ARAMA

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün1911
mod_vvisit_counterDün3864
mod_vvisit_counterBu Hafta5775
mod_vvisit_counterGeçen hafta27382
mod_vvisit_counterBu Ay82889
mod_vvisit_counterGeçen Ay119131
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar17839736

IP'niz: 3.236.170.171
Bugün: 15 Haz 2021

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12602750

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam
Reklam

KUR'AN'A GÖRE; PEYGAMBERLER TARİHİ VE DEVRİM SÜRECİ *

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 12
ZayıfMükemmel 

*[1]

 

 

1. Adem(as): Sahife verildi, ahid alındı, Havva (eşi), iki oğlu; 1- Habil (Müttaki), 2- Kabil (Katil) Şit (as): Sahife verildi, Kur'an'da ismi yok, Hadisle biliniyor. (Tabakat l, 39) Adem (as)'ın oğlu idi.

2. İdris (as): Sahife verildi. (19 Meryem 56-57; 21 Enbiya 85-86)

3. Nuh (as): Mezopotamya'da yaşadı, gemi mucizesinin sahibi, karısı ve bir oğlu kafirdi.

4. Hud (as) : Ad kavmi, Ahkaf, güney doğu hicaz bölgesinde yaşadığı bildirildi.

5. Salih (as): Semüd kavmi, Tebük-Hayber arası, Hicr, Medain-i Salih, deve mucizesi gerçekleşti.

6. Lut (as): İbrahim (as)'ın yeğeni, Kudüs civarında yaşadı, karısı kafir, kızları Mümine idi.

7. İbrahim (as) : Sonraki Nebilerin atası, Ur'da doğdu, Harran, Şam, Filistin, Mısır, Hicaz, Halilurrahman Kudüs civarlarını gezdi, babası Azer putperest idi.[1] Bu çizelge için bkz: Sabüni, en-Nübiivvet-i ve'l-Enbiya; Belazüri, Ensabu'l-eşraf; İbn-i Sa'd, et-Tabakat; İbnü'l-Esir, el-Kamil; Abdü'l-Fettah Tabbara, Meal enbiya; Abdü'l-Vehhab en-Neccar, Kasasu'l-enbiya; İbn-i Kesir, Kasasu'l enbiya; Kenzu'l-Ummal, 1-16; Müsned-i Ahmed, 1-6; Tabert, Tarih; lbn-i Kuteybe, Kitabü'I-mearif; İbn-i Asakir, Tarih; Tecrid Tercemesi, 1-2; Asım Köksal, Peygamberler Tarihi; A. Refik, Tarih-i Umümi; Kitab-ı Mukaddes; İslam Ansiklopedisi, Şamil; İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı.

 


(Hacer)                  (Sare)

8. İsmail (as)       9. İshak (as)          Kudüs civarı

Mekke               10. Yakup (as)        Kudüs-Mısır civarı,

                                                         12 oğul (İsrailoğulları)

                         11. Yusuf (as)          küçük oğul, Melik,

                                                         11 Kardeş                                                         12. Şuayb (as)         13. Eyyub (as)

                                                          nebiler ve melikler dönemi                               İbrahim'in                 Şam civarı

                                                                                                                                   başka oğlundan,      Ashab-ı Ress,

                       15. Musa (as) Kardeşi 16. Harun (as)                                                 Medyenliler,             Helak

                            Mısır, Sahifeler dönemi                                                                    Eykeliler,

                                                     Müslümanlar                                                            Kuzey Hicaz,

                                          Musa'nın annesi, kız                                                        Doğu Mısır.

                                               kardeşi, Firavun'un karısı Asiye,

                                          Medyen'de Salih İnsan,

                                           Şuayb ve kızları

                                               mümin insan Hızır.                                                14. Yunus (as) Ninova, Musul çevresi.

        

 

          İLK ÇAĞ: Sahifeler verilerek topluca helaklerin olduğu çağ (20 T 51; 28 Kasas 43)

  

      

          İKİNCİ ÇAĞ: Kitap verilen dönem.

                                 Musa, Sina Çöl, TEVRAT                                                       2.Ç a ğ d a

                                 Talut, komutan                                                                     1-Zülkarneyn

                                 17. Davut (as) Kudüs, devlet başkanı, halife, ZEBUR         2- Lokman hikmet verildi

                                 18. Süleyman (as) Davut'un oğlu, Kudüs, Belkıs                 3- Uzeyr

                                 Yemen, İsrailoğulları, Süleyman'dan sonra.                         4- Sahib-i Yasin

                                 19. (İlyas 20. Elyesa 21. Zülkifl)                                            5- Ashab-ı Kehf

         İmran Ailesi  22. Zekeriyya hanımı İmran, Filistin, şehit edildi

                      Meryem        23. Yahya Zekeriyya'nın oğlu, şehit                 Yahya ile Meryem teyze çocuğu

                     24 İsa (as) Kudüs civarı İNCİL                                               veya Yahya ile İsa teyze çocuğu

        Ashab-ı Uhdud, İsa'dan sonra

        Tübba' ve Kavmi, Yemen

               

                               SON ÇAĞ

          25 MUHAMMED (as): Mekke, Medine'de yaşadı, son kitap ve mesaj olarak KUR'AN indirildi.


Tablo: Hz. Muhammed (sav)'in 23 Yıllık Mekke-Medine Dönemi. Dini, Siyasi, İçtimai Olaylarının Kronolojik Listesidir. Kur'anı daha iyi anlamak için bunları da mutlaka bilmek gerekir.

Tarih

SİYASİ ve SOSYAL OLAYLAR ve DİNİ HÜKÜMLER

Dini Hükümlerin

Kaynakları

 

M. 571

576

577

579

582

596

606

610

613

615

616

619

620

620

621

622

622

622

1/622

(Kıtal)

2 /623

 

MEKKE DÖNEMI

Hz.Peygamberin doğumu, Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırması (Fil vakası), Sütannesi Halime yanında beş yıl kaldı.

Annesi Amine Mekke ile Medine arasında Ebva'da vefat etti.

Dedesi Abdülmuttalib'in himayesine geçti.

Dedesinin vefatı üzerine amcası Ebu Talib'in himayesine geçti. Amcasıyla Suriye'ye gitmesi ve Busra'da Bahira isimli papazın bu çocuğun peygamber olacağını sezmesi ve amcasına bildirmesiyle yolculuk kısa kesildi.

Tüccar olan ve 40 yaşındaki Hatice ile 25 yaşında evlendi.

Kâbe'nin tamirinde Hacerü'l-Esved taşını yerine yerleştirdi.

Hira mağarasında ilk vahiy geldi.

Gizli davetin biterek, açıkça davet başladı ve Erkam'ın evi merkez edinildi.

11 erkek 5 kadından oluşan bir gurub Habeşistan'a hicret etti.

Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik boykot ilan edildi.

Boykotun kaldırılması, Hatice ve Ebu Talib'in vefatları(Hüzün senesi)

Taife gidip onları İslam'a davet etmesi ve karşılaştığı güçlükler.

Sevde ile evlenmesi, İsra ve Miraç hadisesi.

Temizlik, abdest ve guslün emredilmesi.

Beş vakit namazın farz kılınıp kesinleşmesi

Birinci Akabe sözleşmesi, Medine'den gelen müslümanlarla yapıldı.

İkinci Akabe sözleşmesi yine Medine'den gelen müslümanlarla yapıldı.

MEDİNE DÖNEMİ

Peygamberimiz (sav) Ebu Bekir (ra) ile Medine'ye hicret etti. Ebu Eyyüb el Ensarinin evinde bir ay kaldı.

Cuma namazının farz kılınışı.

Ezanın bu günkü şekliyle tesbiti ve okunması

Nikah ve evlilik kurallarının konulması

Müslümanlar arasında kardeşliğin uygulamaya başlanması.

Mescidin inşası, sınır tesbiti, ilk nüfus sayımı, ilk anayasa (Medine vesikası)

Silahlı Cihad için izin çıkması.

Hazreti Hamza seriyyesi.

Ubeyde bn el Haris seriyyesi.

Sa'd ibn Ebi Vakkas seriyyesi.

Rasülullah (sav)'in Hz. Aişe ile evlenmesi.

Mescidin yanına fakirlerin barınağı olan Suffe'nin yapılması.

Yahudi kabileleriyle siyasi münasebetlerin kurulması.

 

Fil 1-5

96 Alak 1-5

74 Müddessir 1-5;

15 Hıcr 94; 26

Şuara 21 4-215.

16 NahI 41-42; 39

Zümer 10

72 Cinn 1-15.

17 İsra ve 53

Necm süreleri

56 Vakıa 79; 5

Maide  6;74

Müddessir 4.

Buhari,

Menakibü'l-Ensar,

42.

60 Mümtahine 12;

9Tevbe 111.

62 Cum'a 9.

Buhari, Ezan, 1;

Müslim, Nikah, 79

Buhari, Nikah 7,

54, 56.

22 Hacc 39; 2

Bakara 193-194.

2 Bakara 144

.

 

 

 

 

Tarih

 

SİYASİ ve SOSYAL OLAYLAR ve DİNİ HÜKÜMLER

Dini Hükümlerin

Kaynakları

 

3/624

4/625

16.yıl

5/ 626

627

6/627

628

18.yıl

Medine civarındaki kabilelerle barış antlaşması imzalanması.

1. Bedir gazvesi (Kürz ibn Cabire karşı).

Uşeyra, Abdullah ibn Cahş, Kaynuka, Sevik, Beni Süleym gazveleri.

Büyük Bedir gazvesi.

Hz. Fatıma'nın Hz. Ali ile evlenmesi olayı.

Peygamber (sav)'in kızı Hz. Osman (ra)ın hanımı Rukiyyenin vefatı.

Orucun farz kılınması.

İlk bayram namazı kılınışı.

Zekat ve Sadaka-ı Fıtrın farz oluşu ve uygulanışı.

Ganimet Taksimi.

Yahudilerin düşmanca harekete başlamaları ve Ka'b ibn Eşref'in öldürülmesi.

Gatafan, Zeyd ibn Harise, Hamrau'l-Esed gazveleri ve münafıkların

türemeleri.

Uhud gazvesi ve Hz. Hamzanın şehid edilmesi.

Hz. Hasan'ın dünyaya gelişi.

Rasülullah (sav)'in Hafsa ve Zeyneb b. Huzeyme ile evlenmesi.

Miras hükümlerinin belirlenmesi.

Boşanma hükümlerinin bildirilmesi.

Müşrik kadınlarla evlenmenin yasak edilmesi.

Bi'ri Maüne faciası, Beni Nadir, Zatü'r-Rika gazveleri.

Hz. Hüseyin'in doğum senesi.

Zeyneb binti Huzeyme (rah)'nın vefat etmesi.

Rasülullah (sav)'in Ummü Seleme ile evlenmesi.

Yolculukta namazın kısaltılmasına ve korku namazına izin verilmesi.

Hac ve Umrenin farz edilişi.

Tesettür ayeti ve örtünme emri.

Dümetü'l-Cendel, Mustalık Oğulları, Beni Kurayza gazveleri.

Hendek gazvesi.

Rasülullah (sav)'in Zeyneb binti Cahş ve Cüveyriyye ile evlenmesi.

Yağmur duası ve namazının eda edilmesi.

İfk olayı ve iffetli kimselere iftira etmenin cezasının tesbiti.

Teyemmümün meşru kılınması ve toprakla abdest ve gusle izin verilmesi.

İla hadisesi (Peygamberin hanımlarından uzak kalmaya yemin etmesi)

Ben? Lihyan Zü Kared gazveleri.

Hudeybiye antlaşması ve Bey'atü'r-Rıdvan Hadisesi.

Komşu devlet başkanlarına ve kabilelere davet mektupları

gönderilmesi.

Hayber'in fethi.

Rasülullah (sav)'in Safiyye ve Meymüne ile evlenmesi.

Alkollü içkiler ve kumarın yasaklanması, ehli eşek ve yırtıcı

hayvanların yenmesine yasak getirilmesi.

Zıhar hükümleri (Evli kişinin karısını anasına benzetmesinin cezası)

Vakıf yapmanın meşru oluşu ve teşvik edilişi.

İsyan ve haydutluğun cezasının verilmesi.

Mekke'den Habeşistan'a hicret edenlerin Medine'ye dönüşleri.

8 Enf. süresi.

2 Bakara 183-1 85.

Nesei Iydeyn 1.

9 Tevbe 103; Ne

sei, Zekat, 31-33.

8 Enf 41.

3 Al-i İmrün 172-175.

3 Al-i Imrün 151-

153, 169, 170.

4 Nis 11-12;

Buhari, Vesaya, 6.

65 Talak 1; lbn-i

M Talak, 1.

2 Bakara 221.

4 Nis 101 -1 03.

Buhari, Hudud, 24.

22 Hacc 26-29.

33 Ahzap 53; 24

Nur:30-31.

33 Ahz Süresi.

Nesei,

stiska,3,4, 13.

24 Nur 4; Buhari,

Teyemmüm, 1.

5 M 6.

2 Bakara 226-227.

48 Fetih süresi.

5 Maide 90; Buhari,

Zebaih, 24.

58 Mücadele 1-2.

Neylü'l-Evtar, VI,

22-35

5 Maide 33.

 

Tarih

 

SİYASİ ve SOSYAL OLAYLAR ve DİNİ HÜKÜMLER

Dini Hükümlerin

Kaynakları

7/628

629

8 /629

630

20.yıl

9/630

631

21.yıl

10 /

632

22.yıl

23.yıl

11/

632

Fedek, Vadi'l-Kura gazveleri.

627 de Hudeybiye'de yapılamayan umre kaza edilerek bu yıl gerçekleşti.

Zirai ortaklık hükümlerinin belirlenmesi.

Peygamber (sav) Ümmü Habibe ile evlendi.

Halid ibn Velid ve Amr ibn Asın Müslümanlığa girmeleri.

Yemen valisi Bazan'ın Müslümanlığı seçmesi.

Mute Harbi yapıldı, Zatü's-selasi gerçekleşti.

Mekke Fethi, Kabe'nin putlardan temizlenmesi, Rasülullah (sav)'in

genel af ilan etmesi.

Huneyn, Evtas ve Hevazin gazveleri.

Resulüllah (sav)'in kızı Zeyneb'in vefatı.

Taif'in muhasarası ve putların yıkılması.

Kısas hükmünün konulması.

Hukuk karşısında eşitliğin sağlanması.

Kabir ziyaretine izin verilmesi.

Tebük gazvesi, Suriye'de Bizans'a verilen ders.

Ebü Bekir (ra)'in hac emirliği ve müşriklere verilen ültimatom.

Rasülullah (sav)'in Mısırlı Mariye ile evlenmesi.

Rasülullah (sav)'in oğlu İbrahim'in doğumu ve birkaç ay sonra vefatı.

Kabilelerin topluca İslam'a girişleri, Mescid-i Dırar'ın yakılıp yıkılması.

Peygamber (sav)'in eşlerinin dünya hayatı ve süsünü istemeleri

üzerine onları dünya ile ahiret arasında serbest bırakması.

Münafıkların başı Abdullah ibn Ubeyy'in ölümü.

Çıplak tavaf etmenin yasaklanması.

Mülaane (inkarcı ehli kitapla lanetleşme) ayetleri.

Yüz binden fazla kişiyle Veda Haccı yapılması ve Veda Hutbesinin okunması.

Temel insan haklarının ilanı ve genel savaşa izin verilmesi, yalancı

peygamberlerin çıkışı.

Vasiyet, neseb, nafaka borç ile ilgili hükümlerin kesinlik kazanması

Cezanın şahsiliği prensibinin konulması.

Faizin yasaklanması ve helal olan her türlü alışverişin serbest

oluşunun ilanı.

Üsame ordusunun hazırlanması.

Kırtas olayı.

Rasülullah (sav)'in vefatı.

Ebü Bekir (ra)'in halife olarak seçimi.

Müslim, Büyu' 85-

100; İbn-i M

Rühun 14.

90 Beled süresi.

9 Tevbe 25-26.

2 Bakara 178-179;

5 Maide 45.

Buhari, Hudud, 12.

Müslim, Cenaiz,

105-108.

9 Tevbe süresi.

33 Ahzap 28-32.

9 Tevbe 80-84.

24 Nür 6-9; Dare

kutni, Sünen, III,

277.

2 Bakara 193.

Tirmizi Vesaya 6

Buhari, Vesaya, 2-

3.

6 En'am 164.

3 Al-i İmran 130; 4

Nisa 29.

         

Bu konuda Mevdudi'nin Peygamberlerin tevhid mücadelesi ve Hz. Peygamberin hayatı isimli çevirisi tavsiye edilebilir. Pınar yayınları, 1983


Bu yazarin diger makaleleri

“MİLLİ”LERLE “HAİN”LERİN MÜCADELESİ Mİ YOKSA “DİNCİ”LERLE “DİNSİZ”LERİN ÇEKİŞMESİ Mİ?
  ABD’nin derin devleti olan Yahudi Lobileri, yani “Gizli Dünya Devleti”,...
Devami
KURTLAR VADİSİ, KÜRTLER VADİSİNE HAZIRLIK MI?
  Senaryo: Kurtlar vadisi gibi diziler, Amerika'nın kiraladığı gazeteciler sayesinde...
Devami
BİR DOSTA
  Şeytanlık düşünme, bumerang döner Kendi düşer, dosta; kuyu kazarın! Yalancının mumu,...
Devami
ENERJİ SORUNUMUZ VE ÇIKIŞ YOLUMUZ
    Enerjisiz Türkiye Türkiye, enerji tercihlerini yaparken dışa bağımlılığı o...
Devami
IMF'YE HEM DİKLENİRİM, HEM DİLENİRİM
Recep T. Erdoğan boşuna efelenip hava atmıştı Duygusallık, riyakârlık ve ucuz...
Devami
ATATÜRK VE LAİSİZM
  Atatürk; Müslüman Laiktir!.. Atatürk Maturidi Meşrebdi ve Nakil ile Aklı...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 8414

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR