Get Adobe Flash player
Reklam

TEVHİD VE TECELLİ (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 14
ZayıfMükemmel 

TEVHİD VE TECELLİ

    

“Hak; gizli bir hazineydi, aşikâr olmak diledi”

Bir nur yarattı evveli, Hakikat-i Muhammedi…

      

Bu nur ki cümle alemin, hem madeni hem merkezi

Yarattı tezahüründen, her şeyi ve de herkesi…

    

Melekler ve ruhaniler, bütün Nebiler Veliler

Bu nurun tecellisidir, Hak varlığına deliller…

    

“En mükemmel örnek için, var etmiştir Nur Ahmedi”

Nebiyyi ahir zamandır; Adil Düzen kurar Mehdi…

    

“Zahir odur, Batın odur; her an başka bir şe’ndedir”

Gâh İbrahim olup narda, gâh Süleyman gülşendedir…

    

“Allah, göklerin ve yerin, nurudur”; ayetin anla

Gören kim, görünen kimdir; seyret fikret, bu imanla…

    

Böcek çiçek, ağaç hayvan; san’atta şahikalardır

Yaratılış sırlarını, gösteren harikalardır…

    

Atomlardan enerjiye, hücreden galaksilere

O yönetir, her an hepsin; füzelerden taksilere…

    

Akıl verdi, insanoğlu; kavrasın bunca hikmeti

Tanısın Hakkı Batılı, Mevla’ya etsin hizmeti…

    

Sadıklarla sahtekârlar, seçilsin diye imtihan

Ediliyor bu dünyada, Adil’dir Rahimü Rahman…

    

Zalimi alkışlayanlar, alim de olsa haindir

Fark etmez tarikat ehli, veya Yahudi kâhindir…

    

İman Hakka tarafgirlik, batılı beğenmek şirktir

“Tevbe eder kurtulurum”, sanmak ise büyük risktir…

    

Mahrum kalır mı Hak için, pak alnından nur ter akan

Himmet eyler sadıklara, elbet mübarek Erbakan…

    

Makale Okunma Sayısı: 145

Yorumlar  

 
+6 #5 Şiirde anlatılmak istenenkazım erkan candan 06-12-2017 23:20
Şiirde anlatılmak istenen tema şiirsel olarak öyle güzel anlatıyor ki insan görmek istediği hakikati şehirde karşısında hemen bulur veriyor bir Ufuk bir düşünce şiirle ancak bu kadar güzel anlatılabilir Allah Ahmet Hocamızın kalemine kelamına bedenine güç versin anlayanlara dinleyenlere güç kuvvet versin Teşekkürler milli çözüm
Alıntı
 
 
+10 #4 YakarışNecmiye 05-12-2017 21:44
Ahmedine mahmuduna yoluna sadık eyle seçtiğinde sevdiğinle yolunda asker eyle hazineyi bulup sevdiğine yaran eyle inşirahlar gönlümüzü genişlet kurban olam fethin göster izzetin hakkı için İmanımızı kurtar iki cihan saadet ver
Alıntı
 
 
+7 #3 RAHİMU RAHMAN BENİMa.hakan 05-12-2017 10:09
RAHİMÜ RAHMAN BENİM!

“Ben gizli bir hazineydim, bilinmek murat ettim
Âlemleri halk eyledim”, Rahimü Rahman Benim!
Hayr ve şer takdirimdir, imtihana karar verdim
Hüküm de, hikmet de emrim; hakimü Şeytan Benim!

Hücreden canlı cüsseye, kâinat hayat kimin
Milyon çeşit çiçek böcek, nebat hayvanat kimin
Hayret ve hayranlık veren, tabiat sanat kimin
Hepsin yaratıp yürüten, delilü Bürhan Benim!

Ayan oldu sıfatlarım, Zatımı bilmek muhal
İman nurumla çözülür, şifre sır dolu bu hal
Hidayetim yetişince, dalalete kalmaz mahal
Bela da şifa da Benden, her derde derman Benim!

Binbir ismim eylemekte, her mahlûkta tecelli
Halis salih kulum bulur, huzurumla teselli
Benlik dava eden gafil, kovulacak temelli
İzzet azamet hakkımdır, Hannanü Mennan Benim!

Basiretle bak âleme; ağlayan kim, gülen ne
Gören kimdir, görünen ne; doğan kimdir, ölen ne
İman tevhit, küfür şirktir; birleyen kim, bölen ne
Yüz lisanla kelam eden, sahibü insan Benim!

Güzeldeki özellik ne, nedir seni cezb eden
Aşk nedir, vuslat nedir ki; nedir sözü kizb eden
Kim Rahmani, kim şeytani; nedir farklı hizb eden
Celal ve Cemal adımdır, Rıza ve Rıdvan Benim!

Ayet kitap, hadis hikmet; emri tut, nehye sabret
Dikkat nazarıyla seyret, gördüğün her şey ibret
Kalbe türlü ilham gelir; hayra uy, şerre diret
Ölçü mizan ben koymuşum; Kur’an’la ferman Benim!

“Ehed”im, şerikim olmaz; “Ahmed”im, nezirim yok
Tek ve gerçek Sultanım ki, eşim ve vezirim yok
Her kusurdan münezzehim, misalim benzerim yok
“Her dem ayrı bir “şe’n”deyim”;* çün dehrü zaman Benim!

Yevm: Her gün, her an, her dem
Şe’n: İlahi icraatlar ve hikmetli işler.
*Rahman Suresi; 29. ayet.
Alıntı
 
 
+9 #2 Hakka tarafgirlikVeysel 05-12-2017 01:31
Ne güzel ne veciz bir ifade ile dile getirilmiş Hakka taraftar olmak. Hakkın kıymetini anlamış bir kalbin ve aklın batılı beğenmesi dahi şirktir! Ne büyük bir idrak, ne büyük bir sadakat. Mevlamız rahmetinde muhafaza buyursun Sadıkları.
Alıntı
 
 
+10 #1 tebrikYILMAZ 04-12-2017 21:26
Mükemmel bir şiir olmuş.Yüreğiniz e sağlık.
Alıntı
 

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR