Reklam
Reklam
Reklam

“RİVAYETÇİ” DEĞİL “RİAYETÇİ” OL! (ŞİİR)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 43
ZayıfMükemmel 

 

“RİVAYETÇİ” DEĞİL “RİAYETÇİ” OL!

        

“Lime tegûlûne mâ lâ, tef'alûn”1; ikazını duy

Hep rivayet2 edip durma, gel riayet3 ehli ol…

Ettiğin nasihatlere, ey dost önce kendin uy

Günahla kararmış kalbe, ki sirayet4 ehli ol…

          

Beş para etmez adamı, muhterem peder etme

Kof kurguyla kuruntuyla, ömrünü heder etme

Kader gayrete aşıktır, boşuna keder etme

Bil şikâyet nankörlüktür, sen kanaet ehli ol…

        

İman takva ve cihatsız, gönül bomboş tencere

Kur’an ile nurlandır ki, açılsın Hak pencere

Hanif İbrahim’e özen, hanım isen Hacer’e

Kâbe’yi Merkez'de ara, hem ziyaret ehli ol…

        

Bir insanla bir hayvanın, et beyin ve gözünde

Hiç farklılık göremezsin, farkı ara özünde

Herkesin hamur mayası, zahir olur sözünde

İlmü irfan artsın diye, hep kıraet ehli ol…

        

Dolgun ol doğru konuş ki; boş laf ağız ishali

Çiğ kalanlar kokuşurmuş, nefret verir pis hali

Herkese yardıma yetiş, aynen Hızır misali

İlgisiz himmetsiz5 kalma, hep inayet6 ehli ol…

        

Şeytan ne tuzak kurarsa, balıklama atlarsın

Nefse uyup günahların, her gün daha katlarsın

Riya gurur yalan haram, bu gidişle çatlarsın

Tevbe edip hayra yönel, gel riyazet7 ehli ol…

        

Mevlâ’ya tevekkül etsen, kula ne minnet olsun

Suskunluğun bir asalet, konuşman hikmet olsun

Şuur huzurla yaşa ki, hayatın ibret olsun

Hep hayırla anılasın, hoş hikayet8 ehli ol…

      

Bu gaflet ve cehaletle, nerye varır gidişat

Tembellik tehircilikle, bitmez kutlu inşaat

Fea’terefû bizenbihim...”9, faydasız son ifşaat

Gevşek ürkek yol alamaz, sen dirayet10 ehli ol…

        

Ömür sermayen tükenir, bu fırsat zaman gider

Davasız duasız adam, ot geldi saman gider

Yamuklaşıp yan yatanlar, ahrete yaman gider

Ehli dünya sonu hüsran, gel diyanet11 ehli ol…

          

Ayet Sünnet dururken, süslü beyt kriter mi

İz’an vicdan çürümeden, kalpte iman yiter mi

Adil Düzen'e geçmeden, adilikler biter mi

Kafiyeyle zulüm bitmez, sen kifayet12 ehli ol!...

          

1- “Ey iman edenler! (Kendiniz yapmadığınız ve) Yapamayacağınız şeyleri niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersiniz?”

“(Böyle) Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir buğuz ve kızgınlığa (sebebiyet verecek ve aleyhinize bir suç teşkil edecektir). [Not: Bazı Müslümanlar; “Eğer Allah katındaki en makbul ameli bilseydik, o yolda canımızı ve malımızı feda ederdik” demelerine rağmen, bu amelin CİHAD olduğunu bildiren ayetler gelince, bu sözlerinden yan çizmeleri üzerine bu İlahi tehditler indirilmiştir.](Saff Suresi: 2-3)

2- Rivayet ehli: Sağdan soldan duyup okuduklarını, edebiyat olsun diye nakledenler.

3- Riayet ehli: Duyduğu ve okuduğu İlahi emirlere hemen itaat edip yerine getirenler.

4- Sirayet etmek: Kalpleri etkilemek.

5- Himmet: Başkasına iyilik, dua ve destek vermek.

6- İnayet etmek: Yardıma yetişmek.

7- Riyazet: Nefsi arzuları ve dünyevi duyguları dizginlemek.

8- Hoş hikayet: Olumlu, onurlu ve ibret dolu yaşam öyküleri.

9- “Böylece kendi günahlarını itiraf edip (pişmanlık duyacaklardır. Ama artık) çılgınca yanan ateşin halkı bu azaba müstahaktır, çünkü o kahrolası ve kovulası (insanlara, Allah'ın rahmetinden) uzaklık yakışır.” (Mülk Suresi: 11)

10- Dirayet ehli: Kararlılık hali, kişilikli, karakterli, dikkatli ve becerikli.

11- Diyanet ehli: Dini kuralları ve sorumluluklarını yerine getiren.

12- Kifayet: Bir konuda yeterli, yetenekli ve yetkili olma hali. Liyakat kesbedilmesi.

Makale Paylaşım Sayısı: 197

SON YORUMLAR