Get Adobe Flash player
Reklam

KUVVET KUDRET SENİNDİR (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 16
ZayıfMükemmel 

KUVVET KUDRET SENİNDİR

    

Ben aciz çaresiz, günahkâr kulum

Daim hükmün yürür, kuvvet Senindir…

Resulün hocamdır, Kur’an okulum

Her şey takdirindir, kudret Senindir…

    

Ümmet perişandır, zalimler azgın

Mazlumlar usanmış, hayattan bezgin

Bizi Hak yolunda, eyledin gezgin

Azizün Züntikam, gayret Senindir…

    

Her şeyi dileyen, dileten Sensin

Dirayet dirençle, bileten Sensin

Kulunu maksuda, ileten Sensin

“Lebbeyk’’ deyip geldim, davet Senindir...

    

İşte sadıklar bir, avuçtur Ya Rab

Kâfir planları, savuştur Ya Rab

Adil Düzen sevdam, kavuştur Ya Rab

İlahi va’din hak, nusret senindir…

    

Nebin şefaatcim, şefikim eyle

Hazreti Hızırı, refikim eyle

Avnu inayetin, tevfikim eyle

Galibiyet Senden, izzet Senindir…

    

Haçlılar hücumda, ehli Salip’tir

Kime versen fırsat, onlar galiptir

Kurbanın olmaya, bu can taliptir

Adalet sıfatın, devlet Senindir…

    

Duam kabul buyur, adına kurban

Zikrü fikrindeki, tadına kurban

Huzuruna kurban, yadına kurban

Azamet şanındır, haşmet Senindir…

    

Cihadım namazım, orucum haccım

Rızana sığındım, Sana muhtacım

Bilmem kefaretim, olur mu acım

Mağfiretin umut, rahmet Senindir…

    

Kalem sırdaşımdır, geceler boyu

Şiir arz-u halım, heceler boyu

Kaç yıldır kapında, niceler boyu

Gaflet kasvet benim, halvet Senindir…

    

Hak Davadan kaçıp, fırlayan adam

Dini tahrip edip, vırlayan adam

Makam çıkar için, hırlayan adam

Akıbetin berbat, zillet senindir…

    

Münafık İslam’ı, rüşvet dağıtır

Hain bakışları, şehvet dağıtır

Sadık mü’min takva, haşyet dağıtır

Milli Çözüm Senin, Ahmet Senindir…

Ne olur Ya Rabbi, artık sevindir…

      

Makale Okunma Sayısı: 216

Yorumlar  

 
+4 #6 Amina.hakan 24-11-2017 23:57
Kur anı tastamam, hatim eyledin
Hoca i Kainatla, tefsir eyledin
Vadin haktır bildik, yakin eyledik
Dermanımız unutma, sahip ol bize..

Acizlik bizdedir, Kamil olan Sen
Hataat bizde, Settar olan Sen
Her türlü nimete, Fettah olan Sen
Bizi bize bırakıp, eyleme zelil..

Ya Rab sevdiklerin sevdik, muzaffer eyle
Adil Düzen hizmetine, yakışır eyle
İyilerimiz hürmetine, ayırma Haktan
Adil Düzen nizamınla, payidar eyle..

Amin
Alıntı
 
 
+7 #5 Her şeye rağmen!Veysel 24-11-2017 17:38
İbadet ehli ancak şuurdan uzak, şuurlu gibi ama ibadete düşman, ilimle uğraşan ancak bağnazlığa tutsak, taş gibi olmuş beyni ile tüm ilimlere ve alimlere garezli tüm çevrelere ve bu çevrelerin meydana getirdiği istismarcı, din düşmanı, yenilik düşmanı, adalete ve Hakkaniyete düşman tüm sistem ve devletlere rağmen: Kuvvet ve Kudret sahibi olan Cenab-ı Allah'tır ve inşallah en yakın bir zamanda Adil Düzen kurulup Mevlamızın kuvveti izhar olacak, sadıklar iktidar olacaktır.
Alıntı
 
 
+6 #4 KUVVET KUDRET SENİNDİRYalçın Gözübüyük 24-11-2017 02:54
Mal makam evlat dünyalık bir teşgale
Beni benlik yıkar, nefsim Senin elinde
Bırakma beni bir an, kendi nefsime
Kabahat, özür benim, affetmek Senindir....

Sevindir ki gülsün, mazlumun yüzü
Yıkılsın artık zalim siyon sömürü sistemi
Kurulsun biran evvel Hakkın Adil Düzeni
Sefer bizim olsun, izzet, şeref, zafer Senindir...
Alıntı
 
 
+7 #3 Ya Rabbi...Necmettin 23-11-2017 21:49
-Kuvvet ve kudretin tek sahibi sensin. Ancak senin dediğin olur.Bizler aciz ve her an vereceğin her hayra muhtaç çaresiz kullarız. Hz Peygamberimiz Bizim her alanda Üstadımız Hocamızdır! Maddi- manevi tek rehber ve önderimizdir.Ha yatımızı koyduğu prensiplere göre şekillendireceğ imiz yegane liderimizdir!..
Kur'an hak ve hakikatin kaynağı ve sebebidir. Kainatta olan hiçbir şey Senin takdirinin dışında değildir. Bu gerçekleri bilerek ikrar ederim ki; yegane kuvvet ve kudret sahibi ancak Sensin Sen!..

- Ümmet ve bütün mazlumlar zulümler altında inlemekte, hayatlarından bezmiş durumdadırlar.S en, sonsuz inayetinle bizi yolunda kıldın, intikamını bizim elimizle al! Bizleri de samimiyet ve sadakatle yolunda koşturanlardan eyle Ya Rabbi!..

-Kainatta her ne oluyor ise ancak Senin dilemenledir.Bi r kimse hak-hayır dilese, onu dileten de Sensin!.. Müminleri gayret ve dirayetle, Hak ve Hakikat yolunda her türlü fedakarlığa hazır olacak bir kıvama ulaşmaları için bileyen,çeşitli imtihanlarla zorluklarla hazırlayan Sensin!..Senin dilemenin dışında hiç kimse maksuda eremez... Emrine geldik,hükmüne ram olmaya geldik Ya Rabbi!..

-Hep böyledir.Sadık kimseler pek az olurlar.Rabbimi z,zalim ve kafirlerin planlarını bu bir avuç Sadıkları da şereflendirerek ,onların eliyle savuşturur inşallah.Tüm mazlumların yüzünün güleceği Adil Düzen günlerini aşkımız kıl ve bizleri kavuştur... Çünkü Senin Vaadi İlahin mutlaka gerçekleşecekti r,nusretinle kolay kıl ya Rabbi!..

- Rabbimiz,Yüce Nebi'ni şefaatçimiz kıl...Onun himmetini,ruhan iyet ve merhametini bizlerle eyle!..Hz Hızır Aleyhisselamı bu Kutlu mücadelemizde bize yoldaş eyle!..Lutuf ve yardımınla bize sahip çık! Zafer senin elindedir ve her türlü yücelik,izzet ve şerefin sahibi de Sensin, Sen!..

- Siyonizm ve güdümündeki haçlı zihniyeti(ehli Salip)hep birlikte müminlere-mazlu mlara hucum halindeler!Sen kimi dilersen onu aziz yada zelil kılarsın.Ya Rabbi lütfunla Müminleri galip eyle ve zalimleri bertaraf eyle!..Yüce adına-davana ruhumuz feda olsun.Sen mutlak adilsin.Adil isminin tecellisi olan Adil Düzeni hakim eyle Ya Rabbi...

-Sana yakarışlarımızı geri cevirme...Hayat ımızı anlamlı kılan, tat katan senin yüce Adındır!Seni anmak,tefekkür etmek; yoluna adanmak şerefinden bizi mahrum etme! Yücelik zaten senin şanındandır, üstünlük ve güç ancak Senindir Ya Rabbi..

- Rahmetinle bize lütfettiğin ,uğrunda Cihat ve ibadet edebilme nimetinle bizleri şereflendirdin. Yaptığımız işleri Rızai İlahin için yapmayı nasib eyle...Günahlar -hatalarla doluyuz Senin mağfiretine sonsuz muhtacız!..Mümi nlerin çekmiş olduğu acıları tamam kıl..Ve Hak Davanın en sadık takipçisi olan kutlu Zatın, bu kadar hastalık ve zoluklara rağmen ,yüce Kapını bir an terketmediğini, senin yolunda ve uğrunda nasıl kıvandığını,her türlü acı,risk ve zahmetlere seve seve katlandıklarını keffaret say... Tek umudumuz Senin yüce Mağfiretindir! Çünkü yegane Rahmet sahibi Senin,Sen...

-Ya Rabbi ümmet ve insanlığın acıları-derdi, mazlum milyonların çilesi davası olan;geceleri derdinin ortağı,kalemler sırdaşı olan; sadık-kutlu kulunun yüreğine-kalemi ne kuvvet ver..Rızai Şerifin amacıyla yazılan şiirlerde-yazıl arda aranıp amaçlanan,hep senin yüce kapını çalmaktır!.. Gaflet ve hatalar nefsimizin kusuru.. Huzur,yakınlık ve saadet Senindir,Seninl edir Ya Rabbi...

- Nefsine esir olup; makam-mansıp hırsıyla Hak Davandan kaçan... Zalime-kafire taraf olup;din tahribatı yapan, ahlakı bozan..Çıkarı-h ırsı için saldırıp-çıldır an adam!Sahip olduklarınla sevinip şımarma sakın!Sonun hüsran,zillet ve rezalettir!..

- Nifak ehli kimseler İslamdan beslenirler! Makam-çıkarı için her türlü kutsallarını feda ederler!..Din ve dava istismarcısı bu kimselerin,düşü nce ve bakışlarında hinlik ve rezillik mevcuttur!Bu karakterlerinin gereği olarakta,her türlü haksızlık ve hayasızlığı yaygınlaştırırl ar!..Sadık müminleri ise ancak, Allah korkusu-saygısı ve O'nun uğrunda-Hak yolunda Cihat itminana ulaştırır.Onlar ın sözlerinin yanı sıra,samimi halleri insana Allah'ı hatırlatır,topl umları salaha yönlendirir!..A srımızda Hakkın gür ve cesur sesi Milli Çözümün, Şahsı Manevisi olan yüksek şahsiyet ve O'na tabi olmaya çalışanların hizmet ve gayretleri,yine Senin lutfu ihsanın ve ilhamın iledir!..Hakkın hakimiyetini,Ad il Düzen Medeniyetini lutfetmek suretiyle bizleri ve tüm mazlumları şereflenip sevindir Ya Rabbi!..
Alıntı
 
 
+5 #2 Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh...çelebi 23-11-2017 18:06
Rabbimiz va’ad edip müjde buyurdu:

“O ki (Elbette) Elçisini hidayet ve Hakk Din üzere gönderendir; öyle ki onu (Hakk Din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün ve galip getirecektir; müşrikler hoş görmese bile (bunu gerçekleştirece ktir).” Saff Sûresi: 9

Habib-i Kibriyâ (SAV) müjde buyurdu:

“Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi: Zülkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendir. Yere beşinci olarak ehli beytimden biri sahip olacak. Yani Mehdi.” (Mektubat-ı Rabbani, 2/1163)

Mehdiyet medeniyetinin Mühendisi Aziz Erbakan da müjdeler buyurdu…

O halde: Şu dua yerindedir ve ne güzeldir.

“Gâle rabbiğfir lî ve heb lî mülken lâ yenbegî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb.”

Ve zaten her sözü hikmetli şiir de; sanki Sad 35’in şerhi, tefsiridir.

Hem vermeyi dilemese, dilemeyi vermezdi elbet. Edilmiş dua, icabet olunmuş duadır aynı zamanda…

Yâ Rabbî!... Dârr’da koyma bekleyenlerini… Yetiş Ya Erhamerrâhimîn!

Amin.
Alıntı
 
 
+7 #1 AminOrhan A. Serdengeçti 22-11-2017 18:43
Amin.Amin.Amin
Alıntı
 

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR