Reklam
Reklam
Reklam

HACC ŞUURU

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

 

Cuma namazı, Müslümanların haftalık yerel kongresi... Bayramlar, bölgesel; Hacc ise dünya Müslümanlarının yıllık genel kongresi gibidir.

Haccın başlıca etkinlik (menasik)leri:

 • 1- İhram: Kefen ve Mahşere DİRİLİŞ!
 • 2- Vakfe: Dik ve sağlam DURUŞ!
 • 3- Tavaf: Huzur ve heyecanla DÖNÜŞ!
 • 4- Sa'y: Gayret ve ümitle DİRENİŞ!
 • 5- Recm (Taşlama): Nefsani putları ve şeytani Tağutları DEVİRİŞ!
 
 • 1- DİRİLİŞ (İhram): Hac ve Umre için niyetlenen Mü'minlerin Mekke çevresindeki ve belli bir mesafedeki "Mikat" denilen yerlere gelince; İbadet ve nefse muhalefet amacıyla, aslında mübah ve helal olan bazı şeyleri kendisine harah etmesi...

Bitki hayvan ve insanlara karşı her türlü eziyet ve hakaretten... Süslenip bezenmekten, cinsi münasebetten vazgeçmesi...

Gusül ve abdestle temizlenip baş açık, yalın ayak, kefen gibi iki dikişsiz beyaz peştamala bürünmesidir.

Bu manzara, bir nevi kefeniyle kabirden kalkıp meşhere yürüyüş provasıdır. Dünyadaki bütün nimetlerin, servetlerin, etiketlerin gelip geçici olduğunu hatırlatmaktadır.

Çünkü O ihram içerisinde;

Zengin mi, fakir mi?

Asker mi, sivil mi?

Yetkili mi, sıradan birisi mi?

Şöhretli mi, sade mü'min mi?

Belli olmamaktadır.

İhram denen giysilerde:

İnsanların nefislerini okşayan, başkalarının farkını ortaya koyan ve üstünlük taslamasına sebep olan;

Resmiyet, etiket, apolet, kalite, sarık, cübbe gibi ayrıcalıklar bulunmamaktadır.

Çünkü Allah, insanların görünüşüne ve yeryüzüne değil; içine ve özüne bakmaktadır.

Çünkü mahşer günü, "kalb-i selim"den ve salih amelden başka, yani takva dışında, hiçbir şey teraziye konulmayacaktır.

Telbiye:

Hacılar; ihrama girdikten, gurur ve kibirini tepeledikten sonra "telbiye" getirip Allah'ı yüceltmeye ve imanını yenilemeye başlamaktadır.

Lebbeyk, buyur Allah'ım! Davet ettin divanına geldim. Her yerde ve her halde emrindeyim ki:

Senin ne zatında, ne şeriatında ne de icraatında asla eşin, şerikin ve benzerin yoktur. İbadet ve hizmetlerim yalnız senin içindir, her türlü ihtiyacım ve isteğim de sadece sendendir.

Onun için, emret ki, huzurunda ve hizmetindeyim!..

Her türlü hamdü sena da, nimet ve ihsan da kesinlikle sana mahsustur. Bütün mülk ve mevcudat ve gerçek hükümranlık ta elbette sana aittir.

Yegane kuvvet ve kudret sahibi Sensin, Amerika ve Avrupa ve arkalarındaki siyonist odaklar değildir. Ve Senin nusret ve inayetin kullarına kafidir.

Ne mülkünde, ne de hükmünde asla ortağın, yardımcın, danışmanın yoktur. Aksine inananlar, kafirdir."

2- DURUŞ (Vakfe):

Kurban bayramından bir gün önceki, Arefe günü (Zeval) öğlen vakti girişinden Bayram sabahı (fecr) şafak sökünceye kadar olan zaman içinde, Arafat denen bölgede, bir müddet dua için durmak, Allah'a yönelip yakarmak, tövbe istiğfarda bulunmaktır.

Vakfe; duruş anlamındadır. Allah'ın rahmet ve mağfiret kapısında sabırla ve huşuyla duruş!...

Kulluğuni kusurunun farkına varış. Acizliğini ve çaresizliğini kavrayış...

Haksızlığa ve ahlaksızlığa karşı onurlu duruş!..

Zulme ve deccalizme karşı, vakarlı ve kararlı duruş!..

Döneklikteni dengesizlikten ve ödleklikten uzak; tutarlı duruş!..

                                            

                                                ŞİİR

Vakfe, durmak demek; mertçe Mü'mince

Hazreti Adem gibi; ne sadık duruş!...

Özü sağlam, sözü sağlam değilse

Davasından caymak, en fasık duruş!...

 

Hakk'a karşı boynu; eğik gerektir

Haksızlığa karşı; çevik gerektir

Aç kurtlara aciz, geyik gerektir

Ne çirkin; riyakar, münafık duruş

 

Zulme meydan verme; dik dur, diri dur

Haram, haksız kazanç, pistir, geri dur

Kaytarıp ta kaçma, münkeri durdur

Budur insanlığa, muvafık duruş!

 

Edeple, erdemle kalmak huzurda

Vakfe, hizmet için durmak hazırda

Müslüman utanır, mason safında

Gavura uşaklık, bu sapık duruş!...

 

3- DÖNÜŞ (Tavaf):

Tavaf; Beytullah sayılan... Cenab-ı Hakk'ın vahdet ve azemetinin simgesi olan Kâbe'nin etrafında huzur ve huşu içerisine aşk ve vecd ile dönmek... Sultanın sevdası ve sübhanın saygısıyla pervane olup, zikre düşmek... Allah'ın rızasını ve rıdvanını dilenip dua ve devran etmek... Kâbe'yi sol yanına ve kalbinin tarafına alıp, 7 sefer terbiye ve teslimiyetle tavafını sürdürmek. Sadece Saf-Merve karşısına geldiğinde zalim ve hainlere, İslam'ın izzet ve cesaretini göstermek üzere "remel" yaparak vakarlı ve çalımlı yürümek...

   

                                           TAVAF

Melekler, felekler zevk ile döner

Zerreler, küreler şevk ile döner

Mest olmuş mü'minler, meşk ile döner

Allah'ım rızana; amacına geldim!

 

Nebiler, Veliler yürüyor saf saf

Cümle ruhaniler eyliyor tavaf

Herkes "Allah!" diyor, yoktur başka laf

Lebbeyk!, kulluğun baş tacına geldim!

 

Adem'le Havva'nın aşkına benzer

Cezbene kapılmış, şakına benzer

Kaynar gözyaşlarım, taşkına benzer

Bedenim benliğim harcına geldim!

 

Dön divane gönül, Kabe'ye doğru

İnsafla gel artık, tövbeye doğru

Şeytanlar çekiyor, AB'ye doğru

Lebbeyk, Haç'tan kaçıp, Hacc'ına geldim!

 

4- DİRENİŞ (Sa'ıy):

Sa'ıy; Haccın vaciplerinden sayılan bir harekettir. Safa ve Merve tepeleri arasında kalan ve sonradan kapatılan yerde karşılıklı 3 sefer (toplam 7) gidip gelme şeklindedir. İki yeşil direk arasında "hervele" yaparak acele ve gayretle yürünmektedir.

Sa'ıy; Başarı ve zafere ulaşmak için, her konuda gayret ve ümitle direniş ve denemenin bir simgesidir.

Çünkü Hz. Hacer'in, yavrusu Hz. İsmail için, ihtiyacı hissederek ve tam bir içtenlikle giriştiği arayış, zemzemle ödüllendirilmiştir.

5- DEVİRİŞ (Şeytan'ı taşlama)

Arafat'taki vakfe dönüşü, Müzdelife'den toplanan ve su ile yıkanan nohut-fındık arası taşlardan;

Kurban Bayramı 1. 2 ve 3. günleri,

 • a- Cemre-i ula (Büyük Şeytan)
 • b- Cemre-i Vusta (Orta Şeytan)
 • c- Cemre-i Akabe (Küçük Şeytan)

Diye bilinen mahallere sıra ile 7'şer tane atmak şeklindeki temsili bir ibadettir. Böylece her gün 21, 3 günde toplam (63+ Son cemre-i Kâbe'ye 7=70) taşla şeytanların düzeni devrilmektedir.

 • Cemre-i Ula (Büyük Şeytan): Deccal düzenini ve Emrinde ki NATO, BM, IMF gibi şeytani merkezleri ve İsrail Siyonizmini.
 • Cemre-i Vusta (Orta Şeytan): Amerika ve Avrupa emperyalizmini ve diğer ülkelerdeki şeytani sistemleri..

Cemre-i Akabe (Küçük Şeytan) ise:

 • Hain ve iş birlikçi, ABD'ci, IMF'ci ve AB'ci hükümetleri
 • Batıl bozuk zihniyetli partileri
 • Fasık ve fesatcı yayınlar yapan TV, leri, gazete ve dergileri
 • Mason ve Münafık sivil örgütleri
 • Bel'am tipli Hoca Efendileri, şeyhleri sahte ve sapık din önderlerini temsil etmektedir.

Büyük Alim Ömer Nasuhi Bilmen'in: "Bu cemreler habis ruhlara ve şeytani oluşumlara alamet ve işaret olabilir" tespiti oldukça yerindedir.

Müslüman Hacılar; putlaştırdığı nefsani arzularını, hayvani duygularını ve tüm şeytani huylarını bu taşları vesile ederek Şeytana iade etmektedir.

 

 

Cemre Mermileri

 

Bu taş Deccal için ve İsrail'e

Bak Bağdat'ı yıkar, hem Basra ile

Zalimlere, hainlere, hep sıra ile

Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!..

 

Uhud da, Hendek te; kum taneleri

Olmuştu Resulün cephaneleri

Ebabiller taşır, bu mermileri

Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!..

 

Ebrehe ABD olmuş saldırır

Bebek parçalanır, gelin çıldırır

Hangi vicdan bu vahşeti kaldırır

Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!..

 

Yalan, haram, zulüm; tüm günahları

Riya, kibir, haset, fesatlıkları

Şeytandan aldığım kötü huyları

Hep geri Atıyom, Şahid ol Ya Rab!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu yazarin diger makaleleri

  Hayatımız: Aklımızın ve inancımızın güdümüne alınmalıdır: Olanlar ve olması...
Devami
  Yalan; çıkar umduklarımızı veya zararından korktuklarımızı aldatmak; sıkıntı ve...
Devami
  "(Hatalarından ve haksızlıklarından) Tövbeye yönelen (ve samimiyetle özür dileyenler),...
Devami
  Uyuşturucu kullanımı ve ölüm oranları hızla artıyor! Türkiye uyuşturucunun...
Devami
  Çağdaş bilim adamları: Öfke ve kızgınlığın, "aralıklı patlama bozukluğu"...
Devami
  Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim Her an koruyup kollayan ve acıyıp bağışlayan Allah'ın...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 5337

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLAR