Reklam
Reklam
Reklam

ŞUBAT 2006

AHMET HAKAN'IN MASONLUK AŞKI!..

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 
 

Milli görüş çizgisinde iken Kanal 7'de masonlarla ilgili gizli görüntüleri ekrana taşıyan... Fransız Mason Locasının Refah-Yolla ilgili talimatlarını belgeleriyle açıklayan Ahmet Hakan'ı, önce Bandırma yolunda şüpheli ve şaibeli bir trafik kazasıyla düzeltip, benzetmişler, sonrada şöhret ve servet vadiyle hizaya mı getirmişlerdi acaba?!...

Aşağılık kompleksiyle ve bayağılık psikolojisiyle babasını, anasını, kardeşlerini ve tüm yakınlarını, gözleri önünde katleden bir Nazi Subayına aşık olup onun koynuna giren ve her türlü hizmetini gören bir Yahudi kızının, aslını terk edici ve teslimiyetçi tavrına benzer bir döneklik sergileyen Ahmet Hakan, sonunda şeytanları bile güldüren bir komiklikle, ülkemizdeki ve yeryüzündeki pek çok gizli ve kirli hıyanetin masonlarca yapıldığı iddialarının tam bir yalan ve balon olduğunu açıklayıverdi...

TARİH BOYUNCA DİN İSTİSMARI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

ŞEYTANIN İKİ SİLAHI:

1- DİN İSTİSMARI  2- DİN DÜŞMANLIĞI

Dini açıdan, toplumları bekleyen iki büyük tehlike vardır:

1- İrtidat    2- İrtica

İRTİCA: Geriye dönme, köhneleşmiş eski düzeni isteme, hayırlı yeniliklere direnme anlamını taşır. İslam'da ilk irtica hareketi yalancı Peygamber Müseyleme ile başlamıştır. İsrail'in, kuruluşundan bugüne, gizli anayasa gibi içindeki kanun ve kaideleri uyguladığı son Osmanlı hukuk kitabı olan meşhur MECELLE'nin sahibi Ahmet Cevdet Paşa Kısası Enbiyası'nda Müseyleme'nin Hz. Peygamberimize ve Hz. Ebubekire başkaldırışını bir irticai hareket saymaktadır.                                                                                                       

İrtica genellikle şu şekillerde ortaya çıkmaktadır:            

HİLAL HAÇLI SAVAŞI VE ILIMLI İSLAMCILARIN SAFI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 
 

ABD Başkan Yardımcısı Siyonist Dick Cheney: Irak'ı İslam Birliği'ni önlemek için işgal ettik! Diyor.

Bu itiraf: "28 Şubat darbesiyle, Erbakan Hükümeti'ni de, D-8'leri kurduğu için devirdik!" anlamını taşıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Amerika'nın nasıl bir amaçla Irak'ı işgal ettiğini dile getirdi. Irak'a İslam Birliği'ni önlemek için saldırdıklarını söyleyen Cheney, Amerikan askerlerinin Irak'ta, "çok elzem Amerikan çıkarlarına"(!) hizmet ettiğini belirtti.

HALDEN ANLAYAN

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

Benim ülkemde yetmiş milyon Kürt; yetmiş milyon Türk vardır

Ayİran kayİrandan çok çektik; artık bağlayan gelsin!

Kime yarar, neyş yapar bilinmez; YÖK vardır, RTÜK vardır

Alevi Sünni herkese saygı; sevgi sağlayan gelsin!..

ONURLU VE ŞUURLU AYDINLARIMIZIN TARİHİ TEPKİSİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 
 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL, Prof Dr. Anıl ÇEÇEN, Doç. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU, Doç. Dr. Emin GÜRSES, (E) Korg. Suat İLHAN, Sağlık İş Sendikası Gn. Başkanı Mustafa BAŞOĞLU, Dr. Barış DOSTER, Rahmeter Atilla İLHAN, ATO Gen. Bşk. Sinan AYGÜN ve Selim SOMÇAĞ gibi milli düşünceli ve çok değerli bilim ve fikir erbabımızın hazırlayıp imzaladığı ve Jeopolitik Dergisinin yayınladığı "ULUSA ÇAĞRI" bildirisini parantez içinde kendi kanaat ve katkılarımızı da ekleyerek gerekli gördüğümüz bazı küçük düzeltmelerle birlikte dergimize almayı ve okurlarımızın istifadesine sunmayı yararlı buluyoruz:

SON YORUMLAR