Reklam
Reklam
Reklam

ŞUBAT 2005

İNSANLARA KARŞI SAYGI VE SORUMLULUKLARIMIZ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 14
ZayıfMükemmel 
 

 

İnsan yeryüzünde Allah'ın temsilcisi ve halifesi olacak bir yetenek ve sorumlulukla yaratılmıştır.[1]

Bu gayeyi gerçekleştirebilmesi için de, insan, zahiri görünüş ve vücut biçimi olarak en güzel ve en mükemmel şekilde yaratılmış ve ona iyilik ve kötülük yapma kabiliyeti ilham edilmiştir.[2]  Ve kendisine akıl, düşünme ve değerlendirme yeteneği verilmiştir.

İnsanoğlu, Allah (cc) tarafından çok özel bir ikrama ve iltifata mazhar yaratılmış, karada, (havada) ve denizde en rahat vasıtalarla gezip dolaşacak imkânlar bahşedilmiş, en temiz ve leziz rızıklarla beslenmiş ve yaratıkların pek çoğundan üstün ve faziletli kılınmıştır.[3][1]  Bakara: 30

[2] Şems:7-8

[3]  İsra:70

KUR'AN'DA İNSAN

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 16
ZayıfMükemmel 
 

İnsan; "Eşref-i Mahlukat", yani varlıkların en şereflisi olarak yaratılmıştır. İnsan; "Ahsen-i takvim" e mazhar kılınmış, yani şekil, şuur ve yetenekler bakımından en güzel kabiliyetler ve en mükemmel marifetlerle donatılmıştır. O sıradan bir varlık değildir. Cenab-ı Hak, yeryüzünde ve göklerde olan her şeyi insan için halk etmiş ve insanın hizmetine vermiştir.

TEFRİKANIN SEBEPLERİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 
 

Hak dinlerin ve davaların en büyük belası fırkacılık ve fesatçılıktır. Bunun içindir ki:

"Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve Müslümanlar olarak ölün. Ve hepiniz birden topluca Allah'ın ipine (Kur'an düzenine ve disiplinine) yapışın ve (sakın) tefrika çıkar (ıp ayrılmayın..."[1] Emriyle Müslümanlar ikaz edilmiş ve cemaatten ayrılanların her bakımdan tehlikeye düşeceklerine dikkat çekilmiştir.[1]  Al-i İmran: 102-103

ZİLLET VE ZAAFİYET PSİKOLOJİSİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

Kendilerini hor ve hakir görenlere hürmet etmek... Zengin ve etkin kimseler, rezalet te işlese, onların karşısında eziklik hissetmek... Zalim ve hain yönetici ve yetkililere boyun eğmek ve zillet göstermek, yozlaşmanın ve aslına yabancılaşmanın bir ifadesidir.

Bu, Hakkını çiğneyen ve hakaret edenlerin karşısında, acziyet ve zaafiyet duygusuyla düşülen yaranma ve yaltaklanma psikolojisidir.

Hâlbuki inançlı ve asaletli kimselerin tavrı, "Zalim kafirlere karşı mert ve metin, mazlum müminlere karşı ise müsamahakar ve merhametli" olmaktır.[1][1] Fetih 29

"BEN" YERİNE "BİZ"

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

Paradigma: İnsanın hayal ve arzularından, ahlâkî ve manevî ayarından, inanç ve ideal durumundan oluşan İÇ DÜNYASI' nı ve karakter yapısını anlatmak için kullanılan, çağdaş bir kavramdır.

Çocukların okula ve sosyal çevreye intibaklarıyla ilgili sorunları izleyen, veya insanların his, heyecan, düşünme ve değerlendirme gibi özelliklerini inceleyen, kısaca insanın ruhsal ve sinirsel gelişimi ve değişimini irdeleyen "PSİKOLOJİ" ile "paradigma" arasında da, tabii bir irtibat bulunmaktadır.

SON YORUMLAR