Reklam
Reklam
Reklam

BAZISI MÜNAFIK, BAZISI GÂVUR! (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 24
ZayıfMükemmel 

 

BAZISI MÜNAFIK, BAZISI GÂVUR!

      

Ya Rabbi biz kime, güven duyalım

Birisi münafık, öteki gâvur…

Bir çıkış yolu aç, Hakka uyalım

Çaresiz ve mecbur, kalmasak mahsur1

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

      

Sağ-sol hepsi bâtıl, bir de Hakk vardır

Akıl vicdan Kur’an, uyulsa kârdır

Herkesin tarafı, iman kadardır

AB’ye saygılı, millete cesur

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

      

Biri istismarcı, diğer inkârcı

Faizde fuhuşta, hepsi ısrarcı

Âlimler içinde, hakkı ihtarcı

Kalmadı pek çoğu, ağzından fosur

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

      

Hepsi ABD’ci, AB uşağı

Bilmem uyanır mı, şu “Z” kuşağı

Münafık kâfirden, daha aşağı2

Programlarında yok, Kur’ani unsur

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

    

Kur’an’ın sözünü, masal sanırlar

Haçlı’nın hükmünü, asal3 sanırlar

Bak Adil Düzen'i, hayal sanırlar

Bizi nusretinle, zafere savur

Onmasın münafık, onmasın gâvur…

    

Bal sanıp boyalı, ricse4 üşüşmüş

Şeytandan şer görüp, Rahman’a küsmüş

“Kırk katır, kırk satır...”, konuma düşmüş

Bağışla Sen bizi, Ey Afuvv Ğafur

Sapıtmış münafık, azıtmış gâvur…

    

Hiç Milli Görüşçü, kuyruk olur mu

Haçlı’dan hayırlı, buyruk olur mu

Mü’minse AB’ye, uyruk olur mu

Oruç tutmuyor ya, kaçırmaz sahur

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

    

Bizi iki arada, koyan utansın

Karga veş5 gözümüz, oyan utansın

Hoca’ya hıyanete, doyan utansın

Kahpeye keramet, uydurmak kusur

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

    

Sadıklar çaresiz, kaldığı anda

Hep rahmet kapını, çaldığı anda

Musa veş denize, daldığı anda

Nusretin yetişir, Ey Rabbi Sabur6

Kahrolsun münafık, kahrolsun gâvur…

      

Tecelli kıl gönül, inayet ister

Sınırsız Kudretin, bir daha göster

Sökülsün bilborddan, sevimsiz poster

Lütfunla Sen bizi, eylesen mansur

Ki şunlar münafık, karşıtı gâvur…

    

1- Mahsur: Kuşatılmış, mecbur bırakılmış.

2- “Şüphesiz (kâfirleri veli edinen) münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa:145)

3- Asal: Temel esaslar, değişmez unsurlar.

4- Rics: Necis ve murdar anlamında Kur’ani bir kavram.

5- Veş: (Farisice) Gibi, benzeri.

6- Sabur: Çok sabırlı ve kullarına fırsat tanıyıcı olan, sonunda intikam alan Allah’ın sıfatı.

Makale Paylaşım Sayısı: 186

SON YORUMLAR