zamanda farklı girişim ve organizasyonlarla nüfuz alanını genişletmeye, gelebilecek muhalefeti engellemeye ve karşısındaki bloğu bölmeye çalışmaktadır. 'Akdeniz Diyalogu' da bunlardan biridir:

"NATO 1995 yılından bu yana, İsrail'in yanı sıra Mısır ve Ürdün'le birlikte Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerinin yer aldığı toplam altı Arap ülkesinin bulunduğu, "Akdeniz Diyalogu" adıyla anılan bir program geliştirmiştir " (Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Moritanya, Ürdün)

ABD stratejisini, gelecekte karşısına hiçbir gücün çıkmaması esası üzerine kurmuştur. Baba Bush'un zamanında (1992) Paul Wolfowitz'in başkanlığında savunma bölümü tarafından hazırlanan gizli bir belgede (Defens Planning Guidance) bu noktaya özel bir vurgu yapılmıştır:

"Stratejimiz şimdi (Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra), gelecekte potansiyel bir küresel rakibin ortaya çıkışına meydan vermeyecek şekilde yeniden ayarlanmalıdır.[1]

17 Eylül 2002'de kabul edilen ve 20 Eylül 2002'de kamuoyuna duyurulan ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi (Bush Doktrini) belgesi ile ilgili Kongrede yaptığı konuşmasında Bush, tam 10 yıl sonra, aynı konuyu tekrarlamıştır: "ABD, kendisi üzerinde, müttefikleri ya da dost ülkeler üzerinde kendi isteklerini gerçekleştirmek isteyen bir düşmandan gelen girişimleri alt edecek güce sahip olmalıdır ve gelecekte de sahip olacaktır. Gücümüz, ABD'nin gücünü aşma ya da ona denk olma ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya giden potansiyel düşmanları caydıracak kuvvette olmalıdır"

Projede Türkiye'nin Önemi Nereden Kaynaklanır?

Çeşitli boru hatları nedeniyle bir enerji köprüsü haline gelen Türkiye, ABD tarafından BOP'ta ayrı bir yere oturtulmuştur. Dünya hâkimiyeti için Avrasya'yı, Avrasya hâkimiyeti için de Büyük Ortadoğu'yu kontrol etmenin zorunluluğunu hisseden ABD, bu yolda stratejik bir madde olan petrol ve ona ulaşım yolları üzerinde egemenlik tesis ederek, rakipleri karşısında stratejik üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, petrol ve doğalgaz rezervleri olmayan veya kısıtlı olan kendisine "rakip ekonomiler" durumundaki AB ülkeleri, Japonya, Çin ve Avrasya Birliği ülkelerinin ekonomik büyümelerini kontrol altına alabilecek, Euro veya başka bir para biriminin dünya ticaretine hâkim olmasını önleyecek ve esasen altın olarak karşılığı tam olmayan, sadece ABD'nin baskı ve askeri gücü ile ayakta durabilen ABD Doları dünya ticaretine hâkim olabilecektir. Irak harekâtının en önemli nedeninin de, Irak'ın OPEC üyesi olarak Kasım 2000'den itibaren petrolünü Euro'yu referans alarak satmayı kararlaştırması ve diğer OPEC ülkelerine de bu hususta çağrı yapması olduğu unutulmamalıdır. Dünya kullanılabilir petrol rezervlerinin yüzde 68'i ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 41'i Ortadoğu'dadır. Son on yılda saptanan rezervlerin ise yüzde 90'ı yine bu bölgededir. 2020 yıllarına gelindiğinde, bu bölgenin dünya petrol talebinin yüzde 40'ını karşılayacağı öngörülmektedir.

BOP'ta bir enerji köprüsü olması nedeniyle Türkiye'nin ABD açısından ayrı bir yeri bulunuyor: Jeopolitik konumu itibarıyla, Batı ile Doğu arasında doğal bir enerji köprüsü oluşturan Türkiye, dünyanın küreselleşme ve entegrasyona doğru yöneldiği bu dönemde, arasında dil, din birliği ve kültürel yakınlaşmanın olduğu Türk cumhuriyetleri ile doğal olarak, enerji projelerinde birliktelik içindedir. Enerji kaynaklarındaki ve bu kaynakların uluslararası pazarlara çıkarılmasındaki kısıtlar, bu kaynakların optimal kullanımını zaruri kılmaktadır. Orta Asya bağımsız Türk devletleri içerisinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan petrol ve doğalgaz kaynakları zengin ülkelerdir. Azerbaycan ve Kazakistan belirlenmiş büyük petrol rezervlerine, Türkmenistan ise doğalgaz rezervlerine sahiptir. Rusya Federasyonu'nun Batı Ural bölgesinde üretilen ham petrolün en kısa ve önemli çıkış noktası da Karadeniz Novorossiysk Limanı'dır. Ancak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki gerek iç trafik gerekse coğrafi kısıtlar, bu petrolün uluslararası piyasaya çıkışını zorlamakta ve Türkiye üzerinden Ege Denizi veya Akdeniz'e çıkacak transit boru hattı projeleri üzerinde çalışılmaktadır. Yine, Kazakistan Üstyurt platosu petrol sahalarının ve Türkmenistan Nebit dağı yataklarının uluslararası pazarlara direkt çıkışı yoktur. Bu enerji kaynaklarının da, Atlantik piyasasına ulaştırılmasında en ekonomik yol, Türkiye geçişli rotalardır. Türkiye, mevcut Irak-Türkiye petrol boru hattının dışında, tesis edilmekte olan Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı; İran (dolaylı olarak Türkmenistan) doğalgazını Ankara'ya getiren ve ana hat itibarıyla Batı'da Bulgaristan sınırına bağlayan doğalgaz boru hattı; Azerbaycan, Mısır, Irak, Suriye doğalgazını Türkiye ana hattına ve yine dolaylı olarak batı hattına bağlanmasına imkân verecek boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır. Tüm bu enerji kaynaklarına geçiş veya sevk yolu durumunda olan Türkiye, gerek miktar, gerekse stratejik yönlerden önemli enerji kaynaklarının geçiş yolu olma konumundadır. Bu durum "Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Projesi" içine, "petrol alanlarının ve petrol taşıma yollarının kontrolü" amacına uygun olarak Türkiye'nin de katılımını zorunlu kılmaktadır. Türkiye olmadan, projenin başarılı olması veya tamamlanabilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin konumu, proje kapsamı içindeki bölgelerde, petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip herhangi bir ülkeden çok daha stratejik önemi haizdir.

İsrail Projenin Neresinde Bulunmaktadır?

Prof. Dr. Anıl Çeçen'e göre projenin merkezinde İsrail yer alıyor. Büyük İsrail Projesi'ne göre Kudüs'ün merkez olacağı Siyon Tepesi'nde yeni bir tahtın kurulacağı bir İsrail Devleti hedeflenmektedir. Bunun için bu bölgede küçük devletler planlanmaktadır. Çünkü alan olarak bölgede en küçük devlet İsrail'dir.

Avrupa BOP'a Nasıl Katılmaktadır?

Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fisher, Şubat'ta Münih'te yapılan güvenlik konferansında Ortadoğu'da istikrarın iki aşamada sağlanmasını öngören bir Avrupa-ABD projesini gündeme getirdi. Bu projede, Fas'tan İsrail ve Filistin topraklarıyla Suriye'ye uzanan bölgenin serbest ticaret bölgesine dönüştürülmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise proje Orta ve Yakın Doğu'ya yönelik "gelecek için bir deklarasyon" ilan edilmesini içeriyor. İran ve Afganistan'ı da kapsayan deklarasyonda, demokrasiyle hukuk devletinin kurulması ve şiddetin terk edilmesi isteniyor. Fischer, Ortadoğu'da istikrarın sağlanmasında NATO'nun da katkıda bulunmasını öneriyor.

İngiltere ve Fransa, Berlin'deki zirvede Fischer'in önerisine destek verdi. Arap ülkeleriyse, Irak savaşında izlediği politikayla elde ettiği prestijden vazgeçmemesi için Avrupa'yı uyardı. İki girişimin ortak noktası, Batı'da, Ortadoğu'nun kendine veya başkalarına tehdit oluşturmasına izin verilemeyeceği yönünde bir kanaat oluştuğunu ortaya koyması...

Projeye Arap İslam Dünyası Niçin Karşıdır?

BOP'a karşı Arap dünyasından en ciddi muhalefet Hüsnü Mübarek ve Suud Kralı Fahd bin Abdül Aziz'den geldi. Liderliğini Hüsnü Mübarek'in yaptığı muhalefet, Arap ülkelerinin Arap ve İslam ülkelerine dışardan empoze edilen önerileri kabul etmeyeceğine dair, 24 Şubat 2004 tarihinde ortak bir bildiri yayınladılar. Bildiride Arap ülkelerinin, kendi haklarının çıkarları ve değerleri doğrultusunda reformları yerine getirmesi üzerine vurgu yaptılar. Ayrıca Mübarek, henüz hazır olmayan halka demokrasi empoze etmeye kalkmanın Cezayir örneğinde olduğu gibi siyasi kaosa sebep olacağını iddia etti. "Biz ülkemizi dışarıdan herhangi birinden daha iyi biliyoruz ve kendimizin kaos ve anarşiye itilmesine izin vermeyiz" şeklinde itirazlarını dile getirdi. Buna ilaveten ortak bildiride Hüsnü Mübarek ve Suud kralı, Ortadoğu'da istikrarın temel koşulunun, bölgenin temel sorunlarına çözüm bulmaktan geçtiğini belirttiler. Bu anlamda ABD'nin BOP'ta İsrail-Filistin sorununa değinilmemesinin en büyük eksiklik olduğu dile getirildi. Mübarek, BOP'a karşı Arap Projesi'ni geliştirip, 29 Mart'ta Tunus'ta yapılması tasarlanan Arap Zirvesi'nde bu projeyi tartışacaktı. Ancak Araplar aralarındaki fikir ayrılığı nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştiremediler.

Türkiye'nin Duruşu Ne Olmalıdır?

Türk dış politikasının son 50 yılına baktığımızda, Türkiye'nin önüne "Büyük Ortadoğu Projesi" ne benzer iki proje sunulmuştu ve bu iki proje başarısız olmuştu. İlk proje, 1953-54'Ierde ABD tarafından geliştirilen ve merkezinde Türkiye'nin olduğu "Kuzey Hattı ya da Yeşil Kuşak Projesi" dir. Adnan Menderes hükümeti bu proje kapsamında Ortadoğu ülkelerini bir siyasi-askeri pakt içerisinde bir araya getirerek, bir yandan bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye, diğer yandan da bu yolla Sovyetler'in bölgeye yayılmasını önlemeye çalışmıştı.

Ancak bu çerçevede kurulan Bağdat Paktı'na sadece Irak, İran ve Pakistan üye olurken, başta Mısır olmak üzere birçok bölge ülkesi Pakt'a katılmadılar. Tam tersine, ABD'nin ve siyonizmin yönlendirmesiyle Sovyetler Birliği'ne yakınlaştılar. Daha da kötüsü, 1960'lara gelindiğinde hem bu proje büyük bir başarısızlığa uğradı hem de projenin baş aktörü Menderes yönetimi askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldı.

Benzer bir durum 1980'lerde Özal döneminde yaşandı. Özal liderliğindeki Türkiye, yine ABD'nin geliştirdiği 'Stratejik İşbirliği' konsepti çerçevesinde Ortadoğu ülkeleriyle çok yönlü ekonomik, ticari, mali, sosyal ve hatta siyasi ilişkiler geliştirdi. 1980'lerde Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede üst düzeyde olumlu ve başarılı sonuçlar elde etti. Türkiye'nin bölge ile dış ticaret ilişkileri, toplam dış ticaret hacminin yüzde 50'leri üstüne çıktı. Birçok Türk firması bölgede ve birçok Arap sermayesi Türkiye'de karşılıklı yatırım yaptılar.

Büyük Ortadoğu Projesi'nde ise Türkiye için kullanılan sıfatlar: "model ülke, merkez ülke, piyon ülke" biçiminde temayüz etmektedir. Türkiye, bu projeye yaklaştıkça hem kendi güvenliği ve geleceği tehlikeye girmektedir hem de bölge halkının tepkisini çekmektedir. Türkiye için kullanılan Ilımlı İslam kimliği de İslam'ı yozlaştırmaya yöneliktir.

ABD Başkanı Bush'un Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde 'BOP'un bel kemiğini Türkiye oluşturmalıdır' ifadesinde de açıkça anlaşıldığı üzere Türkiye bu projenin merkezinde yer almaktadır. BOP'a göre ABD, bölgedeki radikal dini anlayışın terörü beslediği, bu anlayışların ehlileştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Batı, yıllarca Ortadoğu'da otoriter rejimleri destekledi. Bu rejimlerin doğurduğu tepkiler radikal anlayışları besledi ve o anlayış da Batı'yı hedef aldı. ABD, şimdi bu radikal dini anlayışlar yerine 'Ilımlı İslam' anlayışını getirmeye çalışıyor. Ilımlı İslam'ı desteklemek aslında yeni bir politika değil. ABD, Sovyet rejimi çökene kadar Yeşil Sovyet ideolojisine karşı tampon olarak manipüle edilen Ilımlı İslam anlayışı şimdi mevcut rejimlere karşı konumlandırılıyor. BOP'ta ABD'nin Türkiye'ye bu anlamda bir rol biçtiği anlaşılıyor. Şu anki haliyle ılımlı İslam teriminde vücut bulan bu rolün Türkiye'nin çıkarlarına ve devletimizin yapısına aykırılığı ortadadır. ABD'nin projesinin öngörülerinden birisi de, demokrasinin büyük bir devletin gözetiminde etnik ya da dini topluluklara dayanarak, küçük ulus devletleri içerisinde yerleşmesini sağlamaktır. Bu anlamda BOP Türkiye'nin üniter devlet yapısına ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye Erbakan Hoca'nın D-8'ler projesi gibi atılımlarla kendi ağırlığını hissettiremezse, bölgeye yönelik politikalardan kendini soyutlayarak sadece tehdit algılamasını dillendirerek hiçbir yere varamayacaktır.

Sonuç:

ABD'nin taslağında yer alan ve Büyük İsrail hayaline dayanan reformların emperyalizm amaçlı olduğu açıktır.

Bu nedenle AKP'nin ve diğer işbirlikçi partilerin bu sinsi ve siyonist projeye taşeronluk yapmaları ve Recep T. Erdoğan'ın BOP'un eş başkanlığı gibi talihsiz bir görevden şeref duymaları şaşırtıcıdır.

Türkiye, milli ve haysiyetli bir yönetim ve yönelişle; D-8 gibi onurlu ve olumlu projeleri sahiplenmekle, Yeni ve Adil bir Dünya'nın öncülüğünü üstlenecek bir konumdadır. Tarihi ve tabii şartları ve potansiyel imkânları, bizi buna zorlamaktadır.

[1] New York Times, 8 Mart 1992


Bu yazarin diger makaleleri

SAFINI BİLMEYEN YA SAFTIR VEYA SAHTEKÂRDIR!
  Ahmet Altan denen sabataist ve sosyalist bozuntusu, AB ve...
Devami
İNANCIMIZDA VE İNSANLIK ANAYASAMIZDA “HAK” ANLAYIŞI
  İNANCIMIZDA VE İNSANLIK ANAYASAMIZDA “HAK” ANLAYIŞI        Bize göre şu 4 şey...
Devami
MİLLİ GÜÇLERLE İŞBİRLİKÇİLERİN DERİN MÜCADELESİ VE FÜZE KALKANI PROJESİ
Türkiye’de işbirlikçi AKP yönetimiyle, “milli devlet” arasında çok ciddi bir...
Devami
TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEN KUŞATILMASI VE SİYASİLERİN KOF ÇIKIŞLARI
Sınırımızdaki işgalci askerlerin sayısı teröristleri üçe katlamıştı! Suriye’nin Türkiye sınırına konuşlandırılan...
Devami
BATILILAŞMAK MI, BATIRILMAK MI?
  Atatürk'ün "önce çağdaşlaşma; sonra çağdaş medeniyeti de aşma"  hedefi,...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 3523

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR