Reklam
Reklam
Reklam

YENİ PAPA SEÇİMİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Konuya başlamadan önce, şu iki hususu özellikle belirtmek ve altını çizmekte yarar var.

1-Hrıstiyanlar ve özellikle Katolikler ve Papa'lık (Vatikan); Müslümanları: hidayete erdirilmesi ve doğru yola çevrilmesi gereken "dinsiz cahiller" olarak görmektedir. Ve hele Müslüman Türk'lere, çok daha katı bir nefret ve husumet beslenmektedir. Anadolu'yu fethetmeleri, Bizans'ı tarihten silmeleri, bu düşmanlığın başlıca sebepleridir.

 

  Vatikan'a göre "hakikat tektir. O'da sadece, Katolik öğretileridir. Onların nazarında, Protestanlık, ortadoksluk ve Anglikan mezhebinde olanlar bile aslında dinden çıkmış görülen, ama sahip çıkılması gereken dini değil,  siyasi ve kültürel kardeşleridir.

Bu bağlamda, hem ölen Papa, hem yeni seçilen Rotzinger, kendi yazdıkları kitaplarında "Dinlerarası Diyalog"u diğer Hrıstiyan mezhepleri ve Protestanları ve farklı dinlere mensup kimseleri, Hristiyanlığa yaklaştırma ve Hakikatle tanıştırma gayret ve girişimlerine,  sadece vesile olarak değerlendirmektedir.

2-"Elbette ve kesinlikle; Müminlere karşı düşmanlıkta insanların en şiddetlisi (ve tehlikelisi) olarak Yahudileri ve (Müslüman görünen ama işlerine gelmeyen Kur'ani hüküm ve haberleri kabul etmeyen) Müşrikleri bulacaksın..İman edenlere sevgi ve destek bakımından en yakın olarak ta "Biz Nasraniyiz (Hristiyanız) diyenleri bulacaksın. Bu onların arasında, (Kur'anın ve Resulullah'ın haberlerini kitaplarında gören ve) asla kibirlenmeyen keşiş ve ruhbanların bulunmasındandır." (Maide:82) ayetinin de açıkça emrettiği gibi, genel olarak Müslümanlara düşmanlıkta, Yahudiler Hristiyanlardan çok ileri ve şiddetlidir. Ve bugün Siyonizm özellikle Protestan dünyasını da kendi emellerine hizmet ettirmektedir. Vatikan'a ve Papalığa sızdıkları ve önemli kurumları ele geçirip yön verdikleri de zaten bilinmektedir.

Biz, bu gelişmeleri; önceki ve yeni Papa'nın, Siyonist odaklara ve masonlara bakış açıları, veya, bu şeytani merkezlerin kendilerine yaklaşımları açısından değerlendirmek istiyoruz.

Yeni Papa Seçimi Ve Önemi

İnsanlık ve Hıristiyanlık adına bazı hayırlı ve kararlı adımlar attığı için, Siyonist merkezlerin hışımına uğrayan Papa Jan 2.Paul'un ölümü "Yeni Papanın Kim olacağı" sorusunu gündeme getirdi. Siyonist ve Emperyalist şeytani cephe; kürtaja fetva verecek İsrail vahşetini destekleyecek, Masonluğu mubah gösterecek, kukla bir papa seçtirmek üzere; zaten çoktandır faaliyet yürüttüğü bilinmekteydi.

   Ama şurası da sevindirici ve ümit vericidir ki; Katoliklerin yoğun yaşadığı İspanya, Brezilya, Honduras ve Kamerun Devlet Başkanları, Hugo Chavez'in davetiyle Venezüella'nın başkenti Karakas'ta bir araya gelmişler, Siyonizm'e ve Emperyalizme karşı işbirliği yaptıklarını söylemişlerdi.

   Ve yine diğer önemli bir gelişme: ABD Başkanı Bush'un da yenilikçi (Siyonistlerin emirberi) bir papa yerine, gelenekçi bir papa'nın seçilmesinden yana olduğu haberleri önemliydi.

Papalık ve Vatikan sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir kimliktir. Ve 1 milyar Katoliğin merkezidir.

Ancak Katolikler ve Papalık; bugüne kadar hep Avrupa'dan ve özellikle İtalya'dan seçildi.

Ama Katoliklerin %60'nın yaşadığı Orta ve Güney Amerika'dan örneğin Brezilya Kardinalinin seçilmesi benim temennim ve tahminimdir. Bu aynı zamanda Orta ve Güney Amerika'daki Protestanlaştırma hareketlerini de frenleyecektir.

İkinci tercihimiz Alman asıllı olan, Siyonizm ve Masonluk karşıtlığıyla tanınan ve laikliği dinsizlik sayan ve özellikle türkiyenin AB'ye katılması yerine İslambirliği kurması gereğini savunan, önceki papnın en has adamı, Kardinal Joseph Ratzinger'dir.

Vefat eden Papa Jan Paul:

1- Kürtaja karşı olması

2- Avrupa'yı Dinsizliğe kaymakla suçlaması ve uyarması

3- Masonluğa karşı çıkması ve yasaklaması

4- Siyonizm'e karşı tavırlar takınması ve hatta 5-10 sene önce İsrail saldırılarını Protesto ederek Kudüs'e yapacağı ziyareti iptal edip, Türkiye'ye bir seyahat yapması gibi insanlık adına bazı hayırlı adımlarıyla hatırlanacaktır. 

Yeni papa muhafazakar olacak !

Sydney Başpiskoposu Avustralyalı Kardinal George Pell, Kardinaller Kurulu'nun, Papa İkinci Jean Paul'ün yerine muhafazakar birini seçeceğini belirtmişti.

Papalık seçimi için dün Roma'ya gelen muhafazakar Kardinal Pell, ABC radyosuna verdiği demeçte, ''Kesin olan, yeni papanın öğretisel meselelerde Papa İkinci Jean Paul'ün muhafazakar çizgisine sadık kalacağıdır.

Katolik öğretilerine bağlılık konusundaki genel çizginin kesinlikle tartışmasız olduğundan eminim'' demişti.

Pell, ''Kilise'yi gerçekten tanıyan birinin, radikal bir değişimin mümkün olabileceğini düşüneceğini sanmadığını'' sözlerine eklemişti.

Hıristiyan dini ile ilgili geniş araştırmaları bulanan Aytunç Altındal:

"İlaç devleri ılımlı Papa istiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Yazar Aytunç Altındal, Papa II'nci Jean Paul'un ölümünün ardından ilaç firmalarının yeni Papa'yı seçmek için büyük mücadele verdiğini söyledi. Altındal, "Dünyanın dev ilaç şirketleri doğum kontrol yöntemlerine ve kürtaja izin verecek bir Papa'nın seçilmesini istiyor. Fakat ABD Başkanı Bush ve ekibi böyle bir Papa istemiyor" diye konuşmuştu.

Vatikan ve Ortodoks dünyası ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan Gazeteci Yazar Aytunç Altındal, Papa II'nci Jean Paul'un ölümünün ardından ilaç firmalarının yeni Papa'yı seçmek için büyük mücadele verdiğini söyledi. Katolik dünyasının 1.1 milyar Katolik nüfusunun ilaç firmalarının iştahını kabarttığını ifade eden Altındal, "Dünyanın dev ilaç şirketleri doğum kontrol yöntemlerine ve kürtaja izin verecek bir Papa'nın seçilmesini istiyor".

"Yeni Papa'nın kürtaja ve doğum kontrol haplarına açıkça izin vermesi bile gerekmiyor. Sadece daha yumuşak bir üslup kullanılması bile ilaç firmaları için yeterli olacak ve bu reform olarak kabul edilecek" diyen Altındal, "İlaç şirketlerinin istediği gibi bir Papa seçilirse, bunun günde 250-300 milyon hap üretilmesi anlamına geleceğini ve bunun da yıllık 70 milyar dolarlık bir pazar demek olduğunu duyurmuştu.

