Reklam
Reklam
Reklam

KEŞKE!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 

 

Bu “Keşke!”ler, acizlik ve çaresizlik durumlarımızın bir neticesi; kalbi temenni ve teselli duygularımızın bir ifadesi olarak yazılmıştır. Yoksa, “kırk tane keşkenin bir akçe etmeyeceği” ve kuru keşkelerle keşkek pilavı pişmeyeceği hatırımızdadır. Ancak “dindar kahraman!”geçinen işbirlikçi şarlatanların… Haçlı-Siyonist odaklarla uzlaşma ve ılımlı İslam safsatasıyla yüce dinimizi yozlaştırma hıyanetine girişen Sahabe edebiyatlı kahpe “Müseylemet-ül Kezzab”ların; ve bunların mel’anetine keramet uyduran yandaş fetvacıların fasıklığını ilan ve insanımızı ikaz etmek te vicdani ve imani sorumluluklarımız arasındadır.

İşte bu yüzden çevremizdeki, ülkemizdeki ve bölgemizdeki olaylara ve sebep olanlara bakıyor da hayıflanıyorum; keşke o safiyet günlerim devam edip dursaydı da; insanları iç dünyalarıyla ve gerçek ayarlarıyla olduğu gibi tanımasaydım, eski hulusiyet ve samimiyetimi koruyarak huzur bulsaydım. Her şeyi dış yüzünden seyredip, jelatinli görüntüsüyle yetinebilseydim de, keşke; olanla, olması gerekeni aynı sanıp, aldansaydım!..

Bir zatın: "Ya hamiyetsiz (yani gayretsiz ve merhametsiz) olaydım, ya da param olsa idi" dediğine eş, ya anlamaz olaydım her işin ve herkesin iç yüzünü, ya da her şeyin hikmet ve hakikatine ulaşıp rahatlasaydım... Heyhat!...

Yine bir merhumun temennisince; “koca karı imanındaki safiyetle kalsaydım” da, güzel görünümlü yüzlerin perdelediği çirkef kuyusu kalplere nüfuz etmesem; herkes gibi ben de; sahte tavırları gerçek zannederek, mü’minlerin mert ve net olduğu kanaatiyle teselli bulup lezzet alsam ve mutluluk duysaydım!..

Evet sadece, sokaklarda organ teşhiri yapan kadın ve erkekler bana bed görünüp gözüme takılsaydı!.. Sadece kazınık suratlı, fötr şapkalı ve smokin kravatlı mason tiplerin soysuzlaştığı kanaatiyle kalsaydım!..  Uzun tırnaklı, kot kıvırmalı, göbeği hızmalı ve boyalı bayanların yozlaşmışlığı yetseydi canımı sıkmaya... Namazın erdirici ve kurtarıcı, orucun eğitici ve kutsayıcı, zekatın düzenleyici ve kucaklayıcı, haccın nefsaniyetten uzaklaştırıcı ve âlemi kuşatıcı hikmetini bir türlü kavramaz ve gereğini yapmazların yavan ve yakışıksız haline hayıflansaydım... Onlara, sabrın ve sadakatin, cennetin anahtarı olduğunu anlatmaya sabrım olsa, nasıl anlatacağımı araştırıp uğraşsaydım.

Ve önüne geçip, sormaya vaktim ve şevkim olsaydı, sabrın sırrına ve zaferin anahtarı olduğuna inanmayanlara;

  • Sen evinde mes'ut musun? -Evet
  • Evin sana cennet mi? -Elbet
  • Bu cenneti neye borçlusun?

Hanımının ve çocuklarının aksiliklerine katlanmana, onların da senin bazı tersliklerine dayanmasına değil mi? İşte bu davranışınız "sabır"dır. Yani eşinin ve senin dayanma gücünüz ve tahammülünüz bir nevi sabır, o da senin dünya cennetinin ve aile saadetinin anahtarıdır, öyle mi? Ahiret cenneti de, işte bunun gibi, sıkıntı ve sarsıntılara dayanmanın, ilahi emir ve yasaklara katlanmanın, yani imtihanı kazanmanın arkasından gelir ve sabrın zaferidir. Daha buna benzer neler ve neler anlatsaydım; bilgiden, görgüden ve hikmet gözünden yoksun insanlara. Ve hep bir şeyler başardığımı ve bir işe yaradığımı sanarak, sevinip dursaydım!..

Ah keşke, zaman zaman Müslümanlığını tam sandığım insanları yakından tanıyıp da, hayal kırıklığının çukuruna düşüp şaşırmasaydım!.. "Büyük adam" saydığım kişilerin, takma boylu cüceler olduğunu ayan beyan görme gücünden mahrum olup, hayranlığımdan ve hayal dünyamdan uyanmasaydım!.. Çünkü insanı insana bağlayan hayranlık, insanı Rabbine bağlayan ise hayrettir sanırım... Hayran olmayan ve hakikate hasret duymayan, rehbersiz kalır... Hayreti ve teslimiyeti olmayan ise, ucbunun (yani nefsini beğenmenin) kulu olup sahipsiz bırakılır... Keşke, ihlas ehli bildiklerimi öyle bile gelsem, feragat (yani hakkını bağışlama ve fedakârlık) ehli gördüklerimi öyle göre gelsem, ferasetli saydıklarımı hala öyle bula gelsem... Şecaatlı ve sebatlı (yani kahraman, kararlı ve dayanıklı) sandıklarımı hala öyle tanıyabilsem!.. İhlas sıfatı altındaki riyakarlığın dişleri sırıtmasa; fedakarlığın arkasındaki bencillik ve yumurta verip tavuk bekleyicilik kırıtmasa; feraset ve gözü açıklık yaftalı ahmaklık renk atmasa; cesaret rozetinin altındaki ödlek yüreklerin, "höt!" demeden üç adım geriye sıçraması göze batmasaydı!.. Ve böylece, çevremde hala onurlu ve şuurlu insanların çok bulunduğu zannını taşısaydım da, yalnızlığımızı ve zavallılığımızı anlamasaydım!..

Biraz daha derinden bir hasretle, gizli ve ezici gerçekleri gün yüzüne döken bir hikmetle: Keşke mabetleri dolduran yığınları hala Müslim sanıp arkalansam; mektebimden çıkanları okuryazar mü'min sanıp halkalansam da; deniz dibinden inci çıkarma şevkiyle çalkalansaydım!..

"Dava!" diye nutuk atarak, hak etmediği makam ve menfaatlere bedava konmak isteyen... Ganimet devşirmek için sürekli "hizmet!" lafını gevelemekten vazgeçmeyen... İki öğün nafile namaz kılmak, üç gün fazla oruç tutmak ve sarık cübbe kuşanmakla edindiği ruhsuz taklitçiliği "takva" diye gösteren... "Diyalog ve değişim" palavrasıyla nefislerine ve beşeriyetin nefs-i emaresi olan Siyonizm’e köleliğe fetva veren... "Rıza-i Bari" gibi, cihan çapındaki iddiayı dilinden düşürmeyen; ama mukaddeslerini kendi işkembesi ve tenasül aleti namına ucuz harcamaktan da çekinmeyenleri, sahte örtülerinin ve sinsi maskelerinin içinde tanımasaydım!.. Keşke bütün bu mübarek sloganlardan tüttürdükleri necaset kokularını hiç duymasaydım ve hoş sözlerin içindeki "boş öz"lerin farkına varmasaydım da, yaldızlı lafların heyecanına kapılıp koşuştursaydım!.. Ne olurdu, bunca zihin yorarak "Hak" ölçüsüne ermekle tatmin olsaydım da, olanları ve yapılanları bu mihenkte (yani gerçeğin şaşmaz terazisinde) tartmaya kalkıp, şaşkınlıktan cereyana çarpılmış gibi yerlere yıkılmasaydım!.. Hiç değilse, camiye girmeye razı olmuşlardaki tuzsuzluğu ve tatsızlığı "itaat ve irtibat halinde bir cemaatız" iddiasındaki tutarsızlığı ve duyarsızlığı... Nefsi ve keyfi için yaşayan hodbinleri (yani sadece kendisini düşünen bencilleri), derviş kılığındaki bedbinleri (yani bereketsiz ve beceriksiz kimseleri), gerçek halleriyle yakalamasam da, "dünyada neler de varmış!?” diye hayranlık duyup manevi bir hazla hızlana dursaydım. Ve keşke, yobazlardaki yabaniliğin, devrimbazlardaki dinsizliğin, fikren ve fiilen zaten gavurlaşmış insanları hala Hıristiyan yapacağız diye çırpınan papazlardaki densizliğin farkına varmasaydım!

Kürsülerde bön bön bağırmayı tebliğ sanan, sözde ilim meclislerinde "sünnete uymaktan" dem vurup insanları bozuk sisteme yamayan Çingene bozmalarını... Cami cemaatine "arkadaşlar!" diye hitap edecek kadar eblehleşen ve kürsüye vurup hakarete yeltenecek kadar edepsizleşen marifet ve hitabet yobazlarını... Ya da zillet içindeki cemaate "aziz mü'minler!" diye söze giren düzen madrabazlarını... Ve hele; sistemin kıskacında çırpınırken, kendisini mecbur hissederek, düzenbazlara hülus çıkarmaya (yani yağcılık yapmaya) yeltenen aciz ve zavallı maaş mahkûmlarını ve ilahi mesaj mahrumlarını tanımasam da... Buraya kadar ciğerine kalem dürtüp ufunetini (yani kokuşmuş içini) deştiğim Müslim görüntüleriyle birlik, ben de camiye koşarken, büyük sevap kazanacağımı sanadurup cemaatten kopmasam; o kutsal mekanların, nasıl esirlerin teselli ve teslim mahalline dönüştüğünü kavramasam; ve onlarla aynı safta durmaktan sıkılmasaydım!?.. Bir baldırbacak gazetesinin, beleşten gösterip, dağıttığı Kuran mealini almak için, kuyrukta bekleyen nadanlar (yani şaşkınlar) topluluğuna bile pes dedirtecek kadar alçalmış ve İslam'ı geçim vasıtası yapmış "din öğreticileri"ni, ve hatta yarım yamalak ezberledikleri bir kaç ayet hadis mealiyle ve çevresine topladığı üç beş saf dille "kurtarıcı geçinen züppeleri", hak cephede vuruşan gaziler sanma ahmaklığıyla, bunların arkalarına takılanların, “tamtakır paslı bakır” kafalı olduklarını anlayıp hayıflanmasaydım!...

Dünyası için davasını ve dinini gömlek değiştirir gibi kolayca çıkarıp atan; siyaset ve riyaset sevdası için milli ve manevi değerlerini satan döneklerle... Miting meydanlarında ve TV ekranlarında horozlanıp mangalda kül bırakmayan; ama Yahudi Lobileri ve siyon elçileri karşısında kuyruksallayan ödleklerle… "İslamcı yazar" yaftasıyla, sırtlanlarla birlik olup arslan avına çıkan bazı ineklerle... Bal arısı gibi, hep güzellikleri arayıp çiçeklere konmak yerine, bozuk fıtratı gereği, sürekli kusur arayıp pisliklere konan ve tenkit perdesi altında tahribe çalışan karasineklerle... Kartallar için uçuş dersi ve ehliyet belgesi düzenlemeye kalkışan acemi ördeklerle... Şeytanlık ve kıskançlık damarıyla "ekreb"lerini (yani kendisine en yakın kimseleri) bile kalleşçe ısırıp zehirleyen akreplerle... Ve en muhteşem hareketin en mahrem noktalarına yerleşen münafıkları, hala mücahit ve muhterem zanneden keleklerle, keşke hiç karşılaşmasaydım!...

Ve keşke: sarih ayetlerin ve sahih hadislerin emrettiği konularda mecburen ve aynen iman ve ittibada bulunmaları; farklı yorumlara müsait durumlarda birbirlerine müsamahakâr yaklaşmaları; ortak düşmanlarımız olan kâfir ve müşrik zalimlere karşı ittihat ve ittifak halinde davranmaları gereken Ehli Sünnet ve Şia’yı, bunları bırakıp 1400 sene önceki tarihi hadiseler bahanesiyle birbirleriyle uğraşmak, hatta şeytanileri sevindirecek şekilde boğuşmak gaflet, cehalet ve delaletinde görüp te kahrolmasaydım!

Aydın geçinen karanlık ve kiralık kafalıların ve kendilerini saygın zanneden şu çağdaş paganların, inancımızın emri ve insanlığımızın gereği olarak takılan başörtüsüne karşı:

"Türbanlı öğrenciye ders vermekten sıkılıyorum."

"Başörtülü kızlara, hak ettikleri notu vermeyip sınıfta bırakmayı öneriyorum."

"İmam Hatip mezunlarının bilimsel düşünebileceğine inanmıyorum."

"Başörtüsü serbest bırakılırsa, Üniversite kapısına kilit vurmayı düşünüyorum."

"İslam dininde kaza uygulaması var. Türbanlıların okulda başlarını açmalarını, sonra kaza yapmalarını tavsiye ediyorum."

"Başörtüsünde inat edenleri, İran'a ve Arabistan'a gitmeye çağırıyorum."

"İstiklal Marşındaki Ezan, Kur'an İman, İslam kelimelerinden gıcık alıyorum" diyecek kadar bu aziz millete yabancılaşan ve yobazlaşan... Ve tapındıkları Batıdan bin beter barbarlaşan tiyniyetsiz tiplere katlanmak zorunda kalmasaydım!..

Ve keşke; dinsizleşmeyi aydınlanmacılık, ahlaksız Avrupa gâvuruna benzemeyi çağdaşlık, Amerika’ya boyun eğmeyi gözü açıklık, Müslümanlığı Protestanlaştırmayı Ilımlı İslamcılık sayan sahtekârları ve bunların safsatalarını armut gibi yutan salakları, topluma tanıtmayı başarsaydım!

Keşke, kökü dışarıda hıyanet odakları oldukları için Atatürk tarafından kapatılan mel'un mason localarının ve bunların Lions ve Rotary gibi alt ocaklarının üyesi ve küresel odakların kölesi oldukları halde, Kemalist geçinmekten utanmayan arsızların; milliyetçilik kisvesiyle Milletin manevi değerleriyle savaşan ayarsızların zırvalarını duymak yerine, dağdaki çobanların doğal yırlamalarını dinleyip huzur bulsaydım!..

Ve bunlar öyle, onlar da böyle, yani herkes göründüğü haliyle olsaydı keşke!.. Küfrü ve küflü görüşünü, ilim diye satan, "zamane fetvacısı, prof yaftacısı, yarım doçentlik hastası" saman çuvallarıyla uğraşmak zilleti yerine; keşke kaya gibi katı, fakat kişilikli ve kabiliyetli kafirler, meseleli ve seviyeli müşrikler, iddialı ve ciddiyetli komünistler, mert ve cesaretli rakiplerle boğuşmak fırsatına kavuşturulsam ve şanla şerefle ölüp bu dünyadan ayrılsaydım!..

O, ne mübarek ölüm olacaktı!.. Çünkü ebedi dirilik ve efendilik yolunu açacaktı!.. Bu sahtelerle ve canlı cenazelerle yaşamak, insana ne çirkin bir çaresizlik aşılamaktaydı!.. Ve ne çetin bir gariplik hissi yaşatmaktaydı!..

Ya Rabbi!.. Haşa, haddime mi düşmüş, sana isyan ve itiraz kastımdan değil; ama bunca ihsan ve ikramına karşı yapılan nankörlük ve namertliklere... Muhterem ve muttaki kılıklı münafıkların işledikleri küfür ve kötülüklere dayanamadığımdan ve battığım günahlardan ve bulaştığım ahlaki hastalıklardan utandığımdan dolayı, bazen içimden geçiriyorum:

Ah, keşke doğmasaydım!... Madem doğdum, hiç değilse doğru ve dolgun bir insan seviyesini, onurlu ve sorumlu bir Müslüman şerefini kazansaydım!.. Firavunlara, Nemrutlara ve Şeddatlara kılıç sallayamadım, en azından Şaronlara, Masonlara ve işbirlikçi sahte kahramanlara karşı, şu kalemimi yeterince ve gereğince kullansaydım!.. Zulüm ve kötülükle mücadele gayretinin sorumluluğuna, kadere teslimiyetin huzuruna, ibadet görevinin ve kulluk gereğinin şuuruna varıp ta, sadıkların ve sağlam imanlıların arasına katılsaydım!.. Ah keşke, sonunda bin pişman ve perişan olacağım bayağı ve aşağı davranışlardan uzak kalsaydım!..

 


Bu yazarin diger makaleleri

“Dünya Yahudileri Amerika'daki sermaye Yahudilerini (sömürü sermayesinin sahiplerini, kendileri) "FAİZ"den...
Devami
Ilımlı veya Radikal İslamcılarla KELİME OLARAK AYNI ESASLARA; ANCAK FARKLI KAVRAMLARA...
Devami
HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) HİCRET SIRASINDA, MEDİNE YAKINLARINDAKİ RANUNA VADİSİNDE...
Devami
  Siyonistlerden Anti-Siyonist Hahama Saldırı Siyonizm'in dünyaya felaket getireceğine inanan ve...
Devami
  HAYRAN GÖNLÜM      Pişmek istemeyen, ocakta kalmaz Aşkın ateşinde, ger yana gönlüm! Kömür...
Devami
    YORULMAYAN YOĞRULMAZ!    Adım adım çıkılır, zafer köşküne General olunmaz, er...
Devami

Makale Paylaşım Sayısı: 1334

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLAR