YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL MENÜ

DERGİLER

Ay Seçiniz
category
666a1a41c2c4b
0
0
6401,171,6356,117,28,27,170,98,3,144,26,4,145,113,17,6330,1,110,12
Loading....

TOPLAM ZİYARETÇİLERİMİZ

Our Visitor

2 0 7 7 5 9
Bugün : 919
Dün : 21150
Bu ay : 266213
Geçen ay : 757662
Toplam : 24540161
IP'niz : 100.28.2.72

SON YORUMLAR

Son Yorumlar

YENİ ÇIKACAK KİTAPLARIMIZ

ÖZEL YAZILAR

YENİ ÇIKAN KİTAPLARIMIZ

ADİL DÜNYA YAYINEVİ

Tel-Faks:

0212 438 40 40

0543 289 81 58

0532 660 12 79

EYVAH, HÂLÂ EREMEDİM!

Her an huzur, şuur içre
Gezemedim, gezemedim…
Varlığını, Hak nur içre
Rabbim daim, sezemedim…

Karıştım sapla samanı
Dünya ile, asumanı1
Çağırıp binbir esmanı
Zikredüben, dizemedim… 

Hakikatin, mer’asında2
Hem hikmetin, verasında3
Ey Dost aşkın, deryasında
Yüzemedim, yüzemedim… 

Rüzgâr boran, yağmurdasın
Bülbül gülde, domurdasın
Toprak Adem, hamurdasın
Benlik kirim, süzemedim… 

Hücre hücre, ören kimdir
Görünen ne, gören kimdir
Mutlak devran, süren kimdir
Bil Kur’an’sız, çözemedim… 

Muhammed’e, biat ile
Her hafta gün, saat ile
Ömrüm taat, cihat ile
Süsleyip de, bezemedim4

Zatından gayrı hepsini
Dünya ahiret, tepsimi
Şu benlik güden nefsimi
Ezemedim, ezemedim… 

Uyanamadım rü’yadan
Bıkmadım resmü riyadan
Hâlâ bu fani dünyadan
Usanıp da, bezemedim5

Binip de takva atına
Varmadım Yüce katına
Erbakan ile Zatına
Medh-ü sena, düzemedim… 

1- Asuman: Gökyüzü, manevi âlemler. 
2- Mer’a: Otlak, okul.
3- Ver’asında: En son makamında.
4- Bezemek: Süsleyip güzelleştirmek.
5- Bezmek: Usanıp vazgeçmek.

5 20 votes
Değerlendirmeniz

Makale Paylaşım Sayısı: 

Yorumu Takip Et
Bildir
guest
16 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Mücahit Dinç

Uyan gözlerim uyan, derin gaflet uykundan
Parmağına takmış, oynatıyor seni şeytan
Gizli günahların çok, mühlet veriyor Yaradan
Kalk ayağa toparlan, kıyametin kopmadan…

Ekrem

Milli ve manevi sorumluluklarımızı kuşanmamızın, benlikten ve bencillik ten kurtulmamızın ilacı dır Kur’an ve meal’ini anlayıp uygulamaya yanaşmak. Niçin yaratıldıgımızın şuuruna varabilmek hayra ve Hakka taraf olmak, haksızlığa karşı durabilmek milli ve manevi sorumluluk larımızı artırmak , Resul lerin ve Nebiler ile yoldaş olabilmek, niçin Milli Çözüm cüyüz , Niçin yaratıldık Niçin peygamber efendimizin izindeyiz, bunlara ulaşmak ve sorumluluk larımızı artırmak için gönderilen Kur’an ve meal’ini anlayarak okuyup uygularsak, Furkan ferasetine kavuşturur . İnşallah. Furkan suresi 30 ayette şöyle buyurdu rabbim. Kıyamet günü Allah’ ın rasulü de şöyle diyecektir, “Ya rabbi gercekten kavmim bu Kur’an’ı terkedilmiş bıraktılar, lafzını okuyup durdular manasını ve mealini anlayıp uygulamaya yanaşmadılar , hikmetini ve hükmünü araştırıp uygulamak üzere temel başvuru kaynağı yapmadılar” diye şikayet edecektir.

Yalçın GZBYK

Dünya fani, göremedim
Hayal rüya, geçemedim
Aşık olup, gezemedim
Eyvah, hâlâ eremedim

Muhammed’in,yolundayım
Erbakan’ın, boyundanım
Akgül’ünün, toyundayım
Rahmet’inden, umuttayım

Sen affeyle, bu gafili
Başka yok ki, Mâliki
Milli Çözümcü, dahili
Etme Sen’den, harici

Necmettin

Gaflet içre,geçti ömrüm
Nefsim ördü,türlü düğüm
İman üzre, gelse ölüm
Doğru kulluk, edemedim…

Mücrim kullar,bağışlarsın
Rahmetinle,kuşatırsın
Settar uyub,kapatırsın
Ben haddimi bilemedim…

Hak vadini, tamam eder
Adil Düzen,hakim eder
Milli Çözüm,Serdar eder
Talebelik,edemedim…

N.Eryıldız

Çağırıp binbir esmanı
Zikredüben, dizemedim…

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir (Gerçek Sultan ve Hükümrandır); Kuddûs’tür (Her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır); Selâm’dır (Kullarını selamet ve esenlikte tutandır); Mü’min’dir (İman ehlini Adalet Düzeniyle huzur ve emniyete ulaştırandır); Müheymin’dir (Himaye edip kollayan, gözetip koruyandır); Azîz’dir (Sonsuz üstünlüğe sahip olandır); Cebbâr’dır (Her istediğini mutlaka ve zorla yaptırandır); Mütekebbir’dir (Büyüklük ve Ululuk O’nun şanıdır). Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir. (59-23)

Necmiye

Kim Allah’tan korkup (haksızlık ve ahlâksızlıktan) sakınırsa (ve Rabbine güvenip sığınırsa, Allah) ona (her türlü darlık ve zorluktan kurtulacak) bir çıkış yolu açacaktır.” (Talâk: 2)

Hz. Cabir’in anlattığına göre bu ayet, müşrikler tarafından oğlu Sâlim’in esir alınmasına üzülen sahabeden Avf b. Malik el-Eşce’î hakkında inmiştir. Avf, Hz. Peygambere gelerek şikâyette bulunur. Oğlunun esir alındığını ve annesinin sabırsızlandığını ve bu konuda ne emir buyuracağını sorar. Bunun üzerine Peygamber (SAV), “Allah’tan kork, sabret, sana ve eşine ‘lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’ (Allah’tan başka hiçbir kuvvet ve çare lütfedecek hiçbir kimse yoktur) sözünü çok söylemenizi emrediyorum” buyurdu. Avf evine giderek Resulüllah (SAV)’in yukarıda ifade edilen emrini ve sözlerini eşine bildirdi. Eşi: “Resulüllah’ın bize emrettiği şeyler ne güzel” diye karşılık verdi. Karı-koca bunları söylemeye devam ettiler. Bu dua ve yakarışların sonunda düşmanın bir anlık gafletinden yararlanan oğulları, dört bin koyundan oluşan davarları da önlerine katıp sürerek babasına getirdi. Bunun üzerine bu ayet indi.yarabbi bizlere Hidayet, basiret feraset ver, hayırlı ilimler,ameller nasip edip sereflendir…

Veysel

Eksiklik bana aittir
İnkar eyleyen çıfıttır
Cümle alem şahittir
Milli Çözüm kamil okul
Ders al nefsim varsa akıl

Seher Mert

Allah’ım
Bize öyle bir şuur nasip et ki;
Varlığını her daim sezdir.
Bin bir esmanın hakikatine ulaştır.
Benlik kirinden süzülüp hiçliğe eriştir.
Efendimize biat ile ömrümüzün her anını her zerremize kadar cihatla süslemeyi lütfet.
Üç günlük dünyaya aldanıp sonsuz ahiretimizi harcayarak ziyan olmaktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza et Allah’ım

Hazim Altuntas

Vâkıa”2 müjdesi, Hak’tır yakındırKarar halkın değil, Cenab-ı HakkındırŞüphe şeytandandır, kalbin sakındırDevran değişiyor, bayram velhâsıl!

Hasan Ç.

Kim ki gözyaşıyla, kalbini yıkar
Şeytanın yolunu, takvayla tıkar
Hak’ta fani olan, benlikten çıkar
Gayrı gerek kalmaz, dosta nedime1
Ne ettimse kendim, ettim kendime…
      
Ya Rabbi içimde, aşkın söndürme
Gönlümü Zatından, gayrı döndürme
Eli boş iflasla, kabre gömdürme
Herkes yakalanır, Hak kemendine2
Ne ettimse kendim, ettim kendime

https://m.ahmetakgul.net/kendim-ettim-kendime-2542

Osman Nuri

Hücre hücre, ören kimdir
Görünen ne, gören kimdir
Mutlak devran, süren kimdir
Bil Kur’an’sız, çözemedim… 

Marifet Hakka kul olmakmış…Bu hayat bir imtihan… Masivayı boşayabilenlerden olmak…En büyük servetin Yaratıcımıza has kul olmakmış…Hakk ehline hürmetkâr olabilmek…Gayesi hayra yol olanlardan kılsın Mutlak devranı süren C.C….Gönlünü Hakkla dolduranlar olabilmek…

A llah’ı
Ş artsız
K abül etmektir AŞK…Şartsız kabul edenlerden olmanın yolunun şiirde cevabı geçmekte: Bil Kur’an’sız, çözülmez bu diyor.

Kemal Serkan

MÜNAFİKUN SURESİ 9. AYET

Ey iman edenler (ve Müslümanlık iddiasında bulunanlar!) Ne mallarınız ne de evlatlarınız, sakın sizleri Allah’ı anmaktan (her durumda ve her konuda Kur’ani buyruklara göre yaşamaktan geri bırakmasın ve sakın tutkuyla dünyaya bağlanarak ahireti hatırlayıp hazırlanmaktan sizi) alıkoymasın. Her kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

KAYNAK: http://www.mealikerim.com

_______________________________

“Kimin gönlünde AHİRET ENDİŞESİ olmazsa, Şeytan onu ölünceye kadar DÜNYA ENDİŞESİYLEmeşgul eder.”
(Aziz Erbakan Hocamız; mana aleminden)

_______________________________

“Kader filminden kareler yansıtan rüyalar aynalar gibidir; ya içimizi
aksettirir, ya da geleceğimizi gösterir. Zihnin ve gönlün kayıt cihazına ne
yüklersen, ruhun ekranına o gelecektir. Ne var ki; göz dikkatle bakınca, gönül ise inanınca görmektedir. Nasihat tutmayanı musibet tutacağı ise kesindir.”

(Üstad Ahmet AKGÜL)

Elif Çağıl

Zatından gayrı hepsini
Dünya ahiret, tepsimi
Şu benlik güden nefsimi
Ezemedim, ezemedim… 
Uyanamadım rü’yadan
Bıkmadım resmü riyadan
Hâlâ bu fani dünyadan
Usanıp da, bezemedim5

Dünya serap fakat gafil insan sanki sonsuz hayat sürecekmiş gibi yasamaktadır…Rabbimiz hakkıyla kul olmayı nasip eylesin …Amin

CANDAN

Şairimiz sağ olsun takvayı öyle güzel ifade buyurmuş ki dünya ahiret tepsimi derken hepsinden vazgeçip hakkın rızasına Talip olduğunu şiirsel olarak çok güzel ifade etmiş bizde de inşallah öyle Yüce Ulvi Bir duyguya kavuşmayı cenab-ı hak nasip etsin

R YÜCEL

Nefis putunu, yakıp yıkmadan
Dünya derdini, söküp atmadan
Ciğerini alev alev yakmadan
Zikir ile huzuruna varamadım…

Zatından gayrı hepsini
Dünya ahiret, tepsimi
Şu benlik güden nefsimi
Ezemedim, ezemedim… 

Rahime Korkmaz

Dertlerin dermanı, gönüller şifası O’ dur.
Bunca belâ musibete, elbet çare sade O’ dur.
İlimsiz varılırmı hiç, Zafer için koştukça bul.
Yoluna canımız feda, Bil meâl’siz çözemedim..

Elvide BAŞARAN

Elvide BAŞARAN

YORUMLAR

Son Yorumlar
16
0
Yorumunuzu okumaktan memnuniyet duyarızx