Reklam
Reklam
Reklam

ŞANLI SAKARYA VE DUMLUPINAR SAVAŞLARI, DÜNYA HARP TARİHİNİN ŞAHESERLERİ ARASINDADIR!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 

 

ŞANLI SAKARYA VE DUMLUPINAR SAVAŞLARI,

DÜNYA HARP TARİHİNİN ŞAHESERLERİ ARASINDADIR!

      

Atatürk’ün bizzat yönettiği şanlı Sakarya ve Büyük Taarruz Harekâtları, öyle basit ve göstermelik çarpışmaların değil; tarihin en ciddi, en cesaretli… Ve dehâ çapında projeli savunma ve saldırı savaşlarının sonunda başarılmış… Silah ve sayı bakımından kat kat üstün olan ve Haçlı Batı tarafından özellikle donatılan Yunan Ordularına karşı kazanılmıştır. Ve hele, güya Milli Görüşçü geçinen, ama şanlı Kurtuluş Savaşı’mızı küçümseyen bazı gafil ve cahil kimseler, Rahmetli Erbakan Hocamızın: “…Sakarya’nın siperlerine girmeyen, Milli Görüş’ün ne olduğunu anlayamaz!..” sözlerinden utanmalıdır. Bu talihsiz tavırlarıyla sadece Mustafa Kemal’in değil, Kurtuluş Savaşı’ndaki rütbeli rütbesiz tüm askerlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, âlimlerimizin ve gönüllü mücahit kanaat önderlerimizin de haklarının çiğnendiğinin ve çok ağır bir vebal yüklendiklerinin artık farkına varılmalıdır.

Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’mızın bütün aşamalarını, dikkatle ve titizlikle araştırırken, ulaştığımız “İstiklal Harbi Krokileri Erkân-ı Harbiye Binbaşısı: Cevdet Kerim. İstanbul Askeriye Matbaası – 1341” belgeleri; başta Sakarya ve Dumlupınar Muharebelerinin, nasıl çok ciddi plan ve projelerle, günbegün bütün detaylarıyla hazırlanan ve uygulanan savunma ve saldırı krokileriyle… Ve tabi çok yüksek ve örnek fedakârlık ve kahramanlık hikayeleriyle… Ve hepsinden önemlisi vatan ve bağımsızlık aşkıyla çırpınan akıllı, kararlı ve inançlı bir komutanlık marifetiyle kazanıldığının kanıtlarıdır.

      

30 Ekim 2003 Tarihinde, Milli Gazete’nin 1. Sahifesinde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, Cumhuriyetle Ulaşılması Gereken Kutlu Hedefleri Sıralamıştı!

“Yaşanabilir Bir Türkiye!”

Cumhuriyetin 80. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan "Şehitlerimizin kanıyla kurulan bugünkü Cumhuriyetimizi, İstiklal ve hürriyetimizi, şanlı bayrağımızı birlik ve bütünlük içinde yüceltmek ve ebediyete kadar korumak kutsal bir görevimizdir!" buyurmuşlardı.

Bugün 29 Ekim 2003

"Cumhuriyetimizin ilanının 80. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl dönümü milletimize, İslam Âlemine ve bütün insanlığa hayırlı olsun. Bundan 92 yıl önce Milletimiz kendisini sömürmek, köle yapmak ve yok etmek isteyen dış mihraklar ve onların etkilerindeki dış güçlere karşı; takriben 10 yıl süren Trablus, Balkan ve Cihan harplerini yaptıktan sonra, vatanımızı işgalcilerden kurtarmak için 5 yıl daha savaştı.

Tarihe altın sayfalarla geçen İstiklal Savaşımız milletimizin bir büyük şahlanışıdır. Bu şahlanış ile vatanımız kurtarılmış, yabancı saldırgan güçler ülkemizden kovulmuşlardır. Ve böylece dış mihrakların plânları durdurulmuş ve boşa çıkarılmıştır.

Kahraman Ordumuzun ve Aziz Milletimizin Dünya tarihine geçen onurlu mücadelesi ve bu mücadelenin sonunda kazandığımız büyük zafer, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başarılmıştır.

Bu büyük zaferin arkasından bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş bulunmaktadır.

Cumhuriyet rejimi, adından da anlaşılacağı üzere ülke halkının kendi kendini yönetmesi ve devletin halka hizmet için var olması yönetimi olmaktadır.

Şanlı İstiklal mücadelemizin bütün şehitlerini bugün bir kere daha rahmetle anıyor, gazilerimizi bir kere daha saygıyla ve Şükranla selamlıyorum.

Şehitlerimizin kanıyla kurulan bugünkü Cumhuriyetimizi, İstiklal ve hürriyetimizi, şanlı bayrağımızı birlik ve bütünlük içerisinde yüceltmek ve ebediyete kadar korumak kutsal bir görevimizdir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında; "Bağımsızlık, muasır medeniyetin önüne geçme, kendi gücüyle kalkınma, sanayileşme, şahsiyetli dış politika" ilkeleriyle kısacası Milli Görüş'le büyük atılımlar yapılmıştır. Yurdumuzda 1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmiştir.

Bu dönemde kurulan partilerin iktidarları; Batı taklitçisi zihniyetlerin uygulaması olarak gerçekleşmiş, arada yaşanan iyi niyetli çabalara rağmen milletimiz 1969 yılına kadar aradığı ve özlediği yönetime kavuşamamış, yapması lazım gelen büyük kalkınma hamleleri hedefine ulaştırılamamıştır.

Bundan dolayı 1969 yılında milletimiz Milli Görüş'ün 1. Şahlanışını gerçekleştirmiştir.

1974-1978 yıllarında 4 yıl süre ile Milli Görüş'ün katıldığı hükümetlerle Kıbrıs Zaferi kazanılmış, Ağır Sanayi Hamlesi başlatılmış, Türkiye İslam Konferansı Örgütü'ne tam üye olmuş, ekonomide başarılar elde edilmiş ve şahsiyetli dış politika ile milletimize büyük hizmetler yapılmıştır.

Bundan tam 7 yıl önce Cumhuriyetimizin 73. yıldönümünü kutlarken, 54. Cumhuriyet Hükümeti işbaşında idi. Bu hükümet demokratik bir ülke olan Türkiye'mizde hür ve serbest seçimlerle 24 Aralık 1995'te Milli Görüş'ü temsil eden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en büyük partisi olmasının doğal sonucu olarak kurulan bir hükümettir. Milletimiz böylece Milli Görüş zihniyetinin uygulandığı dönemi yaşama fırsatını bulmuştur.

54. Cumhuriyet Hükümeti halkımıza hizmet ve Türkiye'yi dünya milletleri camiasının en şerefli, en ileri ülkesi yapmak amacıyla gece gündüz "Yaşanabilir Bir Türkiye", "Yeniden Büyük Türkiye" ve "Yeni Bir Dünya”yı kurmak için ibadet aşkıyla çalışmıştır.

Hükümetimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz; terörü bütün yurt sathından tamamen kaldırmak, ülkemizin her yerinde kardeşliği, huzur, güven ve barışı tesis etmek için 54. Hükümet döneminde canla başla çalıştı ve başarılı sonuçlara ulaştı.

54. Hükümet döneminde güçlü ve müreffeh Türkiye'yi bir an evvel gerçekleştirmek, Türkiye'yi borç ve faiz sarmalından kurtarmak için ekonomik dengeleri kurmak bakımından başlattığımız "Üretim, İstihdam, İhracat Seferberliği" ile ülkemizin bütün insanlarına refah ve saadet getirecek, ekonomik istikrarı sağlayacak bütün tedbirleri ve uygulamaları hiç vakit geçirmeden bir bir tatbik sahasına koyduk.

Her hafta halkımıza bir müjde verdik.

En önemli müjdemiz Türkiye'yi korkunç iç borç ve faiz sarmalından kurtarmamız ve 1997 yılı bütçesini denk bütçe olarak hazırlamamız ve Ocak, Şubat 1997'de denk bütçe uygulamasını başarmamız olmuştur.

Hazırladığımız bütçe, yatırımları hızla arttıran, Türkiye'mizi hızla kalkındıran ve devletimizi günlük yüksek faizlerle borç alan bir gidişattan kurtaran, işçi, köylü, memur, esnaf ve emeklilere hiçbir ülkede, hiçbir dönemde eşine rastlanmamış bir oranda daha büyük refah sağlayan ve işçilerimize bir an evvel işyeri temin etmelerini gerçekleştiren bir bütçe olarak tanzim edilmiştir.

54. Hükümet döneminde ekonomik atılım yaparken halkımızın zamla, vergiyle ezilmesi değil, ülkemizin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi esas alınmıştır.

54. Hükümet, böylece kısa zamanda "Yaşanabilir Bir Türkiye" ve "Yeniden Büyük Türkiye" için attığı başarılı adımların yanında, sadece Türkiye ve İslam âlemi için değil bütün insanlığa hizmet için D-8'i kurdu.

Böylece, hakkı ve adaleti üstün tutan, barış ve adalete dayalı Yeni Bir Dünya'nın çekirdeği atılmıştır.

Ne yazık ki, "Biz Cenab-ı Hakkın has kullarıyız diğer kullar bize köle olmak için yaratılmıştır. Ebedi dünya hâkimiyetini en kısa zamanda tesis edeceğiz" inancına sahip olan ve 5000 yıldır bu inanç için çalışan dış mihraklar 54. Hükümetin bu atılımlarını, kendilerinin bütün ülkelere "Ya öleceksiniz, ya köle olacaksınız" uygulamasını yapan zihniyetlerine uygun bulmadılar. Bütün her türlü etkinliklerini kullanarak, Türkiye'mizde yeniden "işbirlikçi zihniyetli" yönetimlerin işbaşına gelmesi için anti demokratik yollardan her türlü gayreti gösterdiler ve 54. Hükümetin arkasından Türkiye'yi kısa zamanda kendi maksatlarına uygun bir taşeron haline getirme plânlarını uyguladılar.

Bizden sonra maalesef 55-56-57. Hükümetler döneminde milletimiz ezildi. IMF'ye teslim edildi. Dış güçlerin uydusu haline getirildi. Türkiye'yi daha da bağımlı yapmak isteyen dış mihraklar ellerindeki her türlü imkanları ve etkileri seferber ederek, Fazilet Partisi'ni bölüp AKP'yi kurdurdular ve onun işbaşına gelmesi için her türlü çareye başvurdular.

Şimdi, AKP yöneticileri bir yıldan beri tam bir "İşbirlikçi zihniyetle" dış mihrakların her türlü arzularını yerine getirmek için çırpınmaktadır.

Bir yıldan beri ekonomide dış mihrakların IMF vasıtasıyla ve Siyonist Bankalardan sürekli borç alınarak "Türkiye'yi güçsüzleştirme" plânlarına, milleti ezip bütün imkanları faiz olarak dışarıya aktarmak ve onların işbirlikçisi rantiyecilere milyarlar kazandırmak için görülmemiş bir gayretle çalıştıkları gibi, yine dış mihrakların manevi yapımızı tahrip için yürüttükleri çok yönlü plana ve 2. Sevr'i uygulamak için attıkları adımlara tam bir teslimiyetle yardımcı olmaktadır.

İşte bu sebeplerden dolayı ezilen, ülke ve millet bütünlüğünün tehlikeye girdiğini gören milletimiz, Saadet Partisi'nin 11 Mayıs 2003 Büyük Kongresiyle bu vahim gidişatı ortadan kaldırmak için 2. Milli Görüş Şahlanışını başlatmıştır.

Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80. yıldönümünü kutlarken milletimiz, her zamankinden daha fazla bağımsızlığın, "Yaşanabilir Bir Türkiye", "Yeniden Büyük Türkiye" ve "Yeni Bir Dünya"nın özlemiyle yanıp tutuşmaktadır.

Milletimiz; asildir, azimlidir, şuurludur, çalışkandır, eşsiz üstün kabiliyet ve meziyetlerin sahibidir. Halkımız önümüzdeki yerel seçimlerde bu özlemini gerçekleştirecek adımları atacaktır.

Asırlar boyu en büyük zorlukların arkasından harikalar meydana getirerek büyük şahlanışları meydana getiren milletimiz, şimdi en kısa zamanda "Yaşanabilir Bir Türkiye", "Yeniden Büyük Türkiye" ve "Yeni Bir Dünya" hedeflerini gerçekleştirecek olan Milli Görüşü temsil eden Saadet Partisi'ni bir an evvel iktidara getirerek sorunlarını aşacaktır.

Cumhuriyetimizin 80. yıldönümünü Aziz Milletimizle beraber bu inançla kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin müteakip kuruluş yıldönümlerinin ızdıraplardan ve tehlikelerden kurtulmuş olarak saadetler içerisinde kutlanması temennisiyle, Aziz Milletimizin bütün evlatlarını muhabbetle kucaklıyor, esasen ruhuyla, inancıyla ve tarihiyle bütünüyle Milli Görüşçü olan milletimizin bütün fertlerini bağrıma basıyorum. Allah'a emanet olunuz.”[1]

      

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Saadet Partisi Genel Başkanı

    

 

İşte Mustafa Kemal’in Yönettiği Sakarya Savaşlarıyla İlgili Günlük Hazırlanan Harekât Krokilerinden Bazıları:

        Kroki 01

       

Kroki 02 A5 SON

     

Kroki 08 A5 SON

         

Kroki 10 SON A5 120       

Kroki 12 A5 SON

      

Kroki 13 A5 SON

     

Kroki 14 A5 SON

      

Kroki 15 A5 SON

      

Kroki 17 A5 SON

      

Kroki 18 A5 SON

      

Kroki 26 A5 SON2

      

 


[1] Milli Gazete – 30 Ekim 2003

 

Ufuk EFE -
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Heyecan

Bu yazarin diger makaleleri

“Kimse bana etmedi, kendime ettiğimi Mecburen çekiyorum, yıllarca ektiğimi Ben varlık kaynağımı,...
Devami
  MASONİK KEMALİZM, KAPİTALİZME UŞAKLIĞIN KILIFI YAPILMIŞTIR!          İnönü "Kemalizm’i", Atatürk'ün milli ve...
Devami
  Sn. Erdoğan’ın Amacı Milli Bir Anayasa Yapmak mıydı; YOKSA MİLLETİ AVUTUP...
Devami
Rahmetli Erbakan Hocamızın Dediği Gibi: “Gâvur Sözden Değil Ancak Güçten Anlardı!...”         ...
Devami
"Türkiye'nin emperyalist kuşatmayı kıracak, her türlü gücü var, ama özgüveni...
Devami
  TSK’YI HİZAYA SOKMAK(!) KİMLERİN İŞİNE YARAYACAKTI?        Her bakımdan güçlü, disiplinli ve...
Devami

SON YORUMLAR