Reklam
Reklam
Reklam

Dünya Ehli Beyt Vakfı'nın 7. Genel Kurultayına Katılan Yazarımız Ahmet AKGÜL'ün Yaptığı Konuşma.

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

 

Cenab-ı Hakk'a hamd ederek başlıyor, Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum!

Saygıdeğer Konuklar

Kıymetli Dostlar!

Birleşmeye ve bütünleşmeye, beden eğitimiyle değil, beyin eğitimiyle başlanmalıdır.

Kafalar ve kalpler gerçek bir iman olgusuna kavuşmadan... İçimizde Allah saygısı ve ahiret kaygısı oluşmadan... Sadece kalıplarımızı ve dışımızı düzgün ve dindar yapmaya çalışmak, israftır, boşunadır.

 

Yani, önce imani, insani ve ahlaki "ortak değerler" ve "mutlak gerçekler" üzerinde fikri birliktelik savunulmalı ve sağlanmalıdır.

Çoğu şuursuz taklitler haline dönüşen ibadet şekillerini ve giyim-kuşamla ilgili adetleri tartışarak, özlenen vahdet ve uhuvvete ulaşmak imkânsızdır.

Kaynağımız: Hz. Kur'an

Dayanağımız: Resul-i Zişan.

Örnek Ahlakımız: Ehli Beyt ve seçkin Sahabe-i Kiram olmalıdır.

Büyük İslam âlimleri: İmam Ca'feri Sadık, İmam azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri de, bu yolu tutmuşlardır. Ehli Beyt'in düşünce ve dinamiğine sahip çıktıkları için; hücum ve hakarete uğramışlardır.

Ne yazık ki zamanla kasıtlı olarak,  Ehli sünnet âlimleriyle Ehli Beyti; Sanki bunlar birbirine karşıymış... Sünnilikle Alevilik birbirinden ve İslamiyet'ten ayrıymış gibi gösterilmeye çalışılmış ve maalesef pek çok Sünni ve Alevi de bu yanlışa kapılmıştır.

Ama şimdi; Muhterem Seyyid Fermani Altun Beyefendinin önderliğindeki Dünya Ehli Beyt Vakfının, İslam kardeşliğine ve insan eşitliğine dayanan, yeni bir sevgi medeniyeti kurma yolundaki ciddi ve cesaretli girişim ve gayretlerini gönülden kutluyorum.

Talibancıların, Hizbullahcıların sert İslamından ürkütülerek, ılımlı İslam diye, Müslümanlığı Siyonist emperyalizmin bir sömürge aracı haline getirme gafletine düşenlere çağrımız: Gelin

Ne Laytına, ne sertine... İslam'ın özüne, yani kendisine sahip çıkalım ve tabii olalım.

İslam'ın: Yönetimde Cumhuriyet,

Hukuk'ta ise: İçtihat dönemini getirmiş olduğunu unutmayalım.

Temel değerler ve doğrular etrafında barışma ve bağışlama yolunda adımlar atmamız gereken bir ortamda, Sn. Yaşar Nuri Öztürk'ün sabahki oturumda, Ehli Beyt düşünce ve dinamiğini diri tutma ve sahip çıkma uğruna hayatlarını feda eden, yüksek ilim ve irfan erbabının temelini attığı fıkhi mezheplerle, sinsi Emevi siyaset ve zihniyetini özdeşleştirmeye ve fıkhi mezheplerin bazı bağnaz ve yobaz mensuplarının fetvalarını ve faaliyetlerini bahane ederek, bugün Siyonist ve emperyalist Batı'nın, işte Irak'ta, özellikle düşman bilip yok etmeye çalıştığı, Sünni ve alevi fıkhını, terörün tarlası gibi göstermeye meyilli yaklaşım ve açıklamalarını ve bazı çevrelere yaranma çabalarını, artık terk etmesini, en azından bunların fark edilmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum.

Şu anda, akıl almaz ve ağza alınmaz işkencelerle Irak Müslümanlarını katleden...

Daha önce, Bosna'da, Kosova'da, Kafkasya'da, Afganistan'da Alevi-Sünni ayırmadan aynı vahşeti sürekli sergileyen, Siyonist ve emperyalist işgalcilere, imanın ve insanlığın en alt basamağı olan buğz etmeyi bırakın.  Hala direk ve dolaylı destek çıkan iktidar ve güç odaklarının, gelip burada uhuvvet ve merhamet çağrılarındaki tutarsızlık ve sahtekârlık tavrını da, doğrusu içime sindiremiyorum.

Kerbelada Ehli Beyti katleden canilerin bugünkü temsilcisi, ehli sünnet değil, Irak'ta ve Kerbelada aynı vahşeti sergileyen "Coniler" dir.

Bu conileri davet edenler ve destekleyenlerde içimizdeki "Yezidi" ler dir.

Sonuç:

İlahi ve Evrensel yasaları: Ayetler.

En güzel yorumları: Hadisler.

Ve en mükemmel uygulayıcıları ise Ehli Beyt Hazretleri ve seçkin sahabeler olan saadet ve selamet medeniyetine sahip ve talip olmamız gereğini ve görevini  hatırlatıyor; Hepinize tekrar saygılar sunuyor, çok değerli Seyyid Fermani Altun Beyefendiyle birlikte fedakâr ve faziletli ekibine başarılar diliyorum.


Bu yazarin diger makaleleri

  Liderlik, talihli bir sanat ve tabii bir ihtiyaçtır. Bir...
Devami
KANAL FIRAT’IN TALİHSİZ TAVRI          Elazığ’ın yerel Televizyonlarından Kanal Fırat, eski...
Devami
The Art of Ruling! A model and a real...
Devami
Ergenekon çetesine Milli Çözüm eklyenin de Gülün çirkefte işi ne? Bize örgüt diyenin...
Devami
    VAKİT TAMAMDIR Talut Calut olayı , Kur‘ani  hikmet Yüzde bire...
Devami
Those who expect peace from Barak are mistaken! The impudent Zionist...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 5280

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLAR