Reklam
Reklam
Reklam

BESMELE İLE BAŞLAMAK

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 25
ZayıfMükemmel 

Kur'ani kelime ve kavramların pek çoğunun, gerçek anlam ve amacı zamanla unutulmuş, içi  boşalan cevizler gibi, kavramların da  sadece kabukları elde kalmıştır.

İşte  herkesin her  zaman kullandığı "besmele" de  böylesine aslından saptırılmış, hikmet ve hedefi yozlaştırılmıştır.

"Bismillahirrahmanirrahim"

 

Rahman; herkese ve her şeye acıyan, duasını ve derdini duyan, imdadına koşan, tehlikelerden  koruyan, kusurlarını bağışlayan ve her türlü ihtiyacını karşılayan Allah  (c.c.) demektir.

Rahim ise; herkese  merhamet etmekle beraber,  özellikle iman ve itaat ehlini,  ibadet  ve hizmet edenleri, diğerleriyle bir tutmayan, onların mükafatını ve ücretini artıran ve herkesin hakkını tastamam ödeyecek ve fazlasıyla memnun edecek olan  Allah (c.c.) demektir.

"Rahman" sıfatı  dünyada herkesi ve her şeyi kapsayan genel bir merhameti,  "Rahim" ise  ahirette sadece iman ve iyilik ehline mahsus  özel bir  rahmet ve inayeti ifade eder.

Şimdi "Rahman  ve Rahim olan  Allah'ın  adıyla..." demek, ben  şu işe  ve girişime, şu ibadete, şu  hizmete ve şu  sohbete,

a-"Rahman ve Rahim olan Allah'ın yardım ve inayetini umarak,  ve ancak  onun kuvvet ve kudretiyle  başarabileceğime inanarak başlıyorum",  demektir.

b-"Her türlü düşünce ve davranışlarımı, Rahman  ve Rahim olan Allah'ın gönderdiği Kur'an'a ve İslâmi  kurallara göre  düzenleyeceğim" demektir.

c-"Bu işte  başarılı olmak için, Allah'ın  koyduğu fıtri  ve tabii kanunlara, yani  sünnetullaha uygun hareket edeceğim, Bu  konuda denenmiş  ve kesinleşmiş ilmi ve akli esaslara riayet edeceğim", demektir.

d-"Bu işte  her şeyden önce ve özellikle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rızasını gözeteceğim",  demektir.

e-"Besmelenin başındaki  "Ba" harfi,   yapılan  ve yapılacak olan  işlerin başladığı yeri gösteren ve işe direkt  etkisi  olan ve bu etkisi sürekli  bulunan bir  "harf-i cer" olduğundan, "öyle  sadece  işime geldiği zaman değil,  her yerde ve her halde, devamlı olarak Allah'ın  kitabına ve rızasına  uygun davranacağım. Hiçbir dayatma ve menfaat karşılığı doğruluktan ayrılmayacağım." demektir.

f-"bu işin, sonunda hakkımda  hayırlı olması ve her türlü  şerden ve zarardan koruması  için de Rahman  ve Rahim olan Allah'a sığınıyorum" demektir.

g-Ayrıca  besmele okuyan  Müslüman, "Biz yeryüzünde Allah'ın halifeleriyiz.[1], iktidar emanetini biz yüklendik[2], o halde  Allah'ın razı olduğu evrensel hukuk kurallarını yürüteceğimiz  adil bir devlet düzeni  kurmaya, ve o düzende Rahman sıfatı  adına; dini, dili,  rengi, ırkı ne olursa  olsun, bütün  insanların temel hak ve hürriyetlerini sağlayacağımıza ve koruyacağımıza, ve "Rahim" sıfatı adına da,  hayırlı ve yararlı işler  yapan, çalışan  ve üreten insanların ücretini tastamam karşılayacağımıza söz veriyoruz" demektir.

Görülüyor ki besmele, Kelime-i Tevhid'i söylemek suretiyle Allah'la yapılan manevi anlaşmanın  uygulamaya koyulmasıdır. "Bismillahirrahmanirrahim" diyen  Müslüman, artık her işini Allah namına yapacağına ve mutlaka O'nun  kurallarına bağlı kalacağına ve O'nun dinini ve disiplinini  üstün tutacağına söz veriyor  demektir. Allah'ın bütün kullarına ve tüm mahlukatına, merhamet ve muavenet etmeye niyetlenmektedir.

Arapça'da, cümlelerde genellikle  fiillerin önce gelmesi esas  olmasına rağmen  besmelede bunun aksine, önce isim  sonra fiil  gelmiş  olması  da, şu mânâyı ifade ve işaret etmektedir.

Besmele okuyarak bir işe başlayan kimse, sadece Allah namına  davranacağını ve O'nun  ahkâmına ve İslam ahlakına bağlı  kalacağını ifade etmiş olmaz, aynı zamanda: "Allah'tan  başka herhangi bir kimsenin adına ve hesabına, yanlış işler görmeye tenezzül etmeyeceğini, bütün bozuk  ve barbar düşüncelerden  vazgeçeceğini, yağcılığı ve riyakârlığı terk edeceğini de,  söylemiş olmaktadır.

Öyle ise  mahkemedeki  hâkim görevine  başlarken  besmele çekiyorsa, "Ben Allah'ın da razı olacağı adalet kurallarına, saf vicdani kanaatıma ve hukuka  göre karar  vereceğim  demektedir. Böyle  bir  imkanı  yoksa, en azından "Allah'ın  rızasına  ve vicdani  sorumluluğuna uygun  karar  verebileceğim  bir ortamın  hazırlanmasına  çalışacağım" niyetiyle  ancak  besmele çekebilir. Yoksa zaten batıl ve zulüm  olan bir yasaya  veya dayatmaya göre  karar verecekse, besmele çekmenin ne anlamı  vardır? Çünkü vereceği karar  Allah  adına ve insanların hayrına olmayacaktır...

Esnaf dükkânını açarken helal  ve haram  kuralarına  uygun  hareket edeceğini düşünerek besmele okursa, bunun bir anlamı  ve önemi vardır.

En azından hileli  ve haksız kazanç  yollarını teşvik eden bozuk bir sistemden kurtulmanın gayretiyle  besmele çekmelidir.

Öğretmen  sınıfa girerken, ahlak ve ilim  ölçülerine  ve ülke  gerçeklerine  uygun bir eğitim  yapacağına, hakkı ve hayrı konuşacağına  söz vererek besmele okuyabilir...

Yoksa  "Rahman ve Rahim olan  Allah'ın adıyla..." sınıfa girip, Tabuların ve Darwin gibi tağutların namına ders  anlatırsa,  okuduğu besmelenin ne anlamı  kalır?

Polis, karakoluna giderken, temel insan hak ve hürriyetlerini korumak, huzur ve emniyeti  sağlamak  niyetiyle çektiği besmelenin bir manası vardır. Yoksa besmele  çekip, güya  Allah adına işe girişip, ardından Allah'ı zikredenleri ve Kur'an tefsiri okuyanları, ayin yaptı  diyerek  takip  ve taciz  edecekse, veya besmele çekip  başını örtenlere  hücum edecekse, yada besmele ile göreve başlayıp rüşvet yiyecekse  onun okuduğu besmele  sadece  ağız  alışkanlığıdır.

Bugün  seks  filmleri oynatan  sinemanın gişesinde bilet satan  emekli Hasan Efendi, işine besmele ile başlamaktadır.

Şarap fabrikasının muhasebe  müdürü Hüseyin Bey, besmele  ile koltuğuna oturmaktadır... Mafya babaları ve mason uşakları bürolarına besmele asmakta ve üzerlerinde muska taşımaktadır.

Kahvehanesinde kumar oynatan Ali Ağa, her sabah  besmele ile kapısını  açmaktadır...

İçinde esrar partileri ve fuhuş alemleri  düzenlenen beş yıldızlı otellerin kurdelesi,  büyük başlar tarafından besmele  ile kesilerek açılışı yapılmaktadır.

Evini, tarlasını satıp bankaya yatıran hacı efendi, aylık faiz gelirini besmele ile alıp harcamaktadır.

Nice  Müslümanlar, iktidara gelince  her türlü haksızlığı ve hayasızlığı yaygınlaştıracak, ve dış güçlerin dayatmalarına figüranlık yapacak bir partinin amblemi altına, bismillah diyerek  mühür  basmaktadır.

Ve nice yöneticiler, ülkenin geleceğini ve güvenliğini ipotek altına alan hıyanet sözleşmelerine besmele ile imza atmaktadır.

Yani Allah'ın  ismi ile  başlanıp, Allah'a isyan edilmektedir...

Rahmanın adını okuyup, şeytanın keyfi getirilmektedir...

İslam ahlakına, Kur'an ahkamına ve temel insan haklarına, ters davranışlara  başlarken  besmele çekilmektedir... Ve çoğu Müslümanlar  gaflet içerisinde,  ne yaptığını bilmemektedir...

Yok eğer böyle gaflet  ve cehaletle değil de, kasden  ve bilerek haram liaynihi olan şeylere  başlarken besmele çekmek, küfür sayılmıştır.

Çünkü bunda, Allah'ın hükmüyle  bir nevi alay  etme ve küçümseme  vardır.  Çünkü bunun  altında, haramı  helâl görme  ve günahı  hiçe  sayma  yatmaktadır. Çünkü  böyle yapmakla  Kur'an'ın  emrine isyan  ve hatta  inkâr  edilmiş  olmaktadır. Zulüm ve hıyanete besmele çekmek... Haksızlık, ahlaksızlık ve hırsızlığa dini alet etmek münafıklıktır.

Evet  besmelenin mânâsını  ve maksadını anlayarak ve herkese  anlatarak yeniden ve can u gönülden,

"Bismillahirrahmanirrahim" diyoruz.

Yaratılış gayemize  ulaşmak, kulluk  imtihanımızı  başarmak, herkesin  insanca  ve islamca yaşayacağı ve her işini  Allah adına ve O'nun rızasına uygun yapacağı  adil bir  düzeni  kurmak için, ve evrensel hukuk kurallarını ve temel insan haklarını korumak için...

"Rahman   ve Rahim olan Allah'ın ismi ile başlıyoruz."

Allah'ın ismini istismar etmekten, besmeleyi  şuursuzca  ve sorumsuzca  söylemekten tevbeler ediyor ve O'na sığınıyoruz.

"Estağfirullahe'l-azîm" ve "Bismillahirrahmanirrahim" diyoruz. Günahlarımızdan, kul haklarından ve kötülere alet olmaktan tevbeler ediyor, Ulu  Allah'tan bağışlanmamızı  diliyoruz. Ve yeniden kurtuluş mücadelemize Rahman ve Rahim olan  Allah'ın adıyla  başlıyoruz.[1] Bakara: 30, 31

[2] Ahzab: 72

Abdullah AKGÜL -

Karşılaştırmalı İslam ve Batı Hukuku araştırmacısı.

El-Ezher Üniversitesi Usuliddin Fakültesi Mezunu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu

Devami
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Heyecan

Bu yazarin diger makaleleri

AKP iktidarının bu millete yaptığı en büyük kötülük; ekonomik, sosyal...
Devami
Şeytani heves ve hesaplarla ortaya atılmış, daha bir insan ömrünü...
Devami
  Kur’an’ı Kerim, insanlığın hayat ve huzur programı; Hz. Peygamber Efendimiz...
Devami
Hükümet ve Cemaatin; yandaş yazarları, medya danışmanları, ilahiyatçıları, profları ve...
Devami
  Aleyhissalatü Vesselam Efendimize, kırk yaşlarında iken, mutlak Hakikati ve...
Devami
  Mutlak hakikat ve hikmetin kaynağı, ilahi vahiydir. Hürriyet, hakkaniyet...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 7072

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLAR