YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL MENÜ

DERGİLER

Ay Seçiniz
category
6574d56bce146
0
0
6401,171,6356,117,28,27,170,98,3,144,26,4,145,113,17,6330,1,110,12
Loading....

TOPLAM ZİYARETÇİLERİMİZ

Our Visitor

2 0 7 3 3 4
Bugün :
Dün : 11955
Bu ay : 110870
Geçen ay : 302569
Toplam : 21353852
IP'niz : 18.205.26.39

SON YORUMLAR

Son Yorumlar

YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL YAZILAR

YENİ ÇIKAN KİTAPLARIMIZ

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

SN. FATİH ALTAYLI’YA BİR ÇAĞRI VE ADİL DÜZEN’İN FARKI

 

SN. FATİH ALTAYLI’YA BİR ÇAĞRI

VE ADİL DÜZEN’İN FARKI

        

Fatih Altaylı 1 Eylül 2021 tarihli “Tebliğciler dolaşıyor” yazısında, “Bir grup takkeli, sarıklı adam özellikle meyhaneleri dolaşıp, orada oturanlara Kur’an emirlerini hatırlatıyor ve Dine davet ediyorlar. (İnsanları) Günahtan arınmaya çağırıyorlar”… “Yıllar önce… Şişli civarında bir yerde gelip, tam da bizim masanın önünde çağrı yapmaya başladılar. Ben de onlara; ‘Erenler gelin sofraya buyurun. İki kadeh de size söyleyelim. Bize bu konuları daha derin anlatın. Ya siz bizi ikna edin, ya da biz sizi…’ deyince gülerek uzaklaştılar…” bilgisini aktarmıştı. Yani içki içilen mekâna gelen sarıklı sakallı takımı DİN’i tebliğ ederken, Sn. Altaylı kendisinin de karşı görüşleri, yani “Dinsizliği temsil” ettiği havasını yansıtmıştı. Ve tebliğcilerin kendisiyle tartışmaya yanaşmayıp, sırıtarak sıvıştıklarını özellikle vurgulamış, bununla “İslami-Kur’ani emirler karşıtlığının kahramanı!” pozlarını takınmışlardı. Böylece Sn. Altaylı hem pek çok ilahiyatçının ve İslamcı yazarın farkına varamadığı veya korkup gündeme taşıyamadığı bir gerçeğe projektör tutmuşlardı… Hem de sinsice Darwinizm’in (yani, Din dışı veya Din karşıtı düşüncenin) avukatlığına soyunmuşlardı.

Biz, önce Sn. Altaylı gibi kimselere ve Tebliğci geçinen zavallı taklitçilere şu gerçeği hatırlatalım, “DİN” deyince İslam’ın tamamı anlaşılır, tebliğ ve davet ise İslam’ın bütününe yapılır. Elbette İslam’ın her kurumu ve kuralı kutsaldır ve tüm İlahi-Nebevi emirler ve Nehiyler (Dini buyruklar ve yasaklar) bir bütün halinde inanıldığı ve uygulandığı takdirde hayırlı ve yararlı olacak ve Din amacına ulaşacaktır.

Fatih Altaylı’nın da farkına vardığı ve vurguladığı gibi:

Sözde dindar iktidarlara ve onların bürokratlarına ve yandaş soyguncu-vurguncu takımına gidip: Rüşvetin ve torpilin haramlığını, ihaleye fesat karıştırmanın, 83 milyonun hakkını çalmanın hırsızlığını… Yargıdaki adaletsizliklerin ve adamına göre farklı ve aykırı hükümler vermenin haksızlığını hatırlatmayan tebliğci takımı, elbette akıntıya kürek çekiyorlardı. Sn. Altaylı’nın dile getiremediklerini de biz hatırlatalım: Faizi %20’lere çıkarmakla Allah’a savaş açanlara… Böylece vicdani, ahlâki, siyasi ve iktisadi 40 türlü belanın sebebi olan faizi yaygınlaştıranlara… Evli erkek ve kadınların zina etmeleri halinde, Atatürk döneminde 3 yıla kadar hapis cezası öngören kanunun, dindar Erdoğan tarafından kaldırılıp ailenin temeline dinamit konulmasına… Güya feshedilen İstanbul Sözleşmesi yerine yasalaştırılıp uygulanan 6284 sayılı kanun maddeleri içine gizlenen ayrıntılarla; Eşcinsellik ve Lezbiyenlik gibi ahlâksızlıkların meşrulaştırılmasına… Loto, toto, piyango vs. gibi her çeşit kumarın teşvik olunmasına öncülük yapan ve kanuni fırsatlar sağlayan sözde dindar ve kahraman Erdoğan iktidarı başta kalsın diye kapı kapı dolaşıp “OY” toplayan bu sarıklı-sakallı zavallıların; meyhanelere, kumarhanelere ve çayhanelere girip sözde tebliğ yapmaları tam bir safsata ve sahtekârlıktır.

Çünkü tebliğin özünde “Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker=İyilikleri ve yararlı şeyleri emredip yürütme, kötülükleri ve zararlı şeyleri de yasaklayıp engelleme” gerçeği yatmaktadır. Bu kavramların orijinal tanımından da anlaşılacağı gibi, Dinimiz bizleri “Ma’rufu (yararlı ve hayırlı olanı) emretmekle, Münkeratı (zararlı ve fesatlığa yol açıcı olanı) ise engellemekle” görevli saymaktadır. Yoksa papağan gibi, “Şunlar farzdır, yapınız; şunlar ise haramdır, sakınınız…” diyerek kuru edebiyatla uğraşmak boşunadır. İşte, neredeyse 100 yıldır, bütün müftüler, vaizler, şeyhler, dervişler; “Faiz haramdır, günahtır, Allah ve Resulüne ve toplum düzenine savaş açmaktır!” diye milyarlarca kere tekrarladıkları halde, faiz; hem de dindar AKP iktidarı eliyle %20’lere tırmanmıştır. Bunun gibi fuhşun her türlüsü yaygınlaşmış, aile yapımız temelinden çözülmeye başlamıştır.

Hz. Peygamber Efendimiz; “İşçinin alın teri kurumadan, (hak ettiği) ücretini (tam olarak) ödeyecek (düzenlemeler yapınız)” buyurdukları halde, güya bu Dindar ve Kahraman Erdoğan iktidarı, asgari ücreti; Komünist, Dinsiz ve zalim ÇİN’den bile aşağıya düşürmüş durumdadır. Çünkü ÇİN’de halen 340 dolar civarında olan asgari ücret, Türkiye’de 336 dolardır. Kaldı ki bunu bile bulamayan ve açlık sınırında kıvranıp, namusunu ve kutsalını rüşvet sunmaya mecbur ve mahkûm bırakılan on milyonlarca, hem de birçoğu üniversite mezunu insanımız vardır. İşte Gaziantep’te ve Adıyaman’da 12 kişilik hizmetli kadrosu için 14 bin kişi başvurmuşlardır, bunların 4 bin kadarı da üniversite mezunlarıdır.

Özetle; “İyilikleri emretme ve kötülükleri önleme” görevi, ancak Adil bir Düzenle ve dengeli ve denetlenebilir yöneticilerle, yani devlet gücüyle başarılırdı. Bu nedenle İslam Hukuku’nda bir Kaideyi Külliye=Genel Kural vardır: “Fesat Ortamının, Haksızlık ve Ahlâksızlık Nizamının Ortadan Kaldırılması; Hayırlı ve Yararlı Kurum ve Kuralların Oluşturulmasından Önceye Alınmalıdır. Bu kural fıkıh kitaplarımızda şöyle kayıtlıdır, “Def’i Mefâsid, Celbi Menafîden Evlâdır…” Çünkü, bozuk ve bâtıl sistem ve yasalarla, doğru ve huzurlu bir ortam oluşturmak imkânsızdır. Bu nedenle atalarımız: “Kem (kötü ve kusurlu) aletle, kemâlât olmayacağını” vurgulamıştır.

Bütün bu zulüm ve haksızlıkların, bu hayâsızlık ve ahlâksızlıkların önünü açan bir iktidara oy verip destek çıkacaksınız, sonra da meyhanelere gidip güya tebliğ yaptığınızı sanıp, böyle Fatih Altaylı gibilere madara olacaksınız!..

Bu arada İslam Hakikatıyla “Taliban Şeriatı” da karıştırılmamalıdır!

Taliban Bahanesiyle “İslam Şeriatını Şeytanlaştırma” Çabaları Kasıtlıdır!

Haçlı Batılılar ve onların içimizdeki kiralık (hatta gönüllü) uşakları, Taliban’ın katı ve kötü davranışlarını, Müslümanlığın aslı ve orijinal uygulaması gibi gösterip, hâşâ; “İslam Şeriatını Şeytanlaştırma!” çabalarını yoğunlaştırmışlardı. Hatta Batı’da pek çok yazar ve düşünür, “İnsanlığın ve özellikle Hristiyanların beklediği DECCAL, İslami Şeriat kurallarıdır” demeye başlamışlardı. Hatta maalesef, birtakım sözde dindar iktidarları ve İslamcı yazarları da, olaylara ve oluşumlara kendi gözlükleriyle bakmalarını sağlamışlardı. Oysa, hatırlayınız, bunlar Rahmetli Erbakan Hocamızı da, “Dinci, gerici” diye yaftalamış, Mısır ve Suriye’deki İhvan-ı Müslimin’in bile, tamamını terörist saymışlardı. Biz bunların şeytanlıklarına, şımarıklıklarına ve içimizdeki gönüllü ajanlarının şarlatanlıklarına alet olmamak sorumluluğundayız. Bu Siyonist güdümlü emperyalist odakların, Orta Doğu’yu iyice karıştırdıktan sonra, şimdi tüm Orta Asya’yı, hem de Afganistan üzerinden karıştırma planlarına figüranlık yapmamalıyız. İslam’ın aslına sahip çıkmalı, İslam adına yola çıkanların ise, sadece yanlış yaklaşımlarına ve dış bağlantılarına projektör tutmalıyız.

Artık, ya ADİL DÜZEN’e Razı Olacağız veya Bu ADİLİKLER DÖNEMİ’ne Mahkûm Kalacağız!

Taliban’ın katı ve kötü tavırları bahanesiyle İslam’a… Ve onun Muamelat (Ticaret, Siyaset, Adalet’le ilgili Genel Hukuk Kaidelerini kapsayan) kısmı olan ŞERİAT’a saldırıp duran kesimlere sormak lazımdı: Münafıklığı ve çifte standardı artık bırakın; siz saf İslam’a ve ondan kaynaklı (ve tabi akıl ve bilim dayanaklı) ADİL DÜZEN programlarına razı ve hazır mısınız? Aksi halde Emperyalist Batı’nın barbarlığına ve dolaylı uşaklığına katlanmak zorunda kalacaksınız…

Bakınız Adil Düzen’de İslam ülkeleri dahil, her devlet kendi sınırları içerisinde ve bugünkü haliyle aynen kalacaktır. Yönetim şekli kendi halkının ve onların fiili ve resmi temsilcisi konumundaki ilim ve siyaset erbabının, hür iradelerine ve tercihlerine bırakılacaktır. Hiçbir ülke buyruk, diğerleri uyruk sayılmayacaktır. Kurulacak olan şu orijinal ve ortak teşkilatlar ve uygulanacak Adil Düzen programlarıyla huzurlu ve onurlu bir dönem başlayacaktır.

1- İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatı.

2- İslam Ortak Pazarı.

3- Ortak İslam Dinarı.

4- İslam Savunma Paktı.

5- Ortak İslam Eğitim ve Bilim Kurumları sayesinde bütün Müslüman ülkelerin;

a- Pasaportları ortak, b- Pazarları ve Ekonomik Kalkınma Programları ortak, c- Paraları ve İslam Dinarları ortak, ç- Paktları ve Savunma Kurumları ortak, d- Planlama ve Bilimsel Çalışmaları ortak olunca, artık birbirlerine hâkim veya mahkûm konumda olmayıp, gerçek İslam kardeşliği ve insan eşitliği temelinde, örnek bir işbirliği ve hızlı kalkınma projeleri hayat bulacaktır. Böylece, taklitçi kafaların, “Biz İslam Hilafeti kuracağız, uymayan ülkelere saldırıp hizaya sokacağız, karşı çıkanların boynunu vuracağız!..” safsatalarına da gerek kalmayacaktır. Çünkü herkese, huzur, refah ve hürriyet sağlayacak olan ortak “5 P” formülü ile bütün sorunlar ve zorluklar savaşsız ve sataşmasız aşılacaktır.

Zaten; hukuki ve hakiki işlevini yitirdiği… Sadece göstermelik ve sembolik bir kurum haline geldiği… Rakip ve hain merkezlerin Türkiye aleyhine kullanıp, düşman güçleri kışkırttıkları bir bahane olarak sıkça gündeme getirdikleri… Bazı gerici ve taklitçi mahfillerin ise sürekli istismar ettikleri HİLAFET kurumunu, Atatürk resmen ve ismen lağvetmiş; ama Türkiye’nin bu konudaki tarihi ve manevi mesuliyet ve menfaatlerini, fikren ve fiilen yürütme görevini ise stratejik bir deha ile TBMM’nin uhdesine bırakmıştır.

Şimdi, Bay Fatih Altaylı:

“Ben aynı tebliği, başka din adamlarının yapmalarından da rahatsız olmam… Veya birilerinin gelip, Dinin ne kadar manasız olduğunu anlatmalarından da… Ama sadece bunlar devam etsin, başkaları edemez diyorsanız, buna inanç özgürlüğü diyemeyiz…” sözleriyle, sanki “Türkiye’de İslami tebliğe izin veriliyor, başka din ve düşüncelere fırsat tanınmıyor” gibi bir algı oluşturma çabasındadır. Bu yaklaşım tam bir saptırma ve çarpıtmadır. Çünkü Türkiye’de, Dinsizliğin, her türlü edepsizliğin ve erdemsizliğin dayanağı olan Darwinist düşünce dinsizliği; maalesef tüm okullarda, ders programlarında, kendisi gibi bütün medya organlarında “Tek bilimsel gerçekler ve devletin resmi görüşleri” gibi aktarılıp dayatılmaktadır. İslamiyet ise, sadece bir aksesuar malzemesi ve gelenek-görenek merasimleri gibi sunulmaktadır.

Dinimizin, hatta Diyanet İşlerinin bütün kurum ve kuralları, İslamiyet’in özünden ve bütününden uzaklaştırılmış, Devletin yapısı ve yasaları, yozlaşmış Batı taklitçiliğine göre uyarlanmıştır. Bakınız Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Diyanet Vakfı’nın kitaplarında ve Hutbe konularında bile, “İslam Dini: 1- İman ve İtikat, 2- Güzel Ahlâk, 3- İbadetten ibarettir” denilerek, İslam Arabasının motoru mahiyetindeki MUAMELAT (Adalet, Siyaset, Ticaretle ilgili kurum ve kuralları) yok sayılmaktadır.

“Kemalizm ve Laiklik” Kavram ve Kurumları da Kasıtlı Olarak ve Dinsizlik Hesabına Yozlaştırılmıştır!

Türkiye’de halen ve güya Dindar-Kahraman Erdoğan iktidarına rağmen, Atatürkçülüğün Dinsizliğe alet ve istismar edildiği… Laiklik diye, Dinin sadece kalplere ve camilere hapsedildiği ve hayatın tamamının dışına itildiği… Ve daha da kötüsü, İslam’ın özünün çıkarılıp sadece dış yüzünün parlatılarak; işlenen tüm kötülüklerin kılıfı haline getirildiği Şeytani bir dönem yaşanmaktadır.

Oysa hem bilimsel doğrulara, hem temel insan haklarına hem de İslam’ın genel esaslarına ve amaçlarına göre LAİKLİK gerekli bir kurum ve kavram olarak şöyle uygulanmalıdır!

Yeni hazırlanan Anayasa Taslağında; özgürlükleri genişletme bahanesiyle; LAİKLİK maddesinin sulandırılması, hatta kaldırılması yaklaşımları hem yanlıştır hem yararsızdır. Zaten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 1921 Anayasası’na atıf yapması… PKK’nın Sivil Kanadı HDP’nin eşbaşkanlarından Mithat Sancar’ın, yine 1921 Anayasası’nı referans olarak sunmaları… Ve bu arada Eski Ayasofya İmamı Prof. Mehmet Boynukalın’ın, 1921 Anayasası’ndaki “Devletin Dini İslam’dır” maddesini hatırlatması ve o Anayasada Laiklik ilkesinin bulunmadığını vurgulaması kuşkularımızı arttırmıştı. Anlaşılıyor ki, hem (ABD ve AB gibi) dış güçlerin, hem masonik merkezlerin özel teşvik ve tertibiyle, Sn. Erdoğan “Dinsizlik olan Laikliği kaldıran kahraman!” rolüne soyundurulacak ve tabi Türkiye’den çok sinsi ve tehlikeli tavizler koparılacaktı. Oysa bizim ihtiyacımız olan, Laikliğin kaldırılması değil, doğru ve uygun yapılandırılması ve Anayasamıza bunun açık anlamının yazılması; böylece hem din istismarından, hem de dini yasaklamalardan ve baskılardan toplumun kurtarılmasıydı. Yani Adil Düzen’in Laiklik kavramı ve kurumlarının yasalaştırılması lazımdır. Aksi halde, istismarcılık ve ucuz kahramanlık hatırına yapılacak tahribatlar, ülkemize çok pahalıya patlayacak; zaten kendileri gibi düşünmeyen Milletin yarısını “Zillet, illet, rezalet!” diye dışlayanlar, daha derin zıtlaşmalara ve çatışmalara zemin hazırlayacaklardır.

Biz Milli Çözümcülere ve Adil Düzencilere göre Laiklik adına:

1- Din işleriyle Devlet hizmetlerinin ve siyasetin karıştırılması yanlıştır, istismar ve suistimal kapısıdır.

2- Din ile Devletin çatıştırılması ise, Millet-Devlet barışını bozmakta ve toplumu yozlaştırmaktadır.

3- Doğrusu ise; Din ile Devletin barışması ve her birinin kendi sahalarında topluma hizmet sunmalarıdır.

Bunun nasıl kurumlaşacağı, hangi kanun ve kurallarla yürürlüğe konulacağı, Devlet otoritesinin, Milli birlik ve dirliğin nasıl sağlanacağı ve nasıl denetlenmiş olacağı ise bizim: “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya”, “Din-Devlet ve Demokrasi”, “Din Dengedir, İslam İlericiliktir”, “100 Kur’ani Kavram ve Yorumları” (Ahmet Akgül-Adil Dünya Yayınevi) kitaplarımızda etraflıca açıklanmıştır.

Atatürk’e gelince: O İçtenlikli Bir Müslümandır, Bunun İspatı ise İstiklal Marşı’dır!

Önce herkes biliyor ve kabul ediyor ki, en hızlı Kemalistler dahil; ülkemizde hiç kimse Atatürk’ü putlaştırıp Ona tapınmıyoruz. Bizler Atatürk’ü Milli birlik ve bağımsızlığımızın ve her yönden kalkınmışlığımızın bir simgesi olarak sevip sahipleniyoruz.

Bizler Millet olarak:

Tabulaştırılmış ilkelerin… Tanrılaştırılmış kişilerin… Tiranlaştırılmış ülkülerin değil;

Bağımsızlık ve birliğimizin… Özgüven ve özgürlüklerimizin… İzzet, şeref ve haysiyetimizin… Refah, huzur ve sosyal güvenliğimizin peşinde ve derdindeyiz.

Bu Milli ve insani ihtiyaçlarımıza ise ancak; “mutlak doğru”lara uyarak ve “kesin yanlış”lardan uzak durarak, ulaşılabileceğine inanıyoruz.

Peki, bu “doğru ve yanlışları” nasıl tespit edeceğiz?

Şu altı şeyi temel ve genel değer ölçüsü olarak görüyoruz.

1- Müspet ilim (faraziyelere, nazariyelere değil, H2O= Su gibi kesin ve ispat edilmiş ilmi gerçekler).

2- Aklı selim ve beşeri icma diyebileceğimiz, tüm insanlığın ortak kabulü olan evrensel kaideler.

3- Tarihi deneyim ve birikim.

4- Milli kültür terazisi ve vicdani tatmin.

5- Evrensel Hukuk Kaideleri.

6- İlahi din.

İşte bu altı değer ölçüsüne göre ittifakla: “Güzel, gerekli, hayırlı ve yararlı” görülen şeyleri doğru…

Ve yine bu altı değer ölçüsüne göre ittifakla, “Zararlı, haksız, çirkin ve kötü” görülen şeyleri ise, yanlış kabul ediyoruz.

Doğru ve yanlışları, kişilere ve keyiflere göre değil, kişileri ve görüşleri, bu doğru ve yanlışlara göre değerlendirmek gereğine inanıyoruz.

Atatürk’ü de, bu doğru ve yanlışlara göre değerlendiriyor, Onun çok hayırlı ve başarılı hizmetlerini takdir ediyor; kötü şartları atlatmak, katı düşmanları ve kaypak dostlarını oyalamak ve vakit kazanmak için verdiği tavizleri ise, stratejik bir geri adım olarak görüyoruz. Bazı hataların da hedeflenen hayırlı amaçların hatırına yapıldığını biliyoruz.

“Atatürk, Dinin gerçekliğine ve gerekliliğine inanmadığı, İslam’ı bir gericilik ve hurafe olarak algıladığı halde, savaşı kazanıncaya ve iktidarını sağlamlaştırıncaya kadar takiyye yapıp Müslüman halka hoş görünmek ve onları istismar etmek için, İslamiyet’i ve Hz. Peygamberi öven ve bunların önemini dile getiren sözler söylemiştir ve şimdi artık buna ihtiyacımız kalmadığından; Atatürk’ün o dönemde söyledikleri bizim için gereksiz ve geçersizdir” diyenler varsa, onların da:

a- Atatürk’ün takiyye yaptığını, İslam Dinine ve önemine inanmadığını ve aslında dini temelinden yıkmaya çalıştığını ispatlamaları…

b-  Ve bunu açıkça ortaya koyup çok net ve mert olarak topluma anlatmaları lazımdır!..

Ama biliyoruz ki, bu imkânsızdır… Çünkü bu durum, tarihi gerçeklere aykırıdır ve Atatürk’e iftiradır.

Efendim filan tarihçi bunları yazmışmış… Ee, Rıza Nur da şunları yazmış!?. Yazmış ama iftira atmış… Kuruntu ve zanlarını hakikatmiş gibi anlatmış… Kasıtlı olarak çarpıtmış ve karalamış…

Efendim İsmet İnönü şu konuşmayı yapmışmış!? Biz de biliyoruz ki, İsmet İnönü, Atatürk’ün başına ne gaileler açmış… Hatta Atatürk sonunda kendisini hem makamından hem yakınından uzaklaştırmış ve ölünceye kadar hiç arayıp sormamış… Ve bunda da yerden göğe kadar haklıymış… Çünkü o İsmet İnönü ki, Sabataist ve Masonik cuntanın gizli bir darbesiyle, Atatürk’ün makamına oturduktan sonra, onu unutturmak için, paralardan resmini silmiş, duvarlardan fotoğraflarını indirmiş ve tam on iki sene bir anıt mezar bile yaptırmamıştır!? Yeri gelmişken, şunu da hatırlatalım ki; İsmet İnönü Atatürk’e karşı hangi durumda ise, şimdi Sn. Erdoğan da Erbakan’a karşı aynı konumdadır!..

Recep Tayyip Erdoğan’ın; suni gündem oluşturmak, ucuz kahramanlık taslamak ve bilgiçlik satmak gibi, istismara yönelik yanlış amaçlar için söylediği, “Bizdeki etnik unsurları birbirine bağlayan din bağıdır” şeklindeki doğru bir sözden bile, sadece “içinde din ve İslam geçiyor” diye böylesine rahatsız olmak ve kalkıp, “Hayır, bizim Millet olmamızda dinin etkisi ve katkısı yoktur” demek için, Atatürk’ten vecizeler ve deliller bulmaya çalışmak saplantıdır, hastalıktır! Bu talihsiz tavır acaba millet olarak;

• Mevcut sorunlarımızı aşmamıza, tehlikeli tuzaklardan kurtulmamıza, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamamıza ne denli yardımcı olmaktadır?

Bu türlü haksız ve dayanaksız tepkilerin, AKP’ye dolaylı destek sağladığını ve dindar halkımızı onlara sahip çıkmaya mecbur bıraktığını anlamak için dahi olmaya gerek var mıdır?

• Halkımızın AKP’nin iç yüzünü bilmeyip, zahiri görüntüsüyle ve marazlı medya marifetiyle “Bunlar dindardır ve Milli Görüş’ün devamıdır” düşüncesiyle, bunlara oy verdiği niçin unutulmaktadır?

• Yok, “Biz, İslam Dinine de, o Dine inanan büyük toplum kesimine de karşıyız, ama aynı zamanda laik ve demokratız” diyen varsa, onlar da ya akıl fukarasıdır veya toplumun inancına ve ihtiyacına ve bunların etkisiyle kullanılacak oylarına önem vermeyen bir despot kafalıdır.

Bir ara Murat Bardakçı kalkıp: “Din, insanların sadece iç dünyalarına mahsus bir kavrammış. Tarih boyunca hep başka maksatlar için kullanılmışmış…” gibi bir sürü safsata sıralamıştı… Önce İslam Dini, inananların sadece iç dünyasına değil, dış dünyasına da ve davranışlarına da en olumlu ve onurlu bir şekil veren ve her şeyi en iyi bilen Allah’ın yapıtıdır. Cahiliye Araplarını vahşetten fazilete çıkaran da, Türk akıncıları ‘cihan devleti’ne ve şanlı medeniyetlere taşıyan da İslam’dır.

Bizim dışımıza ve davranışlarımıza yansımayan bir inanç, fanteziden farksızdır. Munis Tekinalp görünen, Yahudi münafık Mohiz Kohen’in şakirdi Ziya Gökalp gibilerin; bin yıllık hâkimiyet, adalet ve medeniyet dönemlerimizi unutup, sadece, içimizdeki ittihatçı mason münafıkların ve arkalarındaki Batılı barbarların ortaklaşa yıktığı Osmanlı’nın (ki bu yıkılışın elbette iç sebepleri de vardı) çöküş dönemlerindeki aşağılık kompleksiyle ve dış güçlerin enjekte ettiği kısır kavmiyetçilik düşüncesiyle sarf ettiği sözlerin de hiçbir ilmi ve tarihi dayanağı bulunmamaktadır.

Evet, evet, dün de, bugün de... Geçmişte de gelecekte de: İslam’a şaşı bakan veya İslam’dan uzak kaçan bir ulusalcılık, USA’cılıktan farksızdır ve kesinlikle yararsızdır ve başarısız kalacaktır… Lütfen gelin; medeni, hem de Milli düşünceli ve haysiyetli insanlar olarak, oturup konuşalım, araştırıp tartışalım ve şu soruların, tutarlı ve oturaklı cevaplarını birlikte bulalım.

Soruyoruz: Bu İslam’dan ayırmaya çalıştığınız ulusalcılığın, kendine özgü ve Türk ırkına ait:

• Yönetim tarzı ve devlet yapılanması ne şekildedir?

• Bu Ulusalcılığın; ekonomi konusundaki prensip ve programları nelerden ibarettir?

• Bu Ulusalcı ve Irkçı yaklaşımın; hukuk kavramı ve kuralları hangi yasaları içermektedir?

• Bu Türk Irkçılığının; sosyal adalet anlayışı ve insana yaklaşım esasları nelerdir?

Eğer bu sorulara siz kalkıp da: “Kapitalizm, Liberalizm, Laiklik, Batı Hukuku ve Kopenhag Kriterleri” diyecekseniz, o zaman siz: asırlardır Müslüman olduğumuz için bizimle savaşan (çünkü Türk asıllı Macarları kendilerinden sayıyorlar) ve bugün de ülkemizi parçalamaya çalışan Batı’nın, kurum, kavram ve kurallarını ve fosilleşmiş felsefe artıklarını bize “Türk ulusalcılığı” diye yutturmaya, hatta dayatmaya çalışıyorsunuz demektir.

Ve hele bizim şanlı Kurtuluş Mücadelemizde, Şeyh Sunusi’lerden Şair Muhammed İkbal’lere kadar İslam dünyasının manevi önderlerinin nasıl bütün imkânlarıyla ve gönül dualarıyla bize destek çıktıklarını ve Hindistan-Pakistan Müslümanlarının, hanımlarının bileziklerine kadar bağışlayıp Türkiye’ye yolladıklarını, ama bu yardımlarının o günkü ulaşım şartları nedeniyle Rusya üzerinden bize ulaştırıldığını ve pek çok yalancı tarihçinin de, bu gerçeği çarpıtıp, “Rusların bize maddi yardım yaptığını” söyleyip halkımızı aldattıklarını inkâr etmek ne büyük talihsizliktir.

Ve yine, Siyonist ve emperyalist merkezlerin aldatıp, satın alıp bize karşı kışkırttıkları bazı Arap şeyhlerini bahane edip tüm Müslümanları töhmet altında tutmak ne derece ilmi ve gerçekçi bir tespittir?

O dönemde, İsmet İnönü’den tutun, Halide Edip’e kadar pek çok Türk’ün mandacı olduğunu söyleyip, Türklükten nefret etmek ne kadar yanlışsa; bazı Müslüman kimlikli kesimlerin yamukluklarını İslam’a mal etmek de o kadar iz’an ve insafa aykırı değil midir?

Atatürk’ün samimi bir Müslüman olduğunun ispatı, İstiklal Marşı’mızdır.

Çünkü İstiklal Marşı’mızda geçen:

“Bu Ezanlar ki, şehâdetleri Dînin temeli

Ebedî Yurdumun üstünde, benim, inlemeli” dizelerini içeren bir şiiri İstiklal Marşı yaptırmak, imanın ilanıdır!

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en La-İlahe-İllallah ve eşhedü Enne Muhammeden Abduhu ve Rasulüh. Ben kesinlikle inanıp tanıklık ederim ki; Allah’tan gayrı ilah yoktur, ve Hz. Muhammed O’nun seçkin kulu ve Resulüdür!” inancını, Milli marş yaptırıp her gün, her hafta ve her fırsatta yüz binlerce kere okutan bir insan elbette Müslümandır.

Merhum Mahir İz, “Yılların İzi” adını verdiği hatıratında, İstiklal Marşı’nın yazılış macerasını şöyle anlatır: “Yeni kurulan devletimizin bir ‘Milli Marş’ yazılması hususunda Büyük Millet Meclisi’nin altı ay müddet vererek açtığı ‘İstiklal Marşı Müsabakası’na muhtelif şairlerin gönderdiği tam 724 şiir gelmişti. Bunlar Maarif Vekâleti’nde teşkil edilen bir komisyonda incelenmiş ve içlerinden altı tanesi seçilerek Meclis Matbaası’nda bastırılıp mebuslara dağıtılmıştı. Maarif Vekili bulunan Hamdullah Suphi Bey, müsabakaya ‘nakden mükâfat’ vadedilmiş olması yüzünden iştirak etmemiş olan şair Mehmet Akif Bey’e müracaat ederek, yazmasını istemişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Bey: “Ben mebusum, müsabakaya iştirak etmem; ayrıca yazarım” diyerek teklifi kabul edip, ikamet etmekte olduğu Taceddin Dergâhı’nda, ‘Kahraman Ordumuza’ ithaf ettiği İstiklal Marşı’nı yazdı.

İstiklal Marşı Müsabakası’na gönderilen 724 şiir arasından Maarif Vekâleti’nce seçilen ve Meclis Matbaası’nda basılıp mebuslara dağıtılan altı şiiri de Meclis zabıt kâtipliğinde bulunmuş olan İhsan Kaftangil’in hususi koleksiyonunda mevcut matbu nüshadan iktibas ederek aynen naklediyorum. Bunları neşretmekle sadece tarihi bir hatırayı değil; aynı zamanda İstiklal Marşı’mızın mukayese kabul etmeyen misilsizliğini de vesikalandırmış oluruz kanaatindeyim.”

Mahir İz, İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini açıklarken altı ay müddet verildiğini aktarmıştır. TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldığına göre, aynı yılın mayıs/haziran aylarında bu yarışma açılmış ve ilan edilmiş olmalıdır. Haziran-Aralık arasında şiirler yazılmış, TBMM’ye ulaştırılmış ve aralık sonu ile şubat arasında (iki ayda) bu 724 şiir incelenmiş, elenmiş, basılmış, dağıtılmış ve bunların tamamı Milli Marş olmaya yetersiz bulunduktan sonra Mehmet Akif’e teklif götürüldüğü anlaşılmaktadır. Çünkü hem Mahir İz’in hatıratına, hem Safahat’ı yayına hazırlayan Ömer Rıza Doğrul’un anlattığına göre Mehmet Akif önce: “Ben mebusum, müsabakaya iştirak etmem; sonra yazarım” diyerek bir düşünme süreci yaşamış ve 1921’in 17 Şubat günü İstiklal Marşı’nı yazmıştır. Burada Mehmet Akif’e özgü bir duyarlığın altını çizmekte yarar vardır. O da, mebus olması sebebiyle jüri üyeleri üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin adalete uygun olmayacağı kanaatini taşımasıdır. ‘Ben şair Mehmet Akif olarak mebusum ve TBMM’de bulunma sebebim zaten milletime hizmettir; yarışmaya katılarak hizmete bir vesile aramak bana yakışmaz; bu şiiri yazmak olsa olsa bir görevdir ve yapılan görev karşılığında maaştan başka bir ücret alınmaz’ düşüncesi Onun yüksek karakterini yansıtmaktadır.”

Şimdi Soruyoruz:

Ulusalcılık, Batıcılık, Çağdaşlık ve bunlarla irtibatlı; Vatana bağlılık, kahramanlık gibi duygu ve düşüncelerin sahipleri sanılan; dönemin şu meşhur şairleri ve yazarları ve güçlü edebiyat adamları niye İstiklal Marşı yarışmasına katılmamışlardı?

Hem kendi isimlerini tarihe yazdıracak, hem 500 (beş yüz) lira gibi çok önemli bir ödülü kazandıracak, hem de yaşamları boyunca çok büyük bir şeref ve şöhretin sahibi yapacak, böyle bir fırsata niçin ilgisiz kalmışlardı? Şayet katılmışlarsa niye kazanamamışlardı?

Çünkü:

1- Bunların hepsi, Mustafa Kemal’in stratejik tavır ve taktikleri yanında, Onun gerçek niyetinin, Milli ve manevi hedeflerinin de farkındalardı.

2- Bunların hepsi, Mustafa Kemal’in ancak Mehmet Akif gibi, örnek ve yüksek bir İslamcının yazacağı şiiri tercih ve tensip edeceğinin de şuurundalardı.

3- Ve Mustafa Kemal’in ise: Meclise ulaşan ve hamasi kahramanlık, kuru ulusalcılık, hatta ırkçılık kokan bütün şiirleri beğenmeyip, kabul etmeyip, özellikle merhum Akif’in şiirini beklediği de herkesin bildiği bir tarihi hakikattir. Eğer Atatürk, Onun muhteşem şiirini İstiklal Marşı olarak seçtirip onaylatmasaydı; Rahmetli Mehmet Akif ve eserleri bu denli tanınmayacak ve Milletimiz de onlardan yararlanamayacaktı.

Sn. Fatih Altaylı’ya samimi bir çağrı…

Şimdi Sn. Altaylı… Bulunduğunuz içkili mekâna tebliğe gelen o sarıklı-sakallı kimselere: “Buyurun, bu konuları bize daha derin anlatın… Ya siz bizi ikna edin, ya da biz sizi…” teklifini yapmıştınız da, onlar bir nevi yılışıp sıvışmışlardı ya, şimdi biz de zatı alinize bir teklifte bulunuyoruz:

Kendiniz ve en güvendiğiniz ve her fırsatta programınıza davet edip cılk ve çürük Darwinist dinsizlik düşüncelerini reklam ettiğiniz bilgiç kimselerinizden istediğinizi getirin, Bizi de (tek başımıza) davet edin… Bir Teke Tek programında Biz:

“Allah vardır, Kur’an’ın ve Resulüllah’ın her hükmü ve haberi haktır ve hayırdır, İslam ise bir bütün olarak ve tabi içtihat sistemiyle değişen ve gelişen şartların, ihtiyaçların gerektirdiği kurum ve kurallarla yaşanması gereken bir hayat nizamıdır!” gerçeğini savunalım…

Sizler ve güvendiğiniz bilgiçleriniz ise, “Darwinist uydurmacasını, yaratılıştaki tesadüf safsatasını, barbarlığın ve ahlâksızlığın dibine vurmuş Batı’nın çağdaşlık kılıflı çamurlaşma çabalarını, tek huzur ve kurtuluş çaresi olarak göstermeye çalışın.”

Sonunda ve 83 milyonun huzurunda; akla, vicdana ve bilimsel olgulara göre kim haklı çıkarsa ona tâbi olalım, ve toplumun hayrına birlikte çalışalım… Var mısınız?! Çünkü siz de o yazınızı böyle bir meydan okuma ile tamamlamıştınız…

0 0 votes
Değerlendirmeniz

Makale Paylaşım Sayısı: 

Ahmet AKGÜL

Ahmet AKGÜL

AHMET AKGÜL KİMDİR?

 

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocak ayında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizceye çevrilip merkezi Londra’daki Cagaloglu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 120 kadar ülkede yayınlanıp okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı” başlıklı Meal-i Kerim yorumları İngilizce ve Rusça tercümeleri ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve İspanyolca tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Fransızca, Kırgızca ve Farsça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Parti’ye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 105 (yüz beş) eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:

● Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı (Türkçe Meal-i Kerim. Abdullah Akgül Yayına Hazırladı.) (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız (2 Cilt)

Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi

Refah-Yol’la Rantiyenin Savaşı

Cemaatin Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı

Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması

Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya (İngilizce, Rusça, Çince, Japonca, Arapça ve İspanyolcaya çevrildi.)

Bizim Atatürk

Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık

Dış Politika Yazıları (I) BOP’un Temel Taşları (1988-1998)

Dış Politika Yazıları (II) Tarihin En Talihsiz Yılları (2002-2015) 

Siyaset ve Strateji Bilgeliği

Osmanlı Sistemi ve Abdülhamit Siyaseti

İslam Davası ve Cihat Kavramı (İngilizceye çevrildi.)

● “İnsan”ın Yozlaşması (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Ah-u Figan’ım (Şiir)

Başörtüsü İnkârı ve İstismarı

İslamcı Münafıklar

Milli Şuur ve Ordu

20 Yıl Öncesinden; AKP Gerçeği ve Akıbeti

Bilge(!) Erdoğan’dan, İlkeli(!) Numan’a AKP Tezgâhı

Cezaevinde Yazdıklarım

Siyonizm-Deccalizm Ortaklığı

Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları

Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir)

Din Dengedir İslam İlericiliktir

Din – Devlet ve Demokrasi

Ergenekon Senaryosu “At Değiştirme” Operasyonu muydu?

(Kadiri - Haydari Tarikatı) Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı

Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi

● Teşkilatçılık (İletişim ve İşbirliği Sanatı) Mesaj ve Metod

● Milli Görüş’ün Marazlıları

● Hak Davanın Hokkabazları

ABD’li Siyonistlerin, AKP’li Piyonistleri

İsrail'in Şımarması ve Armageddon Savaşı

BDP’nin Özerklik Kalkışması

Bir Devrim Yaşanıyordu!

Dünya Dönüşüme Hazırlanıyordu

Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir)

Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din ve Devlet Tahribatı

Osmanlı’dan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler

Yüz Kur'ani Kavram ve Yorumları

Konularına Göre: Kur’an-ı Kerim Fihristi

Siyaset Şehveti ve AKP’nin Şerbeti (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

AKP’nin Akreplikleri (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

Terör-Masonluk ve Mafia Medeniyeti

Cumhuriyet Türkiye’sinde Nifak Hareketleri

Ruhlar-Sırlar ve Uzaydaki Yaratıklar

Sabah Yakın Değil miydi?

Tarikatların Hizmet Sahası ve Islahı

Tuz Kokarsa…

Gaflet miydi, Hıyanet miydi?

Tahribat Ortakları: AKP’nin Arkası, MHP’nin Markası

Türkiye Tarihi Dönemeçteydi!

Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler (2 Cilt)

Zafer Muştuları ve Fetih Hazırlıkları

Erbakan’dan İntikam Alanlar

Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması

Başkanlık Diktatoryası

15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi: Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi

Pazarlık Partisi ve Palavra İktidarı

Kemalizm-Tayyibizm Uyarlaması

Başka Çare Kalmamıştı

İslam’dan Uzaklaştıkça, İnsanlıktan Çıkılması

Dert Söyletir Aşk İnletir (Şiir)

● Hainleri Haşlama, Zalimleri Taşlama (Şiir)

● İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Çözülmesi

Türkiye'nin Erdoğan'la Sınavı ve Ukrayna Savaşı

 

Üstadımızın hazırladığı; İlköğretimden, Üniversiteye kadar öğrencilerimize inanç ve ahlâk esaslarını ve Milli-İnsani sorumluluklarını öğretecek Ders Kitapları:

● İlkokul 4-5: Çocuklar Sizin İçin Yaratılış Harikaları ve Din Ahlâkı

● Ortaokul-1: İslam; Doğal Hayat ve Güzel Ahlâktır

● Ortaokul-2: Allah'a İman ve Ahlâk Kuralları

● Ortaokul-3: Bilimin Işığında Allah’ın Varlık Kanıtları ve İslam Ahlâkı

● Lise-1: Yaratılışın Bilimsel Kanıtları

● Lise-2: İslam'ın Aydınlığı ve İmtihanın Şartları

● Lise-3: Müslüman; Güzel Ahlâk ve Sorumluluk Taşıyandır

● Lise-4: "Gençliğin Ahlâki Sorunlarına Milli Çözüm Programı"

● Üniversite-1: Yaratılış Sırları ve İslam’ın Esasları

● Üniversite-2: Allah'ın Varlığı ve İmtihanın Sırrı

● Üniversite-3: Olgun Müslümanın Hayatı ve İslam’ın Amacı

 

Üstadımızın Kitaplarından Derlenen Yeni Kitaplar:

● Ahmet Akgül’e Göre; Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyet Kavramları (Hazırlayan: Nevzat Gündüz)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Milliyetçilik Anlayışı (Hazırlayan: Orhan Atay)

● Ahmet Akgül’ün; Alevilik, Bektaşilik ve Şiilik Yaklaşımı (Hazırlayan: Veysel Uzun)

● Üstat Ahmet Akgül’e Göre; Kemalizm’le Atatürkçülük Farkı (Hazırlayan: Ufuk Efe)

● Ahmet Akgül’e Göre; Ülke Sorunları ve Çözüm Yolları (Hazırlayan: Okan Ekinci)

● Ahmet Akgül’e Göre; Genel Ahlâk Esasları ve Temel İnsan Haklarına Saygı (Hazırlayan: Fatma Betül Erişkin)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Siyonizm Saptamaları (Hazırlayan: Ali Çağıl)

● Ahmet Akgül’e Göre; Yaratılış Sırları ve İman Unsurları (Hazırlayan: Halil Yaman)

● Ahmet Akgül’e Göre; Din İstismarcıları ve Devrim Simsarları (Hazırlayan: Akın Cengiz)

● Üstat Ahmet Akgül’e Göre; Tarikat Yozlaşması ve Tasavvuf İhtiyacı (Hazırlayan: Abdussamet Çağıl)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Adil Medeniyet Programları (Hazırlayan: Osman Nuri Çelik)

● Ahmet Akgül’ün; Tarih Yorumları – 2 Cilt (Hazırlayan: Kâzım Gülfidan-Halil Altuntaş)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; İlginç Anıları ve Rüyaları (Hazırlayan: Ramazan Yücel)

● Ahmet Akgül’ün; İçtihat Perspektifi ve Orijinal Projeleri (Hazırlayan: Abdullah Akgül-Ali Mert)

● Ahmet Akgül’ün; Hikmet Uyarıları ve Veciz Uyarlamaları (Hazırlayan: Neslihan Bayraktar)

● Üstat Ahmet Akgül Hocamızın; Tenkit (ve Tebrik) Yazıları – 2 Cilt (Hazırlayan: Mus’ab Eryıldız-İsmail Erkut)

● Ahmet Akgül’den; Siyaset ve Strateji Kuralları (Hazırlayan: Necati Akgül)

● Ahmet Akgül’e Göre; Yönetme ve Liderlik Sanatı (Hazırlayan: Yakup Gözübüyük)

● Ahmet Akgül’ün Saptamalarıyla; Erbakan ve İnsanlık Davası (Hazırlayan: Ahmet Cömert)

● Ahmet Akgül’e Göre; Erdoğan ve Takımının Ayarı ve Tahribatları – 3 Cilt (Hazırlayan: Nail Kızılkan-Sezai Kurt-Mehmet Sıtmapınar)

● Ahmet Akgül’e Göre; Fetullah Gülen’in Perde Arkası (Hazırlayan: Mehmet Akif Avcı)

● Ahmet Akgül’ün Gözüyle; Farklı Kesimlerden İnsan Manzaraları – 2 Cilt (Hazırlayan: Osman Eraydın)

● Ahmet Akgül Üstadımızdan; Erbakan Hoca’ya Yönelik İthamlara Yanıtlar (Hazırlayan: Necmettin Musa Bişkin)

● Ahmet Akgül'den Kahramanlık Şiirleri (Hazırlayan: İsmet Sezgin)

● Ahmet Akgül’den; Seçme Şiirler (Hazırlayan: Ömer Çağıl)

● Ahmet Akgül'den Şiirler Harmanı (Hazırlayan: Orhan Yılan)

● Ahmet Akgül'den Edep-İstikamet-Hikmet ve Hakikati Öğreten Şiirler (Hazırlayan: Yalçın Gözübüyük-Erdem Kaya)

 

Hocamızın Önsözünü Yazdığı Milli Çözüm Yayınları:

● Üstad Ahmet Akgül’ün Özgeçmişi ve Öğretileri (Yakup Gözübüyük)

● Haykırış (Şiir - Ali Çağıl)

AKP Yönetimi ve Tahribat Yöntemi Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi (Nevzat Gündüz)

● Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi Fıkralar - Osman Eraydın)

● Ayar Aynası ve Nokta Atışı (Sosyal ve Siyasi Fıkralar - Erdoğan Bişkin)

Milli Çözüm Ekibinden: İlginç Rüyalar ve Manevi Uyarılar (2 Cilt - Hazırlayanlar: Fatma Betül Erişkin – Nail Kızılkan – Neslihan Bayraktar)

 

Yorumu Takip Et
Bildir
guest
20 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Veysel

Tebliğ Sorumluluğu
Doğrularla yanlışları harmanlayan, sahtekar işportacılar gibi milletin kafasını karıştıranlara, gerçeği bilmesine rağmen üstünü örtüp dinsizliği salık verenlere karşı; Üstad Ahmet Akgül Hocamız, bizi sorumluluktan kurtaran, onları ise doğruya erişme imkanına kavuşturan bir teklifte bulunuyor. İlmi gerçekleri tartışıyorum havasında safsatadan öteye geçemeyen ekiplerin dikkate alıp almamasıdan ziyade, üstümüze düşen sorumluluğun gereği olarak yapılan bu çağrı hem Rabbimizin emrine hem de Efendimizin sünnetine uygun tebliğ nasıl yapılır sorusuna da cevap olmuştur. Artık bu vakitten sonra kimse duymadım, imkan verilmedi bahanesine sığınamaz. Ne mutlu Hakkı Hak bilip Hakka yönelen, batılı batıl bilip ondan kaçabilene.

Metin Işık

Milli görüşlerin en büyük yanılgısı
“Atatürk, Dinin gerçekliğine ve gerekliliğine inanmadığı, İslam’ı bir gericilik ve hurafe olarak algıladığı halde, savaşı kazanıncaya ve iktidarını sağlamlaştırıncaya kadar takiyye yapıp Müslüman halka hoş görünmek ve onları istismar etmek için, İslamiyet’i ve Hz. Peygamberi öven ve bunların önemini dile getiren sözler söylemiştir ve şimdi artık buna ihtiyacımız kalmadığından; Atatürk’ün o dönemde söyledikleri bizim için gereksiz ve geçersizdir” diyenler maalesef milli görüş camiası için de çok var

Yakup G.

İstifade edilesi bir sohbet ve şuurlu ve onurlu bir meydan okuma…
Din bir bütündür ve İslam tüm değerleriyle yaşanır.
Tebliğin özünde emri bil mağruf, nehyi a’nil münker vardır. Yani dinimiz yararlı olanı uygulama, zararlı olanı ortadan kaldırmayı emretmektedir. Papağan gibi tekrarlamak tebliğ değildir. Faiz, fuhuş, kumar vs. kalsırılsın diye gayret etmeyen tebliğci kaypaktır.

İşte Fatih Altaylı bu tiplere ya ben sizi ikna edeyim ya siz beni ikna edin diyor. Bunu söylerken bu tarz “sözde” tebliğcilerin kaypaklığına projektör tutmuş oluyor ama bir yandan da kendi dinsizlik, darwinistliğini ifşa ediyor.

Çağdaşlık adı altında her türlü ahlaksızlıklarını devrim simsarlığı ardına saklayanlar bilsin ki Atatürk zamanında bile zinaya 3 yıl hapis bulunmaktaydı.

Atatürk içtenlikli bir müslümandı ve ispatı İstiklal Marşıydı…

Şimdi bunları konuşabilen akıllı, donanımlı, ikna edici ve hakikat ehli birini programına çıkarmaz elbet Fatih Altaylı. Ona, ters köşe edebilecek, İslamın Muamelat ve Cihad esaslarından bahsetmeyecek kaypak din istismarcıları lazım…

Yüreği yetiyorsa hodri meydan denmiş. Meydan okumaya ya karşılık verilir, ya da bir bahane ile reddedilerek mağlubiyet kabul edilir. Duymamazlıktan ve bilmemezlikten gelmek namert işidir… O gün orada kaçan kaypak tebliğcileri köşesine taşıyan Fatih Altaylı şimdi aynısını kendisi yapmakta ve Üstad Ahmet Akgül’ün bu cesur meydan okumasından kaçmaktaydı.

Deniz Kaya

Milletin Gündemi
Milletin Gündemi ekonomik sıkıntılar, ahlaksızlıklar, adaletsizlik, işsizlik ve yoksulluk. Ama dikkat ediyorsanız bunu azda olsa muhalefet dile getiriyor ama oda yetersiz kalıyor. Allah aşkına söylermisiniz, Altaylı gibi dini inancı olmayanlar milleti düşünür mü? Evine ekmek götürmekten aciz insanları düşünmeyenler, neden sizlerle aynı ortamda tartışıp asıl niyetlerini deşifre etsinler ki? Milli Çözümden beklentimiz, ne olur yokluk, yoksulluk, işsizlik, çaresiz insanların düştükleri durum ve ekonomik sıkıntılarla ilgilide geniş yönlü bir makale hazırlayıp topluma umut olacak paylaşımlar yapınız.

Mehmet S. PINAR

Münafıklık Şeytanın en büyük tılsımıdır!
Gerçek ve gerçeğe ulaşmak insanın en temel ihtiyacıdır ve bunu gayesinin en temel şiarı haline getirmek ise en büyük vazifesidir..
Gerçeğe giden yolun pek azını kullanarak, gerçeğin adresinin üzerini örtmekle, gerçeğin adresine hiç bir surette yön dahi dönmemek, şeytanın insanoğluna fısıldadığı münafıklık yöntemidir…
Altaylı da, Sarıklı sırıklı cübbeli takımı da aynı münafıklık damarının uzantılarıdır…!

Hüseyin Aydın

Endişe ve korkunuzun sebebi bu batıl ve barbar sisteminizin beyninin darmadağın olması mıdır?
Üstad Ahmet AKGÜL’ün bir nevi “Topunuz gelin ve bizi de tek başımıza çağırın” davetine karşılık vermeyip sessiz kalmanızın sebebi, bu batıl ve barbar sisteminizin beyninin darmadağın olması endişesi ve korkusu mudur? Bu tarihi davete icabet etmemekle zaten yenilgiyi kabul etmiş oluyorsunuz…

Hayır, doğrusu Biz Hakkı Bâtılın üstüne fırlatırız, O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o (bâtıl ve barbar rejimler) yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendiregeldiğiniz yakışıksız sıfatlardan dolayı eyvahlar size. [Not: Beyni parçalanan ve fikriyatı boşa çıkarılan bâtıl ve barbar sistemin, geri kalan görkemli gövdesinin çökmesi ve çözülmesi artık kolay ve kaçınılmaz olacaktır.] Enbiya Suresi 18.

çelebi

Kulaklaru Duymayi
Karadenizli bir öğrenci laboratuvarda deney yapıyormuş. Mikroskobun altına pireyi koymuş.

“Sıçra deyrum sana” demiş, pire sıçramış; “Hopla deyrum sana” demiş, pire hoplamış.

Sonra üstadı gelip, pirenin kanatlarını bacaklarını kopartmış, “Şimdi pireyi tekrar mikroskobun altına koy, deneyi yeniden yap” demiş.

Öğrenci: “Sıçra deyrum sana” demiş, pire sıçramıyor; “Hopla deyrum sana” demiş, pire hoplamıyor. Almış kağıdı kalemi eline, deney sonucunu rapor üstadına etmiş.

Laboratuvar neticesudur:
Ayaklaru, ganatlaru goparılan pirenun, gulakları duymayi”

Mumun hükmü Güneş doğana kadardır.

Hakk gelince bâtıl zail olur vesselam…

ALİ ÇAĞIL.

SORDUK
Belki abarttınız diyeceksiniz amma..
Dünün Firavunları da bu günün firavunlarından daha şahsiyetliymiş diye düşünmekteyim..
Bir hakikati munazarayla alt etmek için Hz. Musa’nın karşısına çıkan Firavun bile bir anlamda adalet uygulayıp bazı riskleri göze almıştı.

Şimdikiler acaba muhatap mı almamış, yoksa yıllardır tanıştıkları tebliğin hakikatin gücünden mi ürkmüşlerdi?!..

Saffet

Fatih Altaylının Karanlık Geçmişi
Galatasaray üniversitesinde okumuş Aslı ve ayarı bozuk Fatih Altaylı 2000’li yılların başında Radyo D’de sunduğu “Bâbıâli Yokuşu” adlı programda, derslere alınmamalarını protesto eden başörtülü öğrencilere “fahişeler, aşağılık şerefsizler, satanistler” diye hakaret etmişti.
“Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yeralan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fa…. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fa…. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde “7.4 yetmedi mi?”pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar. Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; aşağılık şer…ler.”
Gibi başartüsülü ğrencilere ağır hakaretler etmişti. Belliki yıllar sonra bile hala düşüncelerinden vazgeçmemiş dine bakış açısı ahiç değişmemişdi. Sorsalar mangalda kül bırakmayan herşeyi bilirim edasıyla caka satmaktan geri durmazdı. Şimdi Muhterem üstadımızın gayet makul teklifine neden ses çıkarmayarak itibarsızlaşma çalışmaktaydı. Elbette oda bilirdiki bir defa çıkarırsak Halk uyutulduğunu anlayacak Hakikat bir güneş gibi ortaya çıkacaktı. Ne diyelim senden vicdani bir duyarlılık ve şeffaflık beklemek saflıklık mı olur bekleyip göreceğiz? Şimdi seninde geçmişin ile yüzleşme vaktin gelmedi mi?

Necati

HODRİ MEYDAN!
Sn. Fatih Altaylı[i][b] “Ya siz bizi ikna edin, ya da biz sizi” [/b][/i] diyerek meydan okumuştu.
Bu meydan okumaya karşı Milli Çözüm Dergisi Yazarı Sn. Ahmet AKGÜL Hocamız[i][b] “Herkesin gerçekleri görüp anlaması için, sizinle bizim aramızda bir buluşma zamanı ve yeri tespit edin. Böylece akla, vicdana ve bilimsel olgulara göre kim haklı çıkarsa ona tâbi olalım ve toplumun hayrına birlikte çalışalım… “ [/b][/i]çağrısını yapmış ve Sn. Fatih Altaylı’dan cevap vermesi beklenmekteydi.
Saf İslam’a ve o’ndan kaynaklı (ve tabi akıl ve bilim dayanaklı) ADİL DÜZEN programları mı?
Dinsizliğin, her türlü edepsizliğin ve erdemsizliğin dayanağı olan Darwinist düşünce dinsizliği mi?
Sn. Fatih Altaylı “Ya siz bizi ikna edin, ya da biz sizi” meydan okumanızda gerçekten samimi iseniz, işte meydan!

Musa Harun KESKİNSÖZ

YİĞİT(ER) MEYDANDA BELLİ OLUR!.
Bir yiğit (Ahmet Akgül Hocamız) çıkmış meydana; tüm Siyonist tayfayı, piyonları Fatih Altaylı aracılığı ile er meydanına davet ediyor ama Siyonist şeytandan ve işbirlikçilerinden hala tıs yok. Bakın ey çürükleşmiş ve şeytanlaşmış beyincikler; Ahmet Akgül Hocamız, topunuza karşı, tek başına er meydanında olmayı önermesine rağmen, bu sessizliğiniz ve suskunluğunuz daha meydana çıkmadan yenilgiyi kabul etmek demektir. Hiç başka bahanelerin ve toplumu uyutacak kılıfların arkasına saklanmayın. Ve ey Fatih Altaylı, haydi yıllardır programını yaptığın teke tek programında , öneri ve çağrı olarak sunulan bu tarihi teklifi değerlendirde, özgür ve objektif basın anlayışını da bu şekilde ısbatlamış ol!..

Mehmet Akif AVCI

Milli Çözüm FerasetiBiz, önce Sn. Altaylı gibi kimselere ve Tebliğci geçinen zavallı taklitçilere şu gerçeği hatırlatalım, “DİN” deyince İslam’ın tamamı anlaşılır, tebliğ ve davet ise İslam’ın bütününe yapılır. Elbette İslam’ın her kurumu ve kuralı kutsaldır ve tüm İlahi-Nebevi emirler ve Nehiyler (Dini buyruklar ve yasaklar) bir bütün halinde inanıldığı ve uygulandığı takdirde hayırlı ve yararlı olacak ve Din amacına ulaşacaktır. Fatih Altaylı’nın da farkına vardığı ve vurguladığı gibi: Sözde dindar iktidarlara ve onların bürokratlarına ve yandaş soyguncu-vurguncu takımına gidip: Rüşvetin ve torpilin haramlığını, ihaleye fesat karıştırmanın, 83 milyonun hakkını çalmanın hırsızlığını… Yargıdaki adaletsizliklerin ve adamına göre farklı ve aykırı hükümler vermenin haksızlığını hatırlatmayan tebliğci takımı, elbette akıntıya kürek çekiyorlardı. Sn. Altaylı’nın dile getiremediklerini de biz hatırlatalım: Faizi %20’lere çıkarmakla Allah’a savaş açanlara… Böylece vicdani, ahlâki, siyasi ve iktisadi 40 türlü belanın sebebi olan faizi yaygınlaştıranlara… Evli erkek ve kadınların zina etmeleri halinde, Atatürk döneminde 3 yıla kadar hapis cezası öngören kanunun, dindar Erdoğan tarafından kaldırılıp ailenin temeline dinamit konulmasına… Güya feshedilen İstanbul Sözleşmesi yerine yasalaştırılıp uygulanan 6284 sayılı kanun maddeleri içine gizlenen ayrıntılarla; Eşcinsellik ve Lezbiyenlik gibi ahlâksızlıkların meşrulaştırılmasına… Loto, toto, piyango vs. gibi her çeşit kumarın teşvik olunmasına öncülük yapan ve kanuni fırsatlar sağlayan sözde dindar ve kahraman Erdoğan iktidarı başta kalsın diye kapı kapı dolaşıp “OY” toplayan bu sarıklı-sakallı zavallıların; meyhanelere, kumarhanelere ve çayhanelere girip sözde tebliğ yapmaları tam bir safsata ve sahtekârlıktır. Çünkü tebliğin özünde “Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker=İyilikleri ve yararlı şeyleri emredip yürütme, kötülükleri ve zararlı şeyleri de yasaklayıp engelleme” gerçeği yatmaktadır. Bu kavramların orijinal tanımından da anlaşılacağı gibi, Dinimiz bizleri “Ma’rufu (yararlı ve hayırlı olanı) emretmekle, Münkeratı (zararlı ve fesatlığa yol açıcı olanı) ise engellemekle” görevli saymaktadır. Yoksa papağan gibi, “Şunlar farzdır, yapınız; şunlar ise haramdır, sakınınız…” diyerek kuru edebiyatla uğraşmak boşunadır. İşte, neredeyse 100 yıldır, bütün müftüler, vaizler, şeyhler, dervişler; “Faiz haramdır, günahtır, Allah ve Resulüne ve toplum düzenine savaş açmaktır!” diye milyarlarca kere tekrarladıkları halde, faiz; hem de dindar AKP iktidarı eliyle %20’lere tırmanmıştır. Bunun gibi fuhşun her türlüsü yaygınlaşmış, aile yapımız temelinden çözülmeye başlamıştır. Hz. Peygamber Efendimiz; “İşçinin alın teri kurumadan, (hak ettiği) ücretini (tam olarak) ödeyecek (düzenlemeler yapınız)” buyurdukları halde, güya bu Dindar ve Kahraman Erdoğan iktidarı, asgari ücreti; Komünist, Dinsiz ve zalim ÇİN’den bile aşağıya düşürmüş durumdadır. Çünkü ÇİN’de halen 340 dolar civarında olan asgari ücret, Türkiye’de 336 dolardır. Kaldı ki bunu bile bulamayan ve açlık sınırında kıvranıp, namusunu ve kutsalını rüşvet sunmaya mecbur ve mahkûm bırakılan on milyonlarca, hem de birçoğu üniversite mezunu insanımız vardır. İşte Gaziantep’te ve Adıyaman’da 12 kişilik hizmetli kadrosu için 14 bin kişi başvurmuşlardır, bunların 4 bin kadarı da üniversite mezunlarıdır. Özetle; “İyilikleri emretme ve kötülükleri önleme” görevi, ancak Adil bir Düzenle ve dengeli ve denetlenebilir yöneticilerle, yani devlet gücüyle başarılırdı. Bu nedenle İslam Hukuku’nda bir Kaideyi Külliye=Genel Kural vardır: “Fesat Ortamının, Haksızlık ve Ahlâksızlık Nizamının Ortadan Kaldırılması; Hayırlı ve Yararlı Kurum ve Kuralların Oluşturulmasından Önceye Alınmalıdır. Bu kural fıkıh kitaplarımızda şöyle kayıtlıdır, “Def’i Mefâsid, Celbi Menafîden Evlâdır…” Çünkü, bozuk ve bâtıl sistem ve yasalarla, doğru ve huzurlu bir ortam oluşturmak imkânsızdır.… Devamını oku

Osman Nuri

Yunus Altınöz ve Nazlı Kardemir İsimli Arkadaşlara Kur’an’dan Cevap Niteliğinde…!
KUR’AN ‘DAN 5 SIR..!

1- Nebiler ve elçiler hırsla istese ve gayret etse de insanların büyük çoğunluğu iman etmeyecektir.
(Yusuf suresı 103.Ayet)

2- Bu iman edecek azınlığın büyük çoğunluğunda süper güçleri, şeyhleri ve partilerini Allah’a ortak koşacak ve şirke yönelecektir.
(Yusuf suresi 106.Ayet)

3- Allah sadık ve samimi ve çok cüz’i azınlığı büyük kalabalıklara ordulara galip getirecektir
(Bakara Suresi 249.Ayetin sonu)

4- Bu azınlık bile kendi nefislerinden bir şey vehmetmesin diye Allah Calutları Davutlara öldürtecektir.
(Bakara Suresi 251.Ayet)

5- Vaad edilen bu zaferin zamanı ise Resullerin ve davetçilerin, etrafındaki insanlardan tamamen umutlarını kestiği ve herkes tarafından yalanlandıklarını ve yalnız bırakıldıklarını hissettikleri süreçte Allah’ın nusreti yetişecektir.
(Yusuf Suresi 110.Ayet)

Üveysi

Yunus Bey,
[quote name=”YUNUS ALTINÖZ”]Türkiyede yandaşlar, sözde muhalifler ve reyting fügüranları Tv’lerde boy boy görüntü verirken veya bunlara zemin ve imkân verilirken, neden Ahmet Akgül ve milli duruşlu insanlara bu fırsatları veren bir babayiğit çıkmaz. Yada bugüne kadar müminlerin bir kanalının ve yayın organının olmaması bizlerin ayıbı ve zayıf yönü değilmidir? Fatih Altaylı elindeki siyonist sömürü çarkının kozunu kullanarak zahiren işini yürütüyor. Peki sorulması gereken soru şu olmalı değilmiydi? Bizim Milli Duruşlu insanımızın sesi nezaman yankılanacak ve gerçekler böylece tüm dünya tarafından görülecek? İnsan ara sıra yanlış bir bakış biliyorum ama umutsuzluğa düşüyor ve demekki bizim işimiz mahşere kaldı demekten kendini alıkoyamıyor? Yada belkide bizim nesilden sonraki nesil bu yeni dünya ve Adil Düzen dönemini yaşayacak gibi bir görüntü çıkıyor ortaya.[/quote]

Geçmişteki kavimlere baktığımız zaman, ilahi nusretin hep son anda, zulmün arşa dayandığı, insanların artık yok mu bir kurtarıcı diye nida ettikleri anda yetiştiği görülür.

Ve bu ilahi nusret o bir Kurtarıcı’nın hürmetine gelecektir… Yoksa insanların akıllanmasını, gerçeği farketmesini elbette temenni ederiz fakat bu zaferin şartı değildir.

Bizler Kurtarıcı’mızı bulmuşlar olarak, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Bu teslimiyetimize aykırıdır. Ne zaman, nasıl, niçin demeden… Canla başla mücadele etmeliyiz. Vaad eninde sonunda yerini bulacak. Ha biz hayattayken olmuş, ha değilken bir önemi yoktur. Zaten eğer bu vaad üzere istikamet üzere hayat sürmüşsek bu bizim en büyük zaferimizdir. Yeis şeytandandır. Müslümana ümit yakışır…

Nazlı Kardemir

Tükeniyoruz!
Ara sıra yazılarınızı takib etme fırsatı buluyorum. Genel olarak ruhumuza hitap eden makaleler yayınlıyorsunuz. Ama nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz hadis-i gereği konusu üzerinde biraz daha durulması gerekmez mi? Yani bu toplum zaferi, islami gereklilikleri, şahsiyetli yaşamı ve huzurlu yaşamı ne kadar hak ediyor diye olanları değerlendirince daha çekeceğimiz sıkıntı ve bizleri bekleyen zorluklar hala kapımızda diyemezmiyiz?

Mücahid Halil AKYÜZ

YA ADİL DÜZEN YA DA ADİ DÜZEN
İnananlar geliyor,Hakkı hakim kılmaya
Batıla “dur” diyerek,adil düzen kurmaya
Adil düzen kurulur, zulümden kurtulunur
Mazlumun yüzü güler,insanın huzur bulur

Yeni bir gün doğuyor,bu diyarın bağrına
Karanlık terk ediyor,yerini aydınlığa
Özlemle o günleri bekleriz çoktan beri
Kurtuluş insanlığa hakkın ADİL DÜZENİ

Cihat Allah’ın emri vaktimiz yok durmaya
Batıl hüküm sürerken hakkım yok uyumaya
Kurtuluş adil düzen taklitçi zihniyetten
Zulümsüz sömürüsüz halka hakça bir düzen

Zafer inananların,hakkıdır olacaktır
Sabretsen ey arkadaş nur tamamlanacaktır
Ne güzel müjdesidir,inanana Rabbinin
Yarın adil düzendir,emir bu ol emir

Mus ab

Milli Çözümün Farkı İslam ve Erbakan Düşmanların Korkulu Rüyası Olmaktı.
Üstadımız sadece Aziz Erbakan Hocamız ve Hak davasının anlaşılması içi gecesini gündüzüne katmıştır. Aynı zamanda Aziz Erbakan Hocamıza atılan her iftiraya tek başına “cihan karşı” hakkıyla bir duruş sergilemiş; Gereken cevabı en güzel şekilde vermiştir.
Yetmez, İslam’ı hafife alan, izzetine dil uzatan şarlatanlara, kendisini bir halt olduğunu zannederek İslam’a üst perde bakan gafillere de; Verdiği cevaplarla “gafilleri, art niyetlileri” şakına çevirip, çaresiz bırakmış ve “EY DOST, SENDEN GAYRI, HERKES YABANCI” şiirindeki kıtada belirtilen korkusuzlukla yolunda yürümüştür.
Çelikten ordular, çıksa karşıma
Hepsi tuzak kursa, hepsi kapancı…
Hak yolundan caymam, döndüm ârşına
Füzeler vız gelir, bizler sapancı…[1]

[1] https://www.millicozum.com/mc/duyurular/ey-dost-senden-gayri-herkes-yabanci-siir

Recep Kızılkan

Sn. FATİH ALTAYLI’YA ÇAĞRI VE ADİL DÜZENİN FARKI YAZISINA ŞİİR
[b]ÜMMET KAN AĞLIYOR[/b]

Camiler bomboş, dinin direği yıkılmış
Üç kuruşa tamağ eder, çoğu imam şaşırmış
Hükümet kölesi diyanet, hepsi aklın kaçırmış
Neredesin İmam-ı Azam, minber kan ağlıyor…

Dindar imiş(!), Avrupa kapısında yatan mı?
Faiz helal imiş(!), Allah’a savaş açan mı?
Kahrol İsrail imiş(!), cesaret ödülü alan mı?
Neredesin Necmü’d-din, devlet kan ağlıyor…

Yıkacakmış Aksa’yı, altını oya oya
Müslüman gaflette, Tayyip’le oyala
Az aklı olan, tarihe bakıp ders ala
Neredesin Selahaddin, Kudüs kan ağlıyor…

Hak-Batıl bilmez, ahir zaman Şeyhleri
Bilsede eğip büker, zehirlidir dilleri
Sarık-Cübbe tartışırlar, nicedir akıbetleri
Neredesin Resulullah, ümmet kan ağlıyor…

İktidar yalakası, din düşmanı hayranları
Toplasın mutasallıfları, görelim asıl kaçanları
İşte Ahmed Hoca, haykırır doğru olanları
Neredesin Altaylı(?), Cesaret(!) kan ağlıyor…

YUNUS ALTINÖZ

TUHAF DEĞİLMİ?
Türkiyede yandaşlar, sözde muhalifler ve reyting fügüranları Tv’lerde boy boy görüntü verirken veya bunlara zemin ve imkân verilirken, neden Ahmet Akgül ve milli duruşlu insanlara bu fırsatları veren bir babayiğit çıkmaz. Yada bugüne kadar müminlerin bir kanalının ve yayın organının olmaması bizlerin ayıbı ve zayıf yönü değilmidir? Fatih Altaylı elindeki siyonist sömürü çarkının kozunu kullanarak zahiren işini yürütüyor. Peki sorulması gereken soru şu olmalı değilmiydi? Bizim Milli Duruşlu insanımızın sesi nezaman yankılanacak ve gerçekler böylece tüm dünya tarafından görülecek? İnsan ara sıra yanlış bir bakış biliyorum ama umutsuzluğa düşüyor ve demekki bizim işimiz mahşere kaldı demekten kendini alıkoyamıyor? Yada belkide bizim nesilden sonraki nesil bu yeni dünya ve Adil Düzen dönemini yaşayacak gibi bir görüntü çıkıyor ortaya.

Cansel

İslâm düşmanlığına ve milli şuurun yok edilmesine bir kılıf;
Hatırlayalım, zamanında Atatürk istismarı yapan faizci rantiyeci TÜSİAD’çılar bu istismarla güya irtica bahanesiyle 28 Şubat krizini alevlendirmiş, Erbakan Hocamızın havuz sistemi faizcileri yok etmeden, onlar hükümeti krize sokmak ve düşürmek için usülsüzce davalar açmışlardır.

İrticayı bahane edip, şahane soygunlar yapmışlardır. Bunlar ülkenin çıkarıymış, aydınlaşmakmış, Atatürkçülükmüş bahaneleri arkasında yalnızca kendi cepleri, makamları gibi menfaatlerini düşünür, din düşmanlıklarını, hatta dini sembollere dahi nefret ve kinlerini her fırsatta açığa vururlar. Çünkü eğer bir yerde İslâmi kurallar hakikaten uygulanırsa kendileri gibi faizciler=modern gaspçılar ekmeklerinden olacaklardır.

Aynı şekilde bir diğer Atatürk istismarcısı kesim ise ‘Atatürk’ün din düşmanı kabul edildiği’ anafikri etrafında toplanmış, siyasetten, siyonizmden bihaber yalnızca İslâmın ibadet kısmıyla yetinip cihadı unutmuşlardır.

Zira cihad, milli bir şuuru da gerektirir. Bu şuurun en güzel örneklerinden olan Atatürk’e düşman olarak aslında milli şuurdan da yoksun kalmışlar ve cihat ettiklerini sana sana cihadı da terketmişlerdir. Zaten bu istismar fikirlerini figüranlarla insanlara yayıp aşılayanların asıl amacı da bu milli şuuru insanlara unutturmaktır. Yobazlık, geri kalmışlık hep bu şuursuzluğun neticeleridir.

Görüldüğü üzere Atatürk istismarının her şekli bu ülkeye sayısız zarar vermiştir, vermektedir.

Atatürk ve tüm kesimleri barıştıran bir düşünceye ne denli ihtiyac duyulduğu aşikârdır. Bu da öyle iyimserlikle falan da değil, yıllarca anlatılanların aksine, sadece gerçeğin hakikatin anlatılmasıyla ve anlaşılmasıyla zaten sağlanacaktır.

Üstadımız Ahmet Akgül Hocamız, zanla değil; tarihi gerçeklere, belgelere dayanarak konuşmaktadır. Ve bu gerçekler gösteriyor ki Atatürk sağı, solu, stratejisi, doğrusu, yanlışıyla; “Bizim Atatürk”tür…

Bize düşen, doğruları destekleyip yanlışlarınsa ne şartlar ve hangi stratejiler gereği yapıldığına ve uzun vaadeli sonuçlarına dikkat ederek, hehangi bir istismarcı görüşe fanatik olmadan önce insaflı ve adaletli olmaktır…

YORUMLAR

Son Yorumlar
20
0
Yorumunuzu okumaktan memnuniyet duyarızx