Reklam
Reklam
Reklam

BAŞBAKAN SN. R. TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 13
ZayıfMükemmel Sn. Başbakan.

Size “işbirlikçi” dedik diye, hakaret ve iftira ettiğimiz iddiası ile, bize ve yayınevimize 40 bin TL. lik tazminat davası açtırıp, şimdilik 20 bin TL. kazanmış görünmektesiniz. Aynı iddialarla açtırdığınız diğer bir mahkemede ise bize ağır hapis cezası talep etmektesiniz.

Oysa böylesi cezalar ve zindan korkularıyla; İdeallerimize, milli ve manevi mesuliyetimize hizmetten ve hakikatleri dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğimizi, otuz beş yıllık tanışıklığımız nedeniyle en iyi siz takdir edersiniz…

Şimdi 70 milyonun huzurunda ve vicdanınızın kulağına sorup sesleniyorum.

1-    Zatı Aliniz, bizim video görüntüleriyle tespit edip mahkemeye sunduğumuz gibi, tam 32 yerde “BOP’un eşbaşkanı olduğunuzu” ilan ve itiraf etmediniz mi?

2-    ABD’nin en yüksek Dışişleri yöneticileri ve devlet yetkilileri: “Büyük Ortadoğu Projesinin, 27 İslam ülkesini Amerika’nın çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn edip parçalamayı ve kontrol altına almayı hedeflediğini” defalarca belirtmediler mi?

3-     • Eşbaşkanı olduğunuzu defalarca söylediğiniz BOP, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp kabul edilmemişti.

      Bakanlar Kurulundan geçmemişti.

      Devletin diğer stratejik kurumlarına bilgi verilmemişti.

Öyle ise yabancı ve yıkıcı bir projede size eşbaşkanlık görevini, bizim Milletimiz ve Meclisimiz vermediğine göre, sizi hangi güçler ve hangi tavizler için seçmişlerdi?

4-    Yabancı ülke ve derneklerden, her hangi bir para yardımı alan partilerin bile kapatılması hükme bağlanmışken, Türkiye’mizi de Irak misali parçalamayı hedefleyen böylesine karanlık ve yabancı projede ve yabancıların ataması ile görev almanın, Anayasamızda ve kanunlarımızdaki karşılığı nedir?

5-    “Biz Ülkemize, Milletimize ve ideallerimize, daha rahat hizmet imkanı bulmak üzere bazı dış merkezleri ve güç mahfillerini, kendilerinden görünüp oyalıyoruz ve taviz koparıyoruz” iddiasıyla teşkilatınızı ve tabanınızı rahatlatıyorsanız; o takdirde bizim, zahiren oldukça tehlikeli ve tahripçi olan bu ilişkilerinize açıkça karşı çıkarak, malum odaklar nezdinde size olan itimatlarının devamına ve onları aldatıp oyalamanızın kolaylaşmasına vesile olduğumuzdan, tenkit ve uyarılarımızdan gocunmanız yerine, gizli bir sevinç duymanız gerekmez miydi?

6-    Sizi, “Irkçı emperyalizimle işbirlikçilik ve her halde bilmeyerek İsrail’in sinsi ve Siyonist emellerine hizmetçilik” gafletinden ve bunun çok acı akıbetinden kurtarmak üzere Rahmetli Erbakan Hocamızın ısrarlı uyarıları; acaba bir şefkat ve Milli hassasiyet gereği miydi, yoksa basit bir muhalefet ve haset ifadesi miydi?

Sn. Başbakan.

a-    Daha önce, Bush’un başlattığı Yeni Haçlı Seferleri çerçevesindeki Irak işgaline ve Amerikan vahşetine destek verdiğiniz, hatta “Conilerin en az zayiat ve zaferle ülkelerine dönmesi için dua ettiğiniz” yetmiyormuş gibi, şimdi kalkıp: “Irak’taki mezhep ve etnik kavgaların ve kaos ortamının dizginlenmesi için, askerlerinin Irak’tan çekilmesinin erken olduğu konusunda ABD yöneticilerini uyardığınızı” söylemektesiniz.

Gerçekten, emperyalist ve zalim ABD’nin Irak, Afganistan ve Libya’da olduğu gibi bölgemize barış ve “sidikli demokrasi” getirdiğine inanacak kadar safiyet ve iyi niyet sahibi misiniz? Yoksa BOP eşbaşkanlığı görevinizin gereğini mi yerine getirmektesiniz?

b-    D-8 leri kurup yeni ve Adil bir dünyanın temellerini atan, HAVUZ SİSTEMİ ile gavurların ve yerli ortaklarının sömürü çarkını bozan Erbakan’dan ve Milli Görüş davasından vazgeçip, cesaret madalyası aldığınız Siyonist Yahudi Lobilerinin himayesine erişmekle; İstanbul’u kuşatan Sultan Fatih’e karşı, makam ve menfaat hırsıyla Bizans imparatoruyla anlaşıp Osmanlı İslam ordusuna ok ve kurşun yağdıran Şehzade Orhan’ın derekesine ve akıbetine düşmek ihtimalinizi de düşünmek ister misiniz?

c-    En yakınlarımızın ve ülke çapında konferanslar vesilesiyle ziyaret ettiğimiz dostlarımızın şahadetiyle, malum rahatsızlığınız ve ameliyatınız dolasıyla, Cenabı Haktan acil şifalar buyurması için duacı olduğumuz hastalığınızı fırsat bilen Fetullah Gülen’e ve köşk’e yağ çeken çevrelerin, Zaman ve Taraf gibi gazetelerin, bir zaman size övgüler dizen bazı sabataist yazar ve çizerlerin, “sizi devre dışı bırakma ve çevrenizi boşaltıp altınızı oyma” gayretlerinin arkasında ABD ve Yahudi Lobilerinin olduğunu ve artık “yeterince yararlanıp, yıprattıkları için sizden kurtulmak” istediklerini anlamaktan aciz değilsiniz!

Öyle ise, yeniden Milli Görüş’e ve yerli dinamiklere yönelip, Allah’ın izni ve inayetiyle, hem geçmiş yanlışlıklarınıza kefaret olacak, hem de yeni şeref ve faziletler kazandıracak, bu tarihi fırsatı mutlaka değerlendirmelisiniz.

d-    Sizin üzerinizden TSK’yı güdükleştirmek ve gözden düşürmek isteyen malum güçlerin ve işbirlikçilerinin; Amerika’nın yanlış ve kasıtlı istihbaratı, Predetorların ilk ateşi açması ve jetlerimizin oraya yollanması sonucu, 35 sivilin öldürüldüğü o acı tablonun faturasını size ve askerimize çıkartmak istediklerini herhalde bilmektesiniz. Öyle ise bu malum güçlere ve kullandıkları çevrelere karşı kesin ve keskin tedbirleri almamanız durumunda, düşünün hangi durumlara düşürüleceksiniz?

e-    Sn. Başbakan! PKK’yı devre dışı bırakıp, onun gizli ve daha tehlikeli siyasi temsilcisi olan BDP’yi bu ülkenin ve Milletin başına bela etmek isteyen merkezlerin, hedef ve hevesleri istikametindeki tavırları hemen ve kesinlikle terk ediniz! PKK’nın yıllardır silahla ve zorbalıkla başaramadığı tahribatları, BDP’nin çok daha fazlasıyla ve Sevr’in uygulanması amacıyla, Kürt kardeşlerimiz üzerinden yapacağını ve yaptığını ve şimdi İslam’dan koparmak üzere Zerdüştlük’ü yaygınlaştırdığını görmezden gelemezsiniz.

f-       CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Siyonist sermayenin spekülatörlerinden George Soros’un özel katkılarıyla ve Türkiye’yi AB içine sokup eritme programıyla öne çıkan TESEV üyeliğini hala şeref sayması, bizim gibi ülkelerde Hükümetin de, muhalefetin de aynı küresel odakların verdikleri rolleri oynamaya zorlandıklarının açık belgesidir. Sadece halkı oyalayıp avutmaya yönelik kof kapışmaları ve horoz kavgalarını terk edip, Milli ve manevi değerlerimize ve yerli dinamiklerimize yönelip, Allah’a güvenerek gerçeklere tercümanlık etmemiz, hem zatı âlinizi hem de peşinizden gelenleri, dünyevi ve uhrevi felaketlerden kurtaracak son ve tek çaredir.

Haklı ve hayırlı yolda başarı dileklerimle.  

Ahmet Akgül

 

 

NOT: Adana-Elazığ arası otobüs yolculuğunda ve yorgunluk esnasında tasarladığım ve not aldığım bu mektuptaki imla ve cümle hatalarımdan dolayı, değerli okurlarımın müsamahasına sığınıyorum.

 

 

 

Ahmet AKGÜL -

AHMET AKGÜL KİMDİR?

     

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocak ayında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizceye çevrilip merkezi Londra’daki Cagaloglu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 120 kadar ülkede yayınlanıp okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı” başlıklı Meal-i Kerim yorumları İngilizce ve Rusça tercümeleri ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının İngilizce, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve İspanyolca tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Fransızca, Kırgızca ve Farsça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Parti'ye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 90 (doksan) eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

      

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:

● Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı (Türkçe Meal-i Kerim. Abdullah Akgül Yayına Hazırladı.) (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız (2 Cilt)

Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi

Refah-Yol’la Rantiye Savaşı

Cemaatin Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı

Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması

Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya (İngilizce, Rusça, Çince, Japonca, Arapça ve İspanyolcaya çevrildi.)

Bizim Atatürk

Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık

● Dış Politika Yazıları (I) BOP’un Temel Taşları (1988-1998)

● Dış Politika Yazıları (II) Tarihin En Talihsiz Yılları (2002-2015)

Siyaset ve Strateji Bilgeliği

Osmanlı Sistemi ve Abdülhamit Siyaseti

İslam Davası ve Cihat Kavramı (İngilizceye çevrildi.)

● “İnsan”ın Yozlaşması (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Ah-u Figan’ım (Şiir)

Başörtüsü İnkârı ve İstismarı

AKP Tahribatının Fotoğrafı: İslamcı Münafıklar

Yeni İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu

Bir Dış Proje Olarak AKP Gerçeği ve Akıbeti

Bilge(!) Erdoğan’dan, İlkeli(!) Numan’a AKP Tezgâhı

Cezaevinde Yazdıklarım

Siyonizm-Deccalizm Ortaklığı

Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları

Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir)

Din Dengedir İslam İlericiliktir

Din – Devlet ve Demokrasi

Ergenekon Senaryosu “At Değiştirme” Operasyonu muydu?

(Kadiri - Haydari Tarikatı) Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı

Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi

● Teşkilatçılık (İletişim ve İşbirliği Sanatı) Mesaj ve Metod 

Milli Siyasette Kirli Hesaplar-1 Milli Görüş’ün Marazlıları

Milli Siyasette Kirli Hesaplar-2 Sonradan Yamuklaşanlar

ABD’li Siyonistlerin, AKP’li Piyonistleri Bir Devrin Bitişi ve Bir Devrimin Gelişi

İdlib-Amik Ovası ve Yaklaşan Armageddon Savaşı

BDP’nin Özerklik Ezanı, TC’nin Cenaze Namazı Olacaktı

Bir Devrim Yaşanıyordu!

Dünya Dönüşüme Hazırlanıyordu

Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir)

Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı

Osmanlı’dan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler

Yüz Kur'ani Kavram ve Yorumları

Bizden Söylemesi-1 AKP İntihara Gidiyordu… (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

Bizden Söylemesi-2 Türkiye Uçuruma Sürükleniyordu… (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

Terör-Masonluk ve Mafia Medeniyeti

Cumhuriyet Türkiye’sinde Nifak Hareketleri

Ruhlar-Sırlar ve Uzaydaki Yaratıklar

Sabah Yakın Değil miydi?

Tarikatların Hizmet Sahası ve Islahı

Tuz Kokarsa…

Türkiye Büyüyor muydu, Bölünüyor muydu?

Türkiye Dağılacak mıydı, Doğrulacak mıydı? (Ahmaklar Okumasındı!)

Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Yıkılacak Ya Şahlanacaktı!

Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler (2 Cilt)

Zafer Muştuları ve Fetih Hazırlıkları

Erbakan’dan İntikam Alanlar

Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması

Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması

15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi: Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi

Pazarlık Partisi ve Palavra İktidarı

Kemalizm-Tayyibizm Uyarlaması

Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Lazımdı

İslam’dan Uzaklaştıkça, İnsanlıktan Çıkılması

Dert Söyletir Aşk İnletir (Şiir)

● Hainleri Haşlama, Zalimleri Taşlama (Şiir)

İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Çözülmesi

Türkiye'nin Erdoğan'la Sınavı ve Ukrayna Savaşı

      

Üstadımızın hazırladığı; İlköğretimden, Üniversiteye kadar öğrencilerimize inanç ve ahlâk esaslarını ve Milli-İnsani sorumluluklarını öğretecek Ders Kitapları:

İlkokul 4-5: Çocuklar Sizin İçin Yaratılış Harikaları ve Din Ahlâkı

Ortaokul-1: Bilimin Işığında Allah’ın Varlık Kanıtları ve İslam Ahlâkı

Ortaokul-2: Allah'a İman ve Ahlâk Kuralları

Ortaokul-3: İslam; Doğal Hayat ve Güzel Ahlâktır

● Lise-1: Yaratılışın Bilimsel Kanıtları

Lise-2: İslam'ın Aydınlığı ve İmtihanın Şartları

Lise-3: Müslüman; Güzel Ahlâk ve Sorumluluk Taşıyandır

Lise-4: "Gençliğin Sorunlarına Milli Çözüm Programı"

Üniversite-1: Yaratılış Sırları ve İslam’ın Esasları

Üniversite-2: Allah'ın Varlığı ve İmtihanın Sırrı

Üniversite-3: Olgun Müslümanın Hayatı ve İslam’ın Amacı

      

Hocamızın Önsözünü Yazdığı Milli Çözüm Yayınları:

● Üstad Ahmet Akgül’ün Özgeçmişi ve Öğretileri (Yakup Gözübüyük)

● Haykırış (Şiir - Ali Çağıl)

AKP Yönetimi ve Tahribat Yöntemi Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi (Nevzat Gündüz)

● Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi Fıkralar - Osman Eraydın)

● Ayar Aynası ve Nokta Atışı (Sosyal ve Siyasi Fıkralar - Erdoğan Bişkin)

Milli Çözüm Ekibinden: İlginç Rüyalar ve Manevi Uyarılar (2 Cilt - Hazırlayanlar: Fatma Betül Erişkin – Nail Kızılkan – Neslihan Bayraktar)

 

Devami
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Web Sitesi

Makale Paylaşım Sayısı: 2972

SON YORUMLAR