YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL MENÜ

DERGİLER

Ay Seçiniz
category
6574d595b9f23
0
0
6401,171,6356,117,28,27,170,98,3,144,26,4,145,113,17,6330,1,110,12
Loading....

TOPLAM ZİYARETÇİLERİMİZ

Our Visitor

2 0 7 3 3 4
Bugün :
Dün : 11955
Bu ay : 110870
Geçen ay : 302569
Toplam : 21353852
IP'niz : 18.205.26.39

SON YORUMLAR

Son Yorumlar

YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL YAZILAR

YENİ ÇIKAN KİTAPLARIMIZ

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

KÜÇÜK DÜŞÜNENLERLE, BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER BAŞARILAMAZDI!

 

KÜÇÜK DÜŞÜNENLERLE,

BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER BAŞARILAMAZDI!

      

Mü’minliğin en belirgin özelliği, MERT’lik ve NET’liktir; “önderlik” ise ayrıca cesaret, metanet ve yüksek feraset istemektedir. Zahiren sahiplendiği kutlu ideallerine kendisi bile inanmamış ve hayatını adamamış olanların, başkalarının pohpohlamalarıyla ve kof edebiyatlarla oluşturdukları heyecan dalgası saman alevi gibidir, parlayıp sönecektir. Oysa; cehalet ve gaflet karanlıklarını, hakikat çağrıları ve basiret çıralarıyla aydınlatıp giderecek; Yüce Allah’ın izni ve inayetiyle, karamsarlık ve nemelazımcılık kışlarında donmuş vicdan buzlarını, avuçlarında ve bağrında eritecek yiğit bilgeler gereklidir. Hamurdan ekmek, çamurdan çömlek ve samurdan kürklü yelek olur, ama hamurdan-çamurdan çelik kılıç yapmak mümkün değildir. Bu bir maya meselesidir.

Evet; küçük beyinlerle, büyük devrimler yapıldığı hiç görülmemiştir. Çünkü güdük iradelerle ancak düşük idareler gerçekleşir. Tam bir iman teslimiyeti ve Kur’an istikameti bulunmayan, vicdani bağımsızlık ve bağışıklık kazanmayan, takva samimiyeti ve dava gayreti taşımayan tiplerin, kutsi hedeflere öncülük edeceğini düşünmek saflık alâmetidir. Böyleleri ancak, malûm merkezlerin parlatıp vitrin mankeni olarak “yüksek(!) makamlara” taşıdıkları dava hainlerine yaranma ve onların himayesinde bir yerlere tırmanma hesap ve hevesindedir. Oysa her şey Ezel’de tayin ve takdir edilmiştir; Allah’ın nasip etmediğini, kimse bize veremeyecektir.

Bismillahirrahmanirrahim.

“… Allah’ın emri; (bütün işleri ve hükümleri, ölçüyle tanzim ve) takdir edilmiş bir kaderdir. (Bunun değiştirilmesi ve geciktirilmesi mümkün değildir.)”

“(Rabbinin seçtiği ve rehber tayin ettiği kutlu insanlar) Ki onlar; Allah’ın risaletini (mesaj ve müjdesini öğrenip öğreten ve) tebliğ edenlerdir; ve O’ndan haşyet (ve hürmetle) içleri titreyenlerdir; ve Allah’ın dışında hiçbir kimseden (hiçbir güç ve kesimden) korkmadan (davasını ve davetini yürütenlerdir). Hesaba çekici (ve herkese hak ettiği karşılığı verici) olarak, Allah kâfidir.” (Ahzab Suresi 38. ayet son kısım ve 39. ayet)

İslami diriliş ve derleniş hareketine, insani düşünüş ve Milli Görüş devrimine ve Türkiye merkezli Adil bir Düzen’in yeryüzü hâkimiyetine öncülük yapacak kabiliyet ve karakterde, ulvi hedefler istikametinde bir lider elbette lazımdır ve mutlaka ortaya çıkacaktır. Cenab-ı Hak’kın takdir ve tayin buyurduğu, mazlum halkların da ihtiyaç duyduğu böyle bir değişim ve devrime, hiçbir güç engel olamayacaktır; milyarların duası ve mazlumların davası yerde kalmayacaktır.

Bir hücredeki harika mucizeyi, bir böcekteki akıl almaz marifeti, bir tohum tanesinde gizlenen İlahi projeyi, insan neslindeki yüksek meziyeti ve sırr-ı hilafeti (Allah’ın adaletini temsil mesuliyetini), yeryüzündeki mükemmel dengeyi ve en küçük dairesinde milyonlarca dünyayı barındıran yedi kat ve milyarlarca tabaka göklerdeki muhteşem âlemlerin esrar perdesini aralamak, araştırmak ve insanlığa yeni ufuklar açmak gayret ve basiretinden mahrum bulunan malum zevatın, “Post’ta oturarak dosta ulaşmak” hevesiyle; şu gaflet, cehalet ve dalâlet batağındaki insanlık irşat olunur mu?

Samimi bir ihtiyaç ve iştiyak duyarak, mâna ve mealini okuyup Allah’ın maksadını ve mesajını anlamaya çalışarak Kur’an iklimine, yani hakikat ve hikmet sarayının içine girmeyip; sadece mübarek lafzını ezberleyen, Mushaf’ın sürekli çevresinde gezinip, bir türlü özüne nüfuz etmeyen taklitçi ve şekilci, hatta dini istismar edici zerzevattan, mazlumların ve Müslümanların kurtuluş davasına rehberlik yapmaları umulur mu?

İslam’ın emirlerini ve iyilikleri tebliğden kaçınan, haram ve haksızlıkları, akılsızlık ve ahlâksızlıkları kötülemekten bile korkan; Ayet ve Hadis okuyup, zalim insanlardan makam ve menfaat kollayan; hoşgörü safsatasıyla CİHAD’ı, hikâye ve cevaz fetvalarıyla İCTİHAD’ı unutturan; yani yeni bir Kur’an medeniyetinin ve Adil bir Düzen’in ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlâki kurum ve kurallarını hazırlamaktan aciz, hatta böyle bir ihtiyaçtan bile habersiz bulunan madrabazların peşinde sürüklenip, saadet nizamına kavuşulur mu?

