Reklam
Reklam

BİZZAT MÜRŞİDİM HAYDAR BABA’DAN DİNLEDİĞİM BİR HİKMET DERSİ

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 44
ZayıfMükemmel 

 

BİZZAT MÜRŞİDİM HAYDAR BABA’DAN

DİNLEDİĞİM BİR HİKMET DERSİ

        

Şeyh Sait hareketini, uygun bulmadığı ve katılmadığı halde; tutuklanıp mahkeme için Elazığ’a götürülürken, Gülüşkür Köprüsü'nde süngülenerek şehit edilip cenazesi oraya defnedilen, (Biz, Muratbağı'nda görev yaparken sıkça ziyaretine gittiğimiz) Eski Palu Kadısı Sadreddin Efendi Hz.leri, kırk günlük bir çile sonunda, yakın bir dostuna şunları aktarmıştı:

Bu zamanda, insan suretli hayvanat çoğalmış gibidir. Kuduz kurtlar, yırtıcı ayılar ve deyyus domuzlar zaten bellidir. Ama maalesef, Müslümanlar arasında da merkepler, inekler ve koyun sürüleri giderek artıvermektedir.

● Yaratılış gayesini, ibadet ve dini gayret mes’uliyetini unutan… Yük vurulduğunda taşıyan, yem bulduğunda yumulan… “Gündüz otlak, gece yatak!” yaşayan kimseler MERKEP yerindedir!..

● Herkese vaazu nasihat edip, bazı İslami gerekçeleri sıkça dillendirenler, ama Dinimizin bir kısmını ise, imkân ve iktidar sahiplerine dokunmasın diye özellikle gizleyip ketmedenler… Âlim, âkil ve fâdil bilinip halkı güya, Hakka ve hayra çağırırken kendisi bunları yerine getirmeyenler, hatta tam tersini işleyenler… Bâtıl ve bozuk yönetimlerin rezaletlerine mazeret üretenler… Bunların yanında; Hak davayı istismar ve suistimal aracı edinenler, davayı sadece makam ve çıkar fırsatı görenler; bunların hepsi sureta insan, ama hakikatte İNEK siyretindedir!.. Çünkü ineklerin de, sütünden sahipleri faydalanır, ondan yoğurt ve tereyağı üretir. Ama kendileri yine saman yemektedir...

● Bir tutam ot, bir avuç yem gösterenlerin peşinden sürüklenen sürüler… Birisinin ayağı kayıp kayalıklardan düşmesi halinde, hepsi birden uçurumdan aşağı atlayıverenler misali; Kur’an’ı, Resullüllah’ı, aklı ve vicdanı ölçü alarak değil; nefsi hevesleriyle, behimi dürtüleriyle hareket eden şuursuz ve sorumsuz yığınlar ise; aynen KOYUN’lar gibidir!..

        

ŞİİR:

      

İNEKLER NE DEMİŞ, BAKMAM!

        

Güya dindar iktidarmış; faiz azmış, kumar yaygın

Eşcinsellik uygarlıkmış; zina serbest, deyyus saygın

Kör, sağır ve dilsiz olmuş; âlim susar, derviş baygın

Ben sorumlu Müslümanım, el âlem ne demiş bakmam

Hep O’nun Hak yolundayım, merkep tekmelemiş, takmam!..

        

Bak şu şarlatan şeyhlere, harama hikmet uydurur

Din istismarcı nanköre, keramet kısmet uydurur

İsrail’le işbirlikçi, haine himmet uydurur

Ben Erbakan hayranıyım, Hakkı haykırmaktan bıkmam

Ahdimin arkasındayım, inekler ne demiş bakmam!..

          

Saadet'i sulandırıp, bu halka yaranacakmış

Oynaklık oy alacakmış, her yerde aranacakmış

Sadıkları dışlayarak, kem gözden korunacakmış

Böylece dava yozlaşır, sanmayın haini çakmam

Ben Hakkın sevdalısıyım; inekler ne demiş, takmam!..

        

Hakkın kahrına uğrarım, inancıma şirk katarsam

Fahişeden aşağıyım, dünya için Din satarsam

Hayvandan ne farkım kalır, “Gün otlar, gece yatarsam…”

İnsanım, İslam’dan kopmam; vicdanım sesinden çıkmam

Ben Allah rızasındayım, inekler tepinmiş takmam!..

        

Gerçeklere suskun kalıp, “Dilsiz Şeytan” mı olayım

Dinar için Din pazarlar, Mel’un Bel’am mı olayım

“Biat, İtaat...” kılıflı, bir şarlatan mı olayım

Gafil halkın keyfi için, imanım vicdanım yıkmam

Ben Kur’an’a tercümanım; koyunlar melemiş, takmam!..

        

Ya Rab, ulaştır zafere; nusretin olsun kanadım

Bu bâtıl sistem içinde, kalmadı huzurum tadım

“Sapıtmış şaşkın” sanırlar, divaneye çıktı adım

Oysa Hakkı konuşurum, karavana kurşun sıkmam

Erbakan duasındayım; ters bakan ne demiş takmam!..

      

İbrahim’sen korkma dostum, ateş serin gül olacak

Musa gibi dal deryaya, su yarılıp yol olacak

Biz dağda gemi yaparız, deniz oraya varacak

Ben Rabbimin emrindeyim, her kanala girip akmam

Milli Çözüm sadıkıyız; koyunlar ne demiş takmam!..

          

 

        

 

        

Makale Paylaşım Sayısı: 306

SON YORUMLAR