ARAMA

SAYILARIMIZ

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün644
mod_vvisit_counterDün5694
mod_vvisit_counterBu Hafta28123
mod_vvisit_counterGeçen hafta38986
mod_vvisit_counterBu Ay98306
mod_vvisit_counterGeçen Ay149785
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar17022446

IP'niz: 3.232.96.22
Bugün: 16 Oca 2021

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12269616

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam

MÜDDESSİR SURESİ’NİN MEALİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

 

MÜDDESSİR SURESİ’NİN MEALİ

        

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Ey (cübbesine) örtünüp bürünen! (Ve uzlet köşesine çekilen, âlemlere rahmet Peygamberim!) [Not: Müddessir= “Dessar-dış elbise” kökünden: Sarınıp bürünen, saklanıp gizlenen kişiler veya kullanılmadığından pas bağlamış kılıç gibi kesiciler (dasir) anlamına gelir. Şiar ise, vücuda temas eden iç giysi demektir. Bu hitapla, biz Muhammed (SAV) ümmetine, Hakk davayı tebliğ ve temsil için ortaya çıkmamız, kendi köşemize kapanıp kalmamamız gerektiğine işaret edilmektedir.]

2- (Artık) Kalk da uyarıver! (Yakın çevrenden başlayarak insanları İslam'a davet ederek, inanmayanları başlarına geleceklerle korkut ve Kur’ani gerçekleri açıklamak üzere uğraş ve yorul.)

3- Sadece Rabbini tekbir edip yücelt! (Ve O’nun İlahi sıfatlarını anlatıp duyur.)

4- (Bu tebliğ vazifesini yaparken de) Elbiseni, (bineğini, çevreni, dış görünüş ve halini daima) tertemiz tut! (Aleyhinde konuşacak ve bahane arayacak tipleri böylelikle sustur!)

5- (Her çeşit) Pislikten ve çirkinlikten (şirkten, kötülükten, menfaatperestlikten, kalbi ve beyni çürümüş tiplerden) kaçınıp uzak dur! (Haksızlık ve ahlâksızlıkta inat edenlerle, hakikat aşkına Sana biat ve itaat edenleri tanıyıp ayırmaya bak… Cahiliye toplumundan ayrı ve farklı bir cemaat ve çekirdek kadro oluştur!..)

6- (Ey Nebim! Sakın karşılığında)Daha fazla istekte bulunmak (başa kakmak) için iyilik yapma!” (Yaptığın hizmeti, çektiğin zahmeti ve yüklendiğin külfeti; “bunları başkaları yapamaz, kimse altından kalkamaz, bu iyiliklerimin karşılığı bulunmaz” diye, ibadet ve iyilikleri gözünde büyütme, insanlara minnet etme, onlara sıkıntı verme, az bir şey verip, karşılığında çok şey istemekten uzak dur.)

7- (Ey Nebiyyi Zişan!) Rabbin için sabret. (Çünkü çok zor, zahmetli ve uzun vadeli bir imtihan sürecine girmiş, kâinat çapında önemli ve azametli bir inkılap ve ihtilal dönemine erişmiş ve kutsal elçilik görevine getirilmiş bulunuyorsun. Bütün düşman çevrelere ve şeytani güçlere karşı en büyük dayanağın ve kuvvet kaynağın, sabır, metanet ve dirayettir. İşte bu yüzden Allah yolundaki sıkıntılara göğüs gerip dayanıver ki, zafere ve Rıza-i İlahi’ye ulaşmanın yegâne çaresi ve reçetesi budur.)

8- Çünkü o boruya (Sur'a) üfürüldüğü zaman (kıyamet koptuğu ve tekrar diriltilip insanların mahşere koştuğu süreç anlatılmaktadır),

9- İşte o gün, çok zorlu bir gün (olacaktır);

10- (Ve hele) Kâfirler içinse (kıyamet ve mahşer) hiç kolay değildir. (Bunu başlarına gelince anlayacaklardır.)

11- (Ey Nebim!) Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattığım (kabirde de tek başına bırakacağım şu adamı) Bana bırak;

12- Ki Ben ona, 'alabildiğine geniş kapsamlı bir mal' (servet kılıp) lütfettim.

13- Göz önünde (çevresinde) hazır (mutluluk kaynağı) çocuklar (verdim).

14- Ve sayısız imkân ve fırsatları önüne serdim.

15- Sonra, daha da arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekler dilenirdi).

16- Hayır (bu tıynetteki kimseler rahmetime lâyık değildir); çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı "kesin bir inatçı ve itirazcı” kesilmiştir.

17- (Artık) Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. (Hidayet ve inayetime ulaşmayı zorlaştırıvereceğim.)

18- Çünkü o kesinlikle, düşündü taşındı ve (Kur’an’a ve vicdanına ters) bir ölçü ve düzen (tayin ve) takdir edip (uydurdu).

19- Katlolup kahrolası, nasıl da (bozuk ve bâtıl) bir ölçü (ve ayar) koydu!?

20- Sonra o boynu kopası (Allah’ın hükmü kendisine hatırlatılmasına rağmen hâlâ) nasıl (böyle İslamiyet’e ve insaniyete aykırı) bir ölçü-düzen koyup (savundu)!?

21- Sonra (kendisini Hakka ve hayra çağıran Nebime ve davetçiye şöyle yukarıdan kibirle) bir baktı.

22- Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitip (kalktı).

23- Sonra da sırt çevirip (uzaklaştı) ve büyüklük taslayıp (müstekbir tavrı takındı).

24- Böylece: "Bu sadece, (eskiden beri birbirine) 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" diyerek (Peygamberin davetini hafife aldı).

25- "Bu, (uydurulmuş) bir beşer sözünden başkası değildir" (diyerek imandan kaçındı).

26- Ben de onu, cehenneme sürükleyip-atacağım.

27- Cehennem (sakar) nedir, Sen bilir misin? (Anlatayım.)

28- Ne (öldürüp) alıkoyar, ne (serbest) bırakır. (Kâfirler ve zalimleri sürekli azapla kıvrandırır.)

29- (O cehennem, inkârcı ve nankör) Beşere delicesine susamıştır. (Hiç durmadan derileri yakıp kavurmaktadır.)

30- Onun üzerinde on dokuz (âmir melek) vardır.

31- Biz o ateşin görevli memurlarını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, şüpheden kurtulup kesin ve yakîn bilgiye varsın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kâfirler de şöyle desin: “Allah, bu (gereksiz) örnekle neyi anlatmak istiyor ki?” İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin (çok farklı hizmetlerle görevli milyarlarca manevi-melek-enerji) ordularını Kendisinden başka (hiç kimsenin) bilip (kavraması imkânsızdır). Bu (anlattıklarımız) ise, beşer (insan) için sadece bir zikir (öğüt ve hatırlatmadır).

32- Hayır; (kâfirlerin iddiası boşunadır) andolsun Ay'a,

33- Dönüp geldiği (batıp bittiği) zaman geceye (karanlığa),

34- Ağardığı zaman sabaha (ki),

35- Gerçekten o (kıyamet, mahşer ve cehennem), büyük (musibet)lerden biri (konumundadır ama insanlar bunu ciddiye almamaktadır).

36- (Bütün bunlar) Beşer (insan) için bir uyarıdır.

37- (Kur'an) Sizden (iyilik, ibadet ve hizmet yolunda gayret edip) ileri geçmek isteyenlerle, (tembellik edip) geride kalmak isteyenleri (uyaran ve ayıran bir kitaptır).

38- Çünkü herkes kendi kazandığı karşılığı (serbest kalmak ve sonsuz huzura kavuşmak üzere) rehin alınmış (bir tutsak)tır. (Ancak hesabını doğru vermekle ve ahiret için ciddi hazırlık görmekle kendisini kurtaracaktır.)

39- Yalnız ve sadece Ashab-ı Yemin (itaat, sadakat ve cihat ehli) hariç (onlar sıkıntıya uğramayacaktır).

40- (Ki) Onlar cennetler içinde birbirlerine soracaklardır;

41- (Şu mücrim, münkir ve münafık takımından) Suçlu-günahkâr utanmazlara:

42- "Sizi şu yakıcı ateşe (sair cehennemine) ve azaba sürükleyen sebep nedir?"

43- (Onlar ise) "Biz (doğru dürüst) namaz kılanlardan (ve okuduğumuz Fatiha’da Rabbimize verdiğimiz sözlerde duranlardan) değildik." [Not: Örneğin; beş vakit namazda okuduğumuz Fatiha’da, günde 40 sefer; “Ya Rabbi, gadabına uğrayan Siyonist Yahudi merkezlerin ve dalalete kayan ve her türlü ahlâksızlığı resmen mübah sayan Haçlı Avrupa Birliği’nin ve benzeri bütün kâfir ve zalimlerin ve bunların işbirlikçi takipçilerinin peşine gitmeyeceğiz” dediğimiz halde, namazın dışında tam tersine hareket eder, Batılılara imrenir, bâtıl zihniyetleri desteklerdik.]

44- “Yoksulları da (ihtiyaç giderecek ve hayatlarını onurlu ve huzurlu geçirecek şekilde) yedirmez (ve giydirmez)dik. (Ülkede bunu temin edecek adil ve asil bir düzen için gayret göstermezdik.)

45- “Bâtıl şeylere (ve boş heveslere) dalanlarla birlikte (hareket ederdik ve boş işlere) dalıp-kapılıp giderdik.”

46- “Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıp (ahireti önemsemezdik, yaptıklarımızın yanımıza kâr kalacağını zannederdik).”

47- "Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı (ecel bizi gafil yakaladı)."

48- Fakat, artık (sahte) şefaat edicilerin (bâtıl düzenlerin ve zalim merkezlerin destekçisi şeyhlerin ve hoca efendilerin) şefaati onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır.

49- Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki hâlâ öğütten yüz çevirip duruyorlar?

50- Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibi (davranıyorlar),

51- Sanki arslandan korkup-kaçmışlar (da, bu yüzden hiçbir çağrıyı duymuyorlar, dinlemiyorlar).

52- Hayır; belki de (bu kâfirlerin) her biri, kendisine (mucize gibi) açılmış sahifelerin verilmesini isteyip (bekliyorlar).

53- Bilakis; onlar ahiretten gerçekten korkmuyorlar.

54- Hayır, doğrusu (şu ki), O (Kur'an) elbette bir öğüttür.

55- Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.

56- (Ve tabi insanlar hidayete ve istikamete yönelmedikçe ve) Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; (oysa) takvanın sahibi (korkulmaya lâyık ve ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (insanı bağışlamaya ehil ve yetkin olan da) O'dur.

 

 

 


Bu makaleyi sesli olarak dinleyebilirsiniz:


Bu yazarin diger makaleleri

KEŞKE!
  Bu “Keşke!”ler, acizlik ve çaresizlik durumlarımızın bir neticesi; kalbi temenni...
Devami
Siyonistleri Ürküten ERBAKAN’IN MAHİYETİ VE TEKNOLOJİNİN KERAMETİ!
Çok gizli projemiz kasten mi deşifre edilmişti? Haberler: “Yazılım ve tasarımı...
Devami
GÖNÜLLERİ PUTHANE, GÖRÜNÜŞLERİ MEVLANE
  Dünya Sevgisi; Din ve Vicdan Tahribi Hz. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar: “Dünya...
Devami
ÇIPLAKLIK MERKEZLİ AHLAK KİRLENMESİ VE HAZIR GIDA ZEHİRLENMESİ
  Laik-Türbanlı Ayırımıyla Bölücülük Yapılıyor!   Fikret Otyam, "Bayan Türban" başlıklı...
Devami
NE HALE GELDİK? (ŞİİR)
  NE HALE GELDİK?      Gafletle dolaştım, gayesiz gezdim Hayallere daldım, uzun emelli! Zatından...
Devami
BM. TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, PKK'YI MUHATAP ALIYOR!
  Bitlis'te 5 askerimizin kahpe mayın tuzağıyla şehit edildiği gün,...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 49

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR