Get Adobe Flash player
Reklam

Milli Çözüm Dergisi Kitapları

AH-U FİGANIM
PDF Yazdır
Kitap Kabı AH-U FİGANIM
Yazar: Ahmet AKGÜL
Yayın Evi: Buğra Yayın Evi
Yıl: 2015
Tıklanma: 1378
Kullanıcı Oyları:  / 4
KötüEn İyi 
Konu Açıklaması
Ekleyen Editör

Kur’ana göre, Şairlerin bir kısmı şeytanın avukatı, bir kısmı ise Rahmani ilhamların tercümanıdır.

“Şeytanların kime ineceğini (ve hangi yanlış ve saptırıcı şeyler ilham edeceğini) haber vereyim mi?”

“Onlar, günaha ve yalana düşkün (şair ve hatiplere) inerler.”

“Bu gibileri, şeytana kulak verirler, ve bunların çoğu da bile bile yalan söylerler.”

“(Böylesi) Şairlere de (cehalet ve şehvetle) sapıtmış kimseler takılıp giderler”

“Ve onları görmez misin ki, her vadide (boş ve batıl iş ve eğlencelerde) gafil ve şaşkın gezinirler.”

“Ve onlar (Yalancı şairler ve bunlara uyanlar) yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söyler (uydurma hayal ve heveslerle kendilerini ve çevrelerini aldatır ve övünür)ler”[1] ayetleri şeytani şairleri anlatırken;

“Ancak iman eden, (ibadet, istikamet ve hayırlı hizmetlerle) salih amel işleyen ve Allah’ı çokça zikreden, ve kendilerine (ve dinlerine) zulüm ve hakaret edilince (hainlere karşı cesaretle gerçekleri savunan ve) üstün gelmeye çalışan (mü’min şair ve yazarlar) başka (onlar sadık ve saygın)dır.

(Haksızlığı ve ahlâksızlığı yaymaya çalışan şair ve yazar hainler ve) Zalimler ise nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini yakında bileceklerdir”[2] ayetleri ise Rahmani şairleri haber vermekte ve övmektedir.

Evet şiir, duyguların dili, aşıkların delilidir.

Şiir, kalblerin tercümanı, ruhların tefsiridir.

Şiir, ilhamın nefesi, sahibinin sesidir. Nasıl ki bir bahçede bulunanlar, kuşları görmese bile, bülbül mü, karga mı, ötüşünden seçebilir.

Şiir, gönül bilgisayarının ve vahdet sırlarının şifreleridir.

Şiir dervişlerin sohbeti, ermişlerin zevk-i ruhanisidir.

Velhasıl şiir, sözleri “laf” olmaktan çıkaran sihirli dizelerdir.

İşte biz de, bazı duygularımızı ve gönül arzularımızı zaman zaman dizelere döktük.

Dostlarımızın ısrarlı talepleri üzerine, bunları bir şiir kitabı halinde okurlarımıza hediye etmeyi münasip gördük.

“Ahu Figanım’da” aklınıza yatan ve ruhunuzu okşayan şiirler için dua ve teşekkürünüzü, kapalı ve karmaşık bulduklarınız için de, müsamaha ve hoşgörünüzü umuyorum.

Bu kitaplarımın yeniden hazırlanması hususunda gösterdikleri büyük gayret ve katkılarından dolayı başta Kıymetli Kardeşim Osman Eraydın’a ve diğer arkadaşlarımıza da kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

                         

Ahmet AKGÜL

 


[1]Şuara: 221-226

[2]Şuara: 227

 


 

 

ELVEDA

 

Elveda,

bütün kirli hatıralarım...

“Masum ve mazur” gösterdiğim;

Hatalarım, haltlarım, elveda!..

Elveda; benlik, bencillik ve beleşçilik gibi,

Gizli hastalıklarım...

Kibirli hayatım,

Katmerli günahlarım, gururum...

Elveda fikrimdeki Firavun...

Ben çok kahrını çektim,

İçimdeki gavurun!..

.

Rabbımı unutarak,

Ve rızasından başka şeyler umarak işlediğim

Bütün şirklerim, şekavetlerim...

Edepsizce itirazlarım, şikayetlerim...

Haksız servetim, şöhretim,

Ve hayasız şehvetlerim, Elveda!..

.

Mal mülk diye tapındığım,

Cıncık boncuklarım...

Sübhan’ı bırakıp,

Sevgilerine kapıldığım, çoluk çocuklarım...

Kahramanlık diye sattığım;

Kaypaklıklarım...

Ve dert etmeğe değmez,

Kırgınlıklarım, kıskançlıklarım, elveda!..

.

Ey, erkek geçinen kancıklarım!..

Falan dostlarım, filan dostlarım,

Yalan dostlarım,

Yılan dostlarım!..

Hiçbir zaman, hasbi olmayan,

İşi gücü hesap, plan dostlarım, Elveda!..

.

Kadrini bilmediklerim

Kahrını çekmediklerim

Hiç ayrı görmediklerim

Yüzlerinde Yezdan’ı seyrettiklerim, hep dua!..

.

Kar sandığım, yar sandığım,

Hülyalarım, rüyalarım elveda!..

Artık utandığım, usandığım,

Yapmacık tavırlarım,

Gıcık davranışlarım, riyalarım, Elveda!..

.

Namazsız, niyazsız, camisiz, cemaatsiz günlerim...

Yararsız, hayırsız, şefkatsız ve zekatsız günlerim...

Biatsız, itaatsız, irtibatsız ve cihatsız günlerim...

Boşa geçen ömürlerim...

Önce elmas iken pürüzsüz, şimdi kömürlerim, Elveda!..

Fikirsiz, zikirsiz ve şükürsüz

Rabıtasız dünlerim,

.

Zabıtasız, başı boş dönemlerim

Gençlik, yiğitlik havalarım,

Sahte ve yitik sevdalarım, elveda!..

Edebi, ama edepli olmayan

Düzmece dualarım...

Ateşli nutuklarım,

Göstermelik davalarım...

Ve gerçek zannettiğim

Gölge dünyalarım, elveda!..

.

Eller sanır, rahmet Hoca,

Her yaptığı, zahmet Hoca!

Yeter artık Ahmet Hoca,

Senden boşandım, elveda!..

.

Mutlak Mevcud,

Ve Hak Ma’bud...

Bu can sana müştak,

Ey Maksud!

Ey dost,

Tek Dost!

Lebbeyk, Allahümme Rabbena!

Nur-u Cinan, Ruh-u Cihan

Sultan-u Kevn-ü Mekan

Ya Muhammed Mustafa, Merhaba! 

AH-U FİGANIM

 

Al benliği benden, yetür vahdete

Vuslat sarayında, sonsuz rahmete

Gurbet sahrasında atma vahşete

Ey Rabbi Rahimim, Rahmanım benim.

.

Seven “sıbğatullah” renge boyanır

Aşıklar seherde yatmaz, uyanır

Bu hasret derdine, can mı dayanır

Habibim, tabibim, dermanım benim.

.

Fermanın okunur, ebed ve ezel

Taksimin adildir, takdirin güzel

Nebin’le tecelli, ettin mükemmel

Ey Şah-ı cihanım, sultanım benim.

.

Sensin tehiyyatım, Sensin sücudum

Her şeyde gördüğüm, Sensin şühudum

Hepsi feda olsun varım, vücudum

Ümidim, Efendim, cananım benim.

.

Kulluğun şerefim, Ey padişahım

Keremin ümidim, dolu günahım

Her daim ağlarım, dinmiyor ahım

Feryadım, fizarım, figanım benim.

.

Hidayetin benden, sildi marazı

Mülküne hayranım, hükmüne razı

Ahmedin teslimdir, yok itirazı

Sevgilim, sahibim, sübhanım benim.

 

Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2015

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR