Reklam
Reklam
Reklam

ALLAH NASIL VE NİÇİN, HİLE YAPMAKTADIR?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 20
ZayıfMükemmel 

ALLAH NASIL VE NİÇİN, HİLE YAPMAKTADIR?

Ve

Bu referandumla, Kader AKP’nin yularını neden uzatmıştır?

  

BDP Eşbaşkanı ve PKK’nın dişi sırtlanı Gülten Kışanak, Referandum sonrası:

“Demokratik Özerklik, Federatif Kürdistan, ana dilde eğitim ve çoğulcu bir anayasa yapılırsa AKP’nin yarı başkanlık sistemine destek çıkarız” diyor!.. Bu küstahça talepler Anayasa değişiklik kurgusunun da, Referandum oyununun da, okyanus ötesi orostopolluğun (kahpece kurnazlık ve kiralık kâhyalığın) da, hangi sinsi ve Siyonist amaçlarla tezgâhlandığını gösteriyordu.

APO’nun: “20 Eylül’e kadar, ya Kürtleri memnun edecek adımlar atılsın veya ben artık sorumluluk almayacağım!.” ültimatomları…

BDP’li Osman Baydemir’in: “Ya Kürtçe eğitime izni verilmesi veya tüm okulların ve yeni eğitim-öğretim yılının boykot edilmesi” çağrıları,

Aslında bu referandum oyununun ve AKP taşeronluğunun kimin adına ve hangi şeytani maksatla yapıldığını ortaya koyuyordu.

Haçlı Batı, Avrupa Birliği Projesiyle, kavmiyetçilikten kurtulup daha yeni yeni “Millet” olmaya çabalarken; Bizi ise “Millet”likten kavmiyetçiliğe düşürdükleri yetmiyormuş gibi, şimdi de Kürt, Laz, Çerkez... derken kabile ve aşiretlere ayrıştırıp parçalamanın hesaplarını yapıyor, AKP’yi ve Fetullah Gülen’i de figüran olarak kullanıyordu.

Ama dış güçler ve işbirlikçiler bir şeyi unutuyordu: Allah’ın da bir hesabı bulunuyordu ve Rahmani güçler, Şeytani merkezlerin planlarını tersine çevirmeye ve kendi başlarına geçirmeye hazırlanıyordu!

ABD ve AB’ye dayanmakla, Allah’a inanmak bir arada barınamazdı!

Allah’a iman etmek, Ona itikat ve itimat etmeği gerektirir. Sadece Allah’ın varlığını ve üstün sıfatlarını bilmek ve kabul etmek, iman için yeterli değildir. İman etmek, emin olmak ve Allah’a güvenmek demektir. Yoksa Allah’ın varlığını ve yüce sıfatlarını müşriklerin de kabul ettiğini, ama bunun iman için yetmediğini, Kur’an şöyle haber vermektedir:

“De ki: 'Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve içinde olanlar kimindir?'”

“'Allah'ındır' diyecekler. De ki: 'Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?'”

“De ki: 'Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir?'”

“'Allah'ındır' diyecekler. De ki: 'Yine de sakınmayacak mısınız?'”

“De ki: 'Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Her şeyin melekûtu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor.'”

“'Allah'ındır' diyecekler. De ki: 'Öyleyse nasıl oluyor da (böyle) büyüleniyorsunuz?'” (Mü’minûn: 84-89)

Bu ayetlerin ardından:

“Biz onlara HAKKI getirdik. (Ama Hak ölçülerimize ve vaadimize itibar ve itimat etmediler) onlar gerçekten (iman iddiasında) yalancı kimselerdir” (Mü’minun: 90) ayeti de bu gerçeği bildirmektedir. 

Çünkü: “Deki, Rabbim eğer onlara (inkârcılara ve marazlı münafıklara) vaat olunan (hezimeti ve acı akıbeti ve müminlerin zafer ve kabiliyeti) mutlaka göstereceksen…” (Mü’minun: 93) ayeti de Allah’ın vadine ve kudretine kesin iman edilmesi ve o yönde hareket edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Evet, Allah’a itimat etmeyen, iman etmemiştir. Nasıl ki, bir insanın beraber yaşayıp büyüdüğü öz kardeşine veya yıllarca arkadaşlık ve işbirliği yaptığı kimseye; kendisine yönelik hile, hıyanet ve hakaretleri nedeniyle:

“Artık sana inanmıyorum!” demesi, onun mevcudiyetini, meziyet ve marifetlerini inkâr anlamına gelmemektedir. “Sana inanmıyorum” demek “sana güvenmiyorum, bana iyilik düşüneceğine ve sözlerini yerine getireceğine kanaat etmiyorum” demektir.

Allah’a iman edip güvenmenin ve Ona gönülden tevekkül ve teslimiyet göstermenin üç şartı ise şöyledir:

1. İTİKAT; kesin ve yakın şekilde iman etmek

2. İTİBAR; Allah’ın emirlerine rağbet, hükümlerine riayet… Onu önemsemek, öncelemek, örnek ve önder edinmek

3. İTİMAT; Her halde, her yerde, en zor ve dar dönemde bile Allah’a güvenmek, ümit ve metanetini yitirmemektir.

“(Sana gelip) “Tamam, (söylediklerini) kabul ettik” derler. Ama onlardan bir kısmı, yanından çıkıp uzaklaşınca karanlık (ve gizli ortam)larda, senin söylediklerinin (ayet ve hadislerin) tersini kurgulayıp (inkâra yönelirler, imana ve İslam’a aykırı hareket ederler)” (Nisa: 81) ayeti de lafta kalan bir iman iddiasının Allah katında geçersizliğine ve münafıkların marazlı haline işaret etmektedir.

“Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur.” (Zümer: 36)

“Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir.” (Zümer: 61)

“Şüphesiz biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayatında ve şahidlerin (şahidlik için) duracakları gün elbette yardım edeceğiz.” (Mü’min: 51)

“Şu halde sen sabret, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Sonunda ya onlara va'dettiğimiz (azab)in bir kısmını sana göstereceğiz ya da senin hayatına son vereceğiz. Nihayet onlar bize döndürülecekler. (Mü’min: 77)

Öyle ise bir insan, Allah’a iman ettiğini söylüyor, binlerce delil ve misalle Onun varlığını ispatlıyor, dini hizmet ve gayretler içinde bulunuyor, ibadet ve istikamet ehli görünüyor, hatta keramet sahibi biliniyor; ancak Allah’a olan gizili itimat ve itikatsızlığı yüzünden:

“ABD ve AB’ye (veya Sovyetler Birliğine ve Çin’e) rağmen hiçbir şey yapılamaz… Avrupa ve Amerika ile başa çıkılamaz… İslam Birliği ve Adil Düzen kurulamaz… Bu zayıf ve fakir haliyle Müslümanların İslam nizamını savunması ve süper güçlere karşı durması yanlış ve yararsızdır, çünkü kazanamaz... Bu nedenle Siyonist ve emperyalist güçlerle işbirliği yapmak ve onların himayesine sığınmak lazımdır” diyorsa ve bu saplantı ve safsataları doğrultusunda zalim ve kâfir odakların safında yer alarak; imani, insani ve milli hareketlere destek yerine köstek oluyorsa, o kişi aslında Allah’ın vaadine ve kudretine inanmıyor ve güvenmiyor demektir.

Bediüzzaman’ın: “Gerçek imana sahip bir kişi, tek başına bütün dünyaya meydan okuyabilir” anlamındaki sözlerini sık sık tekrar etmeleri ise, bu tiplerin iman zafiyetlerini örtmek için kullandıkları bir perdedir ve ucuz kahramanlık gösterisidir.

Bunun gibi, sakalı ve cübbesiyle televizyona çıkmış, Şanlı Bedir Harbinin yapıldığı güne rastlayan Ramazanın 17. gecesini ihya edenlerin, bir ömür boyu günahsız gece gündüz ibadet etme sevabını kazanacağını söylüyor, bol keseden cennet vaat ediyordu.

Oysa Ashabı Bedir (RA):

1. Kendilerinden sayı ve teçhizat olarak katbekat güçlü ve hınçlı bir düşmana karşı; canlarını, mallarını, hanımlarını, evlatlarını, özetle tüm varlılarını feda etmeyi göze alarak yola çıkıyordu.

2. Bu nedenle, onların sevabından hissedar olmak için onların kurmak üzere hayatlarını ve rahatlarını ortaya koydukları HAK DİNİ VE ADALET DÜZENİ için bugün bizlerin de en azından İSLAM’IN HÂKİMİYETİNE TARAFTAR VE TÜM ŞİRK VE ZULÜM SİSTEMELRİNE KARŞI OLMAMIZ gerektiğini hatırlatması icap ediyordu.

“Şimdi şurada gizli bir kabinde, kimse görmeden ve herhangi bir külfet ve mesuliyete girmeden; “Sen İslam Birliğini ve Kur’an Düzenini mi istiyorsun, yoksa Avrupa Birliğini ve Batı medeniyetini mi istiyorsun?” diye sorulan kâğıtta, eğer Avrupa Birliğine ve Batı medeniyetine EVET mührünü basacaksan, ahirette Ehli Bedir’in ve sahabenin safında yer alman mümkün değil” diye uyaramıyordu. Belki de zaten Müslümanları bu şuur ve huzurdan gafil tutmak üzere televizyona çıkarıyor ve şu ayetlerin muhatabı oluyordu:

“Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.” (Bakara: 159)

İşte zalim düzenleri yıkmak ve müşriklerin şeytani plan ve projelerini boşa çıkarmak üzere Cenabı Allah’ın da “HAYRÜL MAKİRİN-HİLE VE TUZAK KURANLARIN VE PLAN HZIRLAYANLARIN EN HAYIRLISI” olarak mü’min ve mücahit kullarını desteklediğine iman etmek ve bütün zahiri şartların aleyhimize döndüğü anda ve ortamda bile Mevla’mıza güvenmek gerekiyordu.

MEKR: Hile yapmak, düzen ve tuzak kurmak, aldatmak ve oyalamak, düşman tarafı kandırıp, yanlış yönlendirmeyi başarıp kendi hesabına ve amacına çalıştırmak anlamlarına gelir.

Bu nedenle, zalim ve kâfirlerin mü’minler ve mazlum kesimler aleyhine hazırladıkları kötü planlara ve kirli oyunlara “MEKRİ MAZMUM - çirkin ve hain hile”

Müminlerin ve Hak dava önderlerinin zalimleri kendi tuzaklarına düşürmek ve mü’minleri kurtuluşa eriştirmek üzere hazırladıkları proje ve stratejilere ise “MEKRİ MAHMUD – övülen ve hoş görülen hayırlı hile” denmektedir.

Hz. Peygamber efendimizin (SAV) “El harbü hudatün - harp hiledir, düşmana galip gelmek ve belasını def etmek için hile ve tedbir gerekir” hadisi şerifi, kıyamete kadar savaş stratejilerinin en önemli prensibidir.

A- Allah düzen kuranların ve plan yapanların en hayırlısıdır:

“Onlar (inkârcılar ve münafıklar) bir düzen (hile ve tuzak) kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân: 54)

“Onlar (kendilerini), Allah'ın tuzağından güvende mi (sandılar)? Allah'ın bir tuzak kurmasından, (sonunda pişman ve perişan biçimde) hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmayacaktır.” (A’râf: 99)

“Ayetlerimizi yalanlayanları ise, onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece (günahları yükletip azaba) yaklaştıracağız.”  

“Onlara bir süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim (cezalandırmam) sapasağlamdır.” (A’râf: 182-183)

“Gerçekten Allah, kâfirlerin hileli-düzenlerini boşa çıkarıcıdır.” (Enfâl: 18)

B- Allah Zalimlerin ve hainlerin hilesini boşa çıkarandır:

“(İnkârcılar ve münafıklar) Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.” (Âl-i İmrân: 120)

“İnkârcıların, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o.” (Nur: 57)

“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. (Allah seni yalnız ve yardımsız bırakmayacaktır)” (Nahl: 127)

“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.” (Âl-i İmrân: 139)

“İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkâr edenler ise tağut yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.” (Nisâ: 76)

“Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.”   (Nisâ: 108)

“Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu-günahkârları kıldık. Oysa onlar, (mü’min ve mazlum kimseler için hazırladıkları) hileli-düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar.” (En’âm: 123)

“Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendire geldiklerinizden (ve zalimlerin düzeninin yıkılmayacağını zannetmenizden) dolayı eyvahlar size.” (Enbiya: 18) Yani Hak davanın seçkin Lideri, Batıl ve zalim sistemin ahtapot benzeri kollarıyla değil, siyonizmin beyin merkezini deşifre ve dejenere edip hile düzenine son verecektir.

“Hayır, onlara apansız gelecek de, böylece onları şaşkına çevirecek; artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tanınacak.” (Enbiya: 40)

Bu ayetlerden çıkarılacak dersler:

1- Allahü teala, “Hayrül makirin - hile yapan ve tuzakların en hayırlısı” sıfatını Kur’an’da defalarca belirterek, zalim ve kâfirlerin planlarına karşı nasıl hareket edeceğimizi öğretmektedir.

2- Allah, şeytani güçlerin, gerek dayatmaca (despotik), gerekse aldatmaca (sinsi ve sözde demokratik) hile ve projelerini, sonunda onların başına geçirecek, bunu yapacak yüksek feraset, siyaset ve dirayet ehli liderler gönderecektir.

3- Her devrin ve ülkenin, hakim ve zalim kesimleri; halkı sömürme ve sindirme saltanatlarını korumak üzere kurdukları tezgahlarda yapılacak bazı manipülasyon ve manevralarla, onların bütün düzenlerini tersine ve kendilerinin aleyhine çevirecektir.

C- Zalim ve kâfir odakların bütün şeytani hesapları Allah’ın takdirine bağlıdır:

“Hani o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır.” (Enfâl: 30)

“(İnançsız ve insafsız) İnsanlara, şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, (tekrar imkân ve iktidar sahibi kılıp) bir rahmet dokundurduğumuz zaman, ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak (bir entrika hazırlayıp dini yozlaştırmak) onlar için (bir alışkanlık ve kötü bir (hilekârlıktır). De ki: 'Düzen kurmada (karşılık vermede) Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim elçilerimiz, sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmaktadırlar.'” (Yunus: 21)

“Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman (ve İslam’ı aslından saptırman) için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi.” “Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.” (İsrâ: 73-74)

“Ayetlerimizi (ve kulluk mesuliyetini) inkâr edip, (birazcık bilgi ve becerisiyle) bana: 'Elbette mal ve çocuklar (imkân ve iktidar) verilecektir' diyeni gördün mü? “O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahmanın katında(n) bir ahid mi aldı?”“Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.”“Onun söylemekte olduğuna biz mirasçı olacağız; o bize, 'yapayalnız tek başına' gelecektir.” “Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, Allah'tan başka (makam ve menfaat umduklarını ve zararından korktuklarını) ilahlar edindiler.” (Meryem: 77-81)

Bu ayetlerden elde edilecek prensipler:

4- Zalimler düzenlerini, önce ırkçılık ve halkçılık, olmazsa zorbalık ve barbarlıkla yürütme peşindedir.

5- Bütün batıl sistemler birer hile düzendir.

6- Zalim ve hain kimselere ve kesimlere, zulümlerini bertaraf etmek üzere hile yapmak caizdir.

Ç- Cenabı Hak Hz. Yusuf’a üstün strateji planları öğretip uygulatmıştır:

“(Babası) Demişti ki: 'Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa (kıskanıp) sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.'” (Yusuf: 5)

“Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman (Züleyha’nın kocası): 'Doğrusu, bu sizin (kadınlık) düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz (şehvet tahrikiniz) büyük (tehlikeli ve fitne)dir' dedi.” (Yusuf: 28)

“(Yusuf) Dedi ki: 'Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden (zina etmekten) bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum.'” (Yusuf: 33)

“Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Yusuf: 34)

“Hükümdar dedi ki: 'Onu bana getirin.' Ona elçi geldiğinde (Yusuf:) 'Efendine dön de ona sor: 'Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir.'” (Yusuf: 50)

“(Yusuf aracıya şunu söyledi:) 'Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hileli-düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi.'” (Yusuf: 52)

“Böylece (Yusuf Mısır’a getirilen öz) kardeşinin kabından önce onların kaplarını (yoklamaya) başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. (Yoksa) Hükümdarın dininde (yürürlükteki kanuna göre) kardeşini (yanında) alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yusuf: 76)

(Sonunda) “Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: 'Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur.'” (Yusuf: 100)

“Bu, sana (ey Muhammed) vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, (Yusuf'un kardeşleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacakları işe birlikte karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin.” (Yusuf: 102)

Bu ayetlerden alınacak öğütler:

7- Hazırlık sürecinde ve meşru mazeret ve mecburiyet halinde, zalim ve kâfir sistemlerden, imana ve insanlara hizmet için yararlanılabilir.

8- Batıl rejimlerin kanun ve kurallarını kendisi aleyhine, yani aynı sistemi düzeltmek ve değiştirmek amacı ile istismar ve istimal etmek gerekir.

9- Bu durumlarda kesin sonuç almak ve başarıya ulaşmak için, çok uzun süreli ve çileli bir sabır dönemi geçirilecektir.

D- Allah’ın hile ve düzen yöntemlerinden birisi de, zalimlere fırsat tanımak ve yularlarını uzatmaktır:

“Yoksa sözün zahirine (veya boş ve süslü olanına)mı (kanıyorsunuz)? Hayır, inkâr edenlere kendi hileli-düzenleri süslü-çekici gösterilmiştir ve onlar (doğru) yoldan alıkonulmuşlardır. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için hiç bir yol gösterici yoktur.” (Rad: 33)

“Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah'a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkâr edenler pek yakında bileceklerdir.” (Rad: 42)

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır.” (İbrahim: 46)

“Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmuşlardı da, Allah(ın azab emri) onların kurdukları yapıların temellerine geldi, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü; azab onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti.” (Nahl: 26)

“O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.” (Âl-i İmrân: 178)

“Artık 'kötülüğü örgütleyip düzenleyenler', Allah'ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?” (Nahl: 45)

“Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun 'varlık ve güç sahibi önde gelenlerine' emrederiz, böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da, onu kökünden darmadağın ederiz.” (İsrâ: 16)

“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.” (Nahl: 127)

“Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkâr edenler (kendileri bu) hileli-düzene düşecek olanlardır.” (Tûr: 42)

“Ben, onlara süre tanıyorum (ve yularlarını uzatıyorum). Elbette benim düzenim (cezalandırmam) sapasağlamdır.” (Kalem: 45)

Bu ayetlerden anlaşılacak hikmetler:

10- Hangi din ve kavimden olursa olsun, masum insanları hile yöntemleriyle ezmek ve haklarını gasp etmek zalimliktir.

11- Böylesi şeytani kişilere ve rejimlere karşı ise; dikkatli, tedbirli ve temkinli yaklaşmak, asla açık vermemeye çalışmak gereklidir. Bunun aksine, namertlere mertlik ve netlik göstermek, ahmaklık alametidir.

12- Ancak, cemaatini tehdit ve tehlikelere uğratmadan, sadece kendi nefsi feragat ve fedakârlığı adına Hz. İbrahim gibi tam bir teslimiyet ve cesaretle Allah’a sığınıp putlara ve Nemrutlara meydan okumak, iman kahramanlarının yüksek karakteridir.

13- Ama aynı Hz. İbrahim Filistin’e göç ettiğinde zalim askerlere, hanımına hakaret etmesinler diye, onu “kardeşi” olarak tanıtıp fitneyi defetme yoluna gitmiştir.

E- Allah’ın mü’minlere zafer vermeyeceğini sananlar aldanıştadır:

“Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.” (Enbiyâ: 70)

“Kim, Allah'ın ona (elçilere ve mü’mim liderlere), dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etmeyeceğini sanıyorsa (ve zulüm düzenlerinin devam edeceğine, hak ve adaletin galip gelmeyeceğine inanıyorsa), göğe (çok yükseğe) bir araç uzatsın (kendisi de üzerine çıksın), sonra (alt tarafından) kessin de bir baksın; (kendisinin tepetaklak yere çakılmasıyla) kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi?” (Hac: 15)

“Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez.” (Hac: 38)

“Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkâr edenler hileli-düzene düşecek olanlardır.” (Tûr: 42)

“O gün, ne hileli-düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak, ne yardım görecekler.” (Tûr: 46)

Bu ayetlerden okunacak hikmetler:

14- İslami hareket liderlerinin zulüm şebekelerine karşı uzun vadeli ve stratejik taviz ve tedbirlerini müminlerin aleyhine zannetmemelidir.

15- Feraset ve dirayet sahibi liderler, düşman güçlerin görevlendirdiği mü’min kılıklı münafık ve marazlı kişileri, tanımıyor görünerek veya samimiyetle döndüklerine inanmış tavrı sergileyerek, onları kontrolü altında tutup kullanabilir.

16- Bunun gibi zalim ve kâfir merkezlere haber taşıyıcı veya onlara panik aşılayıp ortalığı karıştırıcı casuslar gönderebilir. Hz. Musa’nın umumi katliamdan kurtarılıp küçük bir kayık içinde ve Firavunların görüp sahiplenecekleri şekilde nehre bırakılması, sonra yine başka bir planla annesinin saraya sokulup kontrol altında tutulması ve Firavun’un zulüm saltanatını yıkacak kişinin onun eliyle ve imkânlarıyla yetiştirilmiş olması (Bak: Şuara 18-19-20) buna örnektir.

17- Mü’min liderlerin ve sadık dava erlerinin başarıyla ulaşamayacağını ve Allah’ın nusretine mazhar olamayacağını iddia ve arzu edenler, münafık ve marazlı kimselerdir. Ve sonunda Allah’ın vereceği zaferle kinlerinden gebereceklerdir.

F- Zalimlerin hile ve tuzağından paniğe kapılmak iman zayıflığıdır:

“Aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: 'Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: (hiç haberimiz ve ilgimiz yok) Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık, gerçekten doğruyu söylüyoruz, diyelim.'” (Neml: 49)

“Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) farkında olmadıkları bir düzen kurduk.” (Neml: 50)

“Artık onların kurdukları hileli-düzenin uğradığı (acı ve alçaltıcı) sona bir bak; biz, onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. (Neml: 51)

“Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma.” (Neml: 70)

“Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli bir azab vardır. Onların tasarladıkları 'boşa çıkıp bozulacaktır'.” (Fâtır: 10)

“Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek (zülme saptılar). Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.” (Fâtır: 43)

(Nebilerin, mert ve metin mü’minlerin, zalimlere karşı söyledikleri) “Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, hemen bana karşı kurun.” (Mürselât: 39)

“Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;” “Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.” (Târık: 15-16)

“De ki: 'Ortak koştuklarınızı çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz bile açtırmayın.'” (A’râf: 195) (bakalım, Allah’ın izniyle galip gelecek kimmiş!)

Bu ayetlerden öğrenilecek stratejiler:

18- Düşman güçlerin gizli plan ve projelerini önceden sezen ve karşı tedbirler geliştirip onları takip hatta tahrik edebilen büyük liderler, devamlı galip gelir.

19- Görünür mücadele savaş gibi, ama gizli mücadele satranç gibidir.

20- Klasik karşılaşmalarda ve kozları paylaşmada: kuvvet, cesaret, metanet ve mertlik; ama stratejik savaşlarda; “taviz verip tuzağa çekme, rakipleri birbirlerine düşürme, destek ve dayanaklarını devirme” daha önemlidir.

G- Bütün Firavunların düzeni yıkılacak, şeytani projeleri boşa çıkacaktır:

“Ancak kâfirlerin hileli-düzeni (sonunda mutlaka) boşa çıkmakta olandan başkası değildir.” (Mü’min: 25)

“İşte Firavun'a, kötü ameli böyle çekici kılındı ve (Hak) yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli-düzeni, 'yıkım ve kayba uğramaktan başka (bir şey) olmadı.” (Mü’min: 37)

“Sonunda Allah, onların kurdukları hileli-düzenlerinin kötülüklerinden onu (mü’min kulunu ve Resulünü) korudu ve Firavun'un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi.” (Mü’min: 45)

Bu ayetlerde sezilen işaretler:

21- “Elharbu hüd’atün”- harp hiledir” hadisi, kâfir ve zalimlere her zaman geçerli ve gereklidir. Ama müminlerin önce hakkı hakim kılmak üzere cihat düzenine ve teşkilat disiplinine girmeleri ve liderin başkanlığında bu konulara istişare ile karar vermeleri icap etmektedir.

22- İslam davalarında mü’min ve sadık lider “Hakkın hâkimiyeti, Kur’an’ı adaletin tesisi, İslam Birliği, faizsiz kredi sistemi ve genel insan haklarının gözetilmesi, zulüm ve sömürü düzeninin çökertilmesi, ekonomik ve ahlaki tahribatın önlenmesi” gibi temel esasları öne çıkarıp teferruat konularını sonraya etelemektedir. İşbirlikçi ve münafık liderler ise; kurs-burs hizmetleri, mektep, medrese eğitimleri, kendi yandaşlarına ekonomik, bürokratik ve politik imkân temini, taklitçi ve şekilci bir zihniyetle, dini ve ahlaki yayın ağırlıklı rivayetçilik ve hikâyecilik gayreti gibi konuları çok önemli sayıp zulüm ve sömürü sistemlerinin ve küfür hâkimiyetinin devamına hatta güç kazanmasına destek verilmektedir.

 

 

Şiir:

Eğer gökleri gezip

Dünyanın üzerindeki sırlı çadırları görebilseydiniz

Kaderin Rahman’a bağlı olduğunu sezip

Şeytanların atomunu kıyamet sebebi görmezdiniz…

Boşluk zannettiğiniz muhteşem göklerin

Yeryüzündeki “Gizli iktidar”ını bilseydiniz

Zalimleri “süper güç” saymaktan utanarak

Kâinatın o eşsiz mimarına titreyerek secde edip

Nefsi duygu ve tutkularınızı unutarak

Kendinizden geçerdiniz…

Eğer Allah’a hakkıyla iman etseydiniz

Çağdaş Firavunlara ve Karunlara güvenmezdiniz…

Oysa kader filminin her karesi tespit edilmiştir.

Bunun değiştirilmesi ve geciktirilmesi mümkün değildir.

Biz sadece şu andaki

Ve bizim imtihan sahamız ve görüş alanımızdaki kareyi seyretmekteyiz

Allah ise, geçmiş ve gelecek bütün kareleri

Aynı anda görmekte ve bilmektedir.

Onun katında olmuş ve olacak her şey

“Kün” emriyle olup bitmiştir.

Dünya ve ahiret, hepsi bu görüntülerden ibarettir.

Rabbimizin, ruh ekranımızdaki kader filminin görüntülerini

Bize gerçek gibi algılatıp yaşatması bir mucizedir.

Allah’tan gayrı gerçek mevcut olmadığına göre

Gölge varlılarda kuvvet vehmedip onlara güvenmek büyük gaflettir.

Zahiri sebeplerin hepsi bahanedir

Ve imtihan vesiledir.

Önemli ve geçerli olan Allah’ın vadi ve müjdesidir.

 

“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini (adalet ve saadet düzenlerini) kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirip (izzet ve hürriyete kavuşturacaktır). Onlar, yalnızca bana ibadet yaparlar ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır.” (Nûr: 55)

“Hatırlayın; hani sizler sayıca çok azdınız ve yeryüzünde (ülkenizde zalimlerce dışlanıp) zayıf bırakılmıştınız; insanların sizi (her an) kapıp yakalamasından korkardınız. İşte O (Allah) sizi (bu zillet ve eziyetten kurtarıp, yerleşik ve muktedir kılarak) barındırdı, yardımıyla size destek çıktı ve temiz şeylerden size (türlü) rızıklar (ve lütuflar) ulaştırdı. Ki şükredesiniz.” (Enfal: 26)

Düşmanı yanlış yönlendirme, bin bir çaba ve masrafla hazırladığı tuzağa kendilerini düşürme, suni sorunlar ve siyasi oyunlarla rakipleri birbiriyle çekiştirme, hedef saptırıp hayali endişelerle meşgul etme” gibi tedbirlere günümüzde “SİYASET VE STRATEJİ İLMİ” denmektedir. Cenabı Hakkın “en büyük müceddid, en büyük mürşid ve müjdelenen MEHDİ olarak görevlendirdiği ZAT’ın, SİYASET mesleğinden ve STRATEJİ dâhisi olarak gönderilmesi de asla bir tesadüf değildir.

Yıkılışa yaklaştığı ve uçurumun kenarına yanaştığı bir süreçte, şu BOP kâhyası ve emperyalizmin kuklası AKP’nin, referandumla yularının uzatılması ise, tamamen bir mekri ilahidir!

 

 

 

Abdullah AKGÜL -

Karşılaştırmalı İslam ve Batı Hukuku araştırmacısı.

El-Ezher Üniversitesi Usuliddin Fakültesi Mezunu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu

Devami
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Heyecan

Bu yazarin diger makaleleri

Dilipak’ın saçmalıkları Mazlum-Der Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Geçmişteki Darbeler'...
Devami
  “Şüphesiz insana, kendi emeğinden (sa’yü gayretinden) başkası (verilecek) değildir” “Muhakkak (herkesin)...
Devami
  Değerli bilim adamı ve ilahiyatçı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu...
Devami
Münafıklar; İslami hareketlerin güç ve iktidar kazandığı, makam ve menfaat...
Devami
Prof.Dr. Yümni Sezen’in “Dinler arası Diyalog ihaneti”[1] adlı kitabı: a-    Diyalog...
Devami
  “Tesettür” ve “Başörtüsü”; ikisi de Kur'an kaynaklı olmakla beraber, yanlışlıkla...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 2638

SON YORUMLAR