ARAMA

Toplam Ziyaretçilerimiz

mod_vvisit_counterBugün477
mod_vvisit_counterDün4780
mod_vvisit_counterBu Hafta19551
mod_vvisit_counterGeçen hafta29264
mod_vvisit_counterBu Ay57676
mod_vvisit_counterGeçen Ay186777
mod_vvisit_counterŞu Ana Kadar17695392

IP'niz: 18.204.227.34
Bugün: 15 May 2021

Bu Ana Kadar Okunan

Sayfa Gösterimi : 12552218

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

AA 150X
KT 150X
IY 150X
EIA 150X
 ADIL DUZEN 150x
erbakan devrimi 15b 160
 
bizim ataturk 17b 160
 
hilalhac
 
baskan160
 
siyaset strj 160
 
sistem tahlili 160
 
 darbe 160
 
 
 

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

 

 

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

NİSAN 2006

MEMURA DİSİPLİN AFFI VE YOZLAŞMANIN FATURASI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

Şubat'ın sonu ve Mart ayının başında "Memura sicil affı, disiplin cezalarına af" biçimindeki haberler TBMM'nin gündemine izafeten basında yer aldı.  Yaklaşık 20 bin memurun disiplin suçunu ortadan kaldıracak yasal düzenlemenin bu günlerde ele alınıp yapılacağı duyuruldu. Buna göre genel Kurul'da, memurların 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş olan bazı disiplin suçları ile bunların  cezalarına ilişkin af getiren tasarının görüşmeleri cereyan edecek.

YA OLGUNLAŞACAĞIZ, YA ODUNLAŞACAĞIZ!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 
 

   Dünya hayatı, her yönden ama tedricen gelişip olgunlaşmak ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi (temsilcisi) olacak bir dolgunluğa ulaşmak için büyük bir fırsattır.

   Nasıl ki bir ağaç, ya vurulan aşılara ve coğrafi şartlara uyum sağlayıp olgun ve dolgun meyveler verecek veya meyvesiz ve meymenetsiz bir odundan başka işe yaramayacaktır.

   İnsanlarda böyledir. Ya olgunlaşacak veya odunlaşacaktır. Bilgi ve becerisiyle, gayret ve girişimiyle, görevleri ve işlerindeki verimli üretimiyle; topluma hayırlı ve yararlı meyveler vermeyen bir insan, elbette odunluk ağaçtan farksızdır.

İLİM, İMAN VE AKIL'LA YAPILAN; ZİKİR VE FİKİR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 
 

Yeryüzündeki bütün hâdiseler canlılık etrafında dönmekte, her şey hayat fgerçeği etrafında şekillenmektedir. Canlılık ve organik hayat sahibi varlıklar olmasaydı, sadece elementlerden müteşekkil fizikî ve kimyevî bir dünyada bu kadar ince bir sanat ve işleyiş görülmeyeceği gibi, hiçbir problem de olmayacaktı. Kâinatın Sahibi'ni tanıyacak ve tanıtacak varlıkların yaratılmasıyla yeryüzü şenlenmiş; bitki, hayvan ve insan gibi varlıkların her biri, Allah'ın (cc) sınırsız ilmine ve kudretine tercümanlık etmektedir.

DERİN DEVLET BADİRESİ VE ÖZEL HARP DAİRESİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 
 

Böyle, "Yıldız İstihbarat Teşkilatı" yanında "bir çocuk oyuncağı" mesabesinde kalan Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşundan sonuna kadar içinde bulunan, bilahare Milli Mücadele yıllarında "M. M. Grubu"nda çalışan ve dolayısıyla Teşkilat-ı Mahsüsa'nın içyüzünü iyi bilen Hüsameddin Ertürk'ün hatıratına göre: "Bu teşkilatın gayesi, bir taraftan bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamak, bu suretle Panislamizme ulaşmaktır. Diğer taraftan da, bütün Türkleri siyasi bir birlik içinde bulundurmak, bu bakımdan da, Pantürkizmi canlandırmaktır. Enver Paşa'nın bir yandan Emin Efendi'nin İttihad ve Terakki pragramındaki Panislamizmden, diğer taraf tan da Ziya Gökalp'ın Pantürkizminden ilham aldığı muhakkaktır!... (Ancak bütün bunlar, sadece birer kılıf ve kandırmacadır. Asıl amaç, Osmanlı'yı yıkıp Anadolu siyon devletine zemin hazırlamaktır.)

IRAK'TA AŞAĞILIK PROVAKASYON!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 
 

İngiliz işgali döneminden beri manda politika­larının koordinatları şöyledir:

- Irak'ın kuzeyinde yaşayan ve çoğun­luğu meydana getiren Türkleri, Türki­ye ile birleşmekten alıkoyacak bir et­nik ve dini kuşatmaya tabi tutmak.

-  Kürtler'i Araplara karşı örgütlemek ve kullanmak.

-  Araplar arasında mezhep çelişkilerini körükleyen bir siyaset izleyip. Sünni ve Şii kesimleri birbirine karşı kışkırt­mak ve kırdırmak.

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR