Get Adobe Flash player
Reklam

SEVGİSİ SAHTEKÂR, GAYRETİ YOKSA (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 12
ZayıfMükemmel 

SEVGİSİ SAHTEKÂR, GAYRETİ YOKSA

      

Onun Hak sevgisi, kof iddiadır

Din yolunda hiçbir, nusreti yoksa…

O nasıl imandır, nasıl davadır

Bu batıl sisteme, nefreti yoksa…

    

Faiz fuhuş kumar, bu denli yaygın

İşbirlikçi hain, yanında saygın

Gönüller gaflette, beyinler baygın

Adil bir düzene, hasreti yoksa…

    

Alemi yaratmış, Allah kusursuz

“Şeriat gereksiz”, sayan şuursuz

Ahirette mahrum, burda huzursuz

Kur’an’ın hükmüne, hürmeti yoksa…

  

Ahiretin kaybı, en büyük zarar

Din satıp kazanır, dünyalık yarar

İnsanlar evliya, bilse ne yazar

Allah’ın katında, kıymeti yoksa…

    

Para için avradını satandan

Makam için kutsalını atandan

Dünya için davasına çatandan

Müslüman olur mu, gayreti yoksa…

    

İnsan seviyorsa, riske katılır

Gayretini çeker, öne atılır

Bu aşk ne alınır, ne de satılır

Satar insanlıktan, kısmeti yoksa…

    

Kâinat tabiat, muhteşem ve hoş

Prof. olmuş amma, kafası bomboş

Kimisi komünist, kimisi liboş

Harika san’ata, hayreti yoksa…

  

Bunları haykırdım, dostum kalmadı

Aylarca kapımı, kimse çalmadı

Hikmet deryasına, korkak dalmadı

İnci mercan bulmaz, himmeti yoksa…

    

Neslihan ne söylersen boşuna

Bunlar münafıkın, gitmez hoşuna

Bir avuç katıldı, kutlu koşuna

Rahmete erişmez, zahmeti yoksa….

      

Makale Okunma Sayısı: 187

Yorumlar  

 
+4 #5 NANKÖR OLMA!Necmettin 22-11-2017 01:08
Gerçek sevgi Dosta,adanmak ister
Uğrunda yorulup,çırpınm ak ister
İdda ispat ister,boş lafla olmaz,
Mangal gibi yürek,tam iman ister!..

Zalime,haine, hürmet edersen
Deccalist sisteme,sevgi beslersen!
Hak-Batılı ayırıp,tefrik etmezsen,
Sonun hüsrandır can,kurtulmak ister!..

Hayat İman ve Cihat, degilse eğer
Zevkler içinde dahi,cehennem eser,
Tevhitle doğrulup,putlar yere ser,
Hazzı Azime ermek,bir bedel ister!..

Alıcın açıksa,her şey söylenmiş
Deccale-sufyana,kefen biçilmiş!
Üstad şahsiyete,hikme t verilmiş,
Bu nimet sonsuz hamd,teşekkür ister!..
Alıntı
 
 
+5 #4 Ders olacak nitelikte yazılan şiirden anla bildiğimiz kadarıyla çıkardığımız dersler.Mus ab 21-11-2017 16:59
Batıl olan her şeye nefretimiz ve ortadan kalkması için gayretimiz yoksa, haktan yana oluşumuz-hakka aşkımız kof bir iddiadır. Hakka aşkımızda ya da imanımızda ne kadar samimi olduğumuzun sağlaması samimi GAYRETİMİZDİR.
Dünyaca ünlü, firmaları-inter net sitelerini çıkarlarına ters düştüğü için kapatanlar (demek ki kapatmak isterse iktidar kapata biliyorlar) toplumu çürüten faizin-fuhşun-a hlaksız sitelerin genel itibarıyla yaygınlaşmasına göz yumarken; hala daha bu felaketi ve çarpıklığı göremiyorsak gönlümüz kararmış, beynimiz komadadır. Dünyada gördüğümüz zulüm kan ve gözyaşına rağmen Adil bir düzen isteğimiz, hayalimiz bu uğurda cabamız yoksa SİYONİZM’in morfinini yemişiz demektir.
Olaylar karşısında İslam’ın uygun gördüğü yoldan yürümek yerine, yapılan tahribatlar, haksızlıklar, ahlaksızlar karşısında “Allah (c.c) yaratmıştır bunda bir hayır görmeliyiz” diyerek zillete-çaresiz liğe razı olmak Şeriattan ayrılmak demektir.
“Rabbim razı olmadan canımı alma” duası her duruşumuzun temeli olmalı. Harici, alem razı olsa bile beş para etmeyecektir.
Para için avradını, makam için kutsalını, Dünya için davasını satan birdir, birbirinden farkı yoktur.
Seven Hz. Ebubekir gibi tüm malını verir risk alır, Hz Ali efendimiz gibi şehit edilmek istenen Efendimiz (s.a.v) yerine kendini feda eder. Ahmet Akgül üstadımız gibi aşkı uğrunda makamdan-maldan -yardan-candan geçer.
Sultanın hayret edilecek sanatından, hakikatinden, saltanatından, muhteşemliğinde n haberimiz yoksa Prof.luğumuz okumuşluğumuz yazmışlığımış bomboş olur.
Hakkı haykıran, Hz. İbrahim gibi Hz Musa gibi Hz. İsa gibi Hz. Hüseyin gibi yalnız kalırsın. Hakkı söyleme cesaretinde bulunamazsak inci mercan (dünyadayken cennet huzuru ahirette büyük kurtuluşu) bulamayız.
Tarih boyunca kutlu yola koşan bir avuçtur. Bir avuç kutlu şahsiyetin ortaya koyduğu hakikat münafığı delirtir. Zalimin beynini darman duman eder. Allah en iyisini bilendir. O’nun da (c.c)’nün muradı da budur inşallah.
Alıntı
 
 
+16 #3 Azlardan Ayırma Allah ıma.hakan 20-11-2017 03:19
İman batıla "öfke" ile karşı olmaktır.

Bozuk sistemin çarklarıyla muhabbetli, onu gören Adil bir Düzeni hatırlamıyorsa imanı hakikat bulmamıştır.

Kainattaki mükemmeliyeti anlayıp, fakat bu mükemmel düzeni koyanın Hükümlerini görmezden gelip, hayat
sistemi olarak kabul etmeyenler, gerçeği örten sahtekarlardır.

Allah ın kaydındaki yerin neyse, sen o sun.

Dünyasına karşı dinini satanlarla mücadele etmek iman göstergesidir.

Bedeli ödenmeyen sevgi sahtedir.

Kainat sanatını okuyup iman edemeyen Prof. da olsa cahildir. Hakiki ilim; eserin sahibini bulup, kendi acziyetini izhar edip teslim olmaktır.

Bedeli olur diye hakikate talip olmayanlar, kazanamayacaklar.

Söylenen Hak ise mü'min razı olur.
Razı olanlar da ne kadar az.

O azlardan Allah ayırmasın. Amin
Alıntı
 
 
+14 #2 Kıtmîr Dahi Kalmadı Boş...çelebi 19-11-2017 23:36
Sırr-ı aşkı duydı Yemlîha olub lâl ü hamûş
Mekselînâ oldı hem-râz-ı mezâyâ-yı sürûş
Bâde-i tevhîdi Mislînâ'ya işrâb itdiler
Bî-tekellüf içdi Mernûş u Debernûş Şâzenûş
Cür'a kalmamışdı meğer câm-ı Kefeştetayyuş'dan
Kâse-lîs-i bezm olub Kıtmîr dahi kalmadı boş... /?/
***
Konuşmayıp sustu da Yemlîha, aşk sırrını duydu.
Mekselînâ da onun melek hasletlerine sahip bir sırdaşı oldu.
Tevhid (Allah'ın birliğine iman) şarabını Mislînâ'ya içirdiler.
Mernûş, Debernûş ve Şâzenûş da onu teklifsiz içtiler.
Bir yudum kalmamıştı Kefeştetayyuş'u n kadehinden geriye ama...
Kıtmîr de meclisin çanak yalayıcısı oldu. O da kalmadı boş...


...

Hakk davası olmayanın aşkı, sadakati olmayanın sevdası sahtedir.

Kur'an cihadın delili, cihad ise aşkın gereğidir.

Aşk; sevgi ve sevdanın yoğunlaşması ve Hak davanın sadıklarda billurlaşmasıdır.

Aşk; imanın somutlaşması, iddianın kuru laf ve hevesten çıkıp ispatlaşmasıdır.

Aşk; kesretle vahdete, alemler içinde Rabbe ulaşılmadır.

Aşk; biat ve itaat zevkinin ve cihat şevkinin doruğa çıkmasıdır. Aziz Erbakan Hoca'nın tabiriyle "insanın cihat delisi" olmasıdır.

Ondan öğrendik ki;

Aşk; sevgilinin ve sevdanın uğrunda her türlü kınanma ve karalanmayı göze almak; yar yolunda ar şişesini ve kâr kesesini taşa çalıp kırmaktır.

Aşk; sevdiğinde fani olmak, seni ondan ayıran her şeyi fena saymak, Onun rızası dışında herhangi bir karşılık beklemeyi büyük bir ayıp ve kayıp saymaktır.

Mevlana’nın dediği gibi:

Bir âşık, topraktan aşağı mıdır ki; toprak bile rahmet rüzgârının tohum saçmasıyla yokluktan başını kaldırır ve her tarafı çimenle çiçekle doldurur.

Keza âşık, nutfe suyundan bayağı mıdır ki; O su bile ‘kün’ (ol) hitabının feyziyle, güneş yanaklı Yusuflar doğurur.

Âşık, havadan daha duyarsız mıdır ki, ‘kün’ emrini alınca kaydettiği görüntü ve resimleri binlerce kilometre ötelere taşıyıp durur.

Âşık, taştan müteşekkil dağdan daha istidatsız mıdır ki, zira O Allah’ın emrini alınca, dünya gemisine direklik ve nice madenlere mahzenlik eder ve yetiştirdiği bitkilerden ne şifalı ilaçlar yoğrulur.

Aşkın mezhebi, karşılıksız feragat ve fedakârlık mesleğidir.

Padişahların tahtı, onun yanında bir tahta parçasından ibarettir.

Makam ve menfaate kölelik bir zillettir, liderlik sevdası ise baş ağrısından ibarettir. Aşk ise, bu iki kayıttan azadedir, hürriyettir.

Hak âşıkları, menzillerini bilen, fakat izlerini kaybeden yiğitlerdir. Her solukta, canlı ve cansız her mahlûkta aşkın sesi yükselir.

Aşkın şehrinde nefsanî ve hayvani akıl, çamura saplanmış merkep gibi debelenir.

Aşk, kalbi istila ederek orayı işgal eylediği zaman, herkesin tapındığı nimet ve güzellikleri dahi, aşığın gözüne çirkin gösterir.

Aşkın hakikati pırlantayı bile insanın gözüne pırasa gibi değersiz hale getirir. ‘La ilahe illallah’ın manası da burada gizlidir.

Âşık, maşukuna ve Mevla’sı uğruna başını verince, haliyle beyni ve benliği siliniverir?

Âşıkların kıblesi, sevgilinin cemali ve vuslat hasretidir.

Ey Hakkın ve hakikatin âşıkları! İlahi aşk şarabının içilmesi size ganimettir. Siz Hak ile bakisiniz. Beka da sizin içindir.

Ey kalplerinde aşk derdi ve Mevla muhabbeti olmayanlar! Ey Hakk davasını istismar ve suiistimale kalkışanlar. Kalkıp dirilin ve aşkın Kâbesine yönelin. İşte hakikat yurdundan Yusuf’un kokusu gelmektedir. Hemen koklayıp, o kokuyu teneffüs edin.

Duman daima odundan çıkar; yoksa parlak ateşten değil. Onun gibi, bir kimse de aşk-ı ilahi ateşi ile yanıp parlak bir kor haline gelir de odunluktan kurtulursa, nurani bir hale bürünecektir.

Hakk Âşıklarının Özellikleri

1- Allah’ın vaadine kesin inanmış, kalpleri tatmin olmuş kimselerdir.

2- Allah’tan başka kimseden medet ve inayet beklemeyenlerdir.

3- Şeytana ve şeytan huylu kişilere ve zalim kimselere karşı mert ve metanetlidir. İftiracı kişilere ve dönek hainlere hala hürmet edenlerin dava aşkı sahtedir.

4- Mal-mülk devşirmekten ve şan-şöhret peşinden içtinap edenlerdir.

5- Onlar, bütün yaratıklara karşı sevgi ve merhamet hisleri beslemektedir.

6- Onlar insanların eziyetlerine karşı dayanıklı ve bağışlayıcı vaziyettedir.

7- Müslümanların birbiriyle çekiştiği ve düşmanlık ettiği yerlerde Kur'ani ve Nebevi ölçüleri ve dava prensiplerini esas alarak nasihat ve uzlaşma metoduna sarılıp, Allah için öğüt verenlerdir.

8- Hakkı söylerken ve yaşarken, halleri mütevaziliktir. Ama hainlere ve zalimlere karşı sert ve çetindir.

9- Onların manevi sermayesi, aslında hiçbir şeye sahip olmadıklarını, acizlik ve çaresizliklerin i bilmektir.

10-Onlar, bütün zamanlarını temiz geçirme, ibadet ve istikamet üzerinde yürüme gayretindedir.

11-Sahip oldukları şeyler az da olsa çok da olsa, ferahlıkta da sıkıntıda da, Rab Teâlâ’ya rıza gösterilmekte ve ona şükredilmektedir.

http://www.millicozum.com/mc/subat-2014/munafiklarin-istismar-ettigi-dava-askinin-anlami-ve-saskinlarin-ayari
Alıntı
 
 
+14 #1 Hayat nizamı İslamVeysel 19-11-2017 12:40
Son dönemde benliklerde oluşan "sosyal Müslüman" yani işine gelen ibadeti işine geldiği kadar yapan kişi yerine İslamı ve emirlerini hayat nizamı edinmiş ve bu doğrultuda hayatını disipline etmiş Müslümana ihtiyaç vardır. Yok eğer ben bugün keyfime göre yaşayayım, yarın nasıl olsa döner hizaya gelirim mantığıyla yola girmek ahiret müflisliği kapısını açmaktadır. Rabbim kıymetli yazarın nasihat babında yaptığı uyarıları anlamamızı ve buna uygun olarak Hakça düşünen, düşündüğünü yaşayan ve hayatını İslam göre konumlandırabil en mümin kullarından eylesin. Amin
Alıntı
 

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR