Reklam
Reklam
Reklam

TEMMUZ 2004

İSLAM DİNİ DİRİLİŞ DİNAMİĞİ VE STRATEJİK GÜÇ BİRLİĞİ DİSİPLİNİDİR.

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 
 

Bütün mazlumlar dünyası ve özellikle Ortadoğu ve ülkemiz için İSLAM; Sadece manevi ve ahlaki disiplin sağlayan bir din değil, aynı zamanda bir diriliş ve direniş dinamiğidir. Ve hele ülkemizin her yönden kıskaca alındığı, kolunun ve kanadının kırılmaya çalışıldığı böylesine kritik bir süreçte, İslamiyet'in milletimiz ve geleceğimiz açısından, hayati derecede gerekli ve stratejik bir önem taşıdığını fark edemeyen bazı askeri ve siyasi yetkililerin... Marazlı Sivil örgüt ve Sendika temsilcilerinin; İmam-Hatip ve başörtüsü konusunda ve YÖK kanununda sergiledikleri sorumsuz ve seviyesiz tavırların, sadece dinimize değil, aynı zaman da devletimize karşı da bir suikast anlamı taşıdığını kabul etmemiz gerekir.

BİZİM ATATÜRK!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 73
ZayıfMükemmel 

 

Yetiştiği ortamı, o ortamı hazırlayan şartları... Etkilendiği şahısları... Duraklama ve gerileme dönemlerinden itibaren ve özellikle Tanzimat ve İttihat-Terakki devrimlerinden sonrası Osmanlıyı... O günkü ve bugünkü dünyayı; ekonomik ve kültürel yönden yönlendiren-şekillendiren siyasi Siyonizm'in perde arkasını ve tabi Sabataycılık ve dönmelik kavramını bilmeden ve bütün bunları birlikte düşünüp değerlendirmeden Atatürk'ü doğru tanımanın mümkün olmayacağı kanaatindeyiz.

SİYONİZM VE B.M.

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfMükemmel 
 

Birleşmiş Milletler dedikleri:

1- Önce İslam'ın temsilcisi ve dünyanın dengesi olan Osmanlı Devletini yıkmak

2- Sonra da bu örgüt eliyle dünya hakimiyetini kurmak üzere Yahudi Siyonistler tarafından oluşturulmuş bir teşkilattır.

Bugünkü İsrail'in manevi kurucusu olan Siyonist lider Theodor Hertzel Osmanlı'nın yıkılışını hazırlamak ve hızlandırmak için Sultan Abdülhamit'i tahttan uzaklaştırmayı ve bu maksatla Jön Türkler ve İttihat ve Terakkicilerle irtibat kurmayı planladı.[1][1] Complete Diaries of Theodor Herzl  C.1, sh. 374

NE LAZIM!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 
 

   Korkaktan paşa, ahmaktan padişah olmaz

   Körler mahallesinde, gümüş ayna satılmaz

   Mert; şerif olmak için, şerefsize katılmaz

   Dost düşman fark etmeğe, biraz fazilet lazım!..

SOSYAL KANSERLEŞME: NANKÖRLÜK!..

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfMükemmel 
 

Kanser; vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin, bir müddet bulundukları organdan beslenmelerine ve diğer hücrelerle de uyum içinde hareket etmelerine rağmen, daha sonra çevresiyle olan işbirliği ve dayanışmayı keserek birdenbire ve bencil şekilde kendi hesabına büyümeleri ve vücudun dengesini alt-üst etmeleridir.

Nankörlük de, aynen kanser gibidir. Sosyal yapının birer uyumlu üyesi ve hücresi olması gereken insanların, düze çıkınca, önceleri beslendikleri ve birlikte hareket ettikleri çevrelerinden kopmaları ve sadece kendi kendilerine hizmet etmeleri ve toplum bünyesinden ayrı ve ayarsız biçimde urlaşıp büyüme niyet ve hıyanetleridir.

SON YORUMLAR