“Ey iman edenler, (sakın) Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan (kişileri, çevreleri ve ülkeleri) evliya edinmeyin. (Zalim ve kâfir güçlerin hükmüne ve himayesine girmeyin. Buna rağmen hangi sebep ve beklentiyle) Siz onlara karşı meveddet (yaranmak için muhabbet ve destek) yöneltmektesiniz; oysa onlar size Hakk’tan gelen (Kur’ani emir ve hükümleri) inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a imanınızdan dolayı, Elçiyi de, sizi de (hürriyetlerinizden ve hükümet etmekten) çıkarıp (izzetli hayatın dışına itmişlerdir). Eğer siz, Benim uğrumda (Kur’an’ın adalet kurallarını hâkim kılmak ve herkese temel insan haklarını sağlamak üzere) CİHAD etmek ve Benim rızama erişmek (niyeti ve gayretiyle yola) çıkmış iseniz (nasıl oluyor da hâlâ kalbinizin içinde) onlara (zalim ve kâfir güruhuna) karşı meveddet (sevgi ve destek) gizliyorsunuz? (Oysa) Ben sizin gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa (zalim ve kâfir güçlere yaranmaya ve sığınmaya çalışırsa) artık o(nun Hakk) yolun ortasından şaşırıp-sapmış olduğu (kesindir).”[1]

“… (Deyin ki: Ey kâfirler ve hainler!) Sizi (sisteminizi ve velayetinizi) tanımayıp inkâr ettik. (Her türlü şirkten ve şüpheden uzak) Allah’a Vahid (yegâne kudret ve hüküm sahibi) olarak iman edinceye kadar, sizinle bizim aramızda ebedi bir buğz ve düşmanlık baş göstermiştir…”[2]

Ayetlerinin emri bu kadar net ve sert şekilde ortada iken, hâlâ gidip İslam ve insanlık düşmanı ABD ve Yahudi Lobilerine ve AB Haçlı mahfillerine sığınan ve ırkçı emperyalist odaklarca beslenip sağılan kimseler, her ne kadar cafcaflı sıfatlar ve yaldızlı yaftalar takılsa da, aslında onlar sefil ve zelil mahlûklardır, gayet basit ve fasit figüranlardır. Böyle zavallı sığınmacılardan himmet ve himaye uman parti Genel Başkanları ve dini cemaat şaklabanları ise, onlardan çok daha zavallı ve geri zekâlıdır.

“(Onlardan belki) Yardım görürler diye Allah’tan gayrı ilahlara (süper güç sanılan tanrılara, zalim tağutlara ve işbirlikçi iktidarlarına) tutundular. (Oysa) Onların (sahte ilahların) kendilerine (gerçek anlamda) yardım etmeye güçleri yetmez, üstelik kendileri onlar için (hizmete âmade) hazır asker konumundadırlar.”[3] ayetleri bunların durumunu ne güzel anlatmaktadır. Daha önce de yazdık ve hatırlattık:

Aziz Hocamızın aile efradının ve evlatlarının, bizim ve bütün Milli Görüşçülerin üzerinde beş temel hakları vardır.

1- “İslam kardeşliği”, “İnnemel mü’minune ihvetün” hakkıdır. Çünkü hepsi de çok şükür iman ve istikamet ehli insanlardır.

2- “Dava birlikteliği” hakkıdır. Hocamızın çocukları; Hak davamıza bağlı, istikamet, hizmet ve gayret amaçlı, kutsal hedeflerimize ve Adil Düzen medeniyetine sevdalı bulundukları sürece başımız üstünde yerleri vardır. Zaten böyle olmaları lazımdır, aksi halde Hak’tan ve hayırdan savrulacaklardır.

3- Muhterem Hocamızın evlatları olmanın, O’nun yakınları ve sırdaşları şerefini taşımanın da elbette ayrı ve özel bir hatırı vardır. Kur’an’ın tercümanı ve Hak davasının bayraktarı olması nedeniyle Hocamıza duyulan haklı muhabbet ve bağlılığın bir gereği de, O’nun çocuklarına ve yakınlarına vefalı ve hürmetkâr davranmaktır. Ama onların nefsi ve fevri çıkışları uğruna, davamız ve ukbamız tehlikeye atılmayacaktır.

4- Aziz Hocamızın vefatından sonra; partiye özel olarak sızdırıldıklarını ve her türlü münafıklığı tezgâhladıklarını, Milli Çözüm’ün 30 yıldır hatırlatıp camiamızı uyardığı Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan ekibinin, bugüne kadar gizlenen kirli mahiyetini ve sinsi niyetlerini, Fatih Bey’in bazı toplantılarda ve münasip ortamlarda cesaretle açıklaması da, önce saygı ve takdirle karşılanmıştır. Ancak bu konuda daha kapsamlı, sonuç alıcı ve camiamızı rahatlandırıcı girişimler beklenirken ve üstelik Oğuzhan Asiltürk daha da ileri gidip, TV kanallarında ve binlerce insanın toplandığı konferanslarda bu çirkin iftiralarını tekrarlarken, birdenbire geri adım atılması ve “Bunlar Babamın arkadaşlarıdır, büyüklerimiz sayılır” edebiyatına sığınılması, hatta aday olduğu Genel Kongre konuşmasında bu zevata derin saygılar sunarak ve “Babamın kırk yıllık muhterem dava arkadaşları!” diye iltifatlar yağdırarak başlaması; daha sonra da yine bunları bahane edip parti kurması, sadık ve duyarlı insanlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştı. Evet; madem Oğuzhan ve ekibi böylesine sadık ve sağlamdı ve hürmete layıktı, öyle ise kulislerde ve özel sohbetlerde bunlar hakkındaki çok ağır itham ve iddialar ne maksatlıydı ve bu muhterem zevatın ortak adayına karşı, ayrı aday olarak sahaya çıkmanın ne anlamı vardı? Çünkü zaten bir avuç kalmış bu sadıklar camiasını, şahsi hevesler ve kaprisler uğruna birbirine kışkırtmanın vebali çok ağırdı. “Erbakan” soyadının izzet ve haysiyetine yaraşır, ülkemizin ve Ümmetin hasret ve hassasiyetleriyle bağdaşır, dirayetli bir tavır elbette umulmaktaydı, çünkü mü’minleri ve ezilenleri ferahlandıracak çıkışlara şiddetle ihtiyacımız olduğu açıktı. Ve inşaallah, sadıkların talep ve temennilerine tercümanlık yapacak, Partimizi kötü maksatlı ve marazlı tiplerden kurtaracak hamleler başlatılacaktır.

5- Rahmetli Hocamızın evlatlarına sahip çıkmak ve saygılı olmak gerektiğinin bir nedeni de, bunların davamızın ve camiamızın yüz akları sayılacak ahlâki bir olgunluk ve sorumluluk içindeki davranışlarıydı. Milli Görüşçüleri mahcup ve mahzun edecek yanlış ve yakışıksız durumlardan uzak, erdemli ve edepli bir yaşam tarzı edinip sürdürmeleri, bizim için Rabbimize şükür, kendilerine teşekkür etmemizi gerektiren bir nimet ve fazilet sayılmalıydı; ve inşaallah bundan sonra da böyle devam eder diye duacı olunmalıydı. Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin kışkırtmasıyla, miras meselesi yüzünden kardeşlerin mahkemelik olması, Mason münafık medyaya malzeme sunulması ve nihayet AKP iktidarına ve Erdoğan’ın dümen suyuna kayma hazırlığı gibi okunabilecek tavırları ve Milli Görüş’ü parçalayan yeni parti kurmaları ise elbette yanlıştır, yaralayıcıdır ve umulur ki hatalarını anlayıp bunlardan uzaklaşılacaktır.

Nasip olur ve fırsat bulunur da, münasip bir ortamda ve kendi aramızda sohbet imkânı doğarsa, samimi ve seviyeli ölçüler içinde birbirimize yapacağımız teklif ve tavsiyeler elbette olacaktır. Onların da mutlaka, bazı mazeretleri ve gözetilen hikmetleri varsa tartışılacaktır. Ama, bunları rastgele ve gıybet çerçevesinde konuşmak hem günahtır hem faydasızdır hem de Hocamızın Aziz hatırasına saygısızlıktır. Ne var ki Aziz Hocamızın açık vasiyetine rağmen yeni parti kurmak yanlıştır ve haksız bir çıkış olduğundan, bunun açıkça tenkit edilmesi lazımdır.

Hak davaya ve tarihi değişim olaylarına liderlik konusuna gelince:

Erbakan Hocamızın defalarca vurguladığı üzere: “HİDAYET, FERASET, DİRAYET, SİYASİ CESARET” gibi Allah vergisi çok özel ve seçkin meziyetler gerektiren; ilim ve ehliyet, irade ve azimet, ciddiyet ve metanet, Hak’ka teslimiyet ve adalet gibi yüksek ve örnek marifetler isteyen LİDERLİK, Allah-u Teâlâ’nın bir ihsanı, ikramı ve kader programının tayin ve tanzim ettiği bir imtihanıdır.

Milli Görüş mektebinde yetişmiş, Hak davanın çilesini çekmiş, sadakat ve samimiyetini, feraset ve faziletini, cesaret ve metanetini hizmetleri ve hayat serüveniyle ispat etmiş şahsiyetler içerisinde, yukarıdaki ilmi ve İslami ölçülere uygun görülen kişileri, liderlik makamına lâyık görmek ve desteklemek, hem lazımdır, hem de dava ehlinin en doğal hakkıdır. Ancak bunları yaparken, imani ve vicdani ölçülere sadık kalmak şarttır; kuru ve duygusal bir taraftarlıkla rakipleri karalamak yanlıştır. Ve asla unutmayalım ki, sonuçta Allah’ın dediği olacak ve herkes kendi niyet ve gayretinin karşılığını bulacaktır. Erbakan Hocamızın: “Bu davaya, sadece dünyalık heves ve hesaplar için girip çalışan bir insanın; cehenneme atılmak için artık başka bir günah aramasına gerek yoktur!” uyarılarını asla unutmamalıdır.

İlgili Ayet-i Kerimelerden ve Hadis-i Şeriflerden, İslam âlimlerinin içtihat ve kanaatlerinden ve Erbakan Hocamızın öğretilerinden anladığımıza göre; evet, Milli değişim ve dönüşüm devrimine şöyle bir Lider lazımdır!

1- Kur’an-ı Kerim’i ve prensiplerini, Hz. Peygamber Efendimizin Sünnetini ve hayat sistemini, Asr-ı Saadet’i, İslam tarihini ve bunların günümüze nasıl yön vereceğini çok iyi kavrayıp, anlayan ve uygulayan…

2- Erbakan Hocamızın kutlu hayat hikâyesini, yüksek siyaset ve stratejisini ve evrensel projelerini çok iyi bilen, benimseyen; O’nun özel seminer ve sohbetlerinde yetişmiş olan…

3- Milli Görüş davasını, manasını, amacını ve üstün farkını detaylarıyla bilen, bunları içine sindiren ve bir ömür boyu sapmadan bunlara sahip çıkan ve yaşayan…

4- Adil Düzen Projesini, geçiş sürecini, uygulama biçimini teferruatıyla bilen, her platformda bunları ilmi, siyasi, ekonomik ve ahlâki gerekçeleriyle rahatlıkla savunup tartışan…

5- İlk gençlik yıllarından itibaren, hem de gönüllü ve sürekli olarak, Milli Görüş davasına her kademede, Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin her yerinde hizmet sunan… Anarşi dönemlerinde, 12 Eylül sürecinde ve kapatılan partilerimizin yeniden kurulması gayretlerinde hep Aziz Hocamızın yanında, yolunda ve camiamızın hayrına çalışmalara katılan…

6- Partimize kasıtlı olarak sızdırılan veya sonradan azdırılan gaflet ve hıyanet ehlini, herkesten önce fark edip camiamızı uyaran; öngörülerinin tamamına yakını aynen çıkan; ancak davamıza çöreklenen nifak takımınca kara listeye alınıp dışlanan, suçlanan ve iftiralara uğrayan…

7- Ama bütün bu saldırı ve mahrumiyetlere rağmen; asla davamızdan, Hocamıza sadakatten ve Milli Görüş’ü savunmaktan geri durmayan…

8- Her türlü makam ve menfaat teklifine ve çeşitli tehditlere rağmen, asla Milli Görüş’ten ayrılan döneklere kanmayan, kaytaranlara katılmayan ve bâtıl düşüncelere kaymayan; istikametinden ve hedefinden caymayan…

9- Özellikle, “Bunlar da Milli Görüş’ün devamıdır ve Erbakan Hoca’nın bir planıdır” diye yutturulmaya çalışılan, Aziz Hocamızın tabiriyle; “şu BOP hizmetçisi ve Siyonizm işbirlikçisi” AKP’ye… Ve yine Ilımlı İslam diye Dinimizi yozlaştırıp, emperyalizme hizmet ettirmeye yönelen FETÖ fitnesi Cemaat’e asla meyletmeyen ve en zor zamanlarda bile bunların tahribatlarını yazıp konuşmaktan sakınmayan…

10- Yani inancı ve davası uğruna nefsi çıkarını ve rahatını feda etmekten asla kaçınmayan…

11- İslam’ın mesajını, Milli Görüş davasını ve Erbakan hakikatini çok iyi bilmek yanında; Siyonist ve emperyalist dünya düzenini, bunların arkasındaki Yahudi lobilerini ve Masonik merkezleri de çok iyi tanıyan ve yukarıda saydığımız konuların her birisi hakkında ilmi konferanslar sunacak ve bilimsel kitaplar yazacak kadar birikimli bulunan…

12- Yeni bir Dünya medeniyetinin merkezi ve motoru olacak Türkiye’mizde, Milli birlik ve dirliğimizin korunması; ertelenen SEVR’in ve gizlenen LOZAN’ın özel maddeleri gereği “ülkemizin federasyonlara ayrılıp parçalanmasına” kesinlikle karşı çıkılması hususunda, oldukça dikkatli ve duyarlı davranan…

13- Ve bu nedenle Yüce Mevlâ’mızın da hidayet ve inayetiyle; Milli ve vicdani gayret güden çok farklı kesimlerde de kendisine itimat ve itibar edilip, saygı duyulan; hidayet, feraset, cesaret, ilim ve dirayet sahibi bir lideri herhalde hazırlamıştır ve yollarını açacaktır.

“Onlar, süs (hazır kolaylık ve rahatlık) içinde yetiştirilip (bazı imkân ve makamlara ulaştırılan ve nazlı kadın misali mertçe) mücadeleye açık olmayan(ları) mı (Allah’a layık ve yakışık buluyorlar)?”[4]

Ayetinin ikaz ve işaretiyle: Allah’ın rızası ve davasının hatırı için, hasımları olan din düşmanlarına ve teşkilata sızmış münafıklara karşı, en çetin şartlarda bile, cesaret ve metanetle Hak’kı savunacak, her türlü sıkıntı ve kısıntı içinde ve her çeşit zorlama ve horlamaya rağmen çileli ve çetrefilli yolları bir bir aşıp kutlu hedefe ulaşacak, “dava dertlisi bir devrim rehberine” ihtiyaç vardır, hazırlanmıştır ve inşaallah ortaya çıkacaktır.

Farklı din ve düşünceden, ayrı kültür ve kökenden bütün insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sağlayıp koruyacak; milli, ahlâki ve ilmi prensiplere dayalı gerçek bir demokrasiyi ve örnek bir laikliği sistemleştirip uygulayacak; İslamiyet’le medeniyeti, milletle devleti, ferdi özgürlüklerle içtimai mesuliyetleri, dengeli ve disiplinli bir Adil Düzen içinde barıştırmayı başaracak beyin ve birikime sahip, hayatın içinde yetişmiş, çile ve mücadele ateşinde pişmiş nasipli bir şahsiyetle, asırlardır ezilen mazlumlar ve Müslümanlar, inşaallah yeniden ayağa kalkacak ve izzet kazanacaktır. Allah’ın va’adine ve kudretine göre bu oldukça kolaydır ve mutlaka gerçekleşmiş olacaktır!

Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir şahsiyete sahip çıkmak ise; iz’an ve insaf ehli dava erlerimizin, iman ve vicdan ayarını gösterecek bir imtihanıdır. Elbette; “Yardım Allah’tandır ve Zafer Yakındır!” Ve Mevla’mızın va’adi Hak’tır.

“Mücrimler (sorumluluktan kaçan suçlu günahkârlar) istemese de (Allah) HAKKI gerçekleştirip (üste çıkarmak) ve BÂTILI geçersiz kılmak (istiyordu).”[5]

“…Velev kâfirler hoşlanmasa da, Allah Kendi nurunu tamamlamaktan başka bir şey murad etmiyordu.”

“Müşrikler (ve münafık kesimler) kerih görüp (engel olsa da) O (Allah) Dinini bütün (bâtıl düzen ve) dinlere üstün kılmak üzere, Elçisini hidayetle ve Hakk Din ile gönderiyordu.”[6]

Bu arada, Partimizdeki bazı yetkili ve etiketli kimselerin şahsi kapris ve tahriplerine rağmen, Allah’ın özel bir inayeti ve Hocamızın manevi himmet ve himayesiyle, hem Saadet Partisi hem Milli Gazete, hem Milko dairesindeki vakıf ve dernekler, genel çizgi olarak, çok şükür ki Milli Görüş istikametinde bulunmaktadır ve ümmetin inancına, kutlu amacına ve ihtiyacına ters mecralara kaydırılamamıştır. Bunu İlahi bir lütuf saymalı ve sahip çıkılmalıdır. Çünkü vefalı ve sağlam Milli Görüş camiası, beklenen ve mutlaka gerçekleşmesi takdir edilen büyük devrim ve değişim sonrasında toplumun ıslahında “maya” görevi üstlenmiş olacaktır ve işte bunların hatırına partimize, Milli Gazete’mize ve diğer teşekküllerimize sadık kalınmalıdır. Bu arada Oğuzhan ve ekibinin, etrafına yerleştirdiği adamları eliyle; Fatih Bey’i yanlış yönlendirmeye ve onu haksız ve tutarsız konuma düşürmeye çalıştıkları hususu da dikkate alınmalı ve tedbirli davranılmalıdır. Unutmayalım ki bu davada hıyanete ve hasarete giden yolun kapısı, maalesef gafletle ve nefsi heveslerle aralanmaktadır.

Erbakan Vakfı Başkan Yardımcısı’nın saptırması!

Bir dönem, Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı yapan Necmettin Aydın, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın; Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayı desteklememe kararına tepki göstererek, “ABD ve İsrail’de Erdoğan’ın kaybetmesi için dua seansları yapılırken; Milli Görüşçülerin herkesten önce sandığa gidip, Sayın Erdoğan’a oy vermeleri şarttır” demeleri, hem ayarlarını hem de eksen kaymalarını ortaya koymaktaydı.[7] Böyle bir açıklama Aziz Hocamızın da kemiklerini sızlatırdı.

Bu Necmettin Aydın’ın açıklamasında: “10 Ağustos’ta Cumhuriyet tarihinde ilk ve serbest olarak Cumhurbaşkanını halkın seçeceği ve belki de Türkiye’nin yakın zamanda Başkanlık Sistemine geçebileceği” vurgulandıktan sonra, “tarafsız olanın bertaraf olacağının” hatırlatılması ise tam bir safsata ve saptırmacaydı. “Ve hele ‘mevcut üç aday arasında bir fark yok’ demek tamamen siyasi körlüktür. Oy vermemek, en kötü sonuca razı olmak demektir. CHP’nin aday tercihinde milletin manevi değerlerini referans alması fevkalâde olumludur. Ayrıca CHP’nin başörtüsü meselesinin çözümündeki olumlu yaklaşımı da takdire şayandır. Ancak kıymetli akademisyen olmasına rağmen, Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı için çok yetersiz bir adaydır. Yoldan, sudan, sanayiden, ekonomiden ihracattan, memleketten bihaber bir insandır. Siyasetin dışındandır. Döneminde İslam teşkilatı hiçbir inisiyatif almamış, almaması için de fren vazifesi görmüştür. Milletimiz bu tür donuk ve tutuk aktörlere hiçbir zaman meyletmemiştir. Milletimiz daima aktif ve agresif liderlere daha çok prim vermiştir” sözleri bile Ekmel Bey ile Recep Bey arasında zihniyet ve haysiyet olarak hiçbir fark bulunmadığının ispatıydı.

“11 yıldır Sayın Erdoğan; her yoldan gitmiş gelmiş, fayda ve zararı yakinen bilen bir kişidir. Karizmatik kişiliği ile devleti daha etkili ve verimli çalıştırma ihtimali kuvvetlidir. Sayın Erdoğan, son üç yıllık antiemperyalist duruşu ve çabası ile de çok önemli bir yola girmiştir. Son Gazze olayında tüm dünya İsrail’in yanında yer almış ya da suskunluğa gömülmüşken, adeta tek başına bu zulme karşı durması bile başlı başına yeterlidir. Milli Görüşçülerin herkesten önce sandığa gidip, Sayın Erdoğan’a oy vermeleri gerekir, aksi büyük vebaldir” değerlendirmeleri ise bunların basiret ve hassasiyet hamlığını yansıtmak dışında hiçbir imani ve insani temele ve Milli Görüş prensiplerine dayanmamaktaydı. Bu talihsiz tavırları, basit ve fasit dünyalık hesaplar uğruna kendilerini çok ucuza harcamaktan ve maalesef Oğuzhan Ekibine haklılık kazandırıp, samimi insanlarımızı hayal kırıklığına uğratmaktan başka bir işe de yaramayacaktı.

Bizzat Vakıf Genel Başkan Yardımcısı böyle bir açıklama yaptıktan sonra, kalkıp “Bu ifadeler bizi ve ailemizi bağlamamaktadır. Bizlerin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde herhangi bir adayın tarafında olduğumuza dair bir beyanımız olmamıştır!” gibi yuvarlak laflar yerine: “Erbakan Vakfı olarak Recep T. Erdoğan’ı destekleyeceğimiz iddiaları yalandır; bizim için Rahmetli Babamızın vasiyetiyle Milli Görüş’ün tek adresi olan Saadet Partisi’nin kararı esastır” şeklinde kesin ve net bir tavır takınılması lazımdı, ama maalesef tersi yapılmıştı.

Asıl Vesayet Amerikan Vesayetidir!

“Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilecek olmasının, vesayet rejimine son vereceği iddiası bir kandırmacadan ibarettir. Çünkü Türkiye’deki sorunların kaynağı askeri veya bürokratik vesayet değil, asıl vesayet; Amerikan vesayetidir. Bu konuda da adayların hiçbiri, ‘Bana ne Amerika’dan’ diyebilecek ve asıl vesayete karşı koyabilecek bir niyet ve işaret gösterememiştir. Seçeneksizliği seçme zorunluluğu özgürce bir seçim değildir. Kısacası, bütün bu ilke ve prensipler çerçevesinde değerlendirildiğinde mevcut adaylardan hiçbiri, maalesef, Milli Görüş’ün prensiplerine ve beklentilerine cevap vermemektedir. Çünkü söylemleri değişik gibi gözükse de eylemleri ve yönelimleri birdir, bunlar Batının takipçileri ve taklitçileridir.” tespitleri aynen gerçekleri ve Milli Görüş’ün haklı gerekçelerini yansıtmaktaydı.

Aziz Hocamızın vefatı öncesinde ısrarla ve vasiyet makamında: “Milli Görüş’ün tek partisi ve gerçek temsilcisi Saadet Partisidir!” buyurması, aynı zamanda “Saadet Partisi’nin İslami prensiplerinden ve insani hedeflerinden sapmasına Allah’ın merhametinin müsaade etmeyeceği” duasını ve mesajını da özünde barındırmaktadır. Hem genel ve yerel seçimlerde, hem Cumhurbaşkanlığı meselesinde, AKP iktidarına ve adaylarına meyletmek, bu kayma ve sapmaya “ehvenüş-şer” gibi geçersiz gerekçeler üretmek, kendini ve geçmişini inkârdır ve hüsrandır!

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi (topluluk ve kesimi), Allah’a ve Elçisine başkaldıran (haklı ve hayırlı yoldan ayrılıp şımaran) kimselerle bir meveddet (sevgi ve destek bağı sağlamak) üzere asla bulmayacaksın! Velev ki bunlar (Elçiye başkaldırıp ayrılanlar); isterse (kendi) babaları, öz evlatları, ihvanları (kardeşleri veya tarikat arkadaşları) veya aşiretleri (meşrep ve cemaat mensupları) olsunlar (yine de mü’minlerin, hiçbir şekilde ve hiçbir bahane ile hainlere meveddet -destek ve muhabbet- ederken kesinlikle rastlamayacaksın)! Bu kimselerin (mert ve net mü’minleri ve bu sadık ve sağlam gayret ve istikametleri nedeniyle) kalplerine Allah imanı yazmış (gerçek şuura ve huzura ulaştırmış) ve onları (dünyada iken) Kendi katından özel bir ruh (manevi bir güç ve kararlılıkla) te’yid ve takviye buyurmuşlardır, (ahirette ise) altından ırmaklar akan cennetlerine sokacak ve orada ebedi (bir saadet ve saltanat içinde) kalacaklardır. Allah (bu dini gayretli ve ulvi gayeli) olanlardan razı olup memnun kalmıştır, onlar da (zaten, Rablerinin hükmünden ve nimetlerinden) razı (memnun ve mutmain) olmuşlardır. İşte bu (onurlu ve mutlu kullar) Allah’ın partisi (ve Hakkın taraftarlarıdır); felah bulacak (dünyada zafer ve izzete, ahirette cennet ve rü’yete ulaşacak) olanlar da, ancak bunlardır!” (Mücadele: 22) ayetinde: Hak elçisinden ve dava çizgisinden ayrılan, Haçlı-Siyonistlerin himayesinde parlatılıp iktidara taşınan ve bunların hıyanetleri ve işbirlikleri sayesinde İslam Birliği ve Adil Düzen Projeleri sekteye uğratılan, BOP Eşbaşkanlığı eliyle Irak, Libya ve Suriye en vahşi yöntemlerle parçalatılan kimselere, yani “Şeytanın Hizbine” herhangi bir yöntem ve niyetle meveddet-destek ve muhabbet beslemenin imanla ve insanlıkla asla bağdaşmayacağı çok açık ve ağır şekilde ikaz buyrulmaktadır.

Kaldı ki, bütün hesaplarını; “Hak-Bâtıl mücadelesindeki imtihan mesuliyeti” üzerine değil, “Recep T. Erdoğan’ı kimsenin durduramayacağı ve bundan sonra onun mutlak saltanatının başlayacağı” hayaline göre yapanlar ve buna uygun gerekçeler uydurup tavır takınanlar, böylece davanın haklılığını, Allah’ın uyarılarını unutup Siyonist merkezlerin ve küresel şeytani güçlerin hükümranlığını kabul etmiş olduklarını da açığa vurmaktadır.

Bediüzzaman’ın, “ancak çok az sayıdaki seçkin bağlılarının yüksek iman nuru ve ferasetiyle tanıyabileceklerini, diğer mü’minlerin ve kalabalık kesimlerin kim olduğunu bilmeleri lazım gelmediğini” söylediği Hz. İsa (AS)’ın yeniden zuhur edip ortaya çıkışı ve Deccalizmi yıkışı da, büyük devrim ve değişimin mutlaka yaşanacağının Nebevi ihbarı ve Kur’ani ispatıdır. Bunu anlamak için Saff Suresi 6 ile 14. ayetlerini dikkatle ve tekraren okumak lazımdır.

6. Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra ismi ‘Ahmed’ olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim” demişti. Fakat o, onlara kesin belgelerle gelince: “Bu, açıkça bir büyüdür” demişlerdi.

7. İslam’a çağrıldığı halde, (sorumluluktan ve sıkıntıdan kaçınmak ve Hakk’tan kaytarmak üzere) Allah’a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmeyecektir.

8. Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla (kuru laf kalabalığıyla) söndürmek istemektedir. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâfirler hoş görmese bile (Kur’an’ın Adil Düzenini getirecektir).

9. Elçilerini hidayet ve Hakk din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (Hakk din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile (bunu gerçekleştirecektir).

10. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak (dünyada zilletten izzete, ahirette ise cehennemden cennete ulaştıracak) bir ticareti haber vereyim mi?

11. (İşte bu en kârlı ve hayırlı ticaret) Allah’a ve O’nun Resulü’ne iman etmeniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele vermeniz, cihat etmenizdir. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer değerini bilirseniz (böyle davranmanız ve çalışmanız gerekir).

12. (Böyle yaparsanız) Allah sizin günahlarınızı bağışlayıverir, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ‘büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur.

13. Ve (dünyada iken de beklediğiniz ve) seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih (mutlaka gelecektir). Mü’minleri müjdele!

14. Ey iman edenler, Allah’ın (Dininin) yardımcıları olun (ve Hakk davanın gayretini çekin). Meryem oğlu İsa’nın Havarilere: “Allah’a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?” demesi gibi. Havariler de: “Allah’ın yardımcıları bizleriz” yanıtını vermişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti. Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyince, onlar da üstün gelmişlerdi. (Saf: 6-14)

“Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve (yeniden yeryüzünde zuhur edip Deccalizm’le mücadelende) sana uyanları (zafere eriştireceğim ve) kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.” (Al-i İmran: 55)

Sadakallahülazim. Allah doğru söylemektedir. Bunları aynen kabul etmek ve zuhurunu beklemek imanın gereğidir. Bu müjdeleri ve İslam Devrimini “hayalperestlik” olarak değerlendirenler ise; “dışı mü’min, içi münkir” kimselerdir.

Bu makaleyi sesli olarak dinleyebilirsiniz:

{mp3}kucukdusunenlerlebuyukdonusumbasarilamazdi{/mp3}

 

 


[1] Mümtehine: 1

[2] Mümtehine: 4. Ayet orta kısmı.

[3] Yasin: 74-75

[4] Zuhruf: 18

[5] Enfal: 8

[6] Tevbe: 32-33

[7] www.timeturk.com 27 Temmuz 2014

0 0 votes
Değerlendirmeniz

Makale Paylaşım Sayısı: 

Abdullah AKGÜL

Abdullah AKGÜL

Yorumu Takip Et
Bildir
guest
8 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Mus ab

Sadece Milli Çözüm Okulundan Öğrenilen Dersler!
Milli Görüş davasının; insanlığın tek huzur ve adalet reçetesi olduğu,
Milli Görüş davasının içerisinde; Numan, Arınç, Gül, Asiltürk gibi engereklerin olduğunu ve tarih boyu hak davaların içerisinde bu tür münafık şahsiyetlerin olabileceğini,
Hakikatlere karşı düşmanlık eden ekibe karşı mücadele etmeyi,
TSK’yı gözbebeğimiz görüp, Milli Görüşü en iyi muhafaza etmiş kurumumuz olduğunu,
Erbakan Hocamızın TSK’yı bileği bükülmez noktaya getirdiğini ve en teknolojik silahlarla donattığını,
Cemaatlerin bir vaka olduğunu, doğru kullanıldığında ülke için büyük bir zenginlik, göz ardı edildiğinde dış mihrakların etkili bir silahı olduğu,
Cemaatler, Tarikatlar ülkesine ve milletine nasıl faydalı hale getirilebilir,
Aziz Erbakan Hocamızın asrımız için en muhteşem bir rehber olduğunu ve ötesi,
Vicdan ehli sağcı solcu her kesimin kabul edeceği Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini;
Kur’an’ın mana ve mesajını öğrenmenin, yaşamaya çalışmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu,
İnsanlara karşı, Müslüman din kardeşlerimize karşı, Dava kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı;
İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan Aziz Erbakan Hocamızın Adil Düzen Projelerini ve “bugünde uygulana bilir” inancını,
Birleştirici, mezheplere bakış açısıyla, farklılıklara rağmen İslam aleminin nasıl tek bir vücut olabileceği,
Tüm insanlığı barış, adalet, hoşgörü içerisinde yaşatacak Adil Dünya projelerini,
Kur’an ve Sünnetin günüz olaylarını nasıl aydınlattığını,
İslam’ın insanlığa kazandırdığı zenginlikleri, insanlığının hizmetine suna bilme,
Farklı; parti, cemaat, mezhep, görüşlerde olan toplulukları bir araya getirme ve ortak hedefte buluştura bilme,
Dersleri sadece Milli Çözüm okulundan ve bu okulun Şahsı Manevisi Üstad Ahmet Akgül Hocamızdan öğrenile bilir.
Mutlaka saydığımız bir iki konuda isabetli bakış açısına sahip; millet vekilli, Prof., Dr., yazar, iş adamı, zengin, imam, sanatkâr, belediye başkanı, devlet başkanı, parti başkanı, ilahiyat hocası görmüşsünüzdür. Fakat hepsinde(saymadığımız konular dada) isabetli bakış açısına sahip Milli Çözümden başka okul bulamazsınız. Böylesine nadide kıymetli bilgileri haşa “ben bildim” nankörlüğüne düşmeden, inandığımız gerçeklerin “paha biçilmez kıymetler” olduğunu fark etmeme gafletine düşmeyen, kadir kıymet bilen erlerden olma duası ile.

Necmettin

GÖRENEDİR GÖRENE!..
Gayesi küçücüğün,karı koltukmuş
Dünyayı değiştirmek, amacı yoktur
İçteki şebekeler,özü öğütmüş
Bunları alt edecek,dirayet yoktur!..

Kimi siyon düzene,aletlik eder
Kimi piyon kimseye,hürmetlik eder
Birlik dirlik dağıtır,çok fena eder
Şah olmaya kalksa da,marifet yoktur!..

Mümin gerek mert gerek,kalleşlik olmaz
Milli Görüş Davaya,gayretsiz olmaz
Haine,hayırsıza,tavırsız olmaz
Hakka taraf olmayan,kazancı yoktur!..

Vicdanına danışan,gerçeği görür
Hidayet ve feraset,dirayet görür
Davayı kim sürdürür,civanmert görür
Rıza Bari bilmeyen,belası çoktur!..

Yakup G.

Aziz Erbakan Hocamızı zamanında anlamayıp bugün kıymetini bilemedik diyenlerin son bir fırsatı daha vardır…
İnsan bir konuda birşey yapmak istiyorsa kendince en büyüğünü, en güzelini, en iyisini en ilerisini hedef tutmalı kendisine. Yani büyük düşünmeli her zaman. Çünkü büyük düşünmeden yüksek hedeflere varılmayacaktır.
Ancak burada iki durum çıkıyor ortaya. Birincisi bu durumun kişinin yetişme, karakter, inanç ve hayal dünyasına göre değişmesi. İkincisi ise Rahmani veya batıl (şeytani) niyet ve istikamet olarak iki zıt yönelişin olması.
Rabbimiz “Adil” sıfatı gereği her iki zıt yönelişte gayret ve çaba gösterene imkan sunmaktadır. Ancak makaledeki kasıt İslami ve insani niyet ve istikamet üzerinde olduğunu iddia edenlere olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle kişisel gelişim eğitimlerinde vurgulanan bir husustur, yönetici başkadır lider ise başka…
Liderlik makalede de zikredildiği üzere cesaret, metanet ve yüksek feraset istemektedir. İdeallerine önce tam inanmak ve hayatını adamak gerektirir. Mücadelesi, sadakat ve samimiyeti, feraset ve fazileti, cesaret ve metaneti ile rüştünü ispat ister. Karamsarlık değil şevk ve heyecan yüklemeyi, imkansızlığı değil başarılabilir ümidini aşılamayı, insanlığa yeni ufuklar açma gayreti, ve yorgun ve uykudaki kitleleri uyandıracak meziyet ve maharet ister. İman teslimiyeti, Kuran istikameti, vicdani bağımsızlık ve bağışıklık, takva samimiyeti ve dava gayreti gerektirir. Zalimlere karşı yaltanmayı değil dik durmayı, inancından ve ideallerinden taviz vermemeyi gerektirir.
Ahzab suresi 39. Ayette buyrulduğu üzere Allah’ın mesaj ve müjdesini öğrenip öğreten O’ndan haşyet (ve hürmetle) içi titreyen, Allah’ın dışında hiçbir güç ve kesimden korkmadan davasını ve davetini yürütendir O.
En büyük özelliği ise Cihad ve İctihadı diri tutmak yani mevcut batıl ve bozuk sistemin eksiklerini, insanlığın problemlerini ve çağın gerekliliklerini çok iyi tespit etmek ve yeni bir Kur’an medeniyetinin ve Adil bir Düzen’in ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlâki kurum ve kurallarını hazırlamak, detaylarıyla vakıf ve geçiş aşamasına hakim olmayı gerektirir.
Hasılı özetle makalede de geçtiği ve Aziz Erbakan Hocamızın defalarca vurguladığı üzere: “HİDAYET, FERASET, DİRAYET, SİYASİ CESARET” gibi Allah vergisi çok özel ve seçkin meziyetler gerektiren; ilim ve ehliyet, irade ve azimet, ciddiyet ve metanet, Hak’ka teslimiyet ve adalet gibi yüksek ve örnek marifetler isteyen LİDERLİK, Allah-u Teâlâ’nın bir ihsanı, ikramı ve kader programının tayin ve tanzim ettiği bir imtihanıdır.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir şahsiyete sahip çıkmak ise; iz’an ve insaf ehli dava erlerimizin, iman ve vicdan ayarını gösterecek bir imtihanıdır.
Milli Görüş davasının bir neferi olarak yukarıdaki kriterler ışığında; davamıza, ülkemize ve insanlığa liderlik etme potansiyelini taşıyan yegane şahsiyet Muhterem Ahmet Akgül Üstad’dır. Ülke olarak geldiğimiz noktada, tüm kesimlerin lider alternatiflerinin ayarının ortaya çıkmış olduğu ve var olma ya da yok olma mücadelesi verdiğimiz bu dönemde tüm izan ehli Milli Görüşçüler ve Milli duyarlı vatan evladının bu fikriyatta birleşmelerinin zamanı gelmiştir. Aziz Erbakan Hocamızı zamanında anlamayıp bugün kıymetini bilemedik diyenlerin son bir fırsatı daha vardır. Bu gaflet durumu devam edecek olsa bile kimse takdiri değiştiremeyecektir. Mesele bu izzete ortak olmaktır…

Elif G.

Büyük düşünenlerle büyük atılımlar kaçınılmazdır .
Bizlerin mümin olarak yaratılış sebebimizin farkında ve şuurunda davranmamız gerekir. Aziz Erbakan Hocamızın da dediği gibi Hak Batıl mücadelesinde safımızı belli edip son nefesimize kadar bu yolda hizmet ve gayretten geri durmamalıyız. Dünyadan çıkıp geniş bir bakış açısıyla kendimize baktığımızda yaratılan kainat ve gezegenler içinde bir hiç sayılacak kadar küçük bir varlıktır insan. Rabbimiz bizlere kendi varlığını ispatlayacak ve sonunda dünyaya imtihan amacıyla gönderildiğimizi fark ettirecek birçok delil ortaya koymuş ve düzen inşa etmişken bizlerin küçük hesaplar ve menfaatler peşinde koşarak dünya ve ahiretimizi mahfetmemiz çok yazık olur . Hedefi insanlığın kurtuluşu refah ve huzuru ve adalet nizamı olan kişinin makam, mevki, imkân, parti için değerlerinden taviz vermemesi, bu su çukurlarında boğulmaması gerekir. Küçük düşünen insanlar küçük şeyleri dert ederler. Menfaat gözetmek, inancından taviz vermek ve değerlerini istismar etmek bir kişi grup veya hareketin küçük düşündüğünün ve niyet bozukluğunun en büyük emaresidir . Bunun tersi; değerlerinden taviz vermeden, istismara zerre yeltenmeden menfaat gözetmeden yapılan büyük fedakarlıklar, sabırlı mücadele eden kişi, grup veya hareketler ise büyük düşünce ve ideallere sahiptir.
Bizim Hak Batıl mücadelesinde duruşumuz ve çizgimiz her zaman Kur’an ve Sünnet ışığında Aziz Erbakan Hocamızın liderliği ve Muhterem Ahmet Akgül Hocamız kılavuzluğunda hareket etmek, ümmeti Muhammed’in ve tüm insanlığın saadeti için çabalayıp adil bir düzenin kurulması için mücadele etmektir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Aziz Erbakan Hocamızın dediği gibi bütün mesele bu şerefli davada nasıl imtihan vereceğimizdir.

Necati

MİLLİ ÇÖZÜM VE KÜÇÜK DÜŞÜNENLERİN HAYALLERİ!
İşte küçük düşünenlerin halini anlatan en güzel kıssa:
İki çoban birlikte hayal kuruyorlarmış!
Çobanın bir diğerine “Sen padişah olsan hangi yemeği yersin?” diye sormuş. Çoban hiç düşünmeden “soğanın cücüğünü yerim” diye cevap vermiş. Bu sefer de “padişah olsam soğanın cücüğüne yerim” diyen çoban diğerine “Peki sen padişah olsan hangi yemeği yersin?” diye sormuş. Diğer çoban bu soru üzerine uzunca düşünmüş ve sonunda cevap vermiş “Soğanın cücüğünü sen yedikten sonra, yiyecek daha başka ne kaldı ki” diye cevap vermiş.
Küçük düşünenlerin “büyük dönüşüm” hayalleri bile “padişah sofrasında soğanın cücüğünü yemeyi hayal eden” çobanların halinden farksızdır!
Küçük düşünenlerin hayalleri; basit ve fasit dünyalık hesaplar uğruna Siyonist Şeytanlarla işbirliği yapmak karşılığında “alçaldıkça alçalan” dava hainlerine yaranma ve hainlerin himayesinde bir yerlere tırmanma hesap ve hevesleridir.
Küçük düşünenler; “yiğit bilgeleri” göremezler!
Küçük düşünenler; “dava dertlisi bir devrim rehberini” hayal edemezler!
Küçük düşünenler; “Siyonist şeytanların himayesinde yükselmeyi, yani alçaldıkça alçalmayı liderlik zannederler!
Velhasıl küçük düşünenler; Kur’an-ı Kerimin müjdelerini ve İslam Devrimini “hayalperestlik” olarak görürler!
Küçük düşünenler; Milli değişim ve dönüşüm devrimini gerçekleştirecek Milli Çözüm’ü görmüyorlar.
“Görenedir görene, köre nedir köre ne!”

faruk bulut

ZAFER SENİNDİR YA RAB BİZ SEFERLE YUKUMLUYUZ
Zaferın de hos seferınde hos bızı bu davadan rıcat edenlerden eyleme Ayaklarımızı sabit kıl zor anda cayanlardan mucahıt olupta MUTEAHHIT olanlardan eyleme KURAN IN TUM HUKUMLERINDEN ALLAH VE RESULULLAH IN SUNNETULLAHINDAN AZİZ HOCAM PROF DR NECMETTIN ERBAKAN IN MILLI GORUS ADIL DUZEN ISTIKAMETINDEN TAKIP CISI OLAN USTUDADIMIZ AHMET AKGUL HOCAMIZIN prensıplı TAVIZSIZ ıstıkametınden bızlerı NEFSIMIZE UYDURUPTA AYIRMA YA RABBI BIZLERI SIRATI MUSTAKIMIMN YOLUNA GIDEN ONDAN GAYRI HIC BIR YOLA SAPMIYACAK OLAN KURAN IN ANLATTIGI HAKIKI MUCAHITLERDEN EYLE BUTUN MILLI COZUM KARDESLERIME VE BU YOLDA HIZMETI OLAN HERKESE SELAM OLSUN

mehmet ay

MUSLUMAN EMROLUNDUGU GIBI DOSDOGRU OLMALI
AZIZ HOCAMIZA MILLI COZUMDE HIZMET EDEN KARDESLERIMIZE SELAM OLSUN

MUSLUMANIM DIYENLERIN KENDILERINE YUKLENEN MISYONUN FARKINA VARAMADIKLARI KESIN VE KAT IDIR OYLE OLMASA RESULULLAH SAV IN AMCASI EBU TALIB E GELIP YEGENINE SOYLE NE ISTIYORSA VERELIM MEKKENIN VALISI YAPALIM PARA VERELIM NE ISTIYORSA EMRINE AMEDE EDELIM
FAKAT RESULULLAH SAV NE DEDI BIR ELIME AYI BIR ELIME DUNYAYI VERSELER BEN BU DAVADAN VAZGECMEM DEDI SU ANDA MUSLUMANIM DIYENLER NE YAPTI PEYGAMBERIMIZE YAPILAN TEKLIFLERIN TUMUNU KABUL ETTI YANI ISLAMIN EMRETTIKLERINI ELLERININ TERSIYLE ITTI MUNAFIKLARDAN OLDULAR RESULULLAH ZALIMMIYDIKI BUNLAR GIBI KABUL EDIP EL ALTINDAN BUNLARIN DEYIMIGLE STRATEJIK TAKTIK UYGULAYIP ISLAMI ANLATABILİRDI BIR AVUC INSAN BU GOREVI IFA EDIYOR ONLARA SELAM OLSUN

Necmiye topcu

Müslüman doğrudur, dobradır merttir O hıyanet bilmez açıktır nettir
Ne ticaretin, (ne siyasetin) ne de alışverişin kendilerini Allah’ı zik­retmekten (Onun hükümlerini yerine getirmekten), namazını eda etmekten ve zekâtını vermekten asla alıkoy­madığı (ve Rabbini hiçbir zaman unutmayan) öyle adamlar vardır ki; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkup (çekinerek hayatlarını sürdürmektedir).
Mü’minlerden öyle (mert ve metin) erler vardır ki, Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirip (Hakk uğrunda canını vermiştir), kimi de (gönülden cenneti ve şahadeti umup) beklemektedir. Onlar hiçbir vazgeçme ve yan çizme (bedel ve bahane) ile (Allah adına verdikleri sözlerini) değiştirmemiştir.

Yani hem Nefsini terbiye eder hem de zülüm sistemiyle mücadelede sadık samimi sabırlı olan erler
Hazreti
Attığı taş kurbağayı ürkütmeyen ))cinsinden her gün yüzlerce kurusıkı laf yapan ama ucuz kahramanlık rolleri bilindiği için güç merkezlerince hesaba bile katılmayan boşboğazlara karşılık
Hazreti Ali’nin buyurduğu gibi susulacak yerde konuşmak ahmaklık konuşulacak yerde susmak ise korkaklıktır gerçeğine uygun olarak neyi ne zaman nerede ve nasıl konuşacağını çok iyi bilen yiğit milli çözüm erleri ERBAKAN hocasına verdiği sözden milim caymadan haklı olduğu yerde susmayan sadıklar var
Kainatın ortasına bir bomba koyup patlatılsa şeytanların şatosunda ve masonların locasında ancak bu denli dehşetli bir etki yapabilir
Bu etkiyi üstad AHMET akgül ve milli çözüm yapıyor şükürler olsun

YORUMLAR

Son Yorumlar
8
0
Yorumunuzu okumaktan memnuniyet duyarızx