Get Adobe Flash player
Reklam

ALLAH'IM! (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 14
ZayıfMükemmel 

ALLAH’IM!

    

Sen Ganisin bizler, muhtaç fakiriz

Hiç kimse Zatından, zengin olamaz!..

Sen kusursuz Samed, bizler hakiriz1

Haşa hiçbir nesne, dengin olamaz!..

    

Gerçek varlık Zatın, gayrı rüyadır

Bağlanmaya değmez, fani dünyadır

Bizim birkaç damla, ilmin deryadır

Küçük su göleti, engin olamaz!..

      

Harika yarattın, yer gök eserin

Mükemmel yontuyor, san’at keserin

Kur’an; çeşmesidir, ab-ı Kevserin2

Kaynaktan içmeyen, bilgin olamaz!..

    

Resulün Muhammed, hayrın temsili

Hayatı hitabı, Hakkın tescili

Nübüvveti daim, sözü tesirli

İz’ansız imansız, dingin olamaz!..

    

Ayet hadis esas, irtibat gerek

Akıl ilim şarttır, içtihat gerek

Hem Adil Düzenle, icraat gerek

Taklitçi kafalar, ergin olamaz!..

    

Zor bir yola çıktık, inayet Hak’tan

Sabır ve metanet, dirayet Hak’tan

Başarı bereket, hidayet Hak’tan

Tevekkül sahibi, gergin olamaz!..

    

Zalime karşıyız, mazlum sararız

Hizmet gayret yoksa, neye yararız

Batıldan kaçarız, Hakkı ararız

“Sibğatullah”3 dışı, rengin olamaz!..

      

1- Hakir: Hor görülen, muhtaç ve zelil,

2- Ab-ı Kevser: Ahiretteki sonsuz huzur ve mutluluk suyu,

3- Sibğatullah: Allah’ın boyası, Kur’an’ın yasası. (Bakara:138)

Makale Okunma Sayısı: 119

Yorumlar  

 
+9 #3 Amenna ve saddakna!Veysel 24-12-2017 18:39
Mevlamızın bizlere lütfen bahşettiği şuur, idrak ve rızasına talip olma isteği dahi şükrü eda edilemeyecek derecede büyük nimetlerdir. Bu nimetler karşısında Mevlamızı Hamd ile tesbih etmek dışında ve O'nun (c.c.) emrine uyarak "Ve (Sana lütfettiği bütün bu üstün fazilet ve meziyetlerden dolayı, övünmek ve böbürlenmek için değil, ama sevinmek ve şükretmek niyetiyle) Rabbinin nimetini (minnet ve memnuniyetle) hatırla ve anlat (ki Makam-ı Mahmud'a ulaşasın)." ayetinin gereğini yerine getirerek nimetlerini saymaktan başkaca yapacağımız bir şey yoktur. Mevlamız bizleri nasipsizlikten muhafaza buyursun. "Bizi Sırat-ı Mustakime (dosdoğru Din çerçevesine ve istikamet çizgisine).." ulaşan ve oradan istikamet üzere kalanlardan eylesin. Amin.
Alıntı
 
 
+11 #2 Ulaştır Bizi...Necmettin 24-12-2017 15:17
Yüce Zat'ın,hürmetin e Allah'ım
Resulun yolundan,ayırma bizi...
Zulum-rezaletten,bezdik Allah'ım
Kutlu Adil Düzen'e,ulaştır bizi...
Alıntı
 
 
+11 #1 Milli Çözümcüa.hakan 24-12-2017 13:46
Tüm varlığın gerçek sahibi olan Allah cc mutlak varlıktır.
Tüm ilimlerin menbaı O dur, kullar ihtiyacı ve gayreti kadar onun lütfuyla bu bilgiden faydalanır.
Bilgi ve gayreti az olanın himmeti de az olur.
Tüm bilgilerin hazinesi Kur an ı Azimüşaandır. İhtiyaç duymayan bilgin olamaz.
Efendimiz son Peygambar, mehdiyet sırrıyla daim.
Dingin olgun insan olabilmenin yolu izan ve sağlam imandır.
Adil bir düzen kurmak için önce ayet hadis pınarından su alıp ilahi yardımla Akıl kullanarak ilimle neticeye ulaşılır. Yani;
Aklı Selim
Müsbet ilim
Tarihi birikim
Vicdani tatmin
İlahi din.
Aksi halde insanlığın derdine derman olamazsın.
Zor bir yoldayız, Rabbimiz; sabır ve metanet ver bizlere,
başarı, bereket hidayet ver bizlere ve bizleri tevekkül veslimiyet sahibi kıl. Bunlarsız olmaz bunlarda sende Rabbimiz. Amin
Milli Çözümcü;
Zulme karşıdır, hizmet ve gayret sahibidir
Batılın her teklifini reddedip, Hakkın her emrini baştacı eder. Kur an emirlerinin sistemleşmesi onun yaşam tarzıdır.
Alıntı
 

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR