Reklam
Reklam
Reklam

ŞUBAT 2004

SİYASİ FERASET

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfMükemmel 

AKP'nin büyük bir kahramanlık edasıyla ülke gündemine taşıdığı, Mesut Yılmaz ve beş eski bakana meclis soruşturması açması girişimleriyle ilgili:

a-Bu fikir nerelerden gelmiştir. Bu konuda AKP'nin akıl hocaları kimdir?

b-AKP'nin amacı, gerçekten yolsuzluk yapanları ve ülkeyi soyanları tespit ve teşhir etmek midir?

c-Yoksa hidayeti kararanlar, ferasetini de yitirdiklerinden, gizlice sinsi bir oyuna alet mi edilmektedir?

ABD'NİN ARSIZ POLİTİKASI VE AKP'NİN AYARSIZ PALAVRASI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 7
ZayıfMükemmel 

ABD ve yandaşlarının körfeze gelişlerinin asıl amaçlarından birisi de, Irak'ı parçalamak ve Ehli Sünnet İslam'ına karşı bir Şii bloku oluşturmaktı. Böylece İslam Dünyasını da birbirine karşı kullanacak ve Erbakan'ın D.8 barış, birlik ve bereket projesini boşa çıkaracaktı. Bunun ilk adımı olarak, tüm şeytan orduları hep birden saldırmak suretiyle, Irak'ı askeri ve ekonomik yönden çökerttiler. Şimdi de bütün bölgelerinde isyan ve ihtilaller çıkararak, Irak'ı kendi içinden yıkmak ve parçalamak istemektedirler. Bir yandan Kuzey Irak'taki Kürtleri  organize edip, sözde bağımsızlık ve demokrasi adına kışkırtarak, bir yandan da Şii-Sünni kavgasını kızıştırarak, Irak'ı ikinci bir Lübnan haline getirmektedirler.

BAYRAM YAKINDIR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

İnsan fıtratı ve toplum psikolojisi, alışkanlık haline getirilen ve böylece ülfet ve ünsiyet peyda edilen bazı durumlara, kolay kolay kopmayacak şekilde bağlanma  eğilimindedir.  Bu yüzden aslında "araç" olan şeyler, maalesef  "amaç" haline getirilmektedir.

Örneğin namaz kılmak, mübarek ve mutlu bir araçtır. Amaç ise; Allah'ın rızasıdır ve Rabbimize  doğru  manevi bir miraçtır.

KIBRIS'TA NELER OLUYOR?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfMükemmel 
 

Kıbrıs Adası'nın iki ülke için hayati önem taşıyan stratejik bir özelliği olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerden birisi Türkiye diğeri İsrail'dir. Kıbrıs, Türkiye'nin Akdeniz'de, nefes alacak ve ayak basacak tek kalesidir.

İsrail'in ise, hem Amerika ve Avrupa'da gelecek yardımlarının kendisine ulaşması hem de Akdeniz'deki güvenliğini sağlaması açısından bir nevi arka bahçesidir. Yunanistan ise sadece İsrail'in piyonu görünümdedir.

İsrail'in güdümündeki Birleşmiş Milletlerin ve özellikle ABD ve İngiltere'nin Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak ve bütünüyle Yunanlıların kontrolüne bırakmak hevesleri ve hesapları da işte bu yüzdendir.

IMF (Uluslararası Para Fonu) NEDİR?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 6
ZayıfMükemmel 

Gazete ve televizyon haberlerinde,  özellikle ekonomi  bültenlerinde adından  çok sık  bahsedilen  IMF'nin  (Uluslararası  Para Fonu) görünen yüzü ile  gizlenen yüzü  oldukça farklıdır. Kamuoyu  IMF'yi  çok zengin sermayeli  bir Banka ve dünya  çapında  bir finans kurumu  şeklinde tanımaktadır. Oysa  IMF'nin asıl işlevi ve özelliği "Aracı  kefalet  kurumu ve tefeci  komisyoncu" olmasıdır.  Şöyle ki,  kardeş  kuruluşu  olan ve Siyonist  sermayedarların sömürü  vasıtası olarak  çalışan Dünya Bankası gibi, Amerika'daki özel bankalar, geri  kalmış  fakir ülkelere dolar cinsinden  yüksek faizli  borç-kredi  verirler. Bu  borçların  yığılması ve bazı ülkelerin bunları faizi ile birlikte  ödemeye yanaşmaması  durumunda, gerekirse  askeri ve siyasi  yaptırımlar dahil,  her türlü  çareye  başvurarak, bu  borçları zorla tahsil edecek,  caydırıcı bir  devlet garantisine  ihtiyaç duyulmaktadır. İşte IMF, başta ABD bu süper güçlerin, borç  alan ülkeler hesabına, borç  veren Siyonist bankalara kefil  olması  ve buna karşılık  ayrıca, aracılık komisyonu alması  için,  oluşturulan bir garantör ve komisyon kuruluşudur. Daha açık bir ifade ile, ABD'nin, Siyonist sermayenin jandarmalığını yapmak üzere oluşturulmuştur.

SON YORUMLAR