3 aday var

Doğum kontrolüne ve kürtaja karşı olan grupla, bunlara izin verilmesini isteyen guruplar arasında ciddi çatışma oluğunu belirten Altındal, "Birinci grubu şu an ABD'de iktidarda bulunan George Bush ve ekibi de destekliyor ve bunların adayı Milano Kardinali Tetramansi. İkinci grubun adayı ise, Columbia Kardinali Hoyos ve Nijeryalı siyahî aday Kardinal Arinzi'dir. Bu iki aday doğum kontrol haplarının kullanılmasına ve kürtaja sıcak bakıyor".

Altındal şöyle devam etti: "Papa I. Jean Paul ancak 33 gün papalık yaptı ve öldü. Hatta doğum kontrol haplarına sıcak baktığı ve bu konuda çalışmalar yaptığı için öldürüldüğü yönünde iddialar da var. Hatta öldüğü sırada elinde doğum kontrol haplarıyla ilgili bir dosya bulunduğu belirtiliyor. Vatikan doğum kontrolüne izin verdiğinde ilaç şirketleri Müslüman ülkelerde de pazar kazanacak. Papa II. Jean Paul Sudan, İran, Suudi Arabistan ve Yemen ile '5'li takrir' yapmıştı. Vatikan kullanınca, buralar da izin verecek. Böylece pazar Katolik kadınlardan sonra Müslüman kadınları da içine katacak" şeklinde görüşlerini ortaya koymuştu.

Ve yeni Papa Alman Ratzinger!

Ve nihayet merakla beklenen yeni Papa seçildi. Alman asıllı, muhafazakar takımından Kardinal Joseph Ratzinger, bu göreve getirildi. Siyonist lobilerin, mason ve mafya örgütlerinin ve Liberal kesimin istedikleri adamı seçtirememiş olmaları bizi sevindirdi.. Ve zaten Ratzinger ikinci tahmin ve tercihimizdi...


Ratzinger Kimdir?

Almanya'da 1927 yılında dünyaya gelen Jozeph Ratzinger'in rahiplikte karar kılması 1951 yılında başladı. Papa 2. John Paul döneminde, 25 Kasım 1981'de Vatikan'daki en önemli kurumlardan biri olan Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ratzinger, Papa vefat edene kadar da koltuğunu korumayı başardı. 24 yıl boyunca bu görevde kalan Ratzinger, 2. John Paul'ün en gözde adamlarındandı. Ratzinger, normalde 2002'de 75 yaşını tamamladığı için emekliye sevk edilmesi gerekirken, Papa'nın özel talimatıyla görevinin başında bırakılmıştı. Ratzinger'e 2005 yılında piskoposluk ünvanı verildi, ayrıca Kardinaller Kurulu Başkanlığı'na atandı. Katolik Kilisesi'nin eski Engizisyon Kurumu'nun devamı niteliğindeki Dinsel Öğretiler Kurulu, Ratzinger'in 25 yıllık başkanlığı süresince özellikle Siyonist çevrelerle ve masonik merkezlerle ilişkili Katolik ilahiyatcıların ve din adamlarının bozuk görüşlerinden dolayı sorgulandığı, kızağa çekilmekten görevden alınmaya kadar ağır cezalara çarptırıldığı bir kurumun başındaydı.

Şimdi Ratzinger'in Papa seçilmesine niye sevindiğimizi söyleyelim:

1-Ratzinger "Laiklik" kavramının; "Din dışılık" veya "Dine düşmanlık" şeklinde algılanıp uygulanmasına başından beri karşı çıkan ve "sekülerizm"in Avrupa'yı ahlaken çökerttiğini savunan birisidir. "Laikliğe karşı EKÜMENİZM" kitabı önemlidir. "Tanrının yeni insanları" kavramı da ona aittir. Ve tabi "Tanrının yeni insanları" arasına Müslümanları layık görmemektedir. Münafık ve layt müslümandan ise, mert ve net bir hristiyan tercihimizdir.En azından Yerli Gavur aşıklarının belki gözlerinin açılmasına sebebiyet verecektir.

2-Siyonizme ve masonluğa şiddetle karşı olmasıyla bilinir... Hatta gençlik yıllarında Nazi örgütü üyesidir!

3-Başta İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaygınlaşan "Eşcinsellik ve erkeklerin evliliği" konusunu ahlaksızlık saymakta ve kesinlikle reddetmektedir.

4-Kürtajın ve bebek aldırmanın "büyük günah ve cinayet" olduğunu söylemekte ve aile planlaması haplarının "Avrupa'nın ve Hristiyanların neslinin kökünden kurutulması girişimi" olarak değerlendirmektedir.

5- "Dinlerarası diyalog" gayretlerini bir "Siyonist safsata" olarak değerlendirmekte ve benimsemeyip tehlikeli görmekedir.

6-Masonluğa, Putçuluğa ve İsrail saldırganlığına karşı olmakla bilinen, önceki Papa'nın en has adamı ve muhafazakar kanadın temsilcisidir. Siyonizme yaklaşan Protestanlığı şiddetle reddetmekte, hatta dinsiz göstermektedir.

7-Avrupa'nın coğrafi değil kültürel ve Hristiyan bir kıta olduğunu ve AB'nin Hristiyanlık değerleri ve temelleri üzerine oturması gerektiğini sık sık dile getiren ve AB anayasasına bu yolda maddeler (51. madde gibi) ekleten, etkili bir isimdir.

8-Türkiye'nin; milleti ve tarihi Müslüman bir ülke olarak, AB ile uzlaşmasının ve kaynaşmasının asla münasip ve mümkün görülmediğini açıkça ifade eden ve Türkiye'nin İslam Birliği kurması ve onun içinde yer alması gerektiğini" söyleyen, tutarlı bir tavrın sahibidir.

9-10 (on) kadar lisan bilen, kültürlü, kişilikli ve TİME Dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette: "Dünyanın en etkili ve önemli 100 kişisi arasında gösterilen bir şahsiyettir.

10-Ratzinger'nin: " Türkiye'nin AB'ye alınması yanlıştır ve imkansızdır. Türkiye, kendi tabii ve tarihi misyonuna uygun olarak, kurulacak bir İslam ittifakı içinde yer almalıdır" sözlerine; masonlara ve Siyonist sermaye patronlarına yakınlığı ile tanınan Türkiye Katolik Piskoposlar Meclisi Sözcüsü George Marovitch, ‘Kardinal Ratzinger'in Türkiye konusundaki değerlendirmelerini tasvip etmiyorum. Ratzinger'in yaptığı, siyasi bir konuda kendi görüşlerini ifade etmekten ibarettir. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Ratzinger'in dile getirdiği bu görüşlerin, Katolikler açısında herhangi bir bağlayıcılığı söz konusu olamaz.            Katolikler açısından bağlayıcı nitelikteki değerlendirmelerinin sadece Hristiyanlık'taki dini meselelerden ibaret olduğunu vurgulayarak, "siyasi görüşleri sadece kendisini bağlar."[1] şeklinde karşı çıkmış ve Zaman Gazetesi de bu Piskopos'u sahiplenip, haber yapmıştı!...

15/08/2004 tarihli Hürriyet Gazetesindeki yazısında, "Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı çıkarak onların yeri İslam ülkeleridir diyen Kardinal için "Engizisyon" başkanı olduğunu, ikinci Dünya Savaşı yıllarında ‘Hitlerin Gençlik Teşkilatı'nda görev aldığını" yazan Murat Bardakcı,

16/08/2004 tarihli yazısında ‘Vatikan haddini aştı' başlığı altında Kardinal Joeph Ratzinger için "Kışkırtıcı Kardinal" suçlamasını yapan Tuncay Özkan

17/08/2004 tarihli Milliyet gazetesinde:  "dünyada en çok dil bilen birkaç kişiden biri olan Kardinal Ratzinger, Fransız L'Express dergisine verdiği demeçte "Türkler tarih boyunca Avrupa'nın karşıtı olan başka bir kıtayı temsil etmiştir. Bu iki coğrafyayı özdeşleştirmek büyük hata olur" sözünü eleştiren ve "Bu gibi törenlere bakarak dünyanın değiştiğine mutlak suretle inanan bizdeki taifenin, bazı gerçekleri kabul edip ona göre ihtiyatla konuşup yazması tavsiye edilir. Kardinal cenapları üniversal bir kurumun adamı olmakla beraber, daha çok Avusturyalı hemşehrilerinin havasındadır." Diyen Prof. İlber Oltaylı da O'nun Papa seçilebileceğini herhalde tahmin etmemişti.

Sonuç olarak, Siyonist ve liberalist lobilerin değil, O kendi inançları açısından gerçekçi ve bilinçli birisi olarak, mason ve münafık değil net ve sert tavırlarıyla tanınan kardinal Joseph Ratzinger'in Papa olarak seçilmesi önemli ve tarihi bir gelişmedir.

Siyonistler ardı ardına cephe yitirmektedir!

Aytunç Altındal'ın yerinde tespitiyle "Avrupa ile Katolik nikahı yapan AKP iktidarının ve Recep T. Erdoğanın, bu nikahları da tehlikeye girmiş" Türkiye'nin AB'ye girişine açıkça karşı çıkan Ratzinger'in Papa seçilmesi, Gavur aşıklarının ve AB uşaklarının morallerini morartıvermiştir.

Hatta:

-Dış kabuğu: Ekonomik ve siyasi güç birliği

-İç kabuğu: Hristiyan barışı ve kardeşliği

-Asıl olgusu ise: Siyonist sömürü sermayenin Avrupa'yı ele geçirmesi olan, AB'nin bile temellerine dinamit yerleştirilmiştir!

Kibarı Kelam'dır:

"El hayrün fima vakae"

Her olanda mutlaka bir hayır vardır. Ve Takdiri ilahi, haşa, hata yapmamaktadır!...

"Yeni Papa İsrail ile iyi ilişkileri devam ettirecek!?

Papa II. Jean-Paul'un fikirlerini devam ettireceğini her fırsatta söyleyen yeni Papa XVI.Benedict, Yahudilerle Katolik Kilisesi arasında süregelen ilişkilerin iyi yönde devam edeceğini kaydetti. Seçimlerden iki gün sonra Roma'daki Yahudi cemaatine konuşma yapan Papa XVI. Benedict, Yahudilerle Katoliklerin ilişkilerinin sürekliliğine inandığını belirtti. Roma Hahambaşısı Riccardo Di Segni geçen Cuma verdiği mesajda Papa'nın söylediklerinin güzel bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Bu mesajın tüm Katolikler için de önem taşıdığını vurguladı.

Papa XVI. Benedict'in otobiyografisine bakıldığı zaman Hitler Gençlik Koluna üye olduğu görülür. Ancak bu üyeliğin zorla olduğu herkes taafından kabul edildi. Rav Davit Rosen'a göre yeni Papa'nın bu şekilde davranmasında Hitler Almanya'sında yaşamış olmasının büyük etkisi var.

İsrail basını yeni Papa'nın söylemlerinden sonra antisemitizme karşı yapılacak savaştan umutlu olduğunu bildirdi. İsrail din adamları Papa'yı en iyi dost olarak ilan etti."[2]

Bütün bunlar, İsrail'in kendi adaylarını seçtirememiş olmanın panikliğini perdelemek ve sahte sevgi mesajlarıyla durumu dengelemek istediklerini göstermektedir.

        [1] Zaman Gazetesi 14/08/2004

[2]  Şalom - 27.04.2005


Bu yazarin diger makaleleri

  AMAÇ İNSAN’DIR, PARTİ VE DERNEK ARAÇTIR. VATAN VE MİLLET AMAÇ; DEMOKRASİ...
Devami
  Rahmetli Erbakan Hoca; “AKIL NEDİR, AKILLI KİMDİR?” sorusuna şu cevabı...
Devami
  Siyonist merkezler, İran devriminden sonra, Şiilik itikadını ve Farisilik inadını...
Devami
Biz hiçbir kişinin, hiçbir kesimin veya partinin karşıtı olarak ortaya...
Devami
  DEMOKRASİ HÜKÜMDARI VE MAFYA İKTİDARI        AKP iktidarının, bakanlarının ve yüksek bürokratlarının, MAFYA...
Devami
  Haaretz’in, İsrail’de Siyonist yönetimin yarı resmi yayın organı gibi çıkan...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 5450

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLAR