YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL MENÜ

DERGİLER

Ay Seçiniz
category
6574d360b6c15
0
0
6401,171,6356,117,28,27,170,98,3,144,26,4,145,113,17,6330,1,110,12
Loading....

TOPLAM ZİYARETÇİLERİMİZ

Our Visitor

2 0 7 3 3 4
Bugün : 11733
Dün : 9984
Bu ay : 110648
Geçen ay : 302569
Toplam : 21353630
IP'niz : 18.205.26.39

SON YORUMLAR

Son Yorumlar

YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL YAZILAR

YENİ ÇIKAN KİTAPLARIMIZ

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

SİYASİ SORUMSUZLUĞUN CEZASI

 

SİYASİ SORUMSUZLUĞUN CEZASI

      

Cenab-ı Hak, şu dört günahtan birisini veya hepsini işleyen ve kötülüklere devam eden iman ehline sırası ile dört türlü ceza vermektedir. Bunların ilk üçü ikaz, sonuncusu infaz mahiyetindedir.

Mü’minleri, İlahi ikazlara ve cezalara çarptıran günahlar şunlardır:

1– İtikat bozukluğu, sapkınlık ve ibadetsizlik,

2– Fasıklık, münafıklık ve günahlara devam etmeklik,

3– Kul haklarına tecavüz, zulüm ve haksızlıkları hoş görmeklik,

4- Cihatsızlık, nemelâzımcılık ve dini gayretsizlik’tir.

Bu günah ve kötülükleri işlemeye devam eden kimselere ise, sırası ile şu uyarı ve cezalar verilecektir:

1– Önce ruhi sıkıntı, kalbî huzursuzluk, bunalım ve mutsuzlukla başlanır… Yukarıdaki günah ve kötülüklere bulaşanların vicdanları kendilerini sıkıştırır… Yaptıkları yanlışlık ve yamukluklar rahatlarını ve uykularını kaçırır.

2– Bu manevi ikazlardan dolayı uyanıp tevbe ederek, ibadet ve istikamete yönelmeyen insanlar bu sefer maddi sıkıntı ve sorunlarla sıkıştırılır… Fakirlik ve geçim darlığı çekmek, iflas etme ve zarara girmek gibi maddi musibetlerle uyarılır.

3– Bunlardan da ders alıp hizaya gelmeyen ve durumunu düzeltmeyen kimselerin, kendisi ve yakın çevresi çeşitli hastalık, sakatlık gibi bedeni rahatsızlıklara uğratılır.

4– Bütün bu İlahi şefkat tokatlarından sonra hâlâ ders almayan ve hatasını anlamayan ve her türlü günaha dalarak kalpleri katılaşan kimseler ise, iman nurundan ve İslam şuurundan mahrum bırakılarak her türlü dünyalık nimet, servet, şöhret ve şehvet kapıları kendilerine açılır…

“Andolsun ki Senden önceki ümmetlere de (onları ikaz ve irşad etmek üzere elçiler) gönderdik. (Bu davetlere icabet ve itaat etmeyince, arkasından) Olur ki yalvarıp niyaz etmeleri (boyun eğmeleri ve pişmanlıkla Bize yönelmeleri için) onları “Be’sa” (çeşitli sıkıntı ve sarsıntılar, stres ve bunalımlar) ile ve “Darra” (zararlar ve zorluklar) ile yakalayıp sıkıştırdık, (maddi ve manevi darlıklara ve çeşitli hastalıklara uğrattık. Pişman olup tevazu ve) tazarru-niyaz ile Bize dönüp yalvarırlar diye (böyle yaptık.)”

“Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? (Ne olurdu hiç olmazsa bu tür ikaz ve belalarımız geldiği zaman bari hatalarını bilip, tevbe ederek boyun eğseler ve Bize dönselerdi!..) Amma velâkin onların kalpleri katılaşmış ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterip (azdırmıştı).”

“Derken, kendilerine öğretilip hatırlatılan (İlahi gerçekleri ve uhrevi mesuliyetleri) unutup, (Hakk’tan ve hayırdan sapıtarak bâtıla ve barbarlığa yanaştıklarında, Biz de tutup), onların üzerine (dünyalık zenginlik ve etkinlik gibi) her şeyin kapısını açtık. (Ve onları nefsi hevâları ve şeytanlarıyla baş başa bıraktık). Öyle ki, kendilerine verilen (bu fani ve fena lezzetlerle) ferahlanıp şımardıkları, (zahiren mü’min ve müttaki rolü oynadıkları halde, hakikatte iman huzurunu, kulluk sorumluluğunu ve cihad şuurunu unutup gaflet içinde oyalandıkları) bir sırada, ansızın onları (ölümle) yakaladık. O vakit, artık bütün ümitleri tükenmiş (müblis ve müflis) kimseler olarak onları (mahrum ve mahcup şekilde ahirete yolladık). [Not: Bu ayetle, kendi günahları ve azgınlıkları yüzünden toplumu kuşatan ekonomik krizler ve ahlâki çöküşler sonrasında, geçici ve zahiri bir rahatlık ve ferahlık döneminin ardından, hiç beklenmedik sarsıntılar ve yıkımlar yaşanacağına işaret olunmaktadır.]”[1]

Bu ayet-i kerimelerden de anlaşılıyor ki;

1– Kur’ani kurallara karşı çıkmak, İslami hayata ve hakikatlere düşman olmak, Sünneti ve hadisleri lüzumsuz saymak, fikri veya siyasi hizmetleri fesat çıkarmakla bir tutmak, Şiilik, Vehhabilik, mezhepsizlik hastalıklarına yakalanmak gibi, ehl-i sünnet itikat ve istikametinden ayrılan…

Namaz, oruç, hacc, zekât, zikir ve ilim gibi ibadet ve emirlerde ihmalkârlık yapan…

2– İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, haram gibi günahlardan sakınmayan…

3– Başkalarının canına, malına, namusuna, şeref ve onuruna ve inancına hakaret ve haksızlıkta bulunan…

Veya bütün toplumu maddi ve manevi felaketlere sürükleyecek ve zulüm ve zillet altında inletecek parti ve programlara oy verip destekleyerek iktidara taşıyan…

4- a- Ülkesi ve milleti için hizmet etmeyen, din gayreti çekmeyen, teşkilat disiplinine girmeyen, aldığı görevi yerine getirmeyen, b- Dükkânını, tezgâhını, makamını, menfaatini ve rahatını düşünerek safını ve samimiyetini belli etmeyen, c- Dava ile ilgili görev ve yetkilerini dünyalık heves ve hesaplar için istismar ve suistimal eden, liderine itaatsizliğe ve hıyanete yeltenen, ç- Teşkilat içinde benlik, beleşçilik ve bencillik gösteren, görünürdeki ve resmiyetteki, lidere yakınlık derecesini, yetki ve etiketini kullanarak kendilerine rakip zannettikleri hizmet ve kabiliyet ehlini kötüleyen ve köstekleyen asi ve adi tiplere İlahi bir uyarı olarak;

A- Önce bir can sıkıntısı ve gönül darlığı başlar… İbadetlerle doyurulmayan, zikrullahla gıdasını alıp tatmin olmayan ve üstelik gizli günah kirleriyle ve zulüm nedeniyle paslanan aç ve hasta ruhlar bunalıma düşer. Huysuz ve huzursuz bir insan olur. İbadet ve istikamete yönelerek ve din gayreti çekerek bu durumdan kurtulacağına, şeytana aldanarak; rahatlamak ümidiyle içki, kumar ve eğlence yerlerine alışırsa… Veya vicdan bastırma yöntemleriyle kendisini, seçilmiş kul olarak bağışlanacağına inandırırsa…

B- Bu sefer, işinden kovulmak, zarara uğramak, iflas etmek ve borca batmak gibi maddi sıkıntılarla ikaz ve imtihan edilir. Vermediği birkaç bin lira zekâta karşılık yüz binler değerinde malı çalınır. Davası için 50 lira aidatını ödemediği için arabası kaza yapar, 50 bin lira tamir masrafı çıkar. Haberi olduğu halde çaresiz ve kimsesiz komşusunun alamadığı ilaç parasını vermediği için dolar-euro dolu cüzdanı kayıplara karışır. Faize bulaştığı için ekinlerini ve meyvelerini dolu vurur…

Bütün bu ceza ve zararların neden başına geldiğini bilir de günah ve kusurundan vazgeçerse ne âlâ…

C- Yok eğer, bu maddi musibetler de kişinin aklını başına getirmez ve gafletten uyanmasına yetmezse, bu sefer şefkat tokatları gibi hastalıklar ve sakatlıklar baş gösterir. İbadetsizliğine, istikametsizliğine, hizmetlere ilgisizliğine ve kul haklarına tecavüzlerine karşılık, çeşitli ağrılar ve sızılarla kıvrandırılır. Haftalar ve aylar boyu hasta döşeğinde ve hastane köşelerinde canından usanır. Veya hanımı, çocukları ve yakınlarının derdiyle uğraşmak, hayır yolunda kıyamadığı ve hizmet için ayıramadığı zamanlarını böyle yerlere bol bol harcamak zorunda bırakılır…

D- Böylesi acı ve ıstırap çektiren hastalıklar bile şayet hatalarımızı hatırlamamıza ve tevbe edip Allah’a sığınmamıza yetmez de, günah ve kötülüklere devam edilirse sonunda günah kirleri ve şeytanın zehirleri kalpleri çürütür.[2] Rahman’ın zikrinden ve Kur’an’ın çizgisinden tamamen yüz çevirip uzaklaşan ve artık şeytanlarıyla baş başa bırakılan insanların gönlündeki iman mührü sökülüp alınır. Zahiri şöhreti ve etiketi yine yerinde kalır. Herkes onu hâlâ “din adamı, hizmet erbabı” olarak tanır. Ama kalbinden “sorumluluk duygusu, ahiret kaygusu ve Allah korkusu” çıkarılır.

İman nurundan ve İslam şuurundan mahrum bırakılan, kendileri Allah’ı unuttuklarından, ceza olarak kendi kârları ve edebi çıkarları kendilerine unutturulan,[3] bu kimselerin üzerine, artık dünyalık her türlü nimet ve lezzetlerin kapısı açılır. Dünya cennetinde tam bir hayvan hayatı ve şeytan saltanatı sürerken, Azrail ansızın yakasına yapışır.

Ya içki sofrasında, ya kumar masasında, ya faiz bankasında, ya afyon tarlasında, ya fuhuş ve şehvet sırasında… Ya mason locasında, ya MAFYA hesaplaşmasında… Ya sağ-sol kavgasında ve anarşi boğuşmasında… Veya masonik merkezlerin marifetiyle ve en hayırlı bir davaya hıyanet ederek getirildiği başkanlık makamında geçireceği bir kalp krizi esnasında… Ya da hiç beklenmedik bir trafik kazasında bu fani dünyadan, müflis ve ümitsiz olarak ayrılır ve canları cehenneme yollanır.

Yani sonunda su testisi su yolunda kırılır… Ve hadiste buyrulduğu gibi, “İnsan nasıl yaşarsa o vaziyette canı alınır ve ne hal üzere ölmüşse o şekilde mahşere kaldırılır.”

Bu konuyu İbrahim Ethem Hz.lerinin bir sözüyle kapatalım:

“Yazık, yamarız dünyamızı yırtarak dinimizden,

Sonunda din de gider dünya da gider elimizden.”

Külfetsiz Nimet, Zahmetsiz Rahmet Olmaz

Her nimet bir külfet karşılığıdır. Her türlü şeref ve fazilete mutlaka bir gayret ve bir ücret ödenerek sahip olunmaktadır. En büyük nimet ise, bir insanın akılla beraber hidayete ulaştırılmasıdır. Zira İslamsız ve hidayetsiz bütün nimetler yarımdır ve nimetler ancak İslam’la tamamlanır.[4]

Cenab-ı Allah, Rahman sıfatının gereği, aklı her insana vermiş ama “hidayeti” ise Rahim sıfatının gereği olarak sadece O’nu arayana; yani aklını, Hakkın ve hayrın hizmetinde kullanıp, İslam’a ulaşana ve “iman-hidayet” nimetinin ücretini karşılayana lütfetmiştir. Özetle; İslam’ın Hak olduğuna aklı yatmak ve bu hususta pek çok alâmet ve ayetlere şahit olmak yetmemekte, “hidayete” ulaşmak için bunun ücretini ödemek, birtakım külfet ve zahmetleri yüklenmek de gerekmektedir. Bunun da ilk şartı, iman etmek ve İslami düzeni seçmek durumunda, zalimlerden gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı metin olup göğüs germek, Allah’a tevekkül edip, kâfirlerden asla ürkmemektir… Menfaatlerini kaybedeceği ve zalimlerin tecavüzüne uğrayabileceği endişesiyle, şehadetinden vazgeçenler, asla hidayete eremezler ve Allah’ın va’ad ettiği nimet ve saadetin tamamını ve sonsuz devamını elde edemezler.[5]

Bu konuda Firavun’un sihirbazları çarpıcı örnektir:

“Sihirbazlar (halkın gözünü boyamak için) iplerini ve değneklerini (meydana) atmışlar ve ‘Firavun’un şerefine (onun ismi ve izzeti hakkı için) elbette (her türlü hünerimizi göstereceğiz ve) biz galip geleceğiz’ demişlerdi.

(Bunun üzerine) Hz. Musa da asasını (yere) bırakmış ve bir anda onların uydurdukları (hayali canavarları)nı yutmaya başlayınca (halk ve sihirbazlar şaşkınlığa düşmüşlerdi).

(Bu durumu gören ve İlahi bir mucize olduğunu sezen) Sihirbazlar, hemen secdeye kapanıvermişlerdi.

‘Biz âlemlerin Rabbine iman ettik’ demişlerdi.

‘Musa ve Harun’un (bildirdiği ve öğrettiği şekilde onların) Rabbine iman ettik’ (diye teslimiyet göstermişlerdi.)

(Bunu duyan Firavun kızgın ve hırçın şekilde: Bana danışmadan ve) ‘Benden izin almadan mı O’na iman ettiniz? (Hem O’na iman edecek ne var? O sadece büyücülükte sizden biraz daha ileri bir kişiden başkası değildir.) Kesinlikle o size sihri (büyüyü) öğreten büyüğünüz (yerinde) birisidir. (Haydi, bu kararınızdan vazgeçin, yoksa) Yakında (başınıza neler geleceğini görecek ve) bileceksiniz! (Şöyle ki:) Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi astırıp (en feci şekilde öldüreceğim)’ diye (tehdit etmişti.) [Not: Bugünkü zalimler de Firavun’un iman eden sihirbazlarına yaptığı gibi, gerçeği konuşanları ve halkı uyaranları, işkence ile öldürmek, hapsetmek, sürgüne göndermek ve düzenin nimetlerinden mahrum etmek peşindelerdi.]

(Sihirbazlar ise bu tehdit ve tehlikelere hiç aldırmadan) ‘Zararı yok (ne yaparsan yap, imanımızdan ve davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira nasıl olsa) Biz Rabbimize döneceğiz!’ diyerek (zulme ve zalime göğüs germişlerdi).”[6] Yani imanın ve hidayetin fiyatını verdiler ve ebedi mükâfatına da erdiler…

Kur’an, Firavun’un bu dediklerini yapıp yapmadığını haber vermemiştir. Böylece asıl önemli olanın; mü’min sihirbazların bu kesin kararlılığı ve her türlü tehdidi göze alan sağlam imanları olduğunu öğretmiştir.

Bugün de; mesela, çağın önemli düşünürlerinden ve sosyalist öncülerinden Fransız Filozof Roger Garaudy pek çok suçlanmayı ve dışlanmayı göze alarak imanda ve İslam’da sebat ve sadakat gösterdi. Ama maalesef bir Kaptan Cousteau, bir Astronot Armstrong, pek büyük alâmet ve ayetlere şahit oldukları halde, yapılan baskı ve korkular sonucu, ikrar ve itiraflarından geri dönmüşlerdi. Hatırlanacağı gibi Kaptan Cousteau yaptığı araştırmalar sırasında Cebelitarık Boğazı’nda, iki denizin sularının birbirine karışmadığını görmüş, ama bunun ilmi bir izahını yapamamıştı. Daha sonra eline geçen Kur’an-ı Kerim’de: “Birbirleriyle kavuşmak üzere (Allah, suları acı ve tatlı olan) iki denizi (bir boğazda) salıvermiştir. İkisi arasında (suların yoğunluk farklılığı yüzünden) bir engel vardır; birbirlerine karışmayıp (sınırlarını geçmemektedir.) Şu halde Rabbinizin hangi nimetini (değersiz ve gereksiz sanıp) yalanlamaya kalkışırsınız?”[7] ayetlerini okuyunca hayretinden şaşakalmış ve iman ettiğini açıklamıştı. Ama genellikle Siyonistlerin tekelinde ve dinsiz çevrelerin güdümünde olan tüm ülke televizyonları ve basın organları, (Türkiye dâhil) Kaptan Cousteau’nun, bir ömür verdiği denizaltı araştırmalarına ve belgesel yayınlarına derhal ambargo koydular ve gösterimden kaldırdılar… Şöhretinin ve servetinin bir anda yok olacağından korkan Cousteau, buna dayanamamış ve geri adım atmıştı.

Ve tabi, “İşte bunlar hidayetten (vazgeçip) karşılığında dalaleti satın aldılar. (Geçici bir dünyalık kazandılar ama sonunda) Bu ticaretleri de fayda sağlamadı, hidayetten (ebedi saadetten) de mahrum kaldılar.”[8] ayeti bunların durumunu anlatmaktadır.

Ve işte, Ay’a ilk ayak basan Amerikalı Astronot Neil Armstrong… Diğer iki arkadaşıyla birlikte Ay’a ilk ulaştıklarında, ruhları saran esrarengiz sözler ve sesler duymuşlar, ama ne olduğunu bir türlü anlayamamışlardı. Nihayet döndükten bir yıl sonra, bir konferans için gittiği Mısır-Kahire’de okunan Ezanı duyunca, hayretten sarsılmış ve gayriihtiyari haykırmaya başlamıştı: “Ay’da duyduğum esrarengiz sesler ve sözler işte bunlardı!..”

Neil Armstrong’un bu samimi itirafı; dünyada bomba gibi patlamış, Allah’ın varlığını ve İslam’ın haklılığını bir kez daha ortaya koymuşlardı. Ama bu gelişmeleri içine sindiremeyen, İslam ve insanlık düşmanı Siyonistlerin denetiminde olduğu bilinen, Amerikan Uzay Araştırma Merkezi “NASA”nın ismi açıklanmayan bir yetkilisi, hemen şu beyanatta bulunmuştu: “Astronot Neil Armstrong, akli dengesindeki bozukluklar ve yaptığı garip saçmalıklar nedeniyle, bir akıl hastanesinde gözetim altına alınmıştır!..”

Ve sonunda bütün ömrünü tımarhanede geçirmeyi, bütün şöhretini ve servetini yitirmeyi göze alamayan Armstrong; bu iddia ve itiraflarından vazgeçiyor, yan çiziyor ve imtihanı kaybediyordu…

Aslında biraz sabır ve sadakat gösterseler, kâfir ve zalimlerden değil, “Allah’tan korksalar (ve O’na güvenip dayansalardı), Allah (her türlü darlık ve zorluktan kendilerine) bir çıkış ve kurtuluş yolu açacak, hiç ummadıkları yerlerden onları rızıklandıracak (huzur ve hürriyete kavuşturacak)tır.”[9]

Hatta Müslüman bir anne-babadan dünyaya geldikleri ve Müslüman bir ülkede doğup büyüdükleri halde, bozuk bir çevrenin ve bâtıl bir eğitim düzeninin etkisiyle, belli bir zaman cahili bir hayat yaşayan bazı kimselerin, sonunda ibadet ve istikamete yönelmeleri durumunda bile, buna benzer sıkıntılarla karşılaşmakta ve mutlaka bir bedel ödemek zorunda kalmaktadırlar… Pek çok insanımızın; içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu terk etmesi, namaza, oruca ve İslami hayata yönelmesi ve tesettüre bürünmesi ve İslami gerçekleri savunmaya ve bâtıl düzeni sorgulamaya girişmesi sonucu amirlerinden, müdürlerinden, hatta ailesinden ve yakın çevresinden “gerici, yobaz, aşırı dinci” gibi ithamlarla karşılaşması, hatta aleyhinde tavır takınılması ve dışlanması ve bazen daha da ileri gidilerek “devlet ve medeniyet düşmanı” olmakla suçlanması, sorgulanması ve sürgüne uğratılması, hep birer imtihandır ve Müslüman, bütün bu zorluklara katlanmak zorundadır. Belki de, geçmişteki hatalarına kefaret olmak üzere, çeşitli hastalıklara ve belalara uğratılacaktır.

Müslümana yakışan sabretmek ve teslimiyet göstermektir. Zira itiraz ve isyan eden, zalimlerin saldırısına göğüs geremeyen, kısaca imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu nimet ve devletten mahrum edilecektir…

“Yoksa siz, daha önce gelip geçen (kavimlerin durumu) başınıza gelmeden (onların İslam yolunda ve imtihan amacıyla çektiklerini siz de çekmeden; dünyada Adil Devlete erişeceğinizi, ahirette ise) cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine belalar, yoksulluk ve hastalıklar dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte iman eden kimseler; ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek (kadar çaresiz kalmışlar ama buna rağmen davalarından asla caymamışlardı. Sadakat ve samimiyetlerini böylece ispat ettikten sonra) İyi bilin ve bekleyin ki, artık Allah’ın yardımı yakında erişecektir.”[10]

Bu tür imtihanın bir benzeri de, teşkilat içinde yaşanmaktadır. Bazı iyi niyetli ve gayretli kimseler, üst makamlardaki kimselerin, davaya ve camiaya zarar verecek yanlışlarına rastladıkları, başarılı ve liderine bağlı kimseleri dışladıklarına şahit oldukları halde, sırf onlarla arası bozulmasın diye, bu hakaret ve hıyanetlerine göz yumup yozlaşmakta ve vicdani ayarları giderek bozulmaktadır.

 


[1] En’am: 42-44

[2] Mutaffifin: 14

[3] Haşr: 19

[4] Maide: 3, 6

[5] Bakara: 150

[6] Şuarâ: 44-50

[7] Rahmân: 19-21

[8] Bakara: 16

[9] Talâk: 2-3

[10] Bakara: 214

 

0 0 votes
Değerlendirmeniz

Makale Paylaşım Sayısı: 

Ahmet AKGÜL

Ahmet AKGÜL

AHMET AKGÜL KİMDİR?

 

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocak ayında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizceye çevrilip merkezi Londra’daki Cagaloglu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 120 kadar ülkede yayınlanıp okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı” başlıklı Meal-i Kerim yorumları İngilizce ve Rusça tercümeleri ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve İspanyolca tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Fransızca, Kırgızca ve Farsça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Parti’ye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 105 (yüz beş) eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:

● Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı (Türkçe Meal-i Kerim. Abdullah Akgül Yayına Hazırladı.) (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız (2 Cilt)

Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi

Refah-Yol’la Rantiyenin Savaşı

Cemaatin Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı

Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması

Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya (İngilizce, Rusça, Çince, Japonca, Arapça ve İspanyolcaya çevrildi.)

Bizim Atatürk

Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık

Dış Politika Yazıları (I) BOP’un Temel Taşları (1988-1998)

Dış Politika Yazıları (II) Tarihin En Talihsiz Yılları (2002-2015) 

Siyaset ve Strateji Bilgeliği

Osmanlı Sistemi ve Abdülhamit Siyaseti

İslam Davası ve Cihat Kavramı (İngilizceye çevrildi.)

● “İnsan”ın Yozlaşması (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

Ah-u Figan’ım (Şiir)

Başörtüsü İnkârı ve İstismarı

İslamcı Münafıklar

Milli Şuur ve Ordu

20 Yıl Öncesinden; AKP Gerçeği ve Akıbeti

Bilge(!) Erdoğan’dan, İlkeli(!) Numan’a AKP Tezgâhı

Cezaevinde Yazdıklarım

Siyonizm-Deccalizm Ortaklığı

Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları

Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir)

Din Dengedir İslam İlericiliktir

Din – Devlet ve Demokrasi

Ergenekon Senaryosu “At Değiştirme” Operasyonu muydu?

(Kadiri - Haydari Tarikatı) Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı

Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi

● Teşkilatçılık (İletişim ve İşbirliği Sanatı) Mesaj ve Metod

● Milli Görüş’ün Marazlıları

● Hak Davanın Hokkabazları

ABD’li Siyonistlerin, AKP’li Piyonistleri

İsrail'in Şımarması ve Armageddon Savaşı

BDP’nin Özerklik Kalkışması

Bir Devrim Yaşanıyordu!

Dünya Dönüşüme Hazırlanıyordu

Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir)

Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din ve Devlet Tahribatı

Osmanlı’dan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler

Yüz Kur'ani Kavram ve Yorumları

Konularına Göre: Kur’an-ı Kerim Fihristi

Siyaset Şehveti ve AKP’nin Şerbeti (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

AKP’nin Akreplikleri (Yayına Hazırlayan: Ufuk Efe)

Terör-Masonluk ve Mafia Medeniyeti

Cumhuriyet Türkiye’sinde Nifak Hareketleri

Ruhlar-Sırlar ve Uzaydaki Yaratıklar

Sabah Yakın Değil miydi?

Tarikatların Hizmet Sahası ve Islahı

Tuz Kokarsa…

Gaflet miydi, Hıyanet miydi?

Tahribat Ortakları: AKP’nin Arkası, MHP’nin Markası

Türkiye Tarihi Dönemeçteydi!

Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler (2 Cilt)

Zafer Muştuları ve Fetih Hazırlıkları

Erbakan’dan İntikam Alanlar

Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması

Başkanlık Diktatoryası

15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi: Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi

Pazarlık Partisi ve Palavra İktidarı

Kemalizm-Tayyibizm Uyarlaması

Başka Çare Kalmamıştı

İslam’dan Uzaklaştıkça, İnsanlıktan Çıkılması

Dert Söyletir Aşk İnletir (Şiir)

● Hainleri Haşlama, Zalimleri Taşlama (Şiir)

● İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Çözülmesi

Türkiye'nin Erdoğan'la Sınavı ve Ukrayna Savaşı

 

Üstadımızın hazırladığı; İlköğretimden, Üniversiteye kadar öğrencilerimize inanç ve ahlâk esaslarını ve Milli-İnsani sorumluluklarını öğretecek Ders Kitapları:

● İlkokul 4-5: Çocuklar Sizin İçin Yaratılış Harikaları ve Din Ahlâkı

● Ortaokul-1: İslam; Doğal Hayat ve Güzel Ahlâktır

● Ortaokul-2: Allah'a İman ve Ahlâk Kuralları

● Ortaokul-3: Bilimin Işığında Allah’ın Varlık Kanıtları ve İslam Ahlâkı

● Lise-1: Yaratılışın Bilimsel Kanıtları

● Lise-2: İslam'ın Aydınlığı ve İmtihanın Şartları

● Lise-3: Müslüman; Güzel Ahlâk ve Sorumluluk Taşıyandır

● Lise-4: "Gençliğin Ahlâki Sorunlarına Milli Çözüm Programı"

● Üniversite-1: Yaratılış Sırları ve İslam’ın Esasları

● Üniversite-2: Allah'ın Varlığı ve İmtihanın Sırrı

● Üniversite-3: Olgun Müslümanın Hayatı ve İslam’ın Amacı

 

Üstadımızın Kitaplarından Derlenen Yeni Kitaplar:

● Ahmet Akgül’e Göre; Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyet Kavramları (Hazırlayan: Nevzat Gündüz)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Milliyetçilik Anlayışı (Hazırlayan: Orhan Atay)

● Ahmet Akgül’ün; Alevilik, Bektaşilik ve Şiilik Yaklaşımı (Hazırlayan: Veysel Uzun)

● Üstat Ahmet Akgül’e Göre; Kemalizm’le Atatürkçülük Farkı (Hazırlayan: Ufuk Efe)

● Ahmet Akgül’e Göre; Ülke Sorunları ve Çözüm Yolları (Hazırlayan: Okan Ekinci)

● Ahmet Akgül’e Göre; Genel Ahlâk Esasları ve Temel İnsan Haklarına Saygı (Hazırlayan: Fatma Betül Erişkin)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Siyonizm Saptamaları (Hazırlayan: Ali Çağıl)

● Ahmet Akgül’e Göre; Yaratılış Sırları ve İman Unsurları (Hazırlayan: Halil Yaman)

● Ahmet Akgül’e Göre; Din İstismarcıları ve Devrim Simsarları (Hazırlayan: Akın Cengiz)

● Üstat Ahmet Akgül’e Göre; Tarikat Yozlaşması ve Tasavvuf İhtiyacı (Hazırlayan: Abdussamet Çağıl)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; Adil Medeniyet Programları (Hazırlayan: Osman Nuri Çelik)

● Ahmet Akgül’ün; Tarih Yorumları – 2 Cilt (Hazırlayan: Kâzım Gülfidan-Halil Altuntaş)

● Üstat Ahmet Akgül’ün; İlginç Anıları ve Rüyaları (Hazırlayan: Ramazan Yücel)

● Ahmet Akgül’ün; İçtihat Perspektifi ve Orijinal Projeleri (Hazırlayan: Abdullah Akgül-Ali Mert)

● Ahmet Akgül’ün; Hikmet Uyarıları ve Veciz Uyarlamaları (Hazırlayan: Neslihan Bayraktar)

● Üstat Ahmet Akgül Hocamızın; Tenkit (ve Tebrik) Yazıları – 2 Cilt (Hazırlayan: Mus’ab Eryıldız-İsmail Erkut)

● Ahmet Akgül’den; Siyaset ve Strateji Kuralları (Hazırlayan: Necati Akgül)

● Ahmet Akgül’e Göre; Yönetme ve Liderlik Sanatı (Hazırlayan: Yakup Gözübüyük)

● Ahmet Akgül’ün Saptamalarıyla; Erbakan ve İnsanlık Davası (Hazırlayan: Ahmet Cömert)

● Ahmet Akgül’e Göre; Erdoğan ve Takımının Ayarı ve Tahribatları – 3 Cilt (Hazırlayan: Nail Kızılkan-Sezai Kurt-Mehmet Sıtmapınar)

● Ahmet Akgül’e Göre; Fetullah Gülen’in Perde Arkası (Hazırlayan: Mehmet Akif Avcı)

● Ahmet Akgül’ün Gözüyle; Farklı Kesimlerden İnsan Manzaraları – 2 Cilt (Hazırlayan: Osman Eraydın)

● Ahmet Akgül Üstadımızdan; Erbakan Hoca’ya Yönelik İthamlara Yanıtlar (Hazırlayan: Necmettin Musa Bişkin)

● Ahmet Akgül'den Kahramanlık Şiirleri (Hazırlayan: İsmet Sezgin)

● Ahmet Akgül’den; Seçme Şiirler (Hazırlayan: Ömer Çağıl)

● Ahmet Akgül'den Şiirler Harmanı (Hazırlayan: Orhan Yılan)

● Ahmet Akgül'den Edep-İstikamet-Hikmet ve Hakikati Öğreten Şiirler (Hazırlayan: Yalçın Gözübüyük-Erdem Kaya)

 

Hocamızın Önsözünü Yazdığı Milli Çözüm Yayınları:

● Üstad Ahmet Akgül’ün Özgeçmişi ve Öğretileri (Yakup Gözübüyük)

● Haykırış (Şiir - Ali Çağıl)

AKP Yönetimi ve Tahribat Yöntemi Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi (Nevzat Gündüz)

● Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi Fıkralar - Osman Eraydın)

● Ayar Aynası ve Nokta Atışı (Sosyal ve Siyasi Fıkralar - Erdoğan Bişkin)

Milli Çözüm Ekibinden: İlginç Rüyalar ve Manevi Uyarılar (2 Cilt - Hazırlayanlar: Fatma Betül Erişkin – Nail Kızılkan – Neslihan Bayraktar)

 

Yorumu Takip Et
Bildir
guest
13 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Süleyman

İyilik ve Güzellikte Sebap Etmek
Evren boşluk kabul etmezdi eğer zamanımızı Rabbimizin rıza için harcamaz isek haliyle boş beleş işler için harcamış olacağız ve şeytanın tuzağına kapılmış olacağız. Allah bizleri eksik ve noksan yaratmış hatamız olacak yanlış yapacağız ama hatada ve yanlışta ısrar etmeden hemen tevbe edip bağıslanma dileceğiz. Bir hadisi şerifte “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” Bu hadisden anladığımız mesele günah işlememek değil günahta ısrarcı olamamak hemencecik tevbe etmekti. Zaten ayette hatırlatılan ilk yapılan yanlışta Rabbimiz sonsuz şevkatinden hatamızı eksiğimizi bilememiz için hatırlatmalarını yapıyordu.

Allah sonsuz adaletinin gereği kullarına taşıyacağından fazla yük yüklememektedir. İmtihanın gereği olarak Rabbimiz bizleri takatimizin en sonuna kadar zorlamakta ve bu iyi hal üzerinde sabır göstermemiz gerekmektedir. Dayanamayıp yarı yolda bıraktığımız anda dünya ve ahiret nimetlerini elimizle itmiş olacağız. İşte o yüzden imtihanı kazanabilmemiz için takatimizin sonuna kadar çalışıp, gayret edip, sabredip mutlu sona ulaşmamız lazımdı.

Cihat Gökbel

imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu nimet ve devletten mahrum edilecektir…
“Yoksa siz, daha önce gelip geçen (kavimlerin durumu) başınıza gelmeden (onların İslam yolunda ve imtihan amacıyla çektiklerini siz de çekmeden; dünyada Adil Devlete erişeceğinizi, ahirette ise) cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine belalar, yoksulluk ve hastalıklar dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte iman eden kimseler; ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek (kadar çaresiz kalmışlar ama buna rağmen davalarından asla caymamışlardı. Sadakat ve samimiyetlerini böylece ispat ettikten sonra) İyi bilin ve bekleyin ki, artık Allah’ın yardımı yakında erişecektiry

Hasan Ç.

Kaygı ve endişeyi tamamen bitiren şey TEVEKKÜL ‘dür.
[b]Yunus 62
İyi bilin ki; Evliyaullah’a (Allah’ın dinine ve düzenine sahip çıkan ve Allah tarafından sevilen veli kullara) asla korku (kuşku, stres ve bunalım) yoktur; onlar mahzun (ve mahrum) da olmayacaklardır! (Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslimiyet tevekkülü ve Rabbine güveni, bu ise dünya ve ahiret saadetini gerektirmekte ve getirmektedir.)
[/b]

Osman Nuri

Müslümana yakışan sabretmek ve teslimiyet göstermektir. Zira itiraz ve isyan eden, zalimlerin saldırısına göğüs geremeyen, kısaca imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu nimet ve devletten mahrum edilecektir…

Bugün de; mesela, çağın önemli düşünürlerinden ve sosyalist öncülerinden Fransız Filozof Roger Garaudy pek çok suçlanmayı ve dışlanmayı göze alarak imanda ve İslam’da sebat ve sadakat gösterdi. Ama maalesef bir Kaptan Cousteau, bir Astronot Armstrong, pek büyük alâmet ve ayetlere şahit oldukları halde, yapılan baskı ve korkular sonucu, ikrar ve itiraflarından geri dönmüşlerdi.

Hatta Müslüman bir anne-babadan dünyaya geldikleri ve Müslüman bir ülkede doğup büyüdükleri halde, bozuk bir çevrenin ve bâtıl bir eğitim düzeninin etkisiyle, belli bir zaman cahili bir hayat yaşayan bazı kimselerin, sonunda ibadet ve istikamete yönelmeleri durumunda bile, buna benzer sıkıntılarla karşılaşmakta ve mutlaka bir bedel ödemek zorunda kalmaktadırlar… Pek çok insanımızın; içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu terk etmesi, namaza, oruca ve İslami hayata yönelmesi ve tesettüre bürünmesi ve İslami gerçekleri savunmaya ve bâtıl düzeni sorgulamaya girişmesi sonucu amirlerinden, müdürlerinden, hatta ailesinden ve yakın çevresinden “gerici, yobaz, aşırı dinci” gibi ithamlarla karşılaşması, hatta aleyhinde tavır takınılması ve dışlanması ve bazen daha da ileri gidilerek “devlet ve medeniyet düşmanı” olmakla suçlanması, sorgulanması ve sürgüne uğratılması, hep birer imtihandır ve Müslüman, bütün bu zorluklara katlanmak zorundadır. Belki de, geçmişteki hatalarına kefaret olmak üzere, çeşitli hastalıklara ve belalara uğratılacaktır.

….

YALÇIN G

Tecrübe ile sabittir.
Allah cc asla vadinden dönmez. İnsanız ve her ne kadar da şuurlu kalmaya çalışsak da dünya hali bazen unutuyor, dalıyor, boşlukta bocalıyor, tembellik ile gevşiyoruz.
Kendi nefsimi temize çıkaramam, bazen ona uyup boş beleş vakit harcıyoruz.

Tabi Allah cc vadi hak oluyor ve hemen çeşitli sıkıntılara, şeytani kurgulara ve ruhi sıkıntılar ile boğuşuyoruz.

Allah cc gani gani razı olsun Üstadım Ahmet Akgül Hocamın sohbetleri ikaz ve ve uyarıları ile uyanıp, Meali Kerim ile şifa buluyor ve Milli Çözüm dergimiz ile sorumluluklarımızı kuşanıp ruhumuzu diriltiyoruz.

Çok şükür.

Ne demişti İbrahim Ethem Hz.leri

“Yazık, yamarız dünyamızı yırtarak dinimizden,
Sonunda din de gider dünya da gider elimizden.”

Bu sözün yanında bizde acizane deriz ki;

Sokmadık kalbe, fani dünyayı
Taşıdık cepte, almak için ukbâyı
Ne dünya ne ukbâ, anlam bulmadı
Nefsimiz O’nda, Fenafillah olalı.

Selam ve dua ile…

Veysel

Uyarılara Dikkat
Ferahlandım zanneder, teker terse dönüyor
Kontrolünü kaybetmiş, uçuruma gidiyor
Bak sayılan hastalık, işaretleri sende var mı?
Nefsim artık akıllan, gelen uyarı az mı?

Necmiye

Herkesin kıymeti gayreti kadardır; gayreti ise gayesi ve hedefi oranındadır. Hedefleri ve hayalleri kutsal ve kuşatıcı olanlar, büyük adamlardır. Gayesi ve gailesi (derdi) küçük olanlar da, ayarı düşük insanlardır.
Yine Efendimizin emriyle “Allah’ın ve Resulüllah’ın ahlâkıyla ahlaklananlar” ve Kur’an’ın ifadesiyle “Allah’tan kendilerine güzellikler (ve üstün özellikler) geçmiş bulunanlar…”[1] Zahmet içindeki rahmeti, zorluk içindeki hikmeti, ibadet ve teslimiyet içindeki saadeti fark edip, zevk edip yaşayanlar… Ve sonuna yani ölüm anına kadar hayırda yarışanlar… İyilerle kötülerin, sağlamlarla çürüklerin… Elmaslarla kömürlerin… Müminlerle kâfirlerin denenip elenmesi için, bu dünyada imtihanda bulunduğunun ve her an ayrı bir imtihana tabi tutulduğunun şuuru ve sorumluluğu içinde davrananlar… En başa çıkılmaz sıkıntılar… En dayanılmaz sarsıntılar ve en aşılmaz görünen sorunlar karşısında, kısaca Kur’an’ın “yüreklerin hançereye dayandığı anlar”[2] diye tarif ettiği durumlarda bile, metanet ve istikametini bozmayan ve Allah’ın razı olduğu tavırdan ayrılmayanlar… Kısaca, ömür boyu küfürle ve kötülüklerle boğuşanlar, sonunda ayetlerin haber verdiği şekilde “yeryüzünün varisi ve insanlığın hamisi” olacaklardır

N.Eryıldız

Müslümana yakışan sabretmek ve teslimiyet göstermektir. Zira itiraz ve isyan eden, zalimlerin saldırısına göğüs geremeyen, kısaca imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu nimet ve devletten mahrum edilecektir…
Kim Allah’tan korkup (haksızlık ve ahlâksızlıktan) sakınırsa (ve Rabbine güvenip sığınırsa, Allah) ona (her türlü darlık ve zorluktan kurtulacak) bir çıkış yolu açacaktır.

Ve onu hesaba katmadığı (hiç ummadığı) bir yönden rızıklandıracaktır. Kim de Allah’a tevekkül ederse O, kendisine yeterlidir (onu asla sahipsiz bırakmayacaktır). Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip amacına ulaştırandır. Allah, her şey için bir ölçü koyup (geçerli) kılmıştır. (O her konuyla ilgili bir miktar ve mikyas=tartma ve kıyaslama ayarı yaratmıştır.) (65:2-3)

Mücahit Dinç

Elhamdülillah!
Günümüzde, Firavun ve kurmaylarının bazı örnekleri…
Milli Görüş gömleğini giydikten sonra, Siyonizm’in baskı, şantaj, para, şöhret, makam gibi hile ve dünyalık geçiçi imkânlara aldanan bütün siyasiler, ÇAĞDAŞ FİRAVUNLAR!

MHP gibi AKP hükümetine ağır eleştirilerde bulunduktan sonra AKP’nin yedek lastiği olanlar.

Züppeli gibi AKP iktidarını eleştirdiği için hapishaneye atıldıktan sonra AKP destekçisi olan ÇAĞDAŞ BEL’AMLAR!

AKP hükümeti korkusu, Allah korkusunun önüne geçen işbirlikçi HUKUKÇULAR ve BÜROKRATLAR!

AKP’yi eleştirdikten sonra baskı, tehdit, mal, şöhret, şantaj gibi hile ve dünyalık çıkarlara aldanan gazeteci, yazar, youtuber vb. SİHİRBAZLAR.

İşbirlikçi hükümet sayesinde tarihi kârlar elde eden holding sahipleri vb. KARUN’LAR!

Ve Allah’a güvenip hepsinin karşısında duran, Erbakan Hocanın sancağını taşıyan MİLLİ ÇÖZÜM ekibi!
Dünyanın en büyük nimetinin sahibi olduklarının farkında olanlar… Elhamdülillah!

Necati

İnfazdan evvel ikazlarla irşat olmak gerekir!
[b]İkaz:[/b]
Davetlere icabet ve itaat edilmeyince; Allah’a yalvarıp niyaz etmek ve pişmanlıkla yönelmek için çeşitli sıkıntı ve sarsıntılara, stres ve bunalımlara, maddi ve manevi darlıklara ve çeşitli hastalıklara uğranılır.
Bu tür ikaz ve belalar geldiği zaman hemen hataların bilinmesi, tevbe ederek boyun eğilmesi ve Allah’a dönülmesi gerekmektedir.
[b]İnfaz:[/b]
İlahi gerçekleri ve uhrevi mesuliyetleri unutan, Hakk’tan ve hayırdan sapıtarak bâtıla ve barbarlığa yanaşanlara dünyalık zenginlik ve etkinlik gibi her şeyin kapıları açılır, nefsi hevâları ve şeytanlarıyla baş başa bırakılır.
Bu fani ve fena lezzetlerle ferahlanıp şımardığı, zahiren mü’min ve müttaki rolü oynadıkları halde, hakikatte iman huzurunu, kulluk sorumluluğunu ve cihad şuurunu unutup gaflet içinde oyalanıldığı bir sırada, ansızın ölümle yakalanıp, bütün ümitleri tükenmiş, müblis ve müflis kimseler olarak, mahrum ve mahcup şekilde ahirete yollanırlar.
[b]Pişman olmadan evvel[/b]
Yüzlerin nuru silinip, insanlık onuru giderilip tersine çevrilmeden evvel…
Lanetlemeden evvel…
Allah’tan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel…
Acı bir azap gelmeden evvel…
Hiç şuurunda değilken, azap apansız size gelip çatmadan evvel…
Alış-verişin ve dostluğun olmadığı, paranın ve arkadaşlığın fayda sağlamadığı o gün gelmezden evvel…
Elçilerin davetlerine, ikaz ve irşad çağrılarına icabet ve itaat edilmeli, sabredip teslimiyet göstermelidir.
Zira itiraz ve isyan eden, zalimlerin saldırısına göğüs geremeyen, kısaca imanın ve hidayetin fiyatını ödemeyen, bu nimet ve devletten mahrum edilecektir…

Mus ab

Rabbim Hakk’ı Hak bilip Hakk’a ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan ictinab edenlerden eylesin.
“Bu tür imtihanın bir benzeri de, teşkilat içinde yaşanmaktadır. Bazı iyi niyetli ve gayretli kimseler, üst makamlardaki kimselerin, davaya ve camiaya zarar verecek yanlışlarına rastladıkları, başarılı ve liderine bağlı kimseleri dışladıklarına şahit oldukları halde, sırf onlarla arası bozulmasın diye, bu hakaret ve hıyanetlerine göz yumup yozlaşmakta ve vicdani ayarları giderek bozulmaktadır.”

Rabbimiz her daim “Hakk’ı Hakk bilip Hakk’a ittiba, batılı batıl bilip batıldan ictinab etme” ferasetini, imanını nasip eylesin inşallah.

Cengiz

ALLAH İNSANLARA VE TOPLUMLARA ZULMETMEZ
Allah cc insanlara ve toplumlara asla zulmetmez. Bir insan ya da toplum illa maddi veya manevi bela isterse bu yanlıştan da tevbe edip doğru bir yola girmezse doğal olarak BELA gelir musibet gelir ceza (karşılık) gelir.

Günümüzde Erbakan Hoca gibi zulmü sömürüyü önleyecek DOSDOĞRU kurtuluş yoluna ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ya kurmaya davet eden APAÇIK bir uyarıcıya ideolojik takıntı dünyevi menfaat Ab Abd İsrail’den çekinme vb destek olmayan başta müslümanlar sonra tüm insanlık kendi belasını kendi istemiştir. Erbakan Hocamızın uyarılarının haklılığı aklı selim herkesçe görünmektedir ancak

Herkesin dilindeki “Erbakan Haklışmış” tesbit ve itiraflarının SAMİMİ olması bugün ERBAKAN HOCAMIZIN SADIKLARI na ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA kurma hedefine ve çabasına sahip AHMET AKGÜL VE MİLLİ ÇÖZÜM’e taraf olmakla ispat edilecektir.

Tarih boyunca her zaman Hakka Taraf Olmak Bedelli Olmuştur. Ama O Bedeli Ödeyenler Dünya Ahiret Huzurlu Ve İzzetli Olmuştur.

Bireysel ve Toplumsal Kurtuluş Yolu Hakka Tabi Olmaktır Bunun Bedeli Vardır. Ama Bilinmelidir Ki Hakka Tabi Olmamanın Dünya ve Ahiret Karşılığı Çok Daha Büyüktür. Bugün bireyler ve toplumlar bu bedeli ödemektedir ve tevbe edilmezse adım adım (maddi manevi) yok oluşa doğru gidilmektedir.

İnşallah büyük bir uyanışla ve Allah’a, O’nun bize rahmetiyle gönderdiği İslama ve En Güzel Örnek Efendimize ve Ahirzamanda bilimsel akli vicdani en güzel yolu gösteren Erbakan Hocaya ve de bugün ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA davasını taşıyan Ahmet Akgül’e (Milli Çözüm) yönelmek insanlık için maddi manevi kurtuluş yoludur.

Hüseyin Selman İsen

KULLUK ŞUURU
Kulluk şuuru ve sorumluluğunu kuşanmak üzere faydalandığımız bu mükemmel yazı için çok teşekkürler ediyoruz…

YORUMLAR

Son Yorumlar
13
0
Yorumunuzu okumaktan memnuniyet duyarızx