Get Adobe Flash player
Reklam

AKP İLE CHP’NİN 40 “AYNI”SI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 

 

CHP-AKP Aynı Saatin Yelkovan ve Akrebi Gibidir!

1- Her ikisi de AB’cidir. Bunlar egemenliğimizin AB’ye devrine rıza göstermektedir… Her ikisi de bağımsızlık haklarımızın AB’ye terkini istemekte, bunu gaye edindiklerini söylemektedir. Bu noktada, örneğin “Subaylar Sivil Mahkemede mi, Askeri Mahkemede mi Yargılansın” tartışmaları ve taraf gibi davranmaları, rol gereğidir. Çünkü AB’ye alındıktan sonra zaten askerimizi de polisimizi de, sivilimizi ve siyasetimizi de haliyle AB kurumları yargılayıp yönetecektir…

2- Her ikisi de ABD’cidir. Amerika bunların “Tağutu-Tanrısı” yerindedir.

3- Her ikisi de İsrailcidir. Bunlar İsrail’in bölgemiz ve ülkemizdeki yüksek çıkarlarını gözetmektedir ve zaten İsmet İnönü hükümeti 1948’de İsrail’i ilk tanıma şerefine ermiştir.

4- Her ikisi de Yahudi Lobicidir. Hem AKP hem CHP onların himmet ve himayesine taliptir.

5- Her ikisinin de önemli yönetici ve milletvekillerinin bir kısmı Mason Locası üyesidir.

6- Mason Locasının tahribatlarına ve gizli diktatoryasına her iki parti de tepkisizdir. AKP Dinimizi, CHP devrimi istismar edicidir…

7- Her iki partide de Sabataist ve Karaim Yahudileri üst görevlerdedir. Yan kuruluşları ve yandaş sivil oluşumları da Soros’un beslemeleridir.

8- Her ikisi de Batı taklitçisidir. E. Milli Eğitim Bakanı ve AKP kurucularından Hüseyin Çelik Erdoğan’ın kendisini yeni partiye davet ettiğinde;

“Ben, kurulacak partinin Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partilerinin devamı veya başka bir versiyonu olması halinde böyle bir partinin içinde yer almayacağımı; ancak merkezde, ayakları geniş basan, dini değerler üzerinden değil, demokratik değerler platformunda siyaset yapan bir partinin kurulması halinde severek böyle bir oluşumun içerisinde yer alacağımı söyledim. Kurulması gereken partinin olması gereken ve olmaması gereken özellikleri ile ilgili bazı detaylar dile getirdim. Sayın Erdoğan bana” Kurmak istediğimiz parti, tam da sizin bu çerçevesini çizdiğiniz partidir” dediğini kişisel internet sitesinde açıklamıştır. (Bak: 23 Mart 2016) Bu itiraflar, Erdoğan’ın, Erbakan’ın Milli Görüş ve Adil Düzen projelerini askıya alma ve Siyonizm’in hedeflerini kolaylaştırma karşılığı iktidara hazırlandığının da kanıtı yerindedir.

9- Her ikisi de NATO taraftarı ve sadık müttefikidir.

10- Her ikisinin de fikir babaları ve danışmanları Rotary ve Lions müdavimleridir.

11- Her İkisi de İttihat ve Terakki’nin, Siyonist Yahudi Lobilerinin takipçisidir.

12- Milli ve yerli bağımsız proje üretemezler, bunlar taşeron tatbikçilerdir.

13- Her ikisi de faizcidir. Faizsiz düzen için hiçbir girişimleri görülmemiştir.

14- Her ikisi de IMF kefalet kurumu aracılığı ile Siyonist bankerlerden borç dilenmektedir.

15- Yandaş zenginleri farklı ama ikisi de rantiyecidir.

16- Her ikisi de manevi-ahlaki tahripçidir. Hele AKP döneminde ailevi ve ahlaki çöküşe hız verilmiştir.

17- İkisi de Bilderberg’cidir ve Millici değil küreselcidir.

18- AKP ve CHP, ikisi de Davos müdavimidir.

19- İkisi de KKTC’yi AB önünde bir engel görmektedir ve taviz için takiyye yürütmektedir.

20- İkisinin de politikası; Türk tarımının öldürülmesi ve insanımızın gâvura muhtaç hale getirilmesi yönündedir.

21- Her ikisi de çiftçimizi İsrail’in geni bozuk tohumlarına mahkûm etmiştir. Halk sağlığımız İsrail firmalarına feda edilmiştir. İsrail ise AKP’nin bu kıyağına karşı Miraç Gecesi TRT’ye Mescidi Aksa’dan (daha ziyade Kubbet-us Sahra görüntülü ve tartışma yaratan) yayın yapma izni vermiştir. Ve böylece dindar halkımız uyutuluvermiştir.

22- İkisi de vergiyi fakirden; işçi, köylü ve esnaf kesiminden alıveren zihniyettedir.

23- İkisi de krediyi kendi zenginlerine vermektedir. Rahmetli Mustafa Koç ve kardeşi ailesiyle birlikte vefatından bir gün önce Aksaray’da Sn. Cumhurbaşkanının özel misafirleri olacak kadar samimilerdi. Yani “gündüzleri hacılarla hocalarla, geceleri ise Koç’larla Localarla beraberlerdi”.

24- Her ikisi de “Ruhban okulunun açılması” gibi azınlıkları azdıracak taleplerin hizmetçisidir.

25- AKP dindar-muhafazakar kesimleri, CHP ile; CHP ise çağdaş geçinenleri AKP ile ürkütüp korkutarak oy devşirmektedir. Yani tahterevallinin denge partileridir.

26- Zaten Recep T. Erdoğan’a Başbakanlık yolunu CHP, Sn. Abdullah Gül’e Cumhurbaşkanlığı koltuğunu birlikte açıvermişlerdir.

27- Her ikisi de ülke yararını değil, parti ve yandaş çıkarını düşünmektedir.

28- CHP ve AKP’nin görünüşleri ve yaşam biçimleri sizi aldatmasın. Çünkü “görüş”leri ve gayeleri birdir.

29-  Her ikisi de, Milli ve yerli bir hukuk ve ahlak düzenini değil, Batı’nın dayattığı haksız ve ahlaksız sistemleri ve demokratik cilalı despotik yönetim biçimlerini tercih etmektedir. Bu nedenle AB’den talimatla gelen uyum yasalarını AKP ile CHP hemen el ele vererek birlikte Meclisten geçirmektedir.

30- AKP bir zamanlar doğrudan şimdi perde arkasından BOP’un Eşbaşkanlığını yürütürken, CHP İsrail’e dolaylı yandaşlığını sürdürmektedir.

31- İkisi de yargıyı siyasallaştırma hevesindedir. Birisi Ergenekon davasının avukatı, diğeri savcısı gibi hareket etmişlerdir. Aynı tavır HSYK’nın tayin ve terfi yetkisine müdahalede de görülmektedir.

32- AKP-CHP her ikisi de aynı Siyonist odakların Türkiye değneğinin sağ ve sol uçları gibidir ve zulüm sisteminin temel çıbanlarına dokunmayan pansuman tedbircilerdir.

33- Her ikisinin yöneticileri de, evrensel boyutları ve yeni medeniyet programları olan Milli, ilmi ve insani projeler üretmekten aciz ve bilgisizdir. Ulusal ve uluslararası çapta misyon ve vizyon fakirleridir.

34- CHP Askerin ve Alevi kardeşlerimizin, AKP ise Masonik merkezlerin ve din sömürücülerinin sözcüleri rolüyle siyasi rant devşirmektedir, hiçbiri kucaklayıcı, kurtarıcı ve bağımsız teoriler ileri sürememektedir.

35- CHP Mason ve Moon tarikatının; AKP ise uzun yıllar zalim gâvurlarla diyalog ve dayanışmacı cemaatin hizmetine girmiştir ve milli birliğimizi tahribatcı takımının temsilcisidir.

36- Her ikisinin de en büyük endişesi, Milli Görüş zihniyetidir ve en ciddi tepkileri hâlâ Erbakan çizgisinedir. CHP Milli Görüş karşıtlığıyla, AKP ise Milli Görüş kaçkınlığıyla, ABD ve AB ağabeylerinin gözüne girmişlerdir.

37- Bunların kavgaları millete hizmet yarışı düşüncesi değil, Siyonistlerin sömürü arabasına “onun yerine, bizi yemleyip koş…” hevesi ve çekişmesidir.

38- AKP ile CHP’nin kalıpları ve kılıkları farklı da görülse, kafa yapıları ve kankaları (Mason kardaşları) aynı olan partilerdir. Bunlar çağdaş Firavunların; birisi smokin yakalı ve fötr şapkalı; ötekisi külahlı ve çarşaflı kâhyaları ve köleleri yerindedir…

39- Bu iki partiyi farklı zannedenlere, öncelikle, “Zındık” ve “Münafık” kavramlarını çok iyi öğrenmeleri tavsiye edilir.

40- AKP’nin “Muhafazakâr ve Reformist”, CHP’nin “Çağdaş ve Kemalist” geçinmeleri; hanımlarının farklı giysiler içinde görünmeleri ve her ikisinin değişik geçmişten gelmeleri, sadece rollerinin gizlenmesine ve kontrollerinin daha kolay yürütülmesine yöneliktir. Elbiselerinin rengi, modası ve astarı farklı da olsa, kumaşları ve asılları aynı maddedendir.

Demek ki; Ya Adil Düzene geçilecek, veya bugünkü adi ve Siyonist sömürü sistemleri insanlığı ezecektir!... Bu nedenle Milli ve haysiyetli bir seçim ittifakı mutlaka gereklidir.

AKP’liler unutmuştur ama biz hatırlatalım:

1. Sn. Erdoğan Başbakan iken bir Amerikan gazetesine yazdığı makalede Irak'a savaşmaya giden ABD'li askerlere dua etmişti: "Irak'ta savaşan ABD'li kahraman bay ve bayan askerlere, en az zayiatla ve mümkün olan en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri arzusuyla dua ediyoruz"[1] demişti.

2. Sn. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken "Dünya barışını korumak için, son 50 senede dünyada en çok Amerikalılar kendi çocuklarını feda etmişlerdir"[2] demişti.

3. Yirmi beş İslam ülkesinin sınırlarını değiştirip hepsini Irak gibi yapma projesi olan ABD kaynaklı BOP'la ilgili Sayın Abdullah Gül'ün görüşü: "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Türkiye'nin dış politika ilkelerine uygun düşmektedir. ABD ile birlikte hareket ediyoruz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi getirmektir"[3] yönündeydi.

4. Dönemin Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı AKP’li Mehmet Aydın: "Ben Avrupa'ya gittiğimde kiliseye çok giderim, oralarda büyük zevk duyuyorum ve manevi huzur buluyorum"[4] demişti.

5. Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı yapılan Sayın Mehmet Aydın, İslam Dinini Müslüman olmayanlara tebliğ etme gayretleri için 'en DİNSİZCE hakarettir' demişti. "Bazı Müslüman kardeşlerimiz diyor ki yahu bir fırsat düştü, Müslümanlığı anlatalım Hıristiyanlara; Allah belki hidayetini gösterir. (Diyalog çalışmalarında)… İşin ucunda; bilmem adam kazanmak, üye kazanmak varsa, açıkçası bu bir din mensubuna yapılacak en DİNSİZCE bir hakarettir."[5]

6. ABD Savunma Bakan yardımcısı Paul Wolfowitz: "Biz Irak'a müdahale konusunda tereddüt içindeydik, Tayyip Erdoğan bize cesaret vermiştir. AKP yönetiminin bu dostça desteği olmasaydı, bu işi bu kadar kolay bitiremezdik"[6] itirafını dile getirmişti.

7. Erdoğan Başbakan iken, Siyonist AJC örgütünden bugüne kadar "cesaret ödülü" alan 10 kişi içinde Yahudi olmayan tek kişiydi. Tayyip Erdoğan'a "cesaret ödülü" veren "American Jewish Congress" (AJC) adlı kuruluş, WJC'ye bağlı olup Theodore Herzl tarafından Dünya Musevilerini bir "ulusal yurda" kavuşturma amacıyla 19. yüzyıl sonunda oluşturulan "World Jewish Congress" (WJC) İsrail devletini kurmakla amacını gerçekleştirmiş bir Yahudi şebekesiydi. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüştü; bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Recep T. Erdoğan Bey’di. Listede İsrail'in önemli bütün başbakanları görülmektedir. Türkiye başbakanına bu ödülün verilmesi de, verildiği mekân da anlamlı mesajlar içermektedir: HSBC bankasının New York merkezi…[7]

8. ABD Eski Başkanı Bush, Erdoğan'a "Sen ne harika bir adamsın" (Yani her konuda işimize yaramaktasın)[8] demişti.

9. Vatanlarını ve kutsallarını savunan Çeçenler Rusların dilinde terörist kabul edilmekteydi. Sn. Erdoğan 3 Kasım seçimi sonrası AKP genel başkanı olarak 170 kişilik heyetle ziyaret ettiği Rusya'da (Çeçenleri de içerecek şekilde) teröre karşı işbirliği yaptıklarını söylemiştir.

10. Sn. Erdoğan genel başkan sıfatıyla gittiği Çin'de de: "Tek Çin anlayışını destekliyoruz. Çin'in toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin herhangi bir tereddüdü yok, saygısı vardır. Terörün dini, milleti, ırkı olamaz" demişti. (Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan'ı kendi toprağı sayıyordu. Özgürlük mücadelesi veren 30 milyon Uygur Türkü kardeşimize de terörist diyordu. Recep Bey'in sözü bu manada nasıl değerlendirilmeliydi? Sn. Recep Erdoğan, Türkiye’de diline pelesenk olduğu üzere, Pekin'de de "Han, Mançur, Moğol, Doğu Türkistanlı, Tibetlisi ile Çin bir büyük mozaiktir. Bu da büyük zenginliktir" demesi beklenirdi, ama bu yürek ve samimiyet isterdi.)

11. Yurtdışı turları ve ilginç temasların ardından Erdoğan, milletvekili yapılıp Başbakanlığa getirilmişti. En yandaş yazarlardan Abdurrahman Dilipak “AKP’nin bir dış proje olduğunu” söylemişti.

12. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilip, askerimiz ve milletimiz tarihin en büyük hakaretine maruz bırakırken, buna ciddi hiçbir tepki gösterilememiş; eften püften şeylere horozlanıp ucuz kahramanlık sergileyen Dindar kahramanlar(!) ABD Tanrısına boyun eğmişti.

13. Üstelik bu çok ağır ve ciddi çuval olayı sonrası "ABD'ye nota verecek misiniz?" sorusuna başbakan şöyle veciz(!) bir şekilde: "Bu müzik notası değil. Öyle aklınıza her estiğinde verilmez. Ağırlığı ve ciddiyeti vardır"[9] yanıtını vermişti.

14. Erdoğan'dan enteresan bir açıklama ile: "Amerika'nın düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi; Diyarbakır işte bu proje içinde bir yıldız, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım"[10] demekten çekinmemişti. Böylece Türkiye dâhil 23 İslam ülkesini parçalamayı amaçlayan BOP hıyanetinin kiralık kâhyası olduğunu itiraf etmişti.

15. Sözde Ermeni Soykırımı meselesinde AKP iktidarı ve Dışişleri bakanlığı, yetersiz ve yüreksiz hareket etmişti. Üstelik Sözde Ermeni soykırım yasasını kabul eden ülkelere yenileri eklenmişti: İsviçre (2003), Slovakya (2004), Hollanda (2004), Polonya (2005), Litvanya (2005), Arjantin (2006)…

16. 1 Mart Tezkeresi reddedilmesine rağmen, AKP’nin çıkardığı özel bir genelgeyle, ABD'nin savaş araç-gereçleri Türkiye üzerinden nakledilmişti.

17. İsrail'in talebiyle ve onun güvenliği için, kamuoyu tepkisine rağmen Lübnan'a asker gönderilmişti.

18. Başbakan Erdoğan, İspanya Başbakanıyla beraber Medeniyetlerarası İttifak(!?) Eşbaşkanı seçilmişti. (Medeniyetler arası ittifak, Dinlerarası diyalogun diğer bir ismidir. Gösterilen tepkiden dolayı, medeniyetler arası ittifak diye ifade edilmektedir.) Yani dindar kahramanlarımız, Haçlı emperyalistlerle birlikte İslam’ı yozlaştırma gayretindeydi.

19. Bir zamanlar Başbakan Erdoğan, BOP'un da (Büyük Ortadoğu Projesi) eşbaşkanı tayin edilmişti. İkinci başkan, Bush idi. Bu konunun devlet resmiyetiyle açıklığa kavuşturulması beklenirdi.

20. Sn. Recep Erdoğan’ın talimatıyla, 1 Mart tezkeresine 'hayır' diyen milletvekilleri, 22 Temmuz seçiminde aday gösterilmemişti.

21. Tezkereye 'evet' denmesini isteyen Başbakan Erdoğan "Her zaman 'hayır'da hayır yoktur. Rahat olun, gelişmeler kontrolümüzde" diyerek ABD ve İsrail’i rahatlandırma sözü vermişlerdi.

22. Erdoğan, tezkere geçse de geçmese de ABD'nin harekâtta kararlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2003 yılı içinde 73 milyar dolar borç ödemesi olduğunu söylemiş ve tezkerenin çıkmaması halinde Türkiye'nin ekonomik olarak çok sıkıntıya gireceğini ifade etmişti. (Hatta Erdoğan'ın "Tezkereye hayır diyen, bana hayır demiş olur"… "Tezkere geçmezse memur maaşlarını ödeyemeyiz" dediği ifade edilmişti.)

23. Eski Devlet Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, tezkerenin yararlarını sıralarken: "ABD ile her platformda stratejik ortaklığımız artarak gelişir" demişlerdi (Irak'a ve Iraklılara yapılanları mazur, hatta meşru göstermişlerdi.)

24. AKP önderleri tezkerenin geçmemesi durumunda olacakları da şöyle belirtmişti: "Tezkereyi reddetmemiz Müslüman ülkelerden destek bulsa da dünyada etkili bir güce sahip olan Yahudi lobisinin desteğini kaybederiz." Bu AKP’nin Siyonizm’in güdümünde olduğunun belgesiydi.

25. Irak savaşında ABD'ye verilen destek, KREDİ pazarlığına dönüşmüştü. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakanlık'a giden Dışişleri Müsteşarı, ABD Büyükelçisi Pearson'ın getirdiği ABD önerilerini hükümetin onayına iletmişti.[11] •Türkiye'nin asgari "6 milyar dolar hibe", "20 milyar dolar kredi" ve "ticaret desteğini" içeren seçenek üzerinde durduğu, bu seçeneğin hibe bölümünü artırmak üzere pazarlık ettiği öğrenilmiş, ama hiçbirisi verilmemişti. •92 milyar dolarlık bir kayıp faturası gündeme getiren Ankara, 2003'te 25, sonraki dört yılda 15-17 milyar dolar desteğe ihtiyaç duyulabileceğini belirtmiş; ABD, Türk ekonomisini ayakta tutma güvencesi vermiş, ama işi bitince yine yan çizmişti.

26. CIA'nin özellikle Müslüman direnişçileri susturmaya yönelik işkence uçakları hava sahamızı ve hava limanlarımızı kullanmıştı. (www.aksiyon.com.tr)

27. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül açıklamıştı: "Irak savaşında ABD, İncirlik'i kullandı ve buradan 4 bin 990 sorti gerçekleştirdi." (Vecdi Gönül'ün "Los Angeles World Affairs Council" adlı kuruluşun düzenlediği konferansta yaptığı "Avrasya'da değişen güvenlik ortamı ve Türkiye'nin stratejik önemi" konulu konuşmasından.)

28. Erdoğan ve Gül, 29 Ekim 2004 tarihinde AB Anayasası'nı imzalamış ve bunun utanç fotoğrafını Milli Çözüm kapak yapmıştı. Nerede? "Bütün Türkler yok edilmeden Hıristiyan dünyası rahat etmeyecek" diyen Papa Cixtus'un (1585-1590) heykeli altında ve manevi huzurunda bu hıyanet belgesine kalıplarını basmışlardı.

29. AB’ye teslimiyet müzakere haberi, Kızılay'da gündüz gözüne havai fişeklerle kutlanmış, zafer dansları yapılmıştı.

30. Erdoğan "Küresel sorunlarla mücadelede dünyanın ABD'ye ihtiyacı olduğunu; Türkiye ile ABD'nin temel hedeflerinin örtüştüğünü"[12] açıklamıştı. Bu Siyonizm’e kiralık kuklalığın kanıtıydı.

31. AKP milletvekili Ömer Çelik, kadınları tecavüze uğrayan ve ülkesi işgal edilmiş Iraklı direnişçilere: "Katiller sürüsü!" diyerek Amerikan conilerine yaranmaya çalışmıştı.[13]

32. O dönemde Sn. Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu, Amerikalıları Tayip Erdoğan hakkında, "Bu adamı kullanın. Deliğe süpürüp size hizmetlerine mani olmayın!" diye uyarmıştı. İşte American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşundaki konuşmanın teyp kaydı: This man is an honest man. And he has his own beliefs and he is true to his beliefs. Please try to… I'd say "exploit" (sömürmek, istismar etmek, kendi çıkarına kullanmak) is a bad word, but kullanmak or use… (Zapsu burada Türkçe kullanmak sözcüğünü telaffuz ediyor ve İngilizce nasıl denir anlamında dinleyicilere bakıyor ve bir Türk dinleyicinin hatırlatması üzerine sözlerine devam ediyor) take advantage of this man. Because this person has so much credibility, because of his own beliefs in the Muslim world and he believes in the Western style democracy. I think instead of pushing him down, putting him to the drain, use… Here and in Europe you should take advantage of that. This is my offer…[14]

33. Başbakan Erdoğan; "etnik, coğrafi ve dini temele dayalı ekonomik birliktelikleri, küreselleşme sürecinin reddettiği bir durum olduğu için, doğru bulmadığını" söylemişti. Etnik denilen: Orta Asya Türk Devletleri. Coğrafi denilen: Komşularımız. Dini denilen: İslam Ülkeleriydi… (AB ile ABD bize yeter denilmek istenmiş, Erbakan’ın D-8 gibi girişimleri kötülenip küçümsenmişti.)

34. 4928 No.lu ve 15.07.2003 tarihli Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'cami' kelimesi 'ibadethane' olarak değiştirilerek apartman kiliselerinin önündeki yasal engel kaldırılmıştı.[15]

35. İçişleri Bakanlığı'nın emri ile Papa Jean Paul'ün ölümü dolayısıyla tüm yurtta bayraklar yarıya indirilmişti. İçişleri Bakanlığı, 8.4.2005 Cuma günü tüm resmi dairlerde gündoğumundan-günbatımına bayrakların yarıya indirilmesini istemişti. Emir örneği için:[16] •Oysa, Papa için Rusya'da bile bayraklar yarıya inmemişti(!?) (Ortodokslar ya, o yüzden indirmemişlerdir…) •Diyanet İşleri Başkanımız vefat etse hangi ülke bayrağını yarıya indirirdi? •Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı vefat etse AKP bayrakları yarıya indirtir miydi? •Laik bir ülkede Müslümanlar aleyhine Papa için bu ayırım niçin gerçekleşmişti? •Milli sembolümüz olan bayrağımızın yalnızca bir dinin ruhani lideri için yarıya indirilmesi, o dini kayırma anlamına mı gelmekteydi?

36. Yeni Papa 16. Benedict'in sevgili Peygamberimizi eleştiren sözlerine AKP Hükümetince ciddi bir karşılık verilmemişti.

37. Önce Papa'yla görüşmeyeceğini söyleyen Başbakanımız, aksine Papa'yı uçağın merdivenlerinde karşılayıp saygı göstermişti.

38. Sn. Başbakan: "Yahudi karşıtlığı utanç verici bir akıl hastalığının tezahürüdür, katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır"[17] diyerek Siyonist patronlarına rüşveti kelam etmişti. Sorulmaz mı: Peki İslam karşıtı papayı düşmanca konuşmasının ardından uçak merdiveninde karşılamak neydi?

39. Eyüp Belediyesi'nin Pierre Loti Kahvesi'nin bulunduğu tepeye "Eyüp Sultan Tepesi" adı verilmesi teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Kadir Topbaş tarafından reddedilmişti.[18]

40. Kapalıçarşı'da, Başkan Topbaş'ın misafiri yabancı belediye başkanlarına ilahi eşliğinde içki ikram edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ev sahipliğini yaptığı 4. Dünya Belediye Başkanları Zirvesi'nde toplantıya iştirak eden belediye başkanlarına 14.04.2007'de Kapalı Çarşı'da yemek verirken bu rezalet işlenmişti.

41. Antalya'da Dinler Bahçesi açıldı.[19] Şanlıurfa'ya da "Dinler Parkı" açmaya kalkışılmıştı. Urfalıların Dinler Parkı'na tepki göstermesi üzerine proje "Halepli Bahçe" diye geri adım atmıştı.

42. AKP, gömleğini çıkardığı Milli Görüş'ü de terör listesine almıştı. (Tabii ki yanlışlıkla!?) 4 Nisan 2003 Cuma günü hükümet, "Türkiye-Almanya Arasında Terörizm, Örgütlü Suçlar ve Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nı onaylanmak üzere Meclis'e sevk ediyordu. 11 maddelik bu anlaşmada "Milli Görüş Teşkilatı" terörist örgütler arasında sayılıyordu. Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) İçişleri Bakanı Dr. Otto Schily'nin 3-4 Mart 2003 tarihindeki Ankara ziyaretinde bu anlaşma karşılıklı imzalanıyordu. (Bir bakanımız, anlaşmayı okumadan imzaladığını söyleyip, ayıbını kapatmaya çalışıyordu.) Eh, gözden kaçmıştı(!?)…

43. Genelkurmay başkanı Özkök "İslam devleti de, İslam ülkesi de değiliz"[20] diye çuvallamış. Başbakan bunu: "Kendi düşüncelerini söylemiş" şeklinde yorumlamıştı (Ama Başbakanımız kendi görüşünü açıklayamamıştı.) 

44. Erdoğan, yeni AKP genel merkezindeki motiflerin Yahudi sembollerine benzediğini kabul etmiş ve "Ankara Selçuklu medeniyetinin yansımaları olduğu bir ilimiz. Ayrıca Osmanlı'dan da mimari üsluba bağlı kaldık, bunun yanında cumhuriyet çizgilerini katarak bu hale getirdik. Selçuklu yıldızları, Yahudi yıldızlarını da çok andırıyor"[21] itirafında bulunmuşlardı.

45. AKP'li Belediye Başkanı Kadir Topbaş: "Ayasofya turizme açılmış, tekrar camiye çevirelim demek gereksiz bir polemiktir" diyecek kadar azıtmış, bir zamanlar “Ayasofya açılsın tüm zincirler kırılsın” diye bağıran Recep Bey’den hiç ses çıkmamıştı.[22]

46. Erdoğan, Rotaryen toplantısına katılan ilk başbakan olma şerefine ulaşmıştı. • Ali Babacan da masonik bir kuruluş olan Bilderberg toplantısına katılmıştı.[23] (Yorum yok; çünkü orada neler konuştuğunu bilmiyoruz…)

47. Türkiye'de ilk defa Siyonizm Konferansı yapılmış, Theodor Herzl, Milli Kütüphane'de anılmıştı.[24] Yeni şafak, Vakit, Zaman gibi sahte İslamcılar ise, hâlâ AKP’nin her hıyanetinde keramet aramaktaydı.

48. AKP'li belediye başkanı Kadir Topbaş, Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Masonlar Locası'nın toplantısına katılmıştı.[25]

49. Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Masonlar Locası'nın üstadı Asım Akın 22 Temmuz'da AKP'yi destekleme emrini masonlara tebliğ etmişti. Bu, uluslararası bir talepti. İşte masonların gerekçeleri: "Şayet AKP'nin önü kesilirse, sıcak para ülkeyi terk eder ve ekonomik kriz gündeme gelir"di![26]

50. AKP'li Bülent Arınç, Rotaryanlara "Siz veren elsiniz, öpülecek elsiniz" demişti. Rotary rozeti takan Arınç, plaketini 2430. bölge Guvernörü'nün elinden alıvermişti.[27]

51. Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob, 22 Temmuz seçimlerinde AKP'yi destekleyeceklerini ilan etmişti.[28]

52. AKP'den bir ilk: Gay ve Lezbiyen Filmleri Festivali'ne onay verilmişti.[29] "Outistanbul 1. Uluslararası İstanbul Gay ve Lezbiyen Filmleri Festivali."

53. Aile Sağlığı adı altında bazı okullarda "eşcinsellik" dersi başlatılmış, yoğun tepki gelince askıya alınmıştı.[30]

54. Türkiye'nin ilk eşcinsel oteli AKP döneminde ve denetiminde açılmıştı.[31]

55. AB mevzuatına uygun Türk Gıda Kodeksi yayınlanmış. "Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanmıştı.[32] •Böylece Domuz ve yaban domuzu kasaplık hayvanlar arasına alınmıştı.

56. AKP'nin meclisten geçirdiği TCK'nın 230. Maddesi şöyle çıkmıştı: "Aralarında (resmi) evlenme olmaksızın dini nikâh yapanlar, 6 aya kadar hapisle cezalandırılırlar."[33] •Peki ya nikâhsız yaşayanlar? Onun cezası yoktu, çünkü: "Zina suç olmaktan çıkarılmıştı."[34] •Iğdır Valisi: "Fuhşun suç sayılmaması ve yaygınlığı yüzünden namuslu kadınlarımız neredeyse sokağa çıkamaz hale geldi"[35] açıklamasını yapmıştı.

57. Okullara gönderilen genelge ile Kur’an-ı Kerim'de geçen bazı kelimelerin kullanılması yasaklanmıştı: cemaat, cihad, fetva, halife, hicret, imam, imamet, kâfir, medrese, mücahid, mümin, münafık, şehadet, şehit, şeriat, şirk, tağut, tebliğ, tekke, tevhid… Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı'nı söz konusu genelgeyi göndermekle görevlendirmişti.[36]

58. 2005'te onaylanan 5. sınıf Din Kültürü kitaplarında "Kelime-i Tevhid, Lailâhe illallah'tır" yazılıydı. ("Muhammeden Rasûlullah" ifadesi yer almamıştı.) (AB projelerini ve ders kitaplarındaki değişimi düşündüğümüzde "Muhammeden Rasûlullah" bölümünün yazılmaması, her şeyi anlatmaktaydı. "Muhammeden Rasûlullah" ifadesi; Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen Müslümanları, Hz. İsa’yı rab ve oğul kabul eden Hıristiyanlardan ayırıyordu. Bunu kaldırmak hangi düşünceden ileri geliyordu?)


[1] "We further hope and pray that the brave young men and women return home with the lowest possible casualties, and the suffering in Iraq ends as soon as possible." By Recep Tayyip Erdogan The Wall Street Journal March 31st, 2003

[3] http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=181295) Not: Oysa Vatandaşlarımızın % 72'si BOP'u tehlikeli görmekteydi. (25.07.2004 – Yeni Şafak

[4] II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri cilt:2 sayfa:375

[5] II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri cilt:2 sayfa:322

[6] Irak işgalinden üç ay önceki Türkiye ziyareti esnasında yaptığı açıklamadan.

[8] (You are a great man) Kasım 2004

[10] (15 Şubat 2004, Kanal D, Teke Tek Programı) 18.02.2004. Hürriyet Gazetesi, sayfa: 20.

[13] 21.08.2004 – Vakit

[15] 25173 sayılı Resmi Gazete - Yayın tarihi:19 Temmuz 2003 Cumartesi

[18] 14.02.2007 – Zaman

[19] Aralık 2004

[20] Harp Akademileri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Konuşması, 20 Nisan 2005, Hilmi Özkök

[22] 29 Şubat 2004 – Pazar Postası

[23] Vakit Gazetesi, 17.05.2003

[24] 07.12.2004 – Vakit

[25] 14.12.2004 – Vakit

[27] 18.052003 – Vakit

[29] 27.09.2004 –Vakit

[30] 16.03.2007 – Zaman

[31] 31.05.2007 – Posta

[33] 2004

[34] 2004

[35] 23.11.2005 – Vakit

Makale Okunma Sayısı: 613

